Czy kościół babiloński zwalczał prawo mojżeszowe?

Jeśli dojdziemy do wniosku, że tak było (a dojdziemy :)), to będzie oznaczać, że dziś również je zwalcza i był to proces ciągły.

Wiecie, bardzo długo mi zajęło pogodzenie się z tym, że wszystko co mi od dziecka kładziono do głowy o kościele, to były kłamstwa. Ale w pewnym momencie nadszedł u mnie taki punkt przegięcia, moment zwrotny. Na czym on polegał? Zacząłem myśleć w drugą stronę, tzn. wiedząc, że Watykan jest wykonawcą diabelskich rozkazów (biblijnym Babilonem Wielkim) i rządzi ziemią (niestety z upoważnienia samego Boga, jednak zanadto się porządził i spotka go kara – tutaj robię świadomie pewien skrót myślowy, który będę stopniowo udowadniał publikując kolejne artykuły, a w końcu sami do tego dojdziecie ), patrzyłem na to, jak doszło do jego powstania i co od początku było jego celem. I jakoś tak krok po kroku dochodziłem do kolejnych wniosków, aż wreszcie się zorientowałem, że oni od początku atakowali prawo mojżeszowe.

Załóżmy, że nie mam racji i się mylę.

Mam teraz taką prośbę dla tych, którzy chcą pójść moim tokiem rozumowania. Musicie przeczytać pewien krótki (8 stron) apokryf pt. „Opowiadanie Józefa z Arymatei” – załączam go dalej w tekście, można go pobrać.

Zanim zaczniecie go czytać, wyjaśnijmy sobie czym są apokryfy. Apokryfy są to teksty o tematyce biblijnej, które z jakiegoś powodu nie weszły w skład naszej Biblii. Wiemy, że zawartość Biblii ustalono na Soborze w Nicei w 325 roku. I zrobili to ludzie z pokolenia diabła – z Konstantynem na czele.

Dlaczego jakaś księga mogła zostać nie dołączona do kanonu?

–         może dlatego, że była prawdziwa? Jak np. księga Henocha, która demaskuje czyny diabła i czyni Biblię o wiele prostszą i przejrzystą? Szatan zawsze będzie zwalczał prawdę – pamiętajmy o tym.

–         może dlatego, że zdradzała zbyt dużo niekorzystnych dla kościoła stwierdzeń?

–         może dlatego, że ludzie mogliby zobaczyć jakie herezje wypisywali ojcowie kościoła i przejrzeć na oczy, bo zorientowaliby się do czego dążyli tak naprawdę?

–         może nie była tego warta, bo była paplaniną pijanego człowieka?

Pewnie można by wymieniać dalej, ale my skoncentrujmy się na 2 i 3 przyczynie. Innymi słowy, przeczytajmy ten apokryf, żeby zorientować się, jakie bzdury wypisywano i co chciano dzięki temu osiągnąć. Jednocześnie przypomnijmy jaką wagę miały apokryfy w czasach, kiedy powstawały:

Zacytuję książkę pt. „Historia kościoła katolickiego”, ks. prof. dr hab. Marian Banaszak (1926-1997), s.17:

„(…)Tych z nich, którzy stali się pisarzami na przełomie I i II wieku, nazwano. w XVII wieku Ojcami Apostolskimi, gdyż ich pisma, choć nie uznawane za natchnione, cieszyły się w starożytności chrześcijańskiej podobną wartością, jak księgi kanoniczne.”

Podobne informacje potwierdzające tę tezę znalazłem także w innych źródłach. Jednym słowem apokryfy kiedyś były bardzo cenione i miały istotny wpływ na kierunek ewolucji myśli teologicznej babilońskiego kościoła.

Tak więc podkreślam jeszcze raz, że apokryfami również torowano biednym ludziom mózgi, był to istotny element walki babilońskiego kościoła z prawdą. Dziś wydaje się nam, że apokryfy to jakieś tam “bzdury”, ale w czasach, kiedy je pisano, pisano je w konkretnym celu, a ludzie wierzyli w to co tam napisano.

