Co Szatan zrobił z Biblią cz.5 – Po co Łukasz dodaje 72 rozesłanych uczniów?

Zajmiemy się tematem bardzo rozwojowym i ciekawym. Wyjdziemy od ewangelii i rozesłania apostołów przez Isusa, a skończymy na tych, którym nie szkodzą ukąszenia żmij.

Zobaczmy Mateusza i rozesłanie apostołów (Mat 10:5-15)

5. Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. 6. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. 7. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 8. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. 9. Nie miejcie w trzosach swoich złota ani srebra, ani miedzi, 10. ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. 11. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia. 12. A wchodząc w dom, pozdrówcie go! 13. A jeśli to dom godzien, niech zstąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. 14. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. 15. Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie w dzień sadu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu.

Teraz Marek 6:7-13 relacjonuje to samo:

7. Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami nieczystymi. 8. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski – ani chleba, ani torby podróżnej, ani  monety w trzosie, 9. lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwu sukien. 10. I mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie, aż do swego odejścia stamtąd. 11. A jeśliby w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. 12. A oni poszli i wzywali do upamiętania. 13. I wyganiali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejem, i uzdrawiali.

Teraz Łukasz 9:1-6

9:1 I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władze nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. 2. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. 3. I rzekł do nich: Niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. 4. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. 5. A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. 6. Wyszedłszy wiec, obchodzili wioski, zwiastując dobra nowinę i wszędzie uzdrawiając.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bardzo pięknie. Czyli wszyscy trzej podają zgodnie, że Isus rozesłał 12 apostołów – tych których wybrał. Ponadto nie ma tu mowy o tym, że mają jeść to co im podadzą do stołu. Ale niestety, jak wiadomo, możemy się spodziewać po Łukaszu, dodał coś od siebie, i to dużo, zobaczmy:

Łuk 10:1-21

10:1 A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. 2. I powiedział im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. 3. Idźcie! Oto posyłam was jako jagnięta miedzy wilki. 4. Nie noście z sobą sakiewki ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 5. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. 6. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. 7. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. 8. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. 9. I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. 10. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulice i mówcie: 11. Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. 12. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. 13. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc, pokutowały. 14. Toteż lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sadzie aniżeli wam. 15. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie! Aż do piekła zstąpisz. 16. A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. 17. Powróciło tedy owych siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu twoim. 18. Rzekł wiec do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. 19. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. 20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. 21.W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, ze zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.

(Tak na marginesie: ten duch święty jest ciekawy, o tym już było w drugiej części serii.)

Czyli co? Isus rozesłał też innych 72…. hm nawet Łukasz nie odważył się ich nazwać apostołami, tylko nie użył na nich żadnego określenia. No miał wyraźny kłopot, skoro nie napisał wprost, że to byli chociaż uczniowie… Ważne, że dowiadujemy się, że ich imiona są zapisane w niebie…Czyli jakby ci ludzie głosisli Słowo Boże. Z tego wynika, że Słowo Boże po odejściu Isusa do nieba mogli głosić nie tylko apostołowie, ale także inni… (hm, kto to może być? Może Paweł i jego banda?). I akurat tym 72 uczniom, Isus powiedział bardzo ciekawe rzeczy –  takie którym nie powiedział 12 apostołom, bo zobaczmy:

1) Mają jeść i pić co im podadzą. Czyli nie mają się zastanawiać czy to czysty czy nieczysty pokarm – o to tu chodziło Łukaszowi, bo po co by to pisał?

2) „Godzien jest robotnik zapłaty swojej” – ten sam zwrot znajdujemy w  1 liście do Tymoteusza 6:18

18. Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.

Tutaj widzimy, skąd to zostało zapożyczone: z dopisku Łukasza. Przykazanie o tym, aby młócącemu wołowi nie zawiązywać pyska jest przykazaniem zakonu mojżeszowego (Powt. Prawa 25:4), ale nie ma tam nic o tym, że godzien jest robotnik zapłaty swojej. Nie ma tego nigdzie w Biblii, tylko w tym jednym miejscu u Łukasza. Widzimy w jaki sposób Łukasz i Paweł traktowali pismo – mieszali prawdę z kłamstwem tylko po to, aby uprawomocnić swoje kłamstwa. Szatan uwielbia mieszać prawdę z kłamstwem po to, żeby ukryć prawdę. To jedna z jego ulubionych metod.

