Co Szatan zrobił z Biblią cz.9 – Isus, a prawo mojżeszowe – bardzo ważny artykuł

Zróbmy takie małe powtórzenie z części 7, i skupmy się na tych wersetach:

Mat  5:40. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

Łuk: 6:29. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj

Według mnie oba te wersety to pogwałcenie 10 przykazania o zakazie pożądania cudzej własności, ponieważ z tego wynika, że ja od nikogo nie mogę pożądać tego co do niego należy, bo mam 10 przykazanie, natomiast inni ode mnie mogą? Mało tego, ja mam jeszcze się na to godzić! Czyli to przykazanie ich nie dotyczy? Myślałem, że jednakowe prawo jest dla wszystkich ludzi…

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Ktoś przychodzi do Ciebie i chce Ci zabrać samochód, lodówkę, ubrania, telewizor, dom – cokolwiek, w zasadzie, można by wymienić wszystko, co posiadasz… A Ty co masz zrobić zgodnie z tymi wersetami? Oddać mu to.

A więc ten ktoś złamie 10 przykazanie, a Ty masz mu na to pozwolić. A co na to prawo mojżeszowe? Czy Isus brał pod uwagę prawo mojżeszowe wypowiadając te słowa? Pomijając oczywiste 10 przykazanie, możemy też zerknąć na to:

3 Mojżeszowa 19:17: Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

Ten werset oznacza, że jak ktoś przyjdzie zabrać mi płaszcz, to zgodnie z prawem mojżeszowym powinienem go upomnieć, że łamie 10 przykazanie, bo inaczej jego grzech obciąży także i mnie. A więc jak Mesjasz mógł wypowiedzieć te słowa?

Wygląda na to, że zaprzeczył nie tylko 10 przykazaniu ale i temu przepisowi o wzajemnym gorliwym upominaniu.

Na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego możemy postawić tezę, że Isus w ogóle nie wypowiedział tych słów, tylko zostało to dopisane – osobiście nie widzę innej możliwości.

Ten problem jest bardzo dobrym punktem wyjścia do innego zagadnienia. Postawmy sobie takie pytanie:

Czy Isus mógł cokolwiek zmienić w prawie mojżeszowym?

Zajmiemy się próbą udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że jest to jedno z kluczowych pytań, jakie powinien postawić sobie każdy z nas. Jednak większość ludzi nigdy się nad tym nie zastanawia. Dlaczego? Bo myślą, że mamy obecnie nowe przymierze i koncentrują się na „tzw. NT”, a w związku z tym uważają, że Isus mógł robić wszystko, cokolwiek zechce, w tym także mógł zmienić prawo…

Znalazłem taki ciekawy fragment w 53 rozdziale Izajasza. Każdy wie, że to jest proroctwo o Isusie. Zobaczmy Iz 53:9:

Biblia Warszawska:

I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.

Jeśli uznamy, że to jest dobre tłumaczenie, to by oznaczało, że Isus nie mógł przekroczyć ani jednego przepisu prawa mojżeszowego. Bo co oznacza bezprawie w Biblii? Przeciwieństwo prawa. A prawo mamy jedno – mojżeszowe.

Ale sprawa nie jest taka prosta, ponieważ inne przekłady podają inne tłumaczenie tego bardzo ważnego wersetu. Zobaczmy:

Biblia Gdańska

Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego.

Biblia Wujka

I da bezbożnych za pogrzeb, a bogatego za śmierć swoją, przeto iż nieprawości nie uczynił ani zdrady nie było w ustach jego

Biblia Warszawsko – Praska

Miejsce pogrzebania dano Mu wśród bezbożnych, a grób tam, gdzie bogaczy się chowa. Nie zdarzyło się, by za życia kiedyś nie miał racji, a ust Jego nigdy nie splamiło kłamstwo.

Biblia Tysiąclecia

Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [ na równi ] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.

KJV

And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither [was any] deceit in his mouth.

Tak więc widzimy, że z wymienionych przekładów, Biblia Warszawska, Biblia Gdańska i Biblia Wujka podają, że Isus nie popełnił „bezprawia” czy też „nieprawości”.

Natomiast pozostałe przekłady tłumaczą to inaczej. A więc spójrzmy na koniec w Septuagintę Brentona

And I will give the wicked for his burial, and the rich for his death; for he practised no iniquity, nor craft with his mouth.

