Chrześcijaństwo cz.2 – analiza “Dialogu Justyna z Żydem Tryfonem” (1)

Zanim zaczniesz to czytać, warto przeczytać ten artykuł:

Isus, Żydzi, Watykan, co się tak naprawdę stało? – luźne myśli

Będziemy posługiwać się dziełem św. Justyna Męczennika, aby zobaczyć jak kształtowało się chrześcijaństwo w połowie drugiego wieku, a więc ok. 100 lat po odejściu Isusa. Justyn był ojcem kościoła, który dla babilońskiej sekty zrobił dużo. Dziś już wiemy, że wszyscy ojcowie kościoła to byli sataniści. Skąd to wiemy? Z masońskich źródeł. Polecam serię wykładów „totalny atak” – część jest na YouTube. (Na marginesie – skoro wszyscy, to także i Paweł jako twórca babilońskiego chrześcijańskiego kościoła. Ale akurat tego nie znajdziecie w tych wykładach, bo to umknęło prowadzącemu)

Sięgamy do bardzo dobrego źródła pisanego, które umożliwi nam wgląd w ówczesną sytuację między chrześcijanami, a judaistycznymi żydami.

Już na samym wstępie trzeba zauważyć, że takie podejście do tematu przez autora Justyna jest torowaniem umysłu czytelnika, ponieważ nie dostrzega on w ogóle tych, którzy uwierzyli w Isusa i dalej zachowywali zakon – a więc Żydów mesjańskich. Ponadto nie widzi on jakby pogan, którzy przyłączali się do Żydów mesjańskich i dokonywali obrzeski. Np. takich Galacjan z listu Pawła… Z pewnością w jego czasach oni istnieli, ale to jest celowo pomijane w pismach ojców kościoła. Można zadać pytanie dlaczego? To stara szatańska sztuczka. Stworzyć sztuczny konflikt, powodowany przez dwie strony, które są przez niego kontrolowane. Jak wiemy Szatan stworzył zarówno kabalistyczny judaizm jak i babilońskie chrześcijaństwo. Zrobił to, żeby postawić dzieci boże w sytuacji przymusu określenia się po jednej z tych religii, przy czym nie ważne jaki był ich wybór, bo i tak lądowali w rękach diabła. To samo obserwujemy dziś, tylko do tego jeszcze doszedł islam.

Wracamy do dzieła Justyna.

Jest to dialog, przedstawiający rozmowę, jaką on rzekomo odbył z pewnym Żydem Tryfonem, który był wyznawcą judaizmu kabalistycznego (czyli ten Żyd rozmówca Justyna nie uznawał mesjasza). Po przeczytaniu początku tego dzieła zorientowałem się, że nie może to być relacja z prawdziwej rozmowy, ponieważ jest ona tak zapisana, jakby Justyn dysponował dyktafonem. Niemożliwe jest, aby wszystko dokładnie zapamiętał z tak długiej i wyczerpującej umysłowo rozmowy… Argumenty jakich używają panowie są bardzo wyszukane i z pewnością Justyn po prostu sam sobie to wszystko wymyślił i pisał to długi czas. Po co to zrobił? Aby pokazać wyższość chrześcijan nad Żydami judaizmu. W końcu on był chrześcijaninem.

Tak więc sytuacja jest przedstawiona tak, że chrześcijanie są jedynymi ludźmi, którzy uznają Chrystusa. A z drugiej strony wszyscy Żydzi Go nie uznają. To też jest jedna z ulubionych metod działania diabła – tzw. spłycanie pojęć, upraszczanie ich, a potem wkładanie jednych do jednego wora, a resztę do drugiego.

A gdzie tu jest prawda? Powtórzmy, bo to ważne:

Wiadomo nam już, że byli Żydzi, którzy wierzyli w Isusa, jak i nawróceni nie-Żydzi przestrzegający zakonu razem z obrzeską i wiarą w Isusa.

Dialog Justyna z Żydem Tryfonem, to dzieło, które warto przeczytać w całości. Miałem duże kłopoty aby powybierać najciekawsze miejsca do tej serii artykułów. Najchętniej bym zacytował większość tego co tam jest. Dlatego wszystkich zachęcam do jego przeczytania.

Spójrzmy teraz do tekstu, Justyn tak mówi o swojej wierze do Żyda Tryfona:

W nawiasach kwadratowych jak zwykle będę wstawiał swoje komentarze. Na zielono mówi Justyn, na niebiesko Tryfon, na czerwono zaznaczyłem najbardziej interesujące miejsca.

