Blef nowego przymierza cz.4 – co mamy robić, skoro nie mamy jeszcze nowego przymierza? Synteza myśli

W pierwszych 3 częściach serii zająłem się obalaniem mitu o trwającym obecnie nowym przymierzu – doktryna ta okazała się być kłamstwem Pawła. Ale to nie sztuka, aby tylko obalać. Jak już ją obaliłem, to teraz warto postawić pytanie:

To w takim razie co dzisiaj mamy robić, jak nie mamy nowego przymierza?

Zanim przeczytasz ten art, warto przeczytać szczególnie te dwa, które stanowią do niego wartościowe wprowadzenie:

Jak-traktować-nieprzyjaciół-cz-2-polemika-z-Heńkiem-a-także-inne-ogromnie-ważne-tematy

Jak-traktować-nieprzyjaciół-cz-3-polemika-z-Cyrylem-z-samym-sobą-oraz-inne-ważne-tematy

Ale, aby zrozumieć te dwa, to trzeba przeczytać wcześniejsze… Tak więc niniejszy artykuł warto sobie zostawić na potem, jeśli jeszcze nie masz przeczytanych innych, które napisałem wcześniej.W przeciwnym razie trudno będzie Ci zrozumieć mój tok myślenia.

Zajmiemy się bardzo ważnym zagadnieniem. Sprawdzimy z kim Bóg zawarł swoje przymierze, a także postawimy pytanie: czy ono nadal obowiązuje? Zastanowimy się czego może chcieć od nas Bóg w obecnym czasie. Zahaczymy także o bardzo ciekawą kwestię chrześcijańskiego chrztu, nowego narodzenia, powiemy także o Sabacie.

Zaczniemy jednak od problemu adresatów prawa mojżeszowego. Jak myślicie: czy są nimi sami Izraelici, czy wszyscy ludzie…? Na początek zwrócimy uwagę co na ten temat myślą przeciętni ludzie. W naszych głowach panuje istne spustoszenie w zakresie zrozumienia tego tematu, ale nie jest nic dziwnego, bo Szatan bardzo się napocił, aby do tego doprowadzić. Podczas moich rozmów na fb na temat przymierza, czasami zdarzają się takie wypowiedzi jak ta:

(…) Bo stare przymierze było z Żydami, a nowe z “zagubionymi owcami domu Izraela” (…), a także wiele innych, które nie mają wiele wspólnego z prawdą. Watykan wrzucił nasze mózgi do pralki i włączył program „robienie bajzlu w najważniejszych obszarach poznania”.

Wiecie dobrze, że jak postawicie statystycznemu człowiekowi pytanie: “z kim Bóg zawarł przymierze pod górą Synaj? ”, to odpowiedź będzie najczęściej taka: “z Żydami”. Żeby odkręcić tę półprawdę to trzeba się solidnie napracować, a i tak najczęściej nie przynosi to skutku, bo nie sposób się przebić przez betonowy pawłowo babiloński mur kłamstw, który chroni dostęp do mózgu oszukanych ludzi.

Żeby zrozumieć kwestię przymierza trzeba zdefiniować znaczenie pojęć. Pytanie jest takie:

Kim są Żydzi? Każdy to chyba pojmuje na swój sposób. Stanowią 1/12 Izraela? 2/12 Izraela? 2,5/12 Izraela? A może Żydzi to inaczej wszyscy Izraelici czyli 12/12? Żydzi mesjańscy najczęściej uważają, że Żydzi to inaczej wszyscy Izraelici. A ja się z tym nie zgadzam, bo znam Biblię, i wiem, że za króla Roboama, syna Salomona, doszło do podziału państwa Izrael na 2 państwa: południową Judeę i północny Izrael. Te 2 państwa prowadziły ze sobą wojny. Potem w wyniku odstępstwa od prawa mojżeszowego północny Izrael przestał istnieć, a jego lud został wypędzony do Asyrii i ci ludzie już potem nie wrócili do ziemi obiecanej (ten stan rzeczy utrzymuje się do dziś). Ludność została przesiedlona i rozproszyła się na 4 strony świata. Po więcej niż 100 latach to samo spotkało Judeę, z tym że oni zostali wypędzeni do Babilonu. I następnie część z Judejczyków powróciła po 70 latach niewoli babilońskiej do ziemi obiecanej i Jerozolimy. Jeśli ktoś twierdzi, że Żydzi to wszyscy Izraelici, to jest pewien problem, bo większość Izraelitów zapomniała swego pochodzenia od Jakuba po tym, jak zostali wygnani z ziemi obiecanej. Zostali rozproszeni po całym świecie i dalej czcili Baala, więc z jakiej racji mieli pamiętać o Bogu i o swoim pochodzeniu? Wiecie dobrze, że możemy to być także my sami. Jeśli Żydzi mesjańscy twierdzą, że Żydzi to inaczej wszyscy Izraelici, to powiem wam, że z dużym prawdopodobieństwem sam musiałbym się nazwać Żydem tak jak i wielu z nas…Ten temat jest tak szeroki, że kiedyś będę musiał go szczegółowo opisać, ale zanim to zrobię, to będę musiał ponownie przeczytać sporą część Biblii, bo nie zrobiłem sobie notatek w odpowiednich miejscach, dotyczących tego zagadnienia. Póki co, dla nas najważniejsze jest to, abyśmy byli świadomi, że sami możemy być Izraelitami. Musimy się liczyć z tym, że jest na to wiele ciekawych dowodów, które podał Heniek, ale również innych o których sam pomyślałem – kiedyś jak dojrzeję do tego i zbiorę je wszystkie do kupy to napiszę o tym. (aktualizacja : ten artykuł już napisałem tutaj) Jak już to wiemy, to możemy przejść dalej do tematu.

