Jak traktować nieprzyjaciół cz.2 – Polemika z Heńkiem, a także inne OGROMNIE WAŻNE TEMATY

Do napisania tego arta sprowokował mnie Heniek swoim artykułem “Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. Liczę na konstruktywną wymianę zdań, która doprowadzi do wzrostu poznania, a nie do kolejnej bratobójczej wojny.

Ostatnio miałem ciekawą przygodę z agentem, która także sprowokowała mnie to pewnych przemyśleń…

Jak zobaczycie, moje przemyślenia potoczą się w bardzo ciekawym kierunku, a do artykułu Heńka wrócę w kolejnych częściach.

A więc na początek spójrzmy jak Heniek rozpoczął swój artykuł:

Mateusza 5:43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

„Niezwykle mocne słowa wypowiedziane przez Isusa Chrystusa, które są esencją oraz fundamentem… całej Biblii.”

Po pierwsze, dysponując materiałem dowodowym jaki zgromadziłem do tej pory, ośmielam się wątpić, czy Isus wypowiedział te słowa. Ale problem jest także w czym innym:

Mam takie pytanie do Heńka: Heniu, dlaczego cytujesz te słowa i twierdzisz, że one są fundamentem CAŁEJ Biblii? Chyba przeoczyłeś coś bardzo ważnego.

Te słowa nie są fundamentem całej Biblii, tylko tzw. pawłowego „Nowego Testamentu” bo przez cały tzw. „ST” ta zasada nie obowiązywała. Już to udowadniałem, ale może nie dojść wyraźnie… A więc jeśli ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, to jedziemy z tematem dalej. Weźmy np.

Rdz 14:14. Gdy Abram usłyszał, ze bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. 15. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. 16. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi.

Czy Abram pokazał zasadę miłości do nieprzyjaciół? Nie. Mało to było takich wojen w “tzw. ST”?

Zróbmy mały przeskok do Ewangelii Jana i miłości, o której mówił Isus:

Jana 13: 34. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 35. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.

Zwróćcie uwagę, do kogo Isus kierował te słowa? Do apostołów, czyli do dzieci Bożych. W momencie kiedy je wypowiedział, Judasza już nie było wśród nich. Zobaczmy jeszcze raz cały fragment:

Jana 13:21. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda. 22. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. 23. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. 24. Skinął wiec na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi! 25. A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie! Kto to jest? 26. A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. 27. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł wiec do niego Jezus: Czyn zaraz, co masz czynić. 28. Ale tego żaden ze współsiedzacych nie zrozumiał, po co mu to rzekł. 29. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: Nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby cos dał ubogim. 30. On wiec, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. 31. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. 32. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. 33. Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z  wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. 34. Nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. 35. Po tym wszyscy poznaj, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemna mieć będziecie.

Czy to nie wygląda tak, jakby Isus czekał, aż Judasz ich opuści żeby mógł powiedzieć do apostołów, że ich umiłował i aby mógł im nakazać, żeby wzajemnie się miłowali? Wzajemnie czyli miłując siebie nawzajem. Czyli dzieci Boże mają miłować dzieci Boże… Isus nie mówił o miłości wobec dzieci diabła. Pamiętamy w jaki sposób sam zwracał się do faryzeuszy (dzieci diabła)… Pamiętamy jak porozwalał stoły handlarzy w świątyni… (Czy to dzieci Boże tam handlowały? Tego nie wiemy, mogły to również być zwiedzione dzieci Boże. Tym sposobem Isus pokazał, że miłość wobec Boga stoi na pierwszym miejscu i jest ważniejsza od miłości wobec drugiego człowieka. Jeśli ktoś bezczelnie działa przeciwko Bogu – tak jak ci handlarze – to Isus nie stosował wobec niego tej nieograniczonej miłości z ewangelii Mateusza i Łukasza, o której pisałem w części 7.)

Bóg również nakazał, aby dzieci Boże miłowały dzieci Boże, przypomnijmy sobie, mamy to bardzo wyraźnie napisane:

3 Mojżeszowa 19:16. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan. 17. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. 18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!

