Spisek dla początkujących cz.2 – nie bój się myśleć samodzielnie

Ponownie, dla wielu z was będą to oczywiste oczywistości, ale chcę dać szansę tym, którzy odwiedzą mojego bloga, a jeszcze niewiele wiedzą i rozumieją. Muszę założyć, że takie osoby też mogą odwiedzać moją stronę.

Jeśli zaczniesz czytać Biblię na własną rękę i myśleć nad tym co czytasz, to czy nie wydaję Ci się, że ludzie (większość) traktują Cię jak kogoś kto dopuszcza się największego przestępstwa? Bo ja tak się czuję. I uwielbiam jeden, kluczowy, używany przez nich argument:

– Skoro tyle zacnych umysłów badało to przed tobą i nie znalazło tego co ty uważasz za prawdę, to jak możesz się stawiać ponad nich? Ty jeden zjadłeś wszystkie rozumy? To są wykształceni ludzie, wiele lat studiowali Biblię, ale i nie tylko Biblię, bo i dziedziny około biblijne, które to dopiero umożliwiają prawidłową jej interpretację.

Tak na marginesie:

W tym momencie aż mi się ciśnie na usta to, czego nie mogę powiedzieć takiej osobie od razu: ci „bibliści” studiują na watykańskich uczelniach i tam jest im wpajane to co Szatanowi wygodnie, np. muszą zaakceptować i podpisać się pod tezą, że Biblia jest w 100% natchnionym Słowem Bożym.

Ale wróćmy do głównej linii artykułu:

Ten argument jest dla wielu trudny do odparcia, bo faktycznie nie możemy się poszczycić wykształceniem biblistów.

Tylko problem polega na tym, że w czasach Chrystusa istnieli tacy „bibliści” – nazywali się faryzeuszami. Co mówił o nich Chrystus? Potępiał ich w najgorszych użytych przez siebie słowach, bardzo ostro. Twierdził, że uchylają Prawo Boże i wprowadzają nauki, które są nakazami ludzkimi. Mat 15:1-9

15:1 Wtedy przystąpili do Isusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: 2. Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rak, gdy chleb jędza. 3. On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki  waszej? 4.Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. 5. A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, 6. nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoja. 7. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: 8. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 9. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Czy dostrzegasz podobieństwo z tym, co dziś z Prawa Bożego zrobił judaizm i dzisiejsi rabini lub katoliccy teologowie (to tak jakby jeden pies)?

Nazywał ich „plemieniem żmijowym” a więc dziećmi Szatana. Mówił, że na zewnątrz zgrywają pobożnych, a wewnątrz są pełni obrzydliwości. Zobaczmy (Mat 24:5-36):

5. A wszystkie uczynki swoje pełnia, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. 6. Lubią tez pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, 7. i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi. 8. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9. Nikogo tez na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. 11. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługa waszym, 12. a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. 13. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. 14. (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.) 15. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze obchodzicie morze i lad, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. 16. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynie, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięga. 17. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? 18. Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięga. 19. Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? 20. Kto wiec przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. 21. I kto przysięga na świątynie, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. 22. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. 23. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. 24. Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. 25. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. 26. Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. 27. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. 28. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. 29. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, 30. i mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. 31. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. 32. Wy tez dopełnijcie miary ojców waszych. 33. Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sadem ognia piekielnego? 34. Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i  przepędzać z miasta do miasta. 35. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście miedzy świątynia a ołtarzem. 36. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród.

Zobaczmy teraz, co Chrystus mówi o Babilonie Wielkim (Watykanie) w Apokalipsie 18:24:

24. W nim tez znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

Czy widzisz teraz, że Watykan przejął spuściznę po faryzeuszach? Bo Watykan ma odpowiadać za krew WSZYSTKICH pomordowanych na ziemi, w tym oczywiście proroków i samego Isusa. Z tego wynika, że Watykanem rządzi to samo plemię żmijowe faryzeuszy, które w czasach Chrystusa było przy władzy – to ci sami ludzie, ten sam szatański ród, ten sam kąkol. Ponadto co najciekawsze – to oni zabili Chrystusa, a nie Żydzi. To plemię Kaina podające się za Żydów świadomie zabiło Chrystusa, a ludziom wmówili, że to Żydzi Go zabili.