Wiemy dobrze, że Bóg wyprowadził z Egiptu nie tylko genetycznych Izraelitów, ale także wielu nie-Izraelitów, którzy się przyłączyli do tego exodusu. I oni wszyscy razem wędrowali przez pustynię.

Wyj 12:37 37. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. 38. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek.

Czy myślicie, że gdy Bóg nadał prawo Mojżeszowi, to nadał osobne prawo dla Izraelitów i osobne dla tych nie-Izraelitów (cudzoziemców, obcych przybyszów)? Nie. Nadał takie samo dla wszystkich. Tora to wielokrotnie podkreśla.

Wyj 12:49 Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was.

Liczb 15:14. A jeżeli zamieszka pośród was cudzoziemiec albo jeżeli ktokolwiek żyje na stałe wśród waszych potomków, a będzie chciał złożyć ofiarę ogniowa, woń przyjemną dla Pana, to niech uczyni tak, jak wy czynicie. 15. W ogóle, jednakowy jest przepis dla was i dla cudzoziemca, który u was przebywa. Będzie to przepis wieczny, dla waszych pokoleń przed Panem, zarówno dla was jak i dla cudzoziemca. 16. Jednakowe prawo i jednakowy przepis będzie dla was i dla cudzoziemca, przebywającego u was.

Liczb 15: 29. Zarówno tubylca z synów izraelskich, jak cudzoziemca, przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo.

Kapłańska 24: 19. Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił. 20. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane. 21. Kto zabije zwierze, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie smierc. 22. Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza jak i dla krajowca, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

Do tego mamy wałkowany przeze mnie niejednokrotnie fragment Izajasza 56, który potwierdza to, że nie-Izraelitów również obowiązywało to samo prawo.

Izajasz 56:1 Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. 2. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej reki, aby nie czyniła nic złego. 3. Niech wiec nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. 4. Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, 5. przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż maja synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. 6. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, 7. wprowadzę na moją świętą górę i sprawie im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. 8. Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Ale najważniejszy fragment omawiający to zagadnienie znajduje się w innym miejscu.

Pwt Prawa 29:8 Przestrzegajcie tedy słów tego przymierza i wypełniajcie je, by się wam powodziło we wszystkim, co będziecie czynić.9. Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, naczelnicy waszych plemion, wasi starsi i wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy, 10. wasze dzieci, wasze żony i twój obcy przybysz, który jest w twoim obozie, od tego, który drwa rabie, aż do tego, który wodę czerpie, 11. aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem, Bogiem twoim, jakie Pan, Bóg twój, dziś z tobą zawiera, 12. aby dziś ustanowić cie swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 13. Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, 14. ale także z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Panem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami.

Czy Bóg mógł to określić jaśniej? Mamy czarno na białym: my jako ludzie, wszyscy ludzie – dzieci Boże – możemy się czuć uczestnikami tego przymierza, które Bóg zawarł poprzez Mojżesza. Jak połączymy ze sobą 10 i 14 werset to mamy wyraźnie: BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE NAWET Z NIEOBECNYMI TAM CUDZOZIEMCAMI. To nie pozostawia żadnych wątpliwości. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, czy jestem Izraelitą i mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi, ale w kwestii przestrzegania Prawa i tego, czy przymierze dotyczyło moich przodków, nie ma to żadnego znaczenia. Przymierze i prawo było dla wszystkich ludzi. Nie mogę się nadziwić jak to możliwe, że diabłu udało się do tego stopnia wyprać ludziom mózgi, że większość z nas nie ma o tym bladego pojęcia…

Wiemy, że za czasów króla Salomona państwo Izrael było bardzo potężne i rozległe. Gdyby Izraelici byli posłuszni Bogu, to ich państwo rozprzestrzeniłoby się na wszystkie narody, ponieważ:

 • Bóg by im błogosławił i powodowałby lęk u ich nieprzyjaciół, wygrywałby wojny za Izraelitów
 • Ludziom żyło by się dostatnio i szczęśliwie
 • Pozostali widzieliby, że nie ma innego Boga poza Bogiem Izraela i sami chcieliby Mu służyć, a więc rosłaby liczba ludzi przestrzegających prawa i służących Bogu
 • Myślę, że mielibyśmy już dziś Królestwo Boże na ziemi, bo Bóg rękoma posłusznych mu ludzi, pozabijałby potomstwo diabła – tak jak to się odbyło podczas wprowadzania Izraelitów do ziemi obiecanej

Wiemy jednak, że tak się nie stało, bo Izraelici nawalili…. Bóg jednak to przewidział, bo On zna przyszłość. I miał plan na tę okoliczność: dał nam Mesjasza, aby ten wziął na siebie nasz grzech odstąpienia od zakonu i umarł za nas, abyśmy mogli być wskrzeszeni do życia wiecznego w nowym Państwie Boga na ziemi, które zostanie ustanowione po powrocie Mesjasza na ziemię.

Teraz zastanówmy się co się stało z zawartym przez Boga przymierzem? ( Podaję przykładowe fragmenty )

Jer 11:10 zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.