Jeśli postawimy pytanie po co akurat dopisali ten werset o tej zapłacie, to myślę, że mieli co najmniej 2 powody:

– robili zbiórki pieniędzy po swoich zborach i w ten sposób mieli jakby autoryzację Isusa, potrzebowali pieniędzy, bo:

– tworzyli struktury babilońskiego chrześcijaństwa (a więc katolicyzmu) , hierarchię itd. Musieli mieć na to uprawomocnienie Isusa, jakoby On kazał im to robić. Także nie dość, że dopisali tych rozesłanych 72 uczniów (którzy pewnie według nich pełnili funkcję pierwszych diakonów), to jeszcze kazali ludziom za to im płacić. (powiążcie to z nauką Isusa o tym, że bogatemu ciężko będzie wejść do Królestwa Bożego, pamiętacie to z poprzednich części, widać jak to się łączy w całość). Taki Łukasz miał niezły problem i musiał to wymyślić, bo ludzie z pewnością zadawali pytania: a co ty tu w ogóle robisz? Bo Paweł miał widzenie… A ty? A inni towarzysze Pawła? Czy ich posłał Isus?

Najgorzej dla Pawła i jego bandy było wtedy, jak ci ludzie mieli do czynienia z prawdziwymi apostołami, wtedy dowiadywali się jaka jest prawda, robił się dym i odrzucali nauki Pawła. List do Galacjan o tym mówi.

Ale zerknijmy, co sam Paweł pisze na temat tej godnej zapłaty dla robotnika, sięgnijmy do najlepszego źródła: 1 Tym 5:17 (werset wcześniej):

17. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójna cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania. 18. Albowiem Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.

Tak jak się spodziewaliśmy, chodziło o nadanie autorytetu i zwierzchnictwa dla pierwszych diakonów babilońskiej religii. I pewnie również był to wstęp do ustanowienia podatków kościelnych. Spójrzmy jeszcze na inny list Pawła, bo w tym kontekście to nas zainteresuje:

2 Kor 11:7-8

7. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, ze za darmo zwiastowałem wam ewangelie? 8. Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężna, by móc wam służyć,

Widzimy, że Paweł żył z datków tworzonych przez siebie zborów… Jak myślicie? Czy taki dopisany wersecik u Łukasza o zapłacie dla robotnika i o tym, że Isus rozesłał więcej niż 12 apostołów był dla Pawła korzystny? Oczywiście, że tak. Nadawało mu to autorytet i ułatwiało nauczanie – dzięki temu miał otwartą drogę to głoszenia swoich diabelskich bzdur. Czy teraz przypominacie sobie jak w dziejach opisują rzekome sprzedawanie majątków i ukaranie tych, co nie oddali wszystkiego?  I mają czelność mówić, że tak robili prawdziwi apostołowie Isusa z Piotrem na czele? Czy nie sądzicie, że zrobiono z nas idiotów?

Ponadto, co jeszcze rzuca się w oczy w tych dopisanych wersetach Łukasza? Torowanie drogi do zniesienia zakazu jedzenia nieczystych pokarmów. Widzimy kto jest za to odpowiedzialny… Wszystko się od nich zaczęło i rozprzestrzeniło na pozostałe ewangelie. One niestety też padły ich ofiarą.

Wracamy teraz do wątku głównego, a więc do wstawionego tekstu Łukasza o rozesłaniu 72 (uczniów?). Co tam się jeszcze rzuca w oczy? Ten werset jest szczególnie ciekawy:

19. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi.

Wiecie co on mi przypomina? Zakończenie Ewangelii Marka, które szerzej będzie omówione w kolejnej części. Teraz zwróćmy tylko uwagę na owe węże, po których będą deptać ci, którym Isus dał moc.

Mar 16:17-18

17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 18. węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Skupmy się na razie na tych wężach… Co czytamy o Pawle w dziejach apostolskich?

Dzieje 28:3-6

3. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ja na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. 4. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili miedzy sobą: Człowiek ten jest zapewne morderca, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. 5. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego; 6. oni zaś oczekiwali, ze spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, ze nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, ze jest bogiem.