Tutaj jest mowa o tym, że mamy miłować swoich braci! A dzieci diabła nie są naszymi braćmi, bo mamy innego ojca…

Isus przestrzegał zakonu i nie złamał ani jednego przepisu, (jeśli ktoś jeszcze tego nie rozumie, to zapraszam tutaj) , a więc nie mógł także miłować dzieci diabła i uczyć nas łamania prawa.

Mało tego. Weźmy pod uwagę, że miłość do brata kończyła się w momencie kiedy ten popełniał wobec Boga obrzydliwość tak jak np. czczenie złotego cielca pod górą Synaj. Mojżesz tych bałwochwalców powybijał mimo tego, że pochodzili z ludu Bożego. A więc podkreślmy jeszcze raz: miłość do Boga jest ważniejsza niż miłość do bliźniego. W pewnych sytuacjach należy dać temu wyraz. Tutaj też dobrym przykładem jest prawo mojżeszowe, które przewidywało karę śmierci za najcięższe grzechy, która miała być wymierzana przez Izraelitów. Ja widzę to tak: osoba, która perfidnie działa przeciwko Bogu przestaje zasługiwać na moją miłość. Tak też postąpiłem wobec tego agenta.

Heniu pisze, że przez wieki miłość do nieprzyjaciół rozumiano tak jak on pisze, czyli nadstawiano drugi policzek itd. To prawda, ale przez wieki nikt nie podważał 100% natchnienia ewangelii. Po drugie przez te wieki nikt nie wiedział poza wybrańcami, że chrześcijaństwo to religia diabła założona przez Pawła. Dopiero teraz obserwujemy wypełnianie się proroctwa o wzroście poznania w czasach ostatecznych. Wszyscy znamy ten werset:

„Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione”. To proroctwo spełnia się na naszych oczach.

Także nie ma w tym nic dziwnego, że przez wieki rozumiano to źle… Te wieki to właśnie czas, który przepowiedział Daniel 7:25:

I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

Watykanowi udało się wmówić ludziom, że prawo mojżeszowe nie obowiązuje bo sam Isus je pozmieniał. Przypomnijmy, że Biblię dostaliśmy od Konstantyna a więc babilońskiego władcy posłusznego diabłu.

Odnoszę takie wrażenie, że niektórzy z nas nie zrozumieli wagi tego co ostatnio wyszło na jaw. Mam na myśli to, że jeśli wiemy, że cały podział Biblii na „ST” i „NT” to blef, to powinno jeszcze bardziej koncentrować naszą uwagę na tym, że Biblia jako całość powinna być spójna. Nie można tak po prostu przejść obojętnie wobec tej informacji, że Paweł i pozostali słudzy Babilonu wypaczyli prawdę.Trzeba bardzo szczegółowo porównywać nauki Mesjasza z ewangelii z Torą i szukać śladów działania Pawła i jego następców.

Przechodzimy dalej, bo poszukałem bardzo ciekawe wersety. Zobaczmy co mamy w psalmach odnośnie miłości do nieprzyjaciół (a wiemy już, że wszystko co czytamy w tych psalmach nas obowiązuje…) :

Psalm 97: 10. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich.

92: 12. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.

Jak ten werset ma się do Mateuszowo – Łukaszowej miłości do nieprzyjaciół? Albo patrzymy na nich z pogardą, albo oddajemy im szatę i ich miłujemy… Musimy wybrać.

Tu mamy taką ciekawostkę, spójrzmy na werset wcześniejszy:

92:11 Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem.

Czy to jest o Isusie? Nie wiem, ale jest to możliwe. Dlaczego? Zerknijmy do księgi Henocha:

Hen 90:9 Zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi, ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy.
10 Wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego.