Ale natychmiast płomień rozgorzał w mojej duszy i ogarnęła mnie miłość do Proroków i tych ludzi, którzy są przyjaciółmi Chrystusa; i podczas gdy rozważałem jego słowa w swym umyśle, odkryłem, że jedynie ta filozofia może być bezpieczna i pożyteczna. Ponadto pragnę, aby wszyscy, podejmując decyzję podobną do mojej, nie pozostawali z dala od słów Zbawiciela. Mają bowiem w sobie straszliwą moc i są zdolne, by tych, którzy zbaczają ze ścieżek prawości, natchnąć duchem grozy, dla pozostałych zaś są słodyczą i napełniają ich pragnieniem gorliwej służby. Jeśli więc przeżywasz w związku z samym sobą jakiś niepokój i jeśli z zapałem szukasz zbawienia, i jeśli wierzysz w Boga, możesz – o ile te sprawy nie są ci obojętne – zaznajomić się z  Chrystusem Bożym i po przejściu wtajemniczenia, wieść szczęśliwe życie”.

[Według chrześcijan, wszyscy, którzy wierzą w Isusa powinni stać się chrześcijanami i do tego samego zachęcali Żydów – do porzucenia zakonu. Przypominacie sobie list Pawła do Hebrajczyków – on jest dokładnie o tym samym. Chrześcijanie uzurpowali sobie monopol na wiarę w Isusa.]

Teraz Tryfon odpowiada:

„Zgadzam się z twoimi innymi uwagami i podziwiam gorliwość, z jaką poświęcasz się studiom nad sprawami Boskimi, ale byłoby lepiej dla ciebie, gdybyś nadal pozostał przy filozofii Platona albo jakiegoś innego człowieka, doskonaląc się w wytrwałości, opanowaniu i wstrzemięźliwości, niż pozwalał się oszukiwać kłamliwym słowom i podążał za poglądami ludzi pozbawionych dobrego imienia. Jeśli bowiem trwasz przy takim sposobie filozofowania i żyjesz nienagannie, pozostaje dla ciebie otwarte przeznaczenie do lepszego życia, ale gdybyś porzucił Boga i złożył swą ufność w człowieku, czegóż pewnego będziesz mógł oczekiwać? Jeśli więc masz ochotę, aby mnie posłuchać – bo ja już uznałem cię za przyjaciela – to najpierw musisz zostać obrzezany, a następnie przestrzegać nakazów, które zostały ustanowione odnośnie do Szabatu i Bożego Święta Nowiu; czyli jednym słowem, uczynić wszystko to, co zostało zapisane w Prawie: wtedy być może dostąpisz łaski Boga. Ale Chrystus – o ile w ogóle się On urodził i gdziekolwiek żył – jest nieznany i nawet sam siebie nie zna, a nikt nie przyszedł w mocy Eliasza, by Go namaścić i sprawić, aby został On objawiony wszystkim. A ty, kiedy dajesz wiarę bezpodstawnym pogłoskom i sam wymyślasz sobie Chrystusa, z Jego powodu bezmyślnie gotujesz sobie zgubę”.

[Żydzi judaizmu uważali Chrystusa za zwykłego człowieka, jeśli w ogóle dopuszczali Jego istnienie. Co się rzuca w oczy: Tryfon jasno przeciwstawia zakon wierze chrześcijańskiej. Zarzuca chrześcijanom, że się nie obrzezują i nie przestrzegają Sabatu, Nowiu i całego prawa. Czyli mamy nakreślone tło konfliktu. Tak jak pisałem. Ani słowa o tych, którzy zachowują zakon i wierzą w Isusa. Zobaczmy jak Tryfon dalej argumentuje swój punkt widzenia:]

“Tryfon obwinia chrześcijan o nie przestrzeganie Prawa.”