A więc teraz przeczytajcie ten apokryf – nie jest długi…

Opowiadanie Józefa z Arymatei

Jeśli już przeczytaliście, to widzicie o czym to jest… O łotrze, który rzekomo został zbawiony za swoją wiarę wisząc obok Isusa na krzyżu (słynny werset z Łukasza). Jest to przedmiotem wielu nieporozumień, które mam nadzieję sami będziecie w stanie ocenić…

Czy widzicie jak bardzo wyniesiono tego łotra na piedestały kosztem wszystkich innych opisywanych wcześniej biblijnych postaci? Dlaczego to zrobiono? To, że są to wymysły jakiegoś chrześcijańskiego skryby pierwszych wieków, to wiadomo. Pytanie tylko, po co on tak bardzo rozbudował tę historię z tym łotrem i przedstawił go w tak przerysowany sposób? Zobaczmy co rzekomo miał powiedzieć Isus do apostoła Jana o tym łotrze(i dalej do końca apokryfu, jest to najważniejsze miejsce). A więc Isus (rzekomo – pamiętajmy, że to diabelskie kłamstwo) mówi tak:

„Łotr z krzyża stał się dziedzicem raju. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że on jeden [spośród ludzi] go posiadł aż do nadejścia wielkiego dnia.” A Jan rzekł: „Uczyć mnie godnym, abym go ujrzał”. Gdy Jan to jeszcze mówił, ukazał się obydwu łotr. I wielki lęk ogarnął Jana, który padł na ziemię. Łotr bowiem nie był w tej postaci, jaką miał przed przybyciem Jana, ale wyglądał jak król mający wszelką moc i odziany był w krzyż. I zabrzmiał głos wielkiego tłumu: „Przyszedłeś do przygotowanego dla ciebie miejsca, do raju. My zaś otrzymaliśmy rozkaz od Tego, który cię posłał, aby ci służyć aż do wielkiego dnia”. Na ten głos łotr i ja staliśmy się niewidzialnymi i znalazłem się w moim domu. Już nigdy więcej nie widziałem Jezusa.

ZAKOŃCZENIE

Spisałem te rzeczy, które widziałem, aby wszyscy uwierzyli w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, Pana naszego, i żeby nikt nie zachowywał Prawa Mojżeszowego, ale aby wierzono w znaki i czyny, których dokonał, a wierząc otrzymali w dziedzictwie życie wieczne i byśmy się znaleźli w królestwie niebios. Jemu bowiem należy się chwała, cześć i majestat na wieki wieków. Amen.”

Ten tekst powstał według badaczy ok. IV wieku i został napisany przez jakiegoś chrześcijańskiego skrybę. Czy widzicie w jaki prosty i szczery do bólu sposób sam się przyznaje po co go napisał? Bardzo jesteśmy mu za to wdzięczni, bo dzięki temu mamy niesłychany dowód w sprawie. A więc co było celem chrześcijaństwa i kościoła katolickiego? Wymazanie ludziom z głów prawa mojżeszowego. Czy teraz rozumiesz, że słowa w ewangelii Łukasza zostały spreparowane? Łotr nic takiego nie powiedział do Isusa, bo obaj łotrzy Mu urągali… Wiemy to z ewangelii Marka i Mateusza. Jest to bardzo mocny dowód na to, że Paweł i Łukasz współpracowali we wprowadzaniu diabelskich nauk do Biblii. Dla niewtajemniczonych – Łukasz był najwierniejszym towarzyszem Pawła.

Bo jeśli by uznać, że ten łotr faktycznie tak powiedział i został zbawiony, to jest to bardzo mocny dowód na zbawienie przez samą wiarę. A więc doskonale się to wpisuje do pawłowej teologii.

Teraz wróćmy do wcześniej cytowanej książki „Historia kościoła….”. Na stronie 33,34 czytamy tak:

“Pierwsza znana schizmą wystąpiła w Kościele jerozolimskim po śmierci Jakuba Młodszego, gdy grupa Żydów chrześcijan, zachowujących z ogromnym rygoryzmem wszystkie przepisy prawa mojżeszowego, nie uznała prawowitego biskupa Symeona, lecz wybrała własnego biskupa, Tebutisa.

Nie wszystkie błędy doktrynalne (herezje) wyszły z środowiska judeochrześcijan. W Palestynie istniały także odłamy (sekty) oficjalnej religii mojżeszowej. Przejęły one pewne elementy nauki chrześcijańskiej i wydają się być sektami chrześcijańskimi. Ze względu na skąpe informacje źródłowe niełatwo odróżnić takie heterodoksje mozaistyczne od chrześcijańskich.

Błędne nauki, powstałe w środowisku judeochrześcijan, głosili Ceryntianie, Ebionici i pisma zwane Pseudoklementynami. Błędy te różniły się między sobą w szczegółach, lecz miały wspólne przekonanie, że zachowanie przepisów prawa mojżeszowego jest konieczne do zbawienia.”

A więc widzimy jakie poglądy przeciwstawne linii teologicznej Pawła mieli ci, których kościół uznał za heretyków w Jerozolimie? Uważali prawo mojżeszowe za nadal obowiązujące.

Co jeszcze ciekawsze, ten ksiądz przyznaje nam, że NIEWIELE wiadomo o Żydach, którzy uznali mesjasza i dalej zachowywali zakon. I nazywa ich raczej „sektami chrześcijańskimi”.