Ten fragment księgi Henocha jest o Mesjaszu. Widzicie podobieństwo? W jednym i w drugim miejscu mamy róg, który wyrasta, lub róg który jest wywyższony. Według terminologii księgi Henocha, jest to oznaka Bożego upodobania…

[Ale to była tylko taka ciekawostka na marginesie, wracamy do tematu głównego i patrzymy dalej:]

Psalm 101:3 Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; Nienawidzę zachowania się odstępców, Nie przylgnie ono do mnie.

101:8. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju, Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Nie chcę znać złego człowieka.

119:104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej.

141:4. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, Abym popełniał czyny niegodziwe, Zadając się z mężami, złoczyńcami, I spożywał ich przysmaki.

Tu mamy bardzo ostro:

119:113. Ludzi chwiejnych nienawidzę, Ale zakon twój miłuję.

Tu jest nawet mowa nie tylko o dzieciach diabła, ale o ludziach chwiejnych, to jest jeszcze ostrzejsze niż wcześniejsze przykłady.

139:21 Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, Nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko tobie? 22. Nienawidzę ich całą duszą, Stali się wrogami moimi.

Postawmy sobie pytanie: jak mamy traktować katolików?

119:158. Gdy widzę odstępców, czuje odrazę, że nie strzegą słowa twego.

Ja dokładnie tak się czuję, kiedy patrzę jak moja rodzina jeździ by uczestniczyć w babilońskich rytuałach. Czuję odrazę, która we mnie narasta, ale kocham ich jako dzieci Boże. Nie wiem w którą stronę to się rozwinie, życie pokaże, proszę Boga, aby poprowadził mnie właściwą ścieżką, w miarę wzrostu mojego poznania.

Kolejne pytanie, które stawialiśmy już nie raz jest takie:

Czy Isus musiał poprawiać zakon? Czyżby zakon był niedoskonały? Zobaczmy:

Psalm 19:8 Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia dusze, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.

Albo inne pytanie: Czy prawo mojżeszowe jest zmienne odkąd zostało nadane? Takich wersetów jest dużo. Tu tylko podaję jako ciekawostkę…

119:152. Od dawna wiem o przykazaniach twoich, Że ustanowiłeś je na wieki.

To jak z tą miłością do nieprzyjaciół? Na razie krucho, a będzie jeszcze gorzej.

Idźmy dalej patrząc na artykuł Heńka. Heniu dalej napisał tak:

Zwróćmy uwagę na pierwsze trzy słowa tego fragmentu Ewangelii.

“Słyszeliście, że powiedziano:”

On nie powiedział – czytaliście że napisano, ale powiedział – słyszeliście, że powiedziano. Ponieważ nie napisano tego nigdzie w ST, ale słuchacze Chrystusa słyszeli to od swych przywódców religijnych, którzy zmieniali i przekręcani słowa Boga w sposób, który służył ich ciemnym celom, do których potrzebne im były masy oszukanych ludzi, gotowych do zabijania wrogów stanu czy wrogów religijnych.

Nie wiem czy ja dobrze rozumiem o co chodzi Heńkowi. Jeśli nie, to Heniu proszę popraw mnie…

Jeśli dobrze rozumiem, to Heniek twierdzi, że skoro tam jest napisane „słyszeliście, że powiedziano”, to nie mamy tego napisane w Torze, bo zostało to z niej wymazane przez diabelski pomiot przywódców religijnych Izraela? Innymi słowy: Heniek twierdzi, że w „tzw. ST” nie mamy miłości wobec nieprzyjaciół, bo… została wymazana? Tym samym Heniek stawia nauki Isusa jako te bardziej prawdziwe niż sama Tora. Ale to się nie zgadza ze wszystkimi moimi odkryciami, które wskazują na to, że to Tora jest zachowana w miarę przyzwoitym stanie, natomiast w ewangeliach mamy więcej kłamstw niż do tej pory przypuszczaliśmy.

Zobaczmy na dalszy ciąg ewangelii Mateusza i zwróćmy uwagę na to, że tam jest wszędzie ten sam zwrot: „słyszeliście, że powiedziano” mimo tego, że Isus odnosi się do Tory pisanej:

21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (mamy to jako 6 przykazanie)

27. Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. (mamy to jako 7 przykazanie)

33. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. (czy to jest odniesieni do 9 przykazania?)

38. Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (to też mamy napisane)

43. Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (i to też mamy napisane, druga część tego zdania co prawda nie występuje tak dosłownie, ale tak wynika z Tory)

A więc tutaj wszędzie jest to samo i słowa „słyszeliście, że powiedziano” znaczą tyle samo, co „słyszeliście, że napisano”, ponieważ wszystko to do czego Isus się odniósł jest spisane w Torze.

Prześledzimy teraz Torę a hasłem przewodnim będzie stosunek dzieci Bożych do nieprzyjaciół.

Wyj 23:20. Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. 21. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. 22. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich.

Proste prawda? Bóg mówi: słuchajcie mnie, a ja sam rozprawię się z waszymi nieprzyjaciółmi. Wystarczyło przestrzegać prawa.

Kapłańska 26:15. jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, 16. to i Ja uczynię wam to: Nawiedzę was trwoga, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczają oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je wasi nieprzyjaciele. 17. I zwrócę moje oblicze przeciwko wam, i będziecie pobici przez waszych nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie ścigał.

Wiemy co się ostatecznie stało: Izraelici wzgardzili prawem. Bóg ich wydał w ręce ich nieprzyjaciół, żeby ich nauczyć do czego prowadzi odrzucenie Bożego Prawa. Mieli się przekonać na własnej skórze. CO JEST WAŻNE: TEN STAN TRWA DO DNIA DZISIEJSZEGO. Izraelici są rozproszeni po całym świecie, żyją wśród nas. Wiemy ponadto, że możemy to być my sami. Jeśli natomiast nie jesteśmy Izraelitami, to i tak cierpimy razem z nimi, Bóg karze wszystkich ludzi i ma ku temu powody. Może dlatego, że jednakowe prawo obowiązuje wszystkich ludzi, a przymierze zostało zawarte także z nieobecnymi cudzoziemcami? O tym będzie osobny art. Patrzymy dalej:

Pwt Prawa 6:18. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, która Pan przysiągł twoim ojcom, 19. abyś wypędził przed sobą wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak powiedział Pan.

Czyli zasada była prosta: jak będziesz słuchał Boga, to On sam zajmie się Twoimi nieprzyjaciółmi, nie musisz się o nich martwić. W tej sytuacji logiczne jest to, że Bóg wymagał miłości wobec siebie samego i ludu bożego. Dalej będzie to napisane dosadniej. Co jeszcze jest ciekawe, pamiętajmy, że dzieci diabła nie są w stanie kochać Boga. One czczą swojego ojca czyli Szatana.

Pwt Prawa 28

1. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. 2. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga 3. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. 4. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. 5. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; 6. błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; 7. powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie; jedna droga wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą.

A więc ponownie Bóg obiecał nam, że zajmie się naszymi nieprzyjaciółmi, wystarczy tylko przestrzegać prawa. Izraelici nie posłuchali. Jak to się dla nich skończyło i jak to trwa do dziś?

Pwt Prawa 28:47. za to, ze nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, 48. będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.

Robimy takie małe przypomnienie. Kim są nasi nieprzyjaciele? Jak Bóg ich definiuje?

Rdz 3:15. I ustanowię nieprzyjaźń miedzy tobą a kobieta, miedzy twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Nasi nieprzyjaciele to ród Kaina, potomstwo diabła. Nie ma co do tego wątpliwości. Bóg wydał nas w ręce dzieci diabła. Ale nieprzyjaźń między nimi a nami będzie trwać aż do samego końca. Tak wynika z tego wersetu. Bóg nie powiedział „jak przyjdzie Mesjasz, to on zmieni to proroctwo i zmieni nieprzyjaźń w przyjaźń”.