Jer 34: 13. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja zawarłem przymierze z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli, tej treści: 14. Po upływie siedmiu lat każdy wypości na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał: Przez sześć lat będzie twoim niewolnikiem, potem puścisz go wolno od siebie; lecz wasi ojcowie nie usłuchali mnie i nie nakłonili swojego ucha. 15. I nawróciliście się dzisiaj, i uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie, każdy swojemu bratu, i zawarliście przede mną przymierze w domu, który jest nazwany moim imieniem. 16. Lecz zmieniliście postanowienie i znieważyliście moje imię; każdy bowiem ściągnął z powrotem swojego niewolnika i swoja niewolnice, których wypuściliście na wolność według ich życzenia, i zmusiliście ich do służby jako waszych niewolników i niewolnice. 17. Dlatego tak mówi Pan: Wy nie usłuchaliście mnie, aby ogłosić wyzwolenie dla swojego brata i swojego bliźniego; wiec Ja, mówi Pan, ogłaszam wam wypuszczenie na wolność miecza, zarazy i głodu i uczynię was postrachem wszystkich królestw ziemi.

Innymi słowy, Bóg zerwał przymierze z nami dlatego, że sami najpierw je zarwaliśmy. Zobaczcie, tu mamy potwierdzenie tego, że Bóg także zerwał przymierze:

Zachariasza 11:9. Dlatego rzekłem: Nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze, co ma zginać, niech zginie, a te, co pozostały, niech pożerają się nawzajem. 10. Potem wziąłem moja łaskę ”Przychylność” i złamałem ja, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. 11. I zostało zerwane w owym dniu. A kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, ze to było słowo Pana.

Z tego wynika, że Izraelici mieli być błogosławieństwem dla narodów (gdyby wypełniali prawo), ale w momencie, kiedy zerwali przymierze, to stali się przekleństwem dla narodów, bo to za nimi Bóg głównie wypuścił swój miecz.

Możemy postawić takie pytanie: dlaczego dziś Bóg karze jednak wszystkich ludzi, a nie samych Izraelitów za grzech odstąpienia od zakonu i przymierza? To oni głównie stali się winowajcami zerwania przymierza…

Odpowiedź nasuwa mi się taka:

Bóg karze szczególnie mocno Izraelitów, ale innym ludziom też się dostaje, ponieważ, przymierze zostało zawarte z całą ludzkością (również z nieobecnymi cudzoziemcami), a z tego wynika również to, że prawo dotyczy wszystkich ludzi, i dlatego Bóg karze wszystkich ludzi – wszystkich mieszkańców ziemi. Gdyby tak nie było, to wybaczcie, ale sprawiedliwy Bóg powinien dziś wybrać spośród narodów tylko Izraelitów, ściągnąć ich na jedno miejsce i tam ich karcić. Tam mógłby do woli pozwalać Szatanowi, aby ten ich mordował zatrutym jedzeniem, diabelską medycyną, szczepionkami, samolotami rozpylającymi toksyny w atmosferze itd. itp. A jednak wiemy, dobrze, że tak nie jest i wszyscy ludzie ponoszą skutki grzechu swoich przodków.

Zobaczcie co się dzieje na świecie – ile nieszczęścia i cierpienia. My jako ludzie mamy postawić sobie pytanie: dlaczego to się dzieje? Bo Izraelici nawalili i stali się przekleństwem dla narodów. To przez nich prawo miało się rozprzestrzenić na narody – a więc także na nas (chociaż znowu zwracam wam uwagę, że to my sami możemy być Izraelitami). A więc co dzisiaj pozostaje nam do zrobienia?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć to, co obecnie się dzieje na świecie. A sprawa jest dość prosta. Bóg po zerwaniu przymierza wydał nas w ręce tzw. pasterzy, którzy mieli nas paść, czyli wykonywać polecenia Boga i zabijać tych z nas, którzy na to zasłużyli. Jednak Ci pasterze się porządzili i zabijają nas więcej, niż Bóg im nakazał. Za to spotka ich sroga kara, ale póki co, jesteśmy wydani w ich ręce i oni nas mordują, czego końcowym etapem będzie 3 wojna światowa – jako finalny element programu redukcji populacji ludzi na świecie, który nabiera rozpędu (to się tak ładnie nazywa, a w rzeczywistości jest to takie samo ludobójstwo jakie miało miejsce w obozach koncentracyjnych, oni tylko zmienili metodę działania i postanowili zatruć żywność i środowisko oraz dobić nas diabelską medycyną). Tu mamy fragment o pasterzach w księdze Henocha:

Henoch 89:54 Potem zobaczyłem, że porzuciły dom Pana owiec, odstąpiły od jego wieży, a oczy ich oślepły. Zobaczyłem, że Pan owiec dopuścił do wielkiego przelewu krwi wśród owiec na ich pastwiskach do tego stopnia, że same te owce doprowadziły do masakry i opuściły to miejsce.
55 Wydał je w ręce lwów, tygrysów, wilków, hien, w ręce lisów i wszyst-kich zwierząt. Te dzikie zwierzęta zaczęły rozszarpywać owce na kawałki.
56 Zobaczyłem, że opuścił swą wieżę i dom, a je wszystkie oddał w ręce lwów i w ręce wszystkich zwierząt, aby je rozrywały na kawałki i pożerały.
57 Zacząłem z całych sił wołać i wzywać Pana owiec. Przedłożyłem mu sytuację owiec pożeranych przez dzikie zwierzęta.
58 Lecz on milczał, patrzył i cieszył się, że je pożerano, ścierano i usuwano. Wydaje je wszystkim zwierzętom na pokarm.
59 Powołał siedemdziesięciu pasterzy i powierzył im owce, aby je paśli. Powiedział do pasterzy i do ich towarzyszy: “Każdy z was odtąd ma paść owce i czynić wszystko, cokolwiek wam polecę.
60 Przekażę [je] wam dokładnie policzone i którą wskażę, że ma być zabita, zabijecie ją”. I przekazał im te owce.
61 Zawołał drugiego i powiedział doń: “Stój i patrz uważnie na to wszystko, co pasterze robią z owcami, gdyż oni zniszczą spośród nich więcej, niż nakazałem.
62 Zapisz wszelkie nadużycie i zabójstwo spowodowane przez pasterzy, ile ich zabiją z mojego rozkazu, a ile zabiją z własnej woli. Zapisz, który z pasterzy którą zabił.
63 Przeczytaj mi, ile dokładnie oni zabili z ich własnej woli, a ile z mojego rozkazu, aby to było świadectwem dla mnie przeciwko nim, abym mógł poznać wszystkie czyny pasterzy i kiedy będę ich oceniał, abym mógł zobaczyć, co zrobili i czy byli wierni mojemu rozkazowi, czy nie.
64 Nie muszę jednak o tym wiedzieć i nie musisz ich o tym informować ani ich karcić, tylko spisz dokładnie, co każdy z nich z osobna dokonał, kogo pasterze zabili, i przedstaw mi to wszystko”.
65 Patrzyłem tak długo, aż ci pasterze kolejno trudnili się wypasaniem (owiec). Zaczęli oni zabijać i niszczyć więcej, niż im nakazano i wydali oni te owce na łup lwów.
66 Lwy i tygrysy rozszarpały i pożerały większość tych owiec, a dziki dopełniły z nimi reszty. Podpalili wieżę i zniszczyli dom.
67 Bardzo się zasmuciłem z powodu wieży i zniszczenia domu owiec. Potem nie mogłem już dojrzeć, czy te owce powróciły do owego domu.
68 Pasterze i ich towarzysze wydali te owce na pożarcie wszystkim dzikim zwierzętom. Każdy z nich w odpowiednim czasie otrzymał ich określoną liczbę i przy każdym z nich z osobna zapisano w księdze, ile ich zabił(…)
69 Każdy z nich zabił i zniszczył więcej, niż mu nakazano. Zacząłem więc płakać i bardzo rozpaczać i lamentować z powodu tych owiec.
70 Tak samo widziałem w widzeniu, jak ten, który trzymał księgę, zapisywał każdego dnia owcę, która ginęła z rąk tych pasterzy, i zaniósł całą księgę Panu owiec, przedstawił mu ją i pokazał, co każdy z nich uczynił, ile każdy z nich zabił (owiec ) i ile każdy z nich przeznaczył na zabicie.

Henoch 90:17 Spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu Pana otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał Panu owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy. [ O CO TU CHODZI? OSTATNICH 12 PASTERZY POZABIJAŁO WIĘCEJ OWIEC NIŻ WCZEŚNIEJSI PASTERZE, a więc jest tu mowa o wojnach XX wieku, programie redukcji populacji realizowanym obecnie i zbliżającej się 3 wojnie światowej]

W Ezechielu mamy słowo o tych samych pasterzach. Oni mieli się opiekować owcami w okresie między zerwaniem, a odnowieniem przymierza (teraz żyjemy w tym okresie), zobaczcie:

Ezechiel 34

1. Doszło mnie słowo Pana tej treści: 2. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? 3. Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. 4. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silna rządziliście gwałtem i surowo. 5. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były zerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się 6. i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. 7. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 8. Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były zerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, 9. dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 10. Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich zerem. 11. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. [i tu dalej zaczyna się opis oczekiwanego przez nas Królestwa Bożego na ziemi] 12. Jak pasterz troszczy się o swoja trzodę, gdy jest pośród swoich  rozproszonych owiec, tak Ja zatroszczę się o moje owce i wyratuje je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13. Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. 14. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. 15. Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan. 16. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnie, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. 17. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami. [ nawiązanie do przypowieści o pszenicy i kąkolu – dzieciach Bożych i dzieciach diabła, pamiętajmy przy tym, że dzikie owce, a więc dzikie dzieci Boże zostaną potraktowane tak jak dzieci diabła ] 18. Czy nie dość wam tego, ze spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czysta wodę, ale jeszcze pozostała resztę mącicie swoimi nogami? 19. I moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi, i pic to, co zmąciły wasze nogi. 20. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan: Oto Ja sam rozsądzę miedzy owcami tłustymi a owcami  chudymi. 21. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i odtrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz, 22. dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem. Rozsądzę miedzy owcą a owcą. 23. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. [ I TUTAJ JESTEŚMY ŚWIADKAMI FARYZEJSKIEJ MANIPULACJI SŁOWEM BOŻYM. NIE ŻADEN DAWID BĘDZIE PASTERZEM, TYLKO ISUS. NIE JEST TO PRZYPADEK, ŻE TUTAJ MAMY DAWIDA ZAMIAST ISUSA. JA W TO NIE WIERZĘ. NIE MA TAKICH PRZYPADKÓW. Wiele ludzi się tego domyśla, że tu chodzi o Isusa, jednak jest różnica między Dawidem a Isusem, nie sądzicie? Jak czyta ten fragment judaistyczny Żyd, to jak myślicie, o kim on myśli, jak nie literalnie o Dawidzie…