Z tego wszystkiego wynika, że Paweł miał moc od Isusa… Czy widzicie gdzie zaczęło się to kłamstwo? We wskazanym fragmencie Łukasza o rozesłaniu 72 uczniów… Czy widzicie jak sprytnie powplatali te diabelstwa do ewangelii? Musieli jakoś ludziom udowodnić, że oni mają umocowanie Boże do głoszenia dobrej nowiny… W następnym odcinku serii będzie również ciekawie, zapraszam 🙂

Brain Breaker

Advertisements

3 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz.5 – Po co Łukasz dodaje 72 rozesłanych uczniów?

 1. Sławomir Sadowski

  Najważniejszym elemantem dla zrozumienia czym było “Rozesłanie dwunastu”, jest odpowiedź na pytanie, po co Jezus rozesłał swych uczniów po okolicznych krainach? Jeżeli to sie wie, to i reszta okoliczności staje się jasna. A więc tuż przed swym udaniem się do Jerozolimy, aby opanować Świątynię Jerozolimską, Jezus rozestał apostołów, aby zwerbowali dla niego nowych zwolenników (nowych uczniów), którzy zechcą towarzyszyć mu w jego najważniejszej wyprawie. Potrzebował jak najliczniejszego oddziału, aby zrobić możliwie wielkie wrażenie na mieszkańcach Jerozolimy i arcykapłanach. Dwunastu apostołom udało się namówić dokładnie 72 nowych chętnych, którzy zgodzili się czynnie pomagać Jezusowi i pójść razem z nim. W ostateczności cała grupa, z którą wyruszył do Jerozolimy liczyła około stu osób – stanowczo zbyt mało, aby przestraszyć arcykapłanów. Jezus liczył więc nie tylko na nich, ale największe nadzieje pokładał w tłumach ludzi z prowincjii, w tym z Galilei, które przed świętem Paschy przychodziły do Świątyni Jerozolimskiej po oczyszczenie. Dlatego wybrał na termin swej wyprawy właśnie ten czas. Wśród tych tłumów były tysiące ludzi, którzy widzieli i słyszeli go przedtem, i którzy uwierzyli, że jest Mesjaszem. Jezus liczył, że poprą go właśnie te tysiące, ale zawiódł sie w swych nadziejach i walkę z arcykapłanami o władzę nad Świątynią tragicznie przegrał.
  Taki przebieg wydarzeń jest dosyć łatwy do wykazania i udowodnienia, i każdy kto chce w pełni zrozumieć historię Jezusa z Nazaretu zwanego Mesjaszem, powinien przeczytać książkę mojego autorstwa “Jak zostaje się Bogiem”. Zapraszem też do czytania mojego bloga pod tym samym tytułem, adres http://slawomirsadowski.blogspot.com/ .
  Sławomir Sadowski

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Witaj Sławku, miło że spotykam w necie kolejną osobę spoza matrixa (choć aby sprawiedliwie ocenić Twoją osobę musiałbym poczytać Twój blog) , ale jedno mnie zraziło w Twoim komentarzu: twierdzenie, że Jezus był bijatyką i szedł na bójkę z faryzeuszami. Rzuciłem okiem na Twojego bloga i widać, że starasz się myśleć, ale nie wiem jakim cudem doszedłeś do tak absurdalnych wniosków. To co napisałeś wydaje mi się tak absurdalne, że zastanawiałem się czy to moderować… Widzę, że ludzie dostrzegają sprzeczności w tzw. NT, ale wnioski do jakich dochodzą przerastają moją wyobraźnię. Ja z kolei zachęcam Ciebie, abyś wyszedł od satanizmu Pawła i szedł po sznurku, a wtedy uchronisz się przed takimi pułapkami w jakiej jesteś.

   Like

   Reply
 2. mackobogdaniec

  Idąc tokiem rozumowania satanistów którzy dużą wagę przykładają do magii czy symboli liczb i tym podobnych można tu wykazać pewną rzecz: 12X6=72. Jeżeli każdy zwerbował 6 to daje dwanaście szóstek czyli 4X po trzy szóstki. Ciekawe aczkolwiek może nic nie znaczące.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s