Z tego wynika, że słowa Chrystusa o faryzeuszach dotyczą także Watykanu i księży. Nie twierdzę tu, że każdy ksiądz jest satanistą, ale nie wiem gdzie jest granica między tymi duchownymi którzy nieświadomie prowadzą dusze ku zatraceniu, a tymi, którzy robią to świadomie z polecenia Szatana. Im wyżej w hierarchii kościelnej tym większe prawdopodobieństwo, że taki człowiek jest satanistą – aż w końcu dochodzimy do papieża – głównego lub jednego z głównych satanistów na ziemi.

Bardzo ważne jest, aby uchwycić, że Chrystus wtedy mówił do ludzi: macie być bardziej sprawiedliwi od faryzeuszy! Mat 5:20:

20. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Te same słowa możemy dziś odnieść do nas: mamy być bardziej sprawiedliwi niż księża z papieżem na czele i innymi przywódcami religijnymi. Nie mamy być w nich ślepo zapatrzeni, bo oni przyjęli tę samą pozę, co wtedy faryzeusze. Chcą, aby ludzie o nich myśleli, że są nienaganni i bogobojni, a wewnątrz są pełni obrzydliwości. Oni wszyscy prowadzą ludzi na zatracenie:

Mat 24:13:

13. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, ze zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

Ród Szatana prowadzi nas – dzieci Boże na zagładę. A my daliśmy się tak łatwo zmanipulować, bo odpowiedzialność za własne czyny przerzucamy na nich, zamiast myśleć samodzielnie! Czy to jest rozsądne?

Jakie to żałosne i przygnębiające jak sobie pomyślę, że kiedy jeszcze byłem katolikiem, to w kościele można było usłyszeć słowa potępiające faryzeuszy. Robiono w ten sposób z nas – katolików – prawdziwych uczniów Chrystusa. Tymczasem powtórzmy: tak naprawdę, faryzeusze to to samo plemię żmijowe co dzisiejszy Watykan z papieżem na czele.

Tak więc, jeśli ktoś zarzuca mi, że czytam Biblię i uważam się za kogoś mądrzejszego i bardziej sprawiedliwego niż ksiądz, biblista czy ktokolwiek, kto twierdzi, że ma lepsze wykształcenie biblijne ode mnie, to odpowiadam: ja słucham Chrystusa, który przyszedł na ziemię po to, aby mnie wydobyć z tej sieci i skierować na właściwą drogę. Czytając Biblię i starając się samodzielnie myśleć, realizuję wolę Boga i Chrystusa. Tutaj zwracam uwagę na to, że jak zaczniesz słuchać słów Isusa, to odrzucisz Pawła. A jak odrzucisz Pawła, to zorientujesz się, że on i jego banda powplatali do ewangelii te same diabelstwa, które możesz wyczytać w listach Pawła. W efekcie zaczniesz szukać spójności między słowami Boga i Isusa… I tak zaczniesz przybliżać się do prawdy.

Jeśli kiedyś staniesz przed Chrystusem, to co Mu powiesz?

– „Nie czytałem Biblii, bo uznałem, że są od tego inni mądrzejsi ode mnie?”

Myślę, że po takich słowach zostałbyś przez Isusa wyśmiany i potępiony i nie miałbyś szans na zbawienie. Bo dziś to jest tak, że wszystko mamy pod ręką: i Biblię i dostęp do informacji, a do tego potrafimy czytać!

Po to mamy mózg i wolną wolę, aby ich używać, a nie dobrowolnie oddawać się lenistwu intelektualnemu.

Wróćmy do argumentu głównego:

– Skoro tyle zacnych umysłów badało to przed tobą i nie znalazło tego co ty uważasz za prawdę, to jak możesz się stawiać ponad nich? Ty jeden zjadłeś wszystkie rozumy? To są wykształceni ludzie, wiele lat studiowali Biblię, ale i nie tylko Biblię, bo i dziedziny około biblijne, które to dopiero umożliwiają prawidłową jej interpretację.