Kto to zrobił? Myślę, że przywódcy religijni judaizmu – dzieci diabła. Po co to zrobili? Aby umniejszyć znaczenie Mesjasza i wymazać Go z pism. Chcieli kontrolować wiarę wyznawców judaizmu, aby ci nie wierzyli w Mesjasza. Takie jest moje zdanie co do tego fragmentu. Podobne manipulacje znajduję także w innych miejscach]

24. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich – Ja, Pan, to powiedziałem. [Mamy to samo. Myślałem, że to Isus będzie księciem po powrocie na ziemię… Teraz mamy bardzo ważne wersety] 25. Zawrę z nimi przymierze pokoju [ a więc to samo przymierze, o którym Bóg mówi w Jer 31:31-40], wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak ze będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. 26. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym  czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. 27. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, ze Ja jestem Pan, gdy połamie drążki ich jarzma i wyratuje ich z ręki ich ciemiężców. 28. Już nie będą łupem narodów ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich straszył. 29. I wywiodę dla nich bujna roślinność, tak ze już nie będą ofiarami głodu w kraju ani nie będą już znosić zniewag narodów. 30. I poznają, ze Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, i ze oni, dom izraelski, są moim ludem – mówi Wszechmocny Pan. [ ten werset jest tak często powtarzany przez proroków, że zasługuje na naszą wyjątkową uwagę. Ilekroć go czytamy, czytamy o zbliżającym się Królestwie Bożym na ziemi z Isusem jako naszym królem. Ten sam werset mamy także w kluczowych wersetach Jeremiasza dotyczących nowego przymierza (Jer 31:33: “lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypisze go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” Jest to kolejny dowód na to, że nowe przymierze dopiero zostanie z nami zawarte po powrocie Mesjasza] 31. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.

A więc co mamy zrobić w okresie między zerwaniem przymierza, a jego odnowieniem po powrocie Mesjasza?

Jeśli rozumiemy już, że prawo dotyczy wszystkich ludzi, to nie oglądając się na to czy jesteśmy Izraelitami czy nie, powinniśmy nawrócić się do zakonu i postarać się z Bożą pomocą stworzyć w sobie nowego ducha. Jaki to ma być ten nowy duch? Wszystko jest zapisane w 18 rozdziale Ezechiela, jest to ogromnie ważny rozdział, a więc wrzucam go w całości. Zaraz dowiemy się, czym dla Boga jest „wypaczone przez Pawła i jego babilońską bandę chrześcijańskie nowe narodzenie”:

1. I doszło mnie słowo Pana tej treści: 2. Dlaczego to używacie miedzy sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona, a żeby synów ścierpły? 3. Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – ze już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. 4. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. 5. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, 6. nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego  bliźniego, nie obcuje z zona podczas jej nieczystości, [dla tych, którzy nie pamiętają – przypominam, że ten werset jest dowodem na to, że Bóg nie robi podziału na 10 przykazań i pozostałe przepisy zakonu, tylko dla Boga cały zakon stanowi całość, a podział, który mamy wpojony od małego do głów  zawdzięczamy… babilońskim chrześcijanom – a więc wyznawcom Pawła i jego bandy] 7. nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę, 8. nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoja rękę od złego, w sporach miedzy ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością, [ to jest zła wiadomość, dla wszystkich, którzy pracują w bankach ] 9. postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw: ten jest sprawiedliwy, on tez na pewno będzie żył – mówi  Wszechmocny Pan. 10. Lecz jeżeli spłodził syna – rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów 11. chociaż on sam tego wszystkiego nie popełnił – syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych na wzgórzach i hańbi żonę swojego bliźniego, 12. uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, popełnia ohydne czyny, 13. pożycza na lichwę i bierze odsetki – na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć; jego krew będzie na nim. [czyżby Bóg jednak nie był taki pobłażliwy wobec grzechu jak nam się od dziecka wmawia? Dlaczego Isus w babilońskich Ewangeliach nigdy nie odniósł się do tematu lichwy? Bo to zbyt ważna rzecz dla dzieci diabła. Dzięki lichwie (choć nie tylko) kontrolują całą ludzkość] 14. A oto, jeżeli spłodzi syna, a ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec, i chociaż je widzi, nie popełnia ich, 15. nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach i nie podnosi swoich oczu ku bałwanom domu izraelskiego, żony swojego bliźniego nie hańbi, 16. nikogo nie uciska, nie bierze zastawu i nie dopuszcza się gwałtu, głodnemu udziela swojego chleba, a nagiego przyobleka w szatę, 17. powstrzymuje swoja rękę od złego, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, przestrzega moich praw, postępuje według moich przykazań – ten nie umrze za winę swojego ojca, na pewno będzie żył. 18. A ze jego ojciec popełnił gwałt, dopuszczał się rabunku, nad swoim współbratem czynił pośród swojego ludu to, co nie jest dobre, wiec umrze za swoja winę. 19. Lecz wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, wiec na pewno będzie żył. 20. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. 21. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. [wolą Boga jest abyśmy przestrzegali wszystkich Jego przykazań. Obecnie jest to niemożliwe, ale to nasza wina i dlatego cierpimy. ]22. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, która się kierował. 23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? [ czy widzicie, że Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnego? MOŻE DLATEGO ZABRONIŁ SIĘ Z TEGO CIESZYĆ TAKŻE NAM! – odsyłam do Hioba 31:28-30, a także Przypowieści Salomona 24:17-19. Oba te fragmenty szczegółowo analizuję w tym arcie. Jest to kolejny dowód na to, że nie są one dowodem na obowiązującą nas Mateuszowo – Łukaszową miłość do nieprzyjaciół, bo o co innego w nich chodzi: o to, że po prostu nie mamy się cieszyć ze śmierci bezbożnych, co nie znaczy, że oni nie poniosą kary zgodnie z Bożą sprawiedliwością]  24. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! 25. A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie wiec, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? 26. Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. [ bezprawie = łamanie prawa mojżeszowego ] 27. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. 28. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno wiec będzie żył, nie umrze. [ czyt. będzie wskrzeszony i zbawiony] 29. Lecz dom izraelski mówi: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Alboż moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? 30. Dlatego każdego według jego postępowania będę sadził, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudka do grzechu! [ heh – myślałem, że zgodnie radą Pawła – wystarczy, że uwierzę w Isusa i będę zbawiony 😀 ] 31. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? 32. Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się wiec, a żyć będziecie! [ CZYLI: BĘDZIECIE WSKRZESZENI I ZBAWIENI, TZN. BĘDZIECIE ŻYĆ WIECZNIE!]