Oprócz dzieci diabła są także jeszcze dzikie zwiedzione owce, czyli dzieci Boże. Co z nimi? Np. katolicy… Oni budzą moją odrazę, ale wiem, że są zwiedzeni. Ja jeszcze nie tak dawno byłem jedną z takich dzikich owiec. Jak sobie przypomnę swój stan ducha z tego czasu, to myślę, że od świadomych dzieci Bożych oczekiwałbym tego, że dadzą mi świadectwo i szansę na wydobycie z grzechu. I spotkałem kogoś takiego. Na razie ich zostawmy.

Wracając do tematu, to zwróćmy uwagę, że Bóg wydał nas w ręce dzieci diabła. Oni nami rządzą z polecenia Boga. To jest Boża lekcja, na którą sami sobie zapracowaliśmy. Widzimy jak skończy się ta nieprzyjaźń, my będziemy zwycięzcami, ale pod warunkiem, że nawrócimy się do Boga czyli do prawa mojżeszowego z wiarą w Mesjasza. Czy zatem mamy wyjść na ulicę z karabinami i prowadzić wojny wobec dzieci diabła? Nie… To by było oznaką, że zupełnie nie rozumiemy tego, że Bóg wydał nas w ich ręce za nasze grzechy. Jedyną drogą ratunku jest powrót do Boga, a Bóg obiecał, że On sam się z nimi rozprawi w swoim czasie. Potem być może przekaże nam miecz, abyśmy mogli się na nich pomścić. Niektóre miejsca Biblii na to wskazują. Czytamy dalej:

Pwt Prawa 30:1 Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem [ czyżby Bóg tym samym dał wyraz temu, że wiedział, że najpierw ludzie ściągną na siebie Jego błogosławieństwo, a potem przestaną Go słuchać i ściągną przekleństwo – najwyraźniej tak] , i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, 2. i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuje, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, [ mamy się nawrócić do TORY, nie do TORY ZAKTUALIZOWANEJ PRZEZ NAUKI MESJASZA! Wiadomo czemu – Mesjasz NIC NIE ZAKTUALIZOWAŁ – to Babilon chce abyśmy tak myśleli] 3. to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. 4. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, 5. i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, która posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ja i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. [ tu już jest mowa cały czas o tym co będzie: o Królestwie Bożym na ziemi po powrocie Mesjasza ] 6. I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. [ porównajcie to z Jer 31:31-40 – WSZYSTKO SIĘ PIĘKNIE ZGADZA, ponadto Bóg zwraca nam uwagę, że życie wieczne jest nierozłącznie związane z Jego prawem, tzn. od przestrzegania zakonu będziemy zbawieni] 7. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. [ czy mamy dziś strzelać z karabinów do dzieci diabła? Nie! Mamy pozwolić Bogu, aby On się tym zajął. Jedyne co mamy zrobić, to nawrócić się do zakonu ] 8. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. [ wszystkie, to znaczy WSZYSTKIE. A WIĘC PEWNIE TAKŻE I SYSTEM OFIAR ŚWIĄTYNNYCH ZE ZWIERZĄT ZOSTANIE PRZYWRÓCONY – czytamy o tym np. pod koniec Izajasza o ile mnie pamięć nie myli] 9. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoja pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami, [ w Królestwie Bożym na ziemi będziemy się nadal rozmnażać, uprawiać ziemię… dlaczego Isus podobno mówił, że będziemy jak aniołowie w niebie??? Mamy to wyraźnie u Łukasza, a mniej wyraźnie u Mateusza…] 10. jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. [ MYŚLĘ, ŻE TO JEST DLA NAS WARUNEK ZBAWIENIA, łącznie z wiarą w Mesjasza] 11. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaje, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie.