Uwielbiam takie wisieneczki na torcie, gdzie Babilon przyznaje, że „niewiele wiadomo na jakiś temat…” Wtedy wiadomo, że jest to tak interesujący temat, że musieli poniszczyć źródła i wymordować tych, którzy się nimi posługiwali. Oni skutecznie zadbali, aby zniszczyć prawdę. Są w tym mistrzami.

Hm, a ciekawe czy ci Żydzi mesjańscy (którzy przyjęli Isusa) powiedzieliby o sobie, że są chrześcijanami? Nie sądzę… Uważam, że oni byli tymi, którzy znali prawdziwe nauki Isusa (wolne od pawłowych bredni).

Jeżeli prześledzimy pawłowe herezje to również dochodzimy do wniosku, że jego głównym celem było unieważnienie prawa mojżeszowego. To dlatego wszyscy ojcowie kościoła tak bardzo go zachwalają w swoich pismach. Szczyt swoich umiejętności manipulacyjnych ujawnił w liście do Hebrajczyków, w którym mówi do Żydów, że zakon nie obowiązuje, a liczy się sama wiara. Ponadto w tym samym liście ujawnia swoją heretycką interpretację Jer 31:31-40 na której jedzie cały świat twierdząc, że Isus zawarł z nami trwające obecnie nowe przymierze.

Przeskoczmy teraz trochę do innego etapu historii: II wojny światowej. Wiadomo nam, że Hitler i Stalin wypełniali watykańskie rozkazy, bo oni wszyscy razem byli plemieniem żmijowym. Kogo jako pierwszego transportowano do obozów eksterminacji? Do kogo ziano największą nienawiścią? Do Żydów. Nie do katolików. Do Żydów. Czy to nie jest normalne, że Szatan najzacieklej będzie atakował tych, którzy pełnią wolę Boga? Owszem, nie wszyscy Żydzi wierzyli w Isusa, jednak wszyscy lepiej lub gorzej wypełniali prawo mojżeszowe. Nie dziwię się tym, którzy nie wierzyli w Isusa, bo kiedy czytali babilońskie ewangelie w których Isus łamie zakon, to jak mieli ufać, że tam znajduje się prawda? Ci co wierzyli w Isusa czynili nadzwyczajną gimnastykę umysłu, aby tylko nie zobaczyć, że coś się nie zgadza, bo Isus nie mógł łamać zakonu.

Tutaj mamy tak jakby dowód potwierdzający hipotezę główną artykułu – kościół zrobił wszystko, żeby wybić ludziom z głów prawo mojżeszowe, a tym którzy je zachowywali zgotował najgorszy los… Ciekawe jaki los czeka mnie, bo chcę zachowywać prawo mojżeszowe w maksymalnym stopniu – te przepisy, które są możliwe.

Na koniec myślę sobie, że kiedy poczyta się wspomnienia z lat powojennych Żydów w Polsce, to dowiadujemy się, że oni się bali przestrzegać prawa i raczej asymilowali się ze społeczeństwem, aby jakoś przeżyć. Nie chcieli się wyróżniać, żeby nie mieć pod górkę, bo społeczeństwo panicznie nienawidziło Żydów. A sami Żydzi mieli w pamięci komory gazowe, których jakimś cudem udało im się uniknąć. Dlatego dziś na ulicach nie widujemy ludzi zachowujących prawo mojżeszowe. Diabeł osiągnął swój cel. Wszystko się układa w spójną całość… A dodatkowo, wszystko jest spójne z księgą Henocha… Ale o tym kiedy indziej.

Brain Breaker

3 thoughts on “Czy kościół babiloński zwalczał prawo mojżeszowe?

 1. Mirek

  (21) Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedzcie mięso, (22) gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Jeremiasz 7,21:24. Co sądzicie o tych wersetach?.Wygląda na to że,Bóg nie nakazał Izraelitom składania ofiar.Może ktoś sprawdzi w Septuagincie,ja takowej nie posiadam.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Septuaginta Popowski: “PRZECIEŻ W DNIU, w którym wyprowadziłem waszych przodków z Egiptu, nie mówiłem ani nie nakazywałem niczego w sprawie całopaleń i ofiar pokarmowych. 23 Ale rzeczą którą nakazałem było to: Bądźcie posłuszni moim słowom, a będę dla was Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Podążajcie wszystkimi drogami moimi, które wam wskażę, aby dobrze się wam powodziło.”

   Dla mnie to wszystko wyjaśnia, bo chodzi o to, że ofiary zostały nadane później – w trakcie wędrówki, a nie tego dnia (15 dnia pierwszego miesiąca, kiedy wyszli).

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s