Werset 31 jest tak ważny, że powinien być wydrukowany na każdej stronie Biblii razem z kontekstem… Co z niego wynika? Dla Boga nie istnieje nic takiego jak „chrześcijańskie nowe narodzenie”. To jest pawłowa bzdura. Chrześcijanie przeżywają takie nowe narodzenia, ale i tak do końca nie wiedzą co mają dalej robić i każdy z nich tworzy sobie własną wizję chrześcijaństwa, bo opiera się na sprzecznych ewangeliach i pawłowych listach. Dla Boga nowe narodzenie oznacza NAWRÓCENIE SIĘ W KIERUNKU PRZESTRZEGANIA PRAWA MOJŻESZOWEGO. Jeśli jeszcze więcej tego typu dowodów wyjdzie na jaw, to nabierzemy pewności co do tego czym tak naprawdę jest chrześcijański chrzest… Już od dawna się nad tym zastanawiam…

Dlaczego Bóg tutaj nie powiedział nic o narodzeniu w wody? W Ewangelii Jana Isus wyraźnie nawiązuje do tych słów Boga, ale czy aby na pewno je zaktualizował i dodał słowo „z wody”?

Ew Jana 3: 5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7. Nie dziw się, ze ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.

Dla redaktorów Babilonu wystarczyło dodać jedno słowo „z wody” i już mieli uprawomocnienie chrztu… Takie są właśnie moje podejrzenia, ale chciałbym mieć na to więcej dowodów… Póki co, muszę się zadowolić tym, co mam. A jak do tej pory wyraźnie udowodniłem, że to Ewangelie są skażone, a nie księgi proroków (choć też zawierają manipulacje, ale nie takiego kalibru).

Bo powiedzcie: co by zrobił Pawełek, gdyby nie miał czegoś, czym mógłby zastąpić obrzeskę? Albo z innej strony: dlaczego Bóg miałby wymagać chrztu, skoro Isus przyszedł nawracać ludzi do zakonu? A znakiem przystąpienia do zakonu było i jest obrzezanie… Dlaczego Bóg kiedy nadawał Paschę nie wspomniał, że aby spożyć paschalnego baranka należy się ochrzcić, tylko powiedział jedynie o obrzezaniu? W ogóle gdyby nie diabelski podział Biblii na połowę, to chrzest byłby całkowicie irracjonalny i zbędny… I może faktycznie taki jest? Wiemy, że apostołowie nauczali obrzeski i przystąpienia do zakonu. Czy jednocześnie chrzcili? Niech każdy wierzy w co chce. Mam nadzieję, że Bóg kiedyś da mi poznanie i będę miał co do tego pewność.

A więc podsumujmy kwestię przymierza:

Izraelici je zerwali:

Izajasza 24: 5. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. 6. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają  się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. [przy okazji: tu mamy kolejne potwierdzenie, że cierpią wszyscy mieszkańcy ziemi, a nie tylko sami Izraelici]

Na skutek tego, Bóg ze swojej strony także zerwał przymierze:

Zachariasza 11: 9. Dlatego rzekłem: Nie będę was pasł. Co ma umrzeć, niech umrze, co ma zginać, niech zginie, a te, co pozostały, niech pożerają się nawzajem. 10. Potem wziąłem moja laskę ”Przychylnosc” i złamałem ja, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. 11. I zostało zerwane w owym dniu. A kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, ze to było słowo Pana.

I znów TO SAMO: mamy potwierdzenie tego, że przymierze zostało zawarte ze wszystkimi ludami… Zasięg i moc babilońskiego prania mózgów są większe niż przypuszczałem…

Ale co na to wszystko mówi do nas Bóg? Czy on nas zostawił samymi sobie? Dlaczego oczekuje od nas przestrzegania prawa mojżeszowego, skoro przymierze zostało obustronnie zerwane – najpierw przez ludzi, a potem przez Boga?