(…)

Tutaj dalej mamy bardzo ciekawy fragment:

18. Skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, Zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał.

[ naszą SKAŁĄ, SKAŁĄ ludu Bożego jest BÓG, czyli SKAŁA to tutaj inaczej OJCIEC – STWORZYCIEL]

19. A gdy Pan to ujrzał, wzgardził nimi I z niechęci do swych synów i córek 20. Rzekł: Zakryje przed nimi oblicze moje, Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich, Gdyż ród to przewrotny, Synowie, w których nie ma wierności. [ dokładnie to obserwujemy: Bóg ukrywa się przed nami i daje się odnaleźć tylko tym, którzy Go szukają całym sercem i duszą – z całej siły. Dlaczego się ukrył? Bo nasi przodkowie cudzołożyli z innymi bogami, a nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym (mamy to w dekalogu), toteż gdy widział jak jego lud uprawia duchowe cudzołóstwo z diabłem, to poczuł zazdrość, bo ON NAS KOCHA! ROZUMIECIE? Rozzłościliśmy Go jako ludzie. A co Bóg na to?:] 21. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich narodem nikczemnym. [Bóg wydał nas w ręce ludu diabła i niejako odpłacił nam tym samym, bo dał im władzę nad nami… Postawił ich ponad nami. A my na to wszystko mamy poczuć w sercu zazdrość. Mamy spytać Boga: Ojcze, dlaczego zwróciłeś się ku ludowi diabła? To przecież my jesteśmy Twoimi dziećmi! Kochamy Cię!

Widać to wszystko na świecie. Dzisiaj dzieci diabła nami rządzą i nas mordują. Jesteśmy świadkami końcowych etapów tego procesu. Działa program redukcji populacji ludzi na świecie, a przed nami 3 wojna światowa, w której zginą miliardy ludzi. Tu jest tylko taki jeden BARDZO ISTOTNY SZCZEGÓŁ. Ponieważ dzieci diabła mordują nas więcej niż Bóg im nakazał. Pisałem już o tym w artykule „Blef nowego przymierza cz.3, a tutaj przypominam najważniejsze wersety:

Henoch 89:60-63

60 Przekażę [je] wam dokładnie policzone i którą wskażę, że ma być zabita, zabijecie ją”. I przekazał im te owce.
61 Zawołał drugiego i powiedział doń: “Stój i patrz uważnie na to wszystko, co pasterze robią z owcami, gdyż oni zniszczą spośród nich więcej, niż nakazałem.
62 Zapisz wszelkie nadużycie i zabójstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabiją z mojego rozkazu, a ile zabiją z własnej woli. Zapisz, który z pasterzy którą zabił.
63 Przeczytaj mi, ile dokładnie oni zabili z ich własnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to było świadectwem dla mnie przeciwko nim, abym mógł poznać wszystkie czyny pasterzy i kiedy będę ich oceniał, abym mógł zobaczyć, co zrobili i czy byli wierni mojemu rozkazowi, czy nie.

Jeśli nie łapiecie o co chodzi to przeczytajcie te słowa w dłuższym kontekście, już nie chciałem tego tu wklejać. Chodzi o to, że Bóg wydał nas w ręce dzieci diabła, a one się porządziły i zabijają nas więcej niż Bóg im nakazał. Czy Bóg miał upodobanie z tego co się działo podczas 2 wojny światowej? Nie sądzę. Diabeł się porządził. To samo będzie podczas 3 wojny światowej. Zginie nas więcej niż Bóg nakazał nas pozabijać. Ale Bóg się tym nie przejmuje, bo On i tak wskrzesi tych co zasłużyli na życie wieczne. Wracając do głównego tematu, patrzymy jeszcze raz na werset 21:]

21. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem, Podniecili mnie marnościami swoimi, Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem, Podniecę ich narodem nikczemnym.

[Bóg mówi, że podnieci nas czyli wzbudzi w nas zazdrość, narodem nikczemnym – czyli rodem Kaina – potomstwem DIABŁA. Dalej czytamy pamiętając o tym, że SKAŁA w tym opisie oznacza OJCA -STWORZYCIELA]