Co można przetłumaczyć:

“I dam (przeznaczę?) mu grób z bezbożnyni, a przy śmierci (przeznaczę mu?) bogaczy/bogatych, chociaż nie dopuścił się bezprawia, a ustami podstępu/przebiegłości.”

Tak więc Septuaginta potwierdza nam, że Isus nie popełnił bezprawia.

[Tak na marginesie, sam fakt, że różne przekłady różnie podają tłumaczenie tego wersetu jest ciosem w 100% natchnienie Biblii. Ale to już z pewnością wiecie, skoro czytacie mojego bloga.]

Teraz można zadać pytanie:

Komu by zależało na tym, aby przedstawić nam Isusa jako takiego, który łamie prawo i nadaje nowe – swoje? Myślę, że tym, którzy chcą odwrócić naszą uwagę od zakonu mojżeszowego – a więc Watykanowi.

Doszliśmy do bardzo ciekawego, niezmiernie ważnego momentu w toku rozumowania… Mianowicie, stoimy teraz na rozdrożu. Albo wierzymy, że Mesjasz pozmieniał prawo mojżeszowe, albo w to nie wierzymy.

Pierwsza droga prowadzi wprost do doktryny nowego przymierza, nowego testamentu (a wiemy już, że to kłamstwo), nowego prawa i unieważnienia zakonu. Na samym końcu tej drogi czeka na nas z otwartymi ramionami samozwańczy apostoł Paweł, a za nim – sam diabeł.

Druga droga prowadzi nas zupełnie w innym kierunku, bo do przestrzegania prawa mojżeszowego i uznania ofiary Isusa za nasze odstąpienie od zakonu (Biblia wielokrotnie definiuje nam grzech jako przestępstwo zakonu). Ta droga jest spójna z tym, że wiemy już, że nie istnieje obecnie nowe przymierze, bo ono dopiero będzie zawarte po powrocie Isusa na ziemię. Ponadto ta droga jest spójna z tym, że w nowym przymierzu po powrocie Isusa, na ziemi zostanie przywrócone prawo mojżeszowe i wszyscy zbawieni ludzie dostaną nowego ducha i będę przestrzegać zakonu. Co jeszcze ciekawe, ta droga jest spójna także z proroctwem zapisanym w księdze Daniela 7:25, według którego Watykan będzie usiłował zmienić zakon, a ostatecznie prawda wyjdzie na jaw i poniosą karę (wiemy to z Objawienia). Ponadto, droga ta prowadzi do tego, że skoro uznajemy Mesjasza jako Syna Bożego, to staramy się uchwycić Jego nauki w świetle Tory, bo nie ma przesłanek ku temu, aby sądzić, że On mógł pozmieniać doskonałe prawo nadane przez Boga. Ponadto ta droga jest spójna z tym, ze obecnie widzimy zbliżający się koniec tego świata – diabeł próbuje nas jak najwięcej wymordować. Dochodzi do tego, że nad głowami latają nam samoloty rozpylające trucizny od Monsanto. Moje zrozumienie wskazuje na to, że dzieje się to jako kara za to, że odstąpiliśmy od zakonu. Tylko z tego powodu Bóg wydał nas w ręce diabła i ukrył się w niebiosach niebios. A więc w tej sytuacji jedynym logicznym ratunkiem dla nas jest uznanie swojego grzechu i grzechu naszych przodków i nawrócenie do zakonu w takim stopniu, jak tylko to możliwe.

Ja wybrałem tę drugą drogę. Wyboru powinien dokonać każdy z nas, bo jakby nie patrzeć, po odrzuceniu Pawła, dochodzimy do tego punktu czy chcemy czy nie chcemy.

Teraz zróbmy taki mały przeskok i spójrzmy jak ojcowie kościoła cytowali omawiany przez nas fragment Izajasza 53:9. Sprawdzimy, czy cytowali w taki sposób, z którego wynika, że Isus nie popełnił bezprawia, czyli nie przekroczył zakonu (wtedy by mieli nie lada kłopot), czy może inaczej…

Aby to zrozumieć lepiej, dobrze by było, abyście najpierw przeczytali pierwsze 3 artykuły z kategorii „Czym jest chrześcijaństwo”. Ponieważ to co tutaj napiszę, będzie kontynuacją części trzeciej… Omawiam tam Dialog Justyna z Żydem Tryfonem. Justyn był ojcem kościoła babilońskiego i kontynuatorem pawłowych herezji. Na stronie 13 swojego dzieła, cytował omawiany przez nas fragment Izajasza, zobaczmy jak brzmi ten bardzo ważny werset w przekładzie, którego używał:

Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy, a w jego ustach kłamstwo nie postało.