Te wersety wyjaśniają wszystko: Przypomnijmy je, bo cytowałem je już i wyjaśniałem w innym arcie:

42. Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię. 43. A ziemia ta będzie przez nich opuszczona i będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez to, że opustoszeje z ich powodu, oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ wzgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydziła sobie ich dusza. 44. A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż Ja, Pan, jestem ich Bogiem. 45. I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem; Jam jest Pan.

Po tym wszystkim miłosierny Bóg chce zawrzeć z nami nowe, wieczne przymierze, tzn. odnowić stare.

Izajasz 55: 3. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! [Dawid zgrzeszył biorąc Batszebę za żonę i podstępnie zabijając jej męża, a Bóg mu to wybaczył – okazał mu łaskę. I taką samą łaskę (w zasadzie, to o wiele większą) zamierza okazać nam – przestępcom prawa o wiele gorszym od Dawida, ale punktem wyjścia jest to, że mamy przyznać się do swojego grzechu tak jak zrobił to Dawid]

Iz 54:1 Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża – mówi Pan. [ tu jest mowa o niewieście – tej samej niewieście, którą mamy w Apokalipsie – niewiasta jest symbolem narodu wybranego, a jej mąż oznacza Boga. Między mężem (Bogiem) a niewiastą (Izraelitami) powinna panować miłość, ale wiemy, że niewiasta zdradziła swojego męża i cudzołożyła z diabłem, czym rozzłościła swojego męża, a mąż (Bóg) jest zazdrosny.] 2. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań, nie krepuj się, wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki! 3. Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. 4. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowienstwa.[ wiemy, że cudzołóstwo hańbi kobietę, która się jego dopuszcza – i tak samo jest z niewiastą – Izraelem, narodem wybranym, który zhańbił się przed Bogiem poprzez cudzołóstwo z diabłem] 5. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca – jego imię Pan Zastępów – a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. 6. Gdyż Pan uzna cie znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? – mówi twój Bóg. 7. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cie zgromadzę w wielkiej miłości. [dla Boga te kilka tysięcy lat jest krótką chwilą, bo zbawieni ludzie spędzą z Nim całą wieczność – niepojęte…] 8. W przystępie gniewu zakryłem swoja twarz na chwile przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. 9. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. 10. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cie, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. [ tutaj Bóg mówi już o nowym przymierzu zawartym po powrocie Mesjasza na ziemię – ono będzie trwać wiecznie. Potwierdzenie tego znajdujemy dalej: ]

Iz 61: 4. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. 5. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. 6. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić.  7. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opluwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem, 8. bo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze.

I na koniec zwróćmy uwagę na jedno: bardzo dokładnie przyjrzyjmy się słowom, jakie Bóg kieruje do nie-Izraelitów. Ponownie cytuję Izajasza 56, ale tym razem zwrócimy uwagę na co innego. Na kwestię związku Sabatu z przymierzem.

Izajasz 56:1 Tak mówi Pan: przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. 2. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej reki, aby nie czyniła nic złego. 3. Niech wiec nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. 4. Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, 5. przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż maja synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. 6. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, 7. wprowadzę na moją świętą górę i sprawie im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. 8. Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

Wiele ludzi przestrzega Sabatu jako jednego z 10 przykazań i na tym kończy się działanie. Tymczasem Sabat dla Boga jest czymś więcej, niż jednym z 10 przykazań. Jest znakiem, pomiędzy nami a Nim świadczącym o tym, że:

 • uznajemy Go jako Stworzyciela świata i nas
 • wiemy, że odbyło się to w 6 dni tak jak mamy w księdze Rodzaju
 • chcemy trzymać się Jego przymierza mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo wiemy, że taka jest Jego wola względem nas
 • uznajemy exodus i poprzez Sabat wspominamy, że Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu – już niezależnie od tego, czy sami nimi jesteśmy, czy nie (bo i tak to samo prawo obowiązuje wszystkich, a nie-Izraelici w ten sposób informują Boga, że szanują Jego umiłowany naród wybrany i się do nich przyłączają dokładnie tak jak Bóg tego oczekuje)

A więc podkreślam: przestrzeganie Sabatu jest równoznaczne z przystąpieniem do przymierza. I nie ma to znaczenia, że obecnie jest ono obustronnie zerwane, bo wolą Boga jest to, abyśmy się nawrócili, aby mógł je z nami odnowić. Mamy od Niego zapewnienie, że On i tak na nie wspomni… A więc odwdzięczmy Mu się tym samym i już dziś sami na nie wspomnijmy…

Brain Breaker

Advertisements

10 thoughts on “Blef nowego przymierza cz.4 – co mamy robić, skoro nie mamy jeszcze nowego przymierza? Synteza myśli

 1. Piast

  Witam 😉
  W temacie związanym z lichwą to mamy pewną wskazówką, ale możliwe, że mi się tylko wydaje 😉

  Jak wiemy prawo mojżeszowe zakazywało Izraelitom lichwy, ale tylko w stosunk do swoich przyjaciół, czyli innych Izraelitów i sprzymierzonych z nimi ludów, jak mamy to w
  (2 Moj. 22:24)
  „Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie ściągajcie od niego odsetek. .”,
  jednakże nie zakazywało lichwy w stosunku do wrogów Izraela jak to możemy przeczytac w
  (5 Moj. 23,21)
  „Obcemu możesz pożyczać na lichwiarskie odsetki, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na lichwiarskie odsetki, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym twoim przedsięwzięciu, w ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie. ”.