Tu pojawia się jeszcze jedna odpowiedź: Było wielu przede mną, którzy znali Biblię tak jak ja, lub w podobnym stopniu, lepiej lub gorzej. I to są właśnie ci wszyscy pomordowani w ciągu wieków przez Watykan… Przypomnij sobie palenia na stosie i wymachiwanie krzyżem przed oczami skazańca. Mordowali ludzi w imię Chrystusa. Spójrzmy:

Ew Jana 16:1-3

16:1 To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. 2. Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, ze spełnia służbę Bożą 3. A to będą czynić dlatego, ze nie poznali Ojca ani mnie.

Kiedyś człowiek uznany za heretyka był posądzany przez kościół rzymsko katolicki np. o czary i palony na stosie, torturowany. Wystarczyło się sprzeciwić ogólnie panującym, narzuconym przez nich dogmatom religijnym. Czy nie zastanawia nas, dlaczego kiedyś Biblia była zabroniona do czytania w języku narodowym i została przez Watykan wpisana do indeksu ksiąg zakazanych? Bo oni wiedzą, że ci co znają Biblię, mogą o nich poznać prawdę.

Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy ze skali zbrodni Watykanu (imperium rzymskiego) i jego poprzedników (a więc imperium greckiego, perskiego i babilońskiego) Zostało to przed nami zatajone. Ponadto mało kogo to interesuje, bo niewielu odważy się pomyśleć wbrew ogólno obowiązującym schematom myślenia. Kontrola umysłów od maleńkości daje Watykanowi tak wspaniałe rezultaty panowania nad myśleniem mas. Ale zbliża się ponowne przyjście Chrystusa i Królestwo Boże na ziemi, i poznanie ludzi będzie wzrastać, choć i według mojej wiedzy i obserwacji widzę, że i tak będzie ich mniejszość. Większość jest ogłupiona.

Wróćmy do Watykanu. Zastanów się chwilę, czy papież rządzi prezydentem USA, prezydent USA papieżem? Przypomnij sobie np. średniowiecze. Czy wiesz, że bez zgody papieża nic ważnego nie mogło zostać zrobione? Papież rządził całą Europą. Każdy musiał go pytać o zdanie. Owszem byli tacy, co się sprzeciwiali, ale zaraz byli obłożeni klątwą i ponosili śmierć lub tracili zajmowane stanowisko. Myślisz, że świat się zmienił? W ogóle się nie zmienił. Pooglądaj sobie zdjęcia papieża w towarzystwie prezydentów państw świata. Zobacz kto komu się kłania. Każdy się kłania papieżowi, nigdy odwrotnie. Ludzie tego nie dostrzegają tylko dzięki temu, że Watykan kontroluje media, uniwersytety, naukę, w zasadzie wszędzie macza palce i dba o to, aby to czego się naucza było zgodne z ich poleceniami. To nie są tylko moje domysły, ale tak wynika z Biblii.

Pamiętasz pogrzeb Jana Pawła II? Tam zjechali się wszyscy, najważniejsi ludzie świata polityki i religii. Przybyli na pogrzeb prawdziwego władcy świata… A zwykłym ludziom nie znającym Biblii wmawia się, że papież jest następcą Chrystusa na ziemi i przyjechali z szacunku wobec niego – a więc także z szacunku wobec Chrystusa.

Obudź się i zobacz, że papież i Watykan rządził i rządzi światem. Rządzi również Twoim myśleniem i postrzeganiem świata, poprzez sposób myślenia i wiedzę, którą przekazano Ci w szkole i media.

Tak więc mając do czynienia z ludźmi, którzy nie znają Biblii i historii, nie dajmy sobie wmawiać tak perfidnego kłamstwa i oskarżenia o brak Bożego pełnomocnictwa do czytania i samodzielnego interpretowania Biblii. To jest jedyna droga, aby poznać prawdę o Bogu, o świecie i o tym co się stało na ziemi i co ma się stać. Szatan usiłuje wybyć ludziom z głowy Biblię, podważyć jej wiarygodność, co niestety udaje mu się z przerażającą skutecznością. Ale sam Bóg przepowiedział, że tak będzie.

BB

Advertisements

One thought on “Spisek dla początkujących cz.2 – nie bój się myśleć samodzielnie

 1. angelika

  „Nie czytałem Biblii, bo uznałem, że są od tego inni mądrzejsi ode mnie?”
  Dobre!
  A do tego Biblia ma 1352 strony… (BW)
  Lepiej obejrzeć 1352 odcinki jakiegoś modnego serialu…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s