10. Kiedy oni już skończyli, zwróciłem się do nich w ten sposób: „Czy są jeszcze jakieś inne sprawy, moi przyjaciele, o które bylibyśmy oskarżani, poza tym, że nie żyjemy według Prawa i nie jesteśmy obrzezani na ciele tak, jak byli wasi przodkowie, i że nie przestrzegamy Szabatów tak, jak wy to czynicie? Czy nasz sposób życia i nasze obyczaje również wśród was są zniesławiane? I pytam, czy też uwierzyliście odnośnie do nas w to, że zjadamy ludzi i że po świątecznych obchodach gasimy światła i oddajemy się rozwiązłej rozpuście? Czy też potępiacie w nas tylko to, ze trzymamy się pewnych zasad i dajemy wiarę nieprawdziwym przekonaniom, czy tak właśnie myślicie?” „Jest to coś, co nas zdumiewa – odpowiedział Tryfon – ale te rzeczy, o których opowiada pospólstwo, nie są godne wiary, gdyż są zbyt odrażające dla ludzkiej natury. Co więcej, jestem przekonany, że wasze przepisy zawarte w tak zwanej Ewangelii są tak wspaniałe i tak wzniosłe, że obawiam się, iż nikt nie jest w stanie ich wypełnić; bowiem z uwagą je przeczytałem. Ale sądzimy, że największą stratą jest to, że wy twierdząc, iż jesteście pobożni, że przypuszczając, iż jesteście lepsi od innych, niczym szczególnym się od nich nie różnicie i nie zmieniacie w ogóle stylu życia w porównaniu z innymi narodami, że nie obchodzicie żadnych świąt, ani Szabatów, nie praktykujecie obrzędu obrzezania; a ponadto, pokładając nadzieję w jakimś Człowieku, który został ukrzyżowany, spodziewacie się jeszcze otrzymać jakąś nagrodę od Boga, podczas gdy nie jesteście posłuszni Jego przykazaniom. Czyż nie czytaliście, że duch będzie odjęty ludziom, którzy nie zostali obrzezani ósmego dnia? A zostało to nakazane zarówno cudzoziemcom jak i niewolnikom. Ale wy, gardząc nierozważnie tym zwyczajem, odrzucacie też wynikające z niego obowiązki i próbujecie przekonywać samych siebie, że znacie Boga, podczas gdy jednak nie wypełniacie tego wszystkiego, co czynią ci, którzy Boga się boją. Jeśli więc możesz obronić się przed tymi zarzutami i uczynisz to tak, że ukażesz też drogę, dzięki której w ogóle masz nadzieję na cokolwiek, chociaż nie przestrzegasz Prawa, my bardzo chętnie cię posłuchamy i w podobny sposób oddamy się dociekaniom.

[I teraz mamy bardzo ważną odpowiedź Justyna]

“Przepisy Prawa uchylone – Nowe Przymierze obiecane i zawarte przez Boga.”

11. „Nie ma żadnego innego Boga, Tryfonie, ani też nikt inny nie istnieje odwiecznie – tak się do niego zwróciłem – ale tylko Ten, który stworzył i urządził ten Wszechświat. Przecież nie myślimy, że jeden Bóg jest dla nas, a inny dla was, ale, że to jeden i ten sam Bóg, który waszych ojców mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wyprowadził z Egiptu. Ani też żadnemu innemu – bo nie ma żadnego innego – nie zaufaliśmy, ale Temu, w którym i wy pokładacie ufność, w Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tyle, ze nie złożyliśmy naszej ufności za pośrednictwem Mojżesza czy też Prawa, gdyż wtedy uczynilibyśmy podobnie jak wy sami. Obecnie jednak, przeczytałem o tym, że takie będzie nieodwołalne Prawo i Przymierze, najważniejsze spośród wszystkich, którego przestrzeganie będzie obowiązywać wszystkich ludzi, którzy spodziewają się Bożego dziedzictwa. Gdyż Prawo ogłoszone na Horebie jest teraz stare i odnosi się tylko do was samych, to zaś jest powszechne i dotyczy wszystkich. Obecne Prawo zostało ustanowione w zamian za tamto Prawo uchylone i stoi ponad tamtym, a Przymierze, które mu towarzyszy, w podobny sposób się wypełni, jak tamto poprzednie, a tym, który ustanowił to ostateczne Prawo jest sam Chrystus, który nam je przekazał – Przymierze to jest niezawodne i po nim nie będzie już żadnego prawa, żadnego przykazania, żadnego nakazu. [ przepraszam, że wejdę słowo, ale na podstawie Biblii twierdzę, że Bóg zamierza przywrócić prawo mojżeszowe w Królestwie Bożym na ziemi po powrocie Isusa na ziemię, tak więc nie dość, że Justyn kłamie o nowym przymierzu, tak samo jak Paweł, to jeszcze twierdzi, że po nim nie będzie już żadnego prawa] Czy nie czytałeś tego, co mówi Izajasz: «Posłuchaj mnie, mój ludu, posłuchaj mnie; i wy królowie, nakłońcie ku mnie swe ucho: bowiem Prawo będzie mnie poprzedzać a moje nakazy będą światłem dla narodów. Wkrótce zapanuje moja sprawiedliwość i nadejdzie moje zbawienie, a narody złożą swą ufność w moich rękach». A Jeremiasz odnośnie do tego samego Nowego Przymierza tak powiedział: «Patrzcie, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy Nowe Przymierze, nie takie, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy wziąłem ich za rękę i wyprowadziłem z ziemi egipskiej». [dlaczego nie cytuje Jeremiasza dalej? To oczywiste. Bo tam jest napisane, że w nowym przymierzu każdy człowiek będzie przestrzegał zakonu mojżeszowego.] Skoro więc Bóg sam zapowiedział Nowe Przymierze, które miało zostać ustanowione i stać się światłem dla narodów, my widzimy i jesteśmy przekonani, że ludzie zbliżają się do Boga, porzucając swoje bożki i inne nieprawości w imię Tego, który został ukrzyżowany, Jezusa Chrystusa i trwają w Jego wyznawaniu aż do śmierci, i zachowują pobożność. Ponadto dzięki ich dziełom i towarzyszącym im cudom, staje się możliwe, aby wszyscy uwierzyli, iż to On jest Nowym Prawem i Nowym Przymierzem, i spełnieniem nadziei wszystkich ludów, które oczekują dóbr, pochodzących od Boga. Bowiem prawdziwym, duchowym Izraelem i potomstwem Judy, Jakuba, Izaaka i Abrahama – który nie dzięki obrzezaniu trzymał pochwałę i błogosławieństwo od Boga, ale z powodu swej wiary i został nazwany ojcem licznych narodów – jesteśmy my, którzy zostaliśmy doprowadzeni do Boga przez tego ukrzyżowanego Chrystusa, jak to dalej wykażemy.

[Ile tu było kłamstw… Widzicie jak wybiórczo cytuje Jeremiasza? Ponadto twierdzi, że Isus dał nowe prawo i trwa nowe przymierze. A my wiemy, że nowe przymierze to wielkie kłamstwo Pawła. Czy myślicie, że bez Pawła kościół babiloński w ogóle by istniał? I na koniec wisienka na torcie: chrześcijanie mieli ogromny problem, bo księgi proroków były kierowane do Izraelitów (a także i cudzoziemców, którzy mieli przestrzegać prawa tak samo jak oni i tutaj taki stan rzeczy trwa do dziś) i podkreślały konieczność nawrócenia się do zakonu. Co zrobili chrześcijanie aby temu zaradzić? Powiedzieli, że ci Izraelici genetyczni już wypadli z łaski Boga i teraz, to chrześcijanie są prawdziwym Izraelem…duchowym. A więc wszystkie słowa, które Bóg kierował do Izraelitów przez proroków od momentu powstania babilońskiego chrześcijaństwa zostały niejako przez chrześcijan zawłaszczone. Tą nauką tak jakby anulowali przymierze nasienia, które Bóg zawarł z Abrahamem. (Wiadomo: Bóg obiecał Abrahamowi, że rozmnoży konkretnie jego potomstwo i zawrze z nimi przymierze) Skąd to się wzięło i gdzie miało swój początek? Oczywiście znajdujemy to pierwszy raz u Pawła, w liście do Rzymian, sformułował to klarownie i dosadnie. Wyjaśniam to bardzo dokładnie w artykule Satanista Paweł z Tarsu cz.3 – List do Rzymian. Poszukaj sobie w tym artykule (już nie chciałem tu wklejać, skoro tam to napisałem) 11 rozdziału z moimi komentarzami i skonfrontuj to z tym, co napisał Justyn. Jak to zrobisz, to wtedy zobaczysz, że Paweł był dla ojców kościoła bogiem, na nim budowali całą swoją ideologię.

Jak dla mnie, to najważniejszym wnioskiem wynikającym z tego tekstu jest to, że gdyby nie kłamstwo o trwaniu nowego przymierza i nowego prawa, to całe to diabelskie chrześcijaństwo nie miałoby żadnych szans w walce z prawem mojżeszowym i prawdziwymi wyznawcami Isusa]

W kolejnej części będziemy kontynuować analizę najciekawszych miejsc “Dialogu Justyna z Żydem Tryfonem”.

Brain Breaker

2 thoughts on “Chrześcijaństwo cz.2 – analiza “Dialogu Justyna z Żydem Tryfonem” (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s