  Tak więc orientując się przynajmniej powierzchownie co nakazuje prawo w kwestii lichwy możemy przejść do fragmentu z tzw. Nowego Testamentu.
  Znajdujemy w nim fragment w Ewangelii Lukasza.
  Mozliwe, że Łukasz celowo zapisal te scene z nauczania Isusa w swoim swietle.

  Nawiązuję tutaj do (5 Łuk. 6,35)

  W Biblii Tysiąclecia mamy:
  „Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. [Czyżby przesłanka nakazująca poniekąd łamanie prawa, mówiąca o nie stosowaniu lichwy wobec nieprzyjaciół?(Miłość wobec nieprzyjaciół?)]
  A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.”

  Wydaje mi się, że Biblia tysiąclecia w tym przypadku najlepiej oddaje to tłumaczenie, poniewąż w oryginalnym tekście pada słowo
  απελπιζοντες (apelpizontes) co oznacza: oczekując w zamian (spodziewając się w zamian).
  W przekładzie interlinearnym mamy:
  Nadto miłujcie wrogów waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie niczego oczekując w zamian i będzie zapłata wasza wielka i będziecie synowie Najwyższego gdyż On łagodny jest dla niewdzięcznych i niegodziwych.

  Biblia Gdańska:
  „Owszem miłujcie nieprzyjacioły wasze, i czyńcie im dobrze, i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza, i będziecie synami Najwyższego; albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym.”

  Czytając Biblię Warszawską można dojść do jakiegoś absurdalnego przekonania, które wyolbrzymiając może brzmieć:
  Oddaj nieprzyjaciołom i nie pytaj o zwrot.
  Biblia Warszawska:
  „Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.”

  Taa… i tak staliśmy się Mikołajami(Thorami), więc obdarowujmy złych tak jak Mikołaj obdarowuje złe dzieci. On przynajmniej im daje zasłużenie rózgi, a my mamy im oddawać nasz dobytek. ;P

  Szczerze mówiąć to mnie te słowa w ogole nie przekonują…

  Pozdrawiam 😉

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Wygląda na to, że masz rację 🙂
   Zobaczmy jeszcze:
   Wyj 22:26. Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca,
   27. bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo Ja jestem miłosierny.

   A pawłowy Mateuszowo – Łukaszowy Jezus podobno nakazał nam, abyśmy oddali swój płaszcz nawet nieprzyjacielowi oraz, abyśmy NIE SPODZIEWALI SIĘ ZWROTU 😀

   Czyli co by z tego wynikało? Że naszych nieprzyjaciół nie obowiązuje Tora 😀
   Jeśli naszych nieprzyjaciół nie obowiązuje Tora, to dlaczego np. Izraelici wchodząc do ziemi obiecanej zabili dzieci diabła, które łamały z premedytacją Boże Prawo? Ponieważ ich tak samo jak nas obowiązuje Tora. I ci, którzy jej nie przestrzegają poniosą śmierć, bo Boże Prawo obowiązuje wszystkich jednakowo.

   Natomiast jedna rzecz wymaga wyjaśnienia: wśród Izraelitów żyło wielu cudzoziemnców, bo Bóg zawarł przymierze nie tylko z Izraelitami. Tak więc z tego by wynikało, że nie wolno było im żądać odsetek od tych, którzy zachowywali Torę tak jak oni. Czyli jeśli cudzoziemiec się do nich przyłączał tzn. obrzezał się i przestrzegał prawa, to od niego nie mogli żądać odsetek. Mogli natomiast ich żądać od tych, którzy nie zachowywali prawa.
   Wtedy to ma ręce i nogi.
   I tak wszystko staje się zgodne z tym, że od przestrzegania Tory człowiek stawał się bogaty.

   Like

   Reply
   1. Romek

    Tak czytając ten artykuł, to chcę powiedzieć że ty bardzo dobrze piszesz i wszystko popierasz Pismem Świętym, też bym tak chciał jednak zarazie nie jestem tak biegły w odnajdywaniu wersetów z Biblii.
    Nie przeszkadza mi jednak to w formułowaniu wniosków. I tak na dzień dzisiejszy to mam takie spostrzeżenia nie poparte biblijnymi wersetami jednak zupełnie z nimi zgodne myśli.
    1. Pan Bóg jest doskonały, jeśli tak to po co miałby na kartach tz. nowego testamentu zmieniać duża część swoich praw, świadczyło by to tylko o tym iż jednak nie jest doskonały i musi jak każdy z nas wprowadzać poprawki.
    2. Doskonałe dla nas ludzi było prawo mojżeszowe, tylko z czasem zaczęli je ludzie wypaczać i zastępować prawo Boskie udoskonalonym prawem ludzkim. rozd. 15 Mateusza wersety 8 i 9
    3. Po co zmieniać doskonałe przymierze skoro Bóg się nie zmienił a tylko ludzie się zmienili i niedorośli do zawartego przemierza.
    4. Pan Jezus przyszedł na ziemię i ofiarował się za nasze grzechy żeby niektórzy z nas mieli szansę życia wiecznego. (ci którzy będą zachowywali zakon i wierzyli w zbawcza ofiarę Jezusa).
    5. Nowe przymierze świadczy tylko o tym że Bóg się także zmienia a to jest niedopuszczalne dla doskonałości.
    6. Dlatego dla mnie wszystko jest podejrzane co jest