A więc widzimy, że Justyn wybrał wariant korzystny dla babilońskiego kościoła… To jest logiczne i tego mogliśmy się spodziewać. A więc mamy kolejny dowód na to, że kościół babiloński z Pawłem na czele sfałszował nam nauki Mesjasza. Z innych artykułów wiemy także, że sfałszowali wizerunek Boga…

A więc na koniec zostawiam was z pytaniem:

Czy Isus mógł cokolwiek zmienić w prawie mojżeszowym?

Brain Breaker

Advertisements

3 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz.9 – Isus, a prawo mojżeszowe – bardzo ważny artykuł

 1. Monika

  Rzeczywiście z Pisma wychodzi na to, że Twoja hipoteza, że Chrystus oddał za nas życie, z powodu niewypełniania przez nas zakonu, jest jak najbardziej poprawna! Poprawnie wydedukowane jest również to, że te wszystkie kary, które spadają na ludzi są dopustem Bożym za nieprzestrzeganie Prawa, za odstąpienie od Zakonu!
  Patrzcie tutaj:
  Septuaginta polska wersja
  Izajasza 53
  4 On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi, a my uznaliśmy, że dręczy Go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. 5 On przyjął na Swym ciele rany z powodu naszych NIEPRAWOŚCI i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania; obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni.
  8 Wyrok na Nim został wykonany przez poniżenie. Kto potrafi opisać ród Jego?Jego życie bowiem usunięto z ziemi. 9 Wydałbym ludzi zepsutych z powodu Jego pogrzebania i bogatych z powodu Jego śmierci. On bowiem nie popełnił żadnej NIEPRAWOŚCI ani fałsz nie znalazł się w Jego ustach.
  (…)
  12 I z tej racji weźmie On w dziedzictwo wielu i On rozdzieli łupy możnych za to, że Jego życie wydane zostało śmierci i że zgodził się być zaliczony …
  UWAGA!
  …do popełniających CZYNY SPRZECZNE Z PRAWEM. Poniósł On grzechy wielu i za ich grzechy został skazany.

  Liked by 1 person

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Monia dzięki za wsparcie, bo sam nie posiadam jeszcze Septuaginty po polsku. Te wersety, które znalazłaś bardzo pięknie wkomponowują się w całość. Nie spodziewałem się, że wyjdą aż takie kwiatki, bo przekład Biblii Warszawskiej tego w ten sposób nie oddaje. Zobaczcie:
   4. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wział na siebie. A my mniemalismy,
   ze jest zraniony, przez Boga zbity i umeczony.
   5. Lecz on zraniony jest za wystepki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został
   dla naszego zbawienia, a jego ranami jestesmy uleczeni.
   8. Z wiezienia i sadu zabrano go, a któz o jego losie pomyslał? Wyrwano go bowiem
   z krainy zyjacych, za wystepek mojego ludu smiertelnie został zraniony.
   12. Dlatego dam mu dział wsród wielkich i z mocarzami bedzie dzielił łupy za to,
   ze ofiarował na smierc swoja dusze i do przestepców był zaliczony. On to poniósł
   grzech wielu i wstawił sie za przestepcami.

   Przekład BW nie jest tak dobry jak Septuaginta, bo jest różnica między “występkiem” a “nieprawością”. Nieprawość od razu kojarzy się z łamaniem prawa. Ale dobrze, że tłumaczom BW udało się poprawnie przetłumaczyć chociaż 9 werset, gdzie mamy “bezprawie”…, dzięki czemu zauważyłem to ciekawe miejsce.
   Może kiedyś doczekamy się polskiej Septuaginty online…

   Like

   Reply
 2. Monika

  12 I z tej racji weźmie On w dziedzictwo wielu i On rozdzieli łupy możnych za to, że Jego życie wydane zostało śmierci i że zgodził się być zaliczony do popełniających CZYNY SPRZECZNE Z PRAWEM. Poniósł On grzechy wielu i za ich grzechy został skazany.

  W tym fragmencie jest jakby odpowiedź, czym była śmierć Isusa:

  Grzech = czyn sprzeczny z PRAWEM (ZAKONEM)
  czyli Isus poniósł śmierć za nasze czyny sprzeczne z PRAWEM (ZAKONEM)…

  Liked by 1 person

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s