22. Gdyż ogień zapalił się przez gniew mój I płonie do głębin podziemi, Trawi ziemie wraz z plonem jej, Wypala posady gór. 23. Zgarnę na nich nieszczęścia, Strzały moje na nich zużyję. 24. Będą wyczerpani głodem, strawieni gorączką I jadowitą zarazą. Wypuszczę na nich kły zwierząt Wraz z jadem tych, co pełzają w prochu. [ dziś czytaj: program redukcji populacji ludzi na świecie] 25. Na zewnątrz osierocać będzie miecz A w mieszkaniach groza, Zarówno młodzieńca, jak pannę, Jak niemowlę oraz męża sędziwego. 26. Byłbym rzekł: Potłukę ich, Wytrącę miedzy ludźmi pamięć o nich, 27. Gdybym się nie wzdrygał przed zniewagą wroga, Aby nie wypaczyli tego ciemięzcy ich, Aby nie powiedzieli: Nasza ręka jest górą, A nie Pan uczynił to wszystko. [wielokrotnie Bóg potwierdza to samo: On nie działa przez wzgląd na nas, tylko przez wzgląd na swoje imię, a w tym przypadku plemię diabła dąży do zniesławienia imienia Bożego, bo chcą się postawić ponad Bogiem jako sprawcy tego co się dzieje, na co Bóg nie pozwoli ] 28. Gdyż są narodem pozbawionym dobrej rady I nie ma w nich roztropności. 29. Gdyby byli mądrzy, zastanowiliby się nad tym, Zrozumieliby, co ich czeka. 30. Jakżeby jeden mógł gonić przed sobą tysiąc, A dwaj zmusić do ucieczki dziesięć tysięcy, Gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzedał, A Pan ich nie porzucił?!

[nie podejmę się na razie interpretacji wersetów 28-30, bo to jest trudne, nie wiadomo czy mowa o nas czy o plemieniu diabła, ale zrozumienie tego nie jest konieczne na razie, żeby dalej iść moim tokiem myślenia. Teraz mamy sedno:]

31. Gdyż nie jest jako nasza skała ich skała; Także nieprzyjaciele nasi są tego sędziami. [ tu Bóg wyraźnie wskazuje, że nasi nieprzyjaciele w których ręce nas wydał, to plemię diabła, bo SKAŁA = OJCIEC – STWORZYCIEL. My jako lud Boży mamy swoją skałę (Boga) a oni swoją (diabła)] 32. Gdyż z winorośli Sodomy jest winorośl ich I z niw uprawnych Gomory; winogrona ich to winogrona jadowite, Gorzkie są ich jagody. 33. Smoczym jadem jest wino ich, Okrutna trucizna żmij. 34. Czyż nie jest to zakryte u mnie, Zapieczętowane w skarbcach moich? 35. Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Gdyż bliski jest dzień klęski ich, I spieszą się ich przeznaczenia. [ w tym życiu nie mamy się na nich mścić – spodziewam się, że przyjdzie nam umrzeć z ich ręki] 36. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego, Ulituje się nad sługami swoimi, Gdy zobaczy, że znikła siła I że nie ma ani niewolnika, ani wolnego. [właściwie to kto i kiedy zniósł niewolnictwo, skoro to prawo Boże zapisane w Torze?]

[ Jaką wiadomość ma dalej dla nas Bóg? Jak to się skończy? ]

