Co Szatan zrobił z Biblią cz.2

Jeśli rozumiesz już, że Królestwo Boże, będzie to państwo Boga na ziemi z obowiązującym prawem mojżeszowym, do którego Bóg sprowadzi z powrotem izraelitów rozproszonych po całym świecie, a także wszystkich tych, co izraelitami nie są, a zasłużyli sobie na zbawienie (wskrzeszenie), a królem będzie Chrystus, który powróci na ziemię, a wtedy Bóg odnowi z ludźmi swoje przymierze (będzie to nowe przymierze z Jeremiasza 31:31-40) to łatwiej Ci będzie teraz skojarzyć, że:

– kiedy Bóg u proroków mówi, że wyleje na nich nowego ducha, dam im serce mięsiste, a zakon włoży do ich serc, to wtedy mówi o nowym przymierzu i Królestwie Bożym

Bardzo dużo jest tego typu, podobnie brzmiących wersetów. Np. Ezechiel 11:17-20:

17. Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was sposród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. 18. A gdy wróca tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, 19. wtedy Ja dam im nowe serce i nowego
ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, 20. aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.

Teraz spójrz uważnie na 2 i początek 3 rozdziału księgi Joela, przeczytaj uważnie całość i zastanów się, czy to się zgadza z tym o czym pisałem powyżej, ale zwróć też uwagę na pogrubiony fragment:

2:1 Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej swiętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski! 2. Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zorza poranna kładzie sie na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń.
3. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie.4. Wyglądają jak konie, a biegną jak rumaki.
5. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud, gotowy do bitwy. 6. Przed nim ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. 7. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury jak wojownicy; każdy idzie prosto swoja drogą i nie zbacza ze swojej sciezki. 8. Nie wypiera jeden drugiego, każdy idzie swoim torem, pra naprzód wsród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw.
9. Uderzają na miasto, szturmem zdobywaja mur, wpadaja do domów i wdzieraja sie oknami jak złodzieje. 10. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. 11. I Pan wydaje swój donosny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak! Wielki jest dzien Pana i pełen
grozy, któż go przetrwa? 12. Wszakze jeszcze teraz mówi Pan: Nawróccie sie do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! 13. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i  nawróccie sie do Pana, swojego Boga, gdyz On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14. Kto wie, może pożałuje i zlituje sie, i pozostawi  błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu.
15. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! 16. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowleta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! 17. Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą
między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj sie nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego maja mówic wsród poganskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? 18. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował sie nad swoim ludem. 19. I odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto ja ześle wam zboże i moszcz, i oliwe, i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami.
20. I oddalę od was wroga z północy, i zapędzę go do kraju suchego i pustego; jego przednia straż do Morza Wschodniego, jego tylna straż do Morza Zachodniego. I rozejdzie sie po nim smród i zaduch, ponieważ butnie postępował. 21. Nie bój sie, ziemio! Raduj sie i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy! 22. Nie bójcie sie wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie; drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. 23. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. 24. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. 25. I wynagrodzę wam szkody lat, których
plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. 26. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie imię Pana,
swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna wstydu. 27. I poznacie, że Ja jestem wsród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu.
3:1 A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. 2. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha. 3. I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. 4. Słońce przemieni sie w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzien Pana. 5. Wszakże kazdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie – jak rzekł Pan – a wsród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. 6. Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu, 7. zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.

 

I jak? Rozumiesz o czym to jest? O tym samym co wskazany Ez 11:17-20, Jer 31:31-40 i masa, masa innych podobnych wersetów. To jest oczywiste, prawda?

Teraz spójrzmy na Dzieje apostolskie 2 rozdział, bo tam Łukasz powołuje się na to samo proroctwo, tylko interpretuje je zupełnie inaczej, znowu zwróć uwagę na pogrubiony tekst i porównaj go z tym znaczeniem z księgi Joela:

2:1 A gdy nadszedł dzien Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejacego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Swietym, i zaczeli mówic innymi jezykami, tak jak im Duch poddawał. 5. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, sposród wszystkich ludów,
jakie sa pod niebem; 6. gdy wiec powstał ten szum, zgromadził sie tłum i zatrwozył sie, bo kazdy słyszał ich mówiacych w swoim jezyku. 7. I zdumieli sie, i dziwili, mówiac: Czyz oto wszyscy ci, którzy mówia, nie sa Galilejczykami? 8. Jakze wiec to jest, ze słyszymy, kazdy z nas, swój własny jezyk, w którym urodzilismy sie? 9. Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkancy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10. Frygii i Pamfilii, Egiptu i czesci Libii, połozonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11. zarówno Zydzi jak prozelici, Kretenczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych jezykach głosza wielkie dzieła Boze. 12. Zdumieli sie wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóz to moze znaczyc? 13. Inni zas drwiac, mówili: Młodym winem sie upili. 14. Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mezowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechze wam to bedzie wiadome, dajcie tez posłuch słowom moim. 15. Albowiem ludzie ci nie sa pijani, jak mniemacie, gdyz jest dopiero trzecia godzina dnia, 16. ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela: 17. I stanie sie w ostateczne dni, mówi Pan, Ze wyleje Ducha mego na wszelkie ciało I prorokowac beda synowie wasi i córki wasze, I młodziency wasi widzenia mieć beda, A starcy wasi śnić będą sny; 18. Nawet i na sługi moje i słuzebnice moje Wyleje w owych dniach Ducha mego I prorokować beda. 19. I uczynie cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogien, i kłęby dymu. 20. Słonce przemieni sie w ciemnosc, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. 21. Wszakże kazdy, kto bedzie wzywał imienia Panskiego, zbawiony będzie.

Czy rozumiesz teraz jakich idiotów robi z nas Łukasz? On jakby w ogóle nie rozumiał o co chodzi w tym proroctwie, albo… doskonale wiedział, ale jako że był pomiotem szatańskim do spółki z Pawłem, to usiłował namieszać nam w głowach. Co za diabelstwo!!! Czy wobec możemy ufać dziejom apostolskim Łukasza? Przenigdy!

Dokładnie to samo zauważył Heniek tutaj, mnie więcej w tym samym czasie co ja.

Wróćmy teraz do cytowanego fragmentu księgi Joela i dziejów i zwróćmy uwagę na to, że tam jest mowa o ogniu, ale nie takim jak nam się wmawia, tj. ognikach nad głowami apostołów podczas zesłania ducha świętego. Spójrz na czerwone miejsca, które zaznaczyłem w cytowanym tekście.

Wobec tego należy z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że cała bajka o duchu świętym takim jakiego nam kładziono do głów, jest wymysłem Łukasza lub Pawła, jeden pies, ważne, że to oni to forsowali jak widać.

Co z darami ducha świętego? Czy one pochodzą od Boga? Kim może być ten duch święty? Diabłem…..? Trzeba będzie solidnie przeanalizować ewangelie pod kątem ducha świętego. Co jeszcze jest ciekawe w temacie ducha świętego, to fakt, że dzięki jego rzekomemu istnieniu, mamy Boga trój jedynego. Tutaj pojawia nam się ciekawy trop. Bardzo interesujące jest to, że we wszystkich pogańskich religiach mamy taką trójcę bogów… Ja nic nie wiem o tym, aby Bóg był trój jedyny, dla mnie Bóg jest jeden. Czy gdzieś ustami proroków Bóg wspomina, aby był trój jedyny? Tak coś nie bardzo…

Brain Breaker

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz.2

 1. Mała Mi

  Ładnie to rozpracowałeś! Ciekawi mnie bardzo pewna kolejna kwestia: czy Paweł i Łukasz byli świadomymi sojusznikami szatana, czy może jednak byli ofiarami tego całego przedsięwzięcia Sił Ciemności które to właśnie użyły ich jako narzędzi do tego genialnego oszustwa mas!

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Hm, ja oceniam po owocach, to jedna z najwspanialszych nauk Isusa. Jednocześnie wiem, że nie można służyć dwóm panom jednocześnie. Jak wczytuję się w ich interpretacje ksiąg prorockich, to mam wrażenie, że dziecko by to lepiej zrozumiało niż oni. A więc wygląda na to, że oni sobie z nas zrobili jaja i tak ten wózek jedzie przez te wieki aż do dziś. Wedle mojego rozeznania, działali świadomie, nie widzę innego wytłumaczenia.

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s