Nasienie Szatana wśród ludzi cz.1

Temat, który teraz poruszę może wydać Ci się jakąś bajką, jeśli nigdy wcześniej o nim nie słyszałeś, a jest najprawdziwszą prawdą, którą trzeba zrozumieć aby wejść na ścieżkę poznania prawdy i właściwego interpretowania Biblii.

Bardzo duży krok naprzód zrobisz, jeśli zrozumiesz, że w niektórych ludziach płynie szatańska krew. To o nich Chrystus mówił „węże, plemię żmijowe”. Tacy ludzie są skazani na potępienie i nie mają szans na zbawienie, zgodnie ze słowami Chrystusa:

Mat 15:12-13. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? 13. A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. [to dotyczy tutaj konkretnie faryzeuszy! Czy kiedykolwiek rozumiałeś/rozumiałaś to w ten sposób? Nie? No właśnie! Roślina nie zasadzona przez Boga, to inaczej dzieci diabła.]

Niektórzy nie nazywają takich istot ludźmi, tylko np. hybrydami. Biblia mówi nam, że kiedyś oni byli gigantami – np. Goliat. (Księga Rodzaju, rozdział 6). Ich szkielety są odnajdywane na całym świecie. Coś jednak musiało się stać, że później znaleźli sposób na to, żeby się bardziej upodobnić do ludzi i dziś są praktycznie nierozpoznawalni, a możemy się jedynie domyślać kto to jest.

Idźmy dajej:

W księdze Henocha też napisano, że Bóg wydał nieodwołalny wyrok potępienia demonom za to, że zmieszali się z kobietami ludzkimi. Bo Bóg nie stworzył aniołów, aby kopulowali z kobietami ludzkimi. Upadłe anioły zrobiły to nie zważając na Boży zakaz i związały się przysięgą, że tego dokonają. Czyli tak jakby Bóg wydał na nich wyrok, oni czekają na dzień sądu ostatecznego. Tak samo Bóg wydał wyrok na ich potomstwo.

Są to rozdziały 12-14 księgi Henocha.

Bardzo prawdopodobne jest to, że kiedy Szatan skusił Ewę, to Bóg wypowiedział do niego te słowa, które mają oznaczać, że na Szatana i jego potomstwo zapadł wyrok już wtedy – w Edenie.

 Rdz 3:14-15

14. Wtedy rzekł Pan Bóg do węza: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego  bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim  potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Są to bardzo ważne słowa, pierwsze proroctwo wypowiedziane przez samego Boga. Wynika z nich, że pomiędzy dziećmi Bożymi, a dziećmi diabła będzie wieczna nieprzyjaźń. Warto to zapamiętać.

Jak to się mogło stać, że demony zmieszały się z ludźmi genetycznie?

Wyjaśnieniem jest księga Henocha która opowiada historię zmieszania się upadłych aniołów z kobietami ludzkimi, co stało się przyczyną potopu. Księga Henocha jest tak jakby wyjaśnieniem i rozwinięciem słów z 6 rozdziału księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, że synowie Boży (demony – upadłe zbuntowane anioły) wzięli sobie za żony kobiety ludzkie. Spójrzmy, Rdz 6:1-4

6:1 A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, 2. ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. 3. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. 4. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z  dawien dawna byli sławni.

Bóg postanowił zgładzić potomstwo Szatana i zło, które czynili na ziemi. Jednak wydaje mi się, że Bóg świadomie nie dopuścił do całkowitego wyginięcia ludzi z genami Szatana, ponieważ wiemy, że oni żyją wśród nas do dziś. Skąd to wiemy? Od samego Chrystusa.

Chrystus nazywał faryzeuszy „plemieniem żmijowym”, z tego wynika, że Szatan po potopie ponownie zmieszał się z ludźmi lub mogło być tak, że jeden z 3 synów Nowego – Cham – przedstawiony w księdze Henocha jako czarny byk, był już potomkiem Szatana. Jak do tego doszło, skoro był synem Noego? Mogło być tak, że jego matką była kobieta z szatańskimi genami (Noe mógł mieć więcej niż jedną żonę). A może ktoś ma inny pomysł? Czarny byk zawsze w księdze Henocha symbolizuje dziecko diabła.

Kolejnym dowodem na istnienie potomstwa Szatana po potopie jest np. sytuacja, jak Izraelici wchodzili do ziemi obiecanej i ci, którzy wrócili ze zwiadu powiedzieli, że widzieli tam olbrzymów.

Wszystkie plemiona, z którymi wojny prowadzili Izraelici, to były plemiona dzieci Szatana lubujące się w permanentnym grzeszeniu. I z tego powodu Bóg kazał Izraelitom ich pozabijać bez litości. Bóg nie ma litości wobec Szatana i jego potomstwa. Warto to zapamiętać.

Ale wróćmy do sytuacji po potopie. Z potomstwa Chama wywodził się Nimrod – człowiek, który poślubił własną matkę i budował wieżę Babel. Po jego śmierci jego matka i żona wymyśliła, że on został przez nią wskrzeszony i żyje nadal. To dało podstawę powstania religii babilońskiej, która dziś jest kontynuowana przez Watykan i podawana większości ludzi na świecie w sposób podstępny – i nie dotyczy to tylko katolików, ale i innych religii. Motyw ten przewijał się przez wieki w różnych religiach, w różnych regionach świata: w Egipcie, Babilonie, Persji, Grecji, Rzymie…

Czyny Nimroda ewidentnie świadczą o tym, że był synem Szatana. A to potwierdzałoby hipotezę o szatańskich genach jego przodka Chama – syna Noego (?? tutaj jest problem, albo coś nie tak mamy podane, albo np. przyszło mi do głowy, że Noe zrodził Chama z kobietą z plemienia Szatana. Jest to kwestia wymagająca badania i być może kiedyś się wyjaśni patrząc na przyśpieszające obecnie tempo poznania w sieci).

Chrystus mówił wprost do faryzeuszy słowami: „plemię żmijowe”. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy wyjaśniał uczniom przypowieść o pszenicy i kąkolu powiedział: (Mat 13:36-40)

36. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 37. A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38. Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 

Z tego również wynika, że synowie Szatana będą żyli aż do ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. Wiemy, że faryzeusze i ich ojcowie mordowali proroków Boga (Chrystus również został skazany na śmierć z ich przyczyny – uwaga, faryzeusze nawet nie byli Żydami, bo Żydzi byli i są jednym z pokoleń Izraela tj. dziećmi Bożymi) A więc mamy znów to samo: dzieci Szatana mordowały dzieci Boże.

Teraz zauważmy, że Objawienie św. Jana mówi nam o Wielkim Babilonie (Watykanie) tak:

 Obj. 18:24. W nim tez znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.  

[wszystkich? a więc także Isusa!!!!! tak więc widzisz kto zabił Isusa? Dzieci diabła (Watykan), a nie Żydzi! Faryzeusze to też dzieci diabła i oni przeobrazili się potem w Watykan. A wszystkim wmawiają, że to Żydzi (dzieci Boże) zabiły Isusa]

[UWAGA! Morderstwo w tym wypadku zostało użyte w znaczeniu zabicia niewinnego człowieka. Dla Boga czym innym jest zabicie kogoś kto zawinił i zasłużył na to (tak jak chociażby izraelici którzy ulali sobie złotego cielca i oddawali mu cześć), a czym innym jest zamordowanie niewinnego człowieka. Prawo Mojżeszowe przewidywało karę śmierci za najcięższe grzechy, którą mieli wymierzać Izraelici. I nie było to przekroczeniem 6 przykazania „nie zabijaj”. Przykazanie to powinno zostać przetłumaczone na polski jako: „nie morduj”.]

Powyższy werset jest bardzo ważny, bo mówi nam o tym, że dzisiejszy Watykan i ludzie którzy nim rządzą to potomkowie tej samej linii Szatana, co faryzeusze, a sięgając dalej – jest to linia Nimroda i Chama. Pierwszym sprawiedliwym, który został zamordowany na ziemi był Abel. Z tego wynika, że Kain też był potomkiem Szatana, co jest potwierdzone w księdze Henocha:

 Hen 85:3,4

3 (…)Oto wyszedł z ziemi byk i był ten byk cały biały[ADAM]. Potem wyszła jałówka[EWA], a z tej jałówki wyszły dwa cielaki, woły, jeden z nich był czarny[KAIN], a drugi czerwony[ABEL].
4 Czarny cielak zaatakował czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem zobaczyć czerwonego cielaka.

Wobec powyższej argumentacji, wyrażenie „dzieci Boże” nabiera nowego, prawdziwego sensu. Dzieci Boże, to ludzie, którzy zostali stworzeni przez Boga, bez genów Szatana.

Natomiast dzieci Szatana, lub dzieci, synowie Złego, to po prostu według terminologii biblijnej potomstwo Szatana.

Wiedząc to, wiele słów wypowiedzianych przez Chrystusa zmienia znaczenie, bo jeśli jest mowa o naszych braciach, to jest mowa o dzieciach Bożych. Jeśli ja jestem dzieckiem Bożym, to moim bratem nie jest ktoś, kto jest dzieckiem Szatana, przykładowo: Barack Obama.

Pojawia się pytanie: jak odróżnić dzieci Boże od dzieci Szatana? Nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie, ale pewną wskazówką powinno być to, czy ktoś permanentnie grzeszy i świadomie służy Szatanowi. Chrystus dał nam wskazówkę, że mamy poznawać po owocach. Wydaje się oczywiste, że dzieckiem Szatana musi być sam papież. Wobec Baracka Obamy też nie ma wątpliwości.

Na podstawie nauk Chrystusa nasuwa mi się na myśl taka refleksja, że dzieci Boże słuchają swojego Ojca – Stworzyciela: Boga Wszechmogącego, a dzieci Szatana nie są w stanie słuchać Boga, nie są do tego zdolne, one słuchają swojego stworzyciela, czyli Szatana.

A co jeśli ktoś ma geny Izraela i Szatana jednocześnie? Czy będzie potępiony? Ja mam swoje zdanie na ten temat, a Ty sam sobie odpowiedz na to pytanie.

Zrozumienie tego tematu jest krokiem milowym na drodze do poznania prawdy o Bogu, Szatanie, Biblii i świecie. Jak oswoisz się z tym trudnym i bolesnym tematem, to poczytaj ewangelie. Znajdziesz tam wiele miejsc, w których Isus mówi w taki sposób, że potwierdza całą tę historię i nagle zaczyna być jasny prawdziwy sens Jego wypowiedzi. Będą one przytoczone w dalszych częściach serii.

Brain Breaker

Advertisements

11 thoughts on “Nasienie Szatana wśród ludzi cz.1

  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Księga Jaszera. początek 7 rozdziału:
   “Oto imiona synów Noego: Jafet, Cham, Sem. Po powodzi urodziły im się dzieci, ponieważ wzięli oni sobie żony przed powodzią.”
   Nie widzę tu 2 synów tylko 3. Możesz wskazać gdzie to znalazłeś?

   Like

   Reply
 1. tomiczny

  SORRY.pomyłka.Jaszera5,,17.,pisze że na odcinku 4 lat Noe splodzil2 synów ,po czym 5,,35 mówi o trzech pannach dla jego dwóch synów.Mam Jaszera tylko do 6 rozdziału .Możesz mi zacytować cześć 7 rozdziału co tam mówi o chamie?dz.Pozdrawiam Cię

  Like

  Reply
 2. Szymon Pułkownik

  A czy każdy kapłan Watykanu nie jest faryzeuszem, czyli żmijowym plemieniem? Mnóstwo byłoby wtedy tego nasienia. Zdaję sobie sprawę, że mogą być tam również zwiedzeni, ale są pasterzami prowadzącymi owce na śmierć, czyli zatracenie. Bardzo wątpię, żeby oni mieli szansę na zbawienie.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie 🙂
   Nie wszyscy są plemieniem żmijowym, niektórzy są zwyczajnie zwiedzeni, ale im wyżej w hierarchii tym większe prawdopodobieństwa skażenia genami diabła.
   Oczywiście nie mają absolutnie żadnych szans na zbawienie jeśli umrą będąc babilońskimi kapłanami.
   Także nasz kochany książe popiełuszko może się cmoknąć w odbyt, wielki z niego męczennik. Na tym przykładzie widać odwieczną metodę działania watykanu. Są mistrzami prania mózgów i manipulacji.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Wulgarny jesteś. Wiem, o co ci chodzi, ale twoi wrogowie mogą to wykorzystać przeciw tobie. Mi też bardzo często brakuje sił na głupotę, ale staram się panować nad językiem. Z drugiej strony wiem, że masz silny charakter i nie obchodzą cię za bardzo opinie innych. Powinieneś wiedzieć, że piszę to z dobrą wolą, dobrym zamiarem.

    Co do popiełuszki to paranoją, tragikomedią jest to, że chyba nieświadomie walczył z wiatrakiem, czyli z “komunizmem”, który stworzył jego bóg, czyli Watykan.

    Polecam poznać czyny zdiabłasynów, chyba najgorszych, czyli “jezuitów”, w Paragwaju. To był komunizm; prawdziwy, od “a” do “z”, w stu procentach. Nikt prawie o tym nie wie, wiadomo dlaczego.

    Ale jakoś w zwiedzionego “jezuitę” nie uwierzę.

    Like

    Reply
   2. Brain Breaker Post author

    To fakt, jestem wulgarny, szczególnie lubię przekleństwa związane z siusianiem i robieniem kupy.
    Jestem zmęczony Szymon. Głupotą ludzi. Przykładowo, mój dawny przyjaciel, ten sam, który mnie wyciągnął z krk jak mi powiedział, że kultem maryjeczki jest coś nie tak, z którym prowadziłem tę rozmowę z części 2 o Pawle, do dziś wierzy w Pawła. Widzę czasami jego wpisy na fejsie, normalnie aż mnie krew zalewa. “Apostoł Paweł to, Apostoł Paweł sro, Apostoł Paweł gówno, Apostoł Paweł siki”. Można się załamać. Ale to tylko taki przykład. Na co dzień otaczają mnie betony, którym nawet nie mogę powiedzieć, że są betonami, bo i tak nie zrozumieją co mówię.
    Mój blog to jest jedyne miejsce w którym szczerze mogę wyrazić swoją opinię o tym wszystkim.

    Nie dbam o to co myślą o mnie moi wrogowie i czy wykorzystają przeciwko mnie, że piszę o kupie, sikach i odbytach.

    Like

    Reply
 3. Szymon Pułkownik

  Chciałem sprostować, czasem bywasz wulgarny.
  Też mam dosyć. Ty masz żonę, nie napiszę, że przynajmniej, bo to obraza. O żonie pięknie jest napisane w Księdze Syracha.
  Małżonka sama szukała Prawdy czy dzięki tobie dała się wyciągnąć z tego bagna?

  W sumie jak się ma małe dzieci, to się mysli o takich przyziemnych rzeczach.

  U Syracha jest to napisane o wrogach:

  “Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami,
  a czwartej się obawiam:
  oszczerczych zarzutów w mieście, zbiegowiska pospólstwa
  i kłamliwych doniesień; te rzeczy są przykrzejsze od śmierci.”

  26, 5

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Ja wyciągnąłem żonę z matrixa, nasz związek wisiał na włosku, ale ponieważ mam bardzo mądrą i kochaną żonę, to zanim mnie osądziła, przeczytała Biblię. A wtedy już było z górki… 🙂 Wiele razy dziękuję Bogu za to, że dał mi żonę, która wspiera mnie swoją mądrością.

   Like

   Reply
 4. Angelika

  Myślę, że niesłusznie upadłe anioły nazywa się demonami. Jestem zdania, że podczas potopu próbowały wrócić do nieba, ale już nie było tam dla nich miejsca. Zostali zamknięci w otchłani i oczekują na prorokowany Dzień Sądu. Natomiast ich dzieci – hybrydy (ciało ludzkie; “dusza” anielska) były niewinne wymieszania “genów”. Nie zostały zamknięte, ale ciało musiało umrzeć. “Dusze” pozostały na ziemi jako demony. Wściekają się na ludzi, kipią nienawiścią, bo dla nich nie ma nadziei. Ich liczba jest stała tzn. nie “rodzą się”.
  Myślę też, że szatana nie było wśród tych upadłych. Jego występkiem był bunt przeciwko Bogu; zapragnął tronu Bożego, a nie kobiety. To by tłumaczyło, dlaczego wciąż wędruje po ziemi.
  Natomiast faktem jest, że jakoś przetrwały potop.
  Nie zgodzę się, że z synami Noego było coś nie tak. Wybaczcie, ale najbardziej podejrzane zdają się być synowe Noego. Mogły być córkami upadłych, albo miały z nimi dzieci. Księga Rodzaju używa sformułowania “w owych czasach, również i potem”. Potem, czyli po potopie?
  (W Arce było po 7 czystych zwierząt, natomiast ocalonych ludzi 8. Może jedno nie było czyste…?)
  Ziemia kananejska była zamieszkana przez rody olbrzymów, niejednokrotnie o tym czytamy. Dziwne są okoliczności ich przetrwania. Mamy zwycięską wojnę Saula i info, że wybił cały lud Amalekitów, proroka Samuela, który porąbał osobiście ich króla Agaga ( I Sam. 15), a potem w Księdze Estery pojawia się Haman – potomek Agaga. Jeśli chodzi o kolory skóry, to myślę, że tak jak zostały w Babel pomieszane języki, tak urozmaicił Bóg wygląd ludzi.
  I czysto hipotetycznie odważyłabym się “zaprorokować”, że owy Mesjasz-Antychryst, który przyjdzie z mocą i czynić będzie znaki i cuda, będzie “czystej krwi” dzieckiem szatana.
  Czy mam odrobinę racji? Nie wiem, ale zdaje mi się to dość logiczne. Jak myślicie?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s