37. I powie: Gdzież są bogowie ich, Skała, na której polegali, [ Czyli Bóg zapyta się nas gdzie są nasi bogowie, czyli diabeł (skała), którego wybraliśmy zamiast Boga] 38. Którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali I wypijali wino ich ofiar z płynów? Niech powstaną i pomogą wam, Niech będą wam osłoną! 39. Patrzcie teraz, ze to Ja, Ja jestem A oprócz mnie nie ma boga. Ja pozbawiam życia i darze życiem, Ja ranię i leczę, I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. [ tu jest ciekawy dowód na to, że choroby ludzi to skutek naszego odstąpienia od zakonu, jeśli chcemy być zdrowi, to musimy przestrzegać prawa, bo Bóg zsyła choroby jako kara za grzech odstąpienia od zakonu] 40. Gdyż podniosę ku niebu rękę moja I powiem: Ja żyję na wieki. 41. Gdy wyostrzę miecz mój błyszczący I sąd podejmie ręka moja, Wywrę zemstę na wrogach moich, I odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą; [domyślam się, że na tę definicję mogą się także załapać zwiedzione dzieci Boże niestety ] 42. Krwią upoję strzały moje, A miecz mój naje się mięsa, Krwią poległych i pojmanych Z nieczesanych głów wrogów. 43. Wysławiajcie, narody, lud jego, Gdyż pomści krew sług swoich I zemstę wywrze na wrogach swoich, Ale ziemie swoja i lud oczyści z grzechu. [LUDZIE MAJĄ SZANOWAĆ GENETYCZNYCH IZRAELITÓW oraz pewnie tych, którzy się do nich przyłączyli i przestrzegają prawa tak jak oni, bo oni nigdy nie przestaną być ludem Boga, ponadto grzech według Boga = złamanie prawa mojżeszowego, a więc skoro Bóg oczyści ziemię z grzechu, to znaczy, że ludzie będą w końcu przestrzegać Jego prawa tak jak powinni – dokładnie o tym samym jest Jer 31:31-40 (dostaniemy nowego ducha i będziemy przestrzegać prawa, a Bóg zawrze z nami nowe przymierze)]

Tym oto sposobem wychodząc od kwestii miłowania nieprzyjaciół w prawie mojżeszowym doszliśmy do bardzo pouczających wniosków. Czasami trudno jest ściśle trzymać się jednego tematu, bo Biblia to naczynia połączone… Wszystko się przenika i jedno wpływa na drugie. Moje poznanie nie pozwala mi na powierzchowne pisanie…

W kolejnej części mam nadzieję, że odniosę się do dalszej części artykułu Heńka, bo jest w nim jeszcze kilka rzeczy godnych uwagi.

I na koniec prośba do Heńka: jeśli możesz to podaj więcej przykładów miłości do nieprzyjaciół z tzw. “ST” oprócz tej historii z osłem.

Brain Breaker

Advertisements

4 thoughts on “Jak traktować nieprzyjaciół cz.2 – Polemika z Heńkiem, a także inne OGROMNIE WAŻNE TEMATY

  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Nie, to nie jest przenośnia. Księga Henocha wskazuje nam, że Cham – jeden z synów Noego był czarnym bykiem. A to wskazuje na geny Szatana. Można spytać jak do tego doszło? Nie wiem, możliwości jest kilka, bo Biblia nam wszystkiego nie mówi. Może Noe spłodził go z kobietą z rodu Kaina?
   Ponadto wiemy także, że po potopie Szatan także mieszał swoje geny z ludzkimi. Cyppl pytał mnie o to samo tutaj: https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/28/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-7-czyzby-mariusz-mial-racje-co-do-milosci-do-nieprzyjaciol/#comments

   Like

   Reply
   1. Andrzej Wolny

    Twierdzisz, że żyjemy w niebocentryźmie, w takim razie skoro przejechanie w linii prostej Ziemi dookoła to (40tyś km), w takim razie promień to jakieś 6 tyś, tyle co z NY do Warszawy.

    To dlaczego nikt nie lata do jądra Ziemi skoro to tak blisko?

    ps. nie wspomnę, że od tej energii byśmy się spalili

    Like

    Reply
   2. theredbrainbreakerkstian Post author

    Obejrzyj sobie wszystkie filmy, które zalinkowałem w pierwszej części “Planeta ziemia – kłamstwo diabła”:
    https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/11/08/2-bieguny-nieba-wykluczaja-plaska-ziemie/
    a więc tutaj masz zadanie domowe do odrobienia:
    Płaską ziemię promuje pani Jezusnonstop ( http://www.dailymotion.com/jezusnonstop ), a życie wewnątrz ziemi udowadnia Mariusz ( https://vimeo.com/mariuszszczytynski )
    i sam rozsądź co jest prawdą, bo na pewno nie życie na zewnątrz ziemi kulki. Uzyskasz także odpowiedź na Twoje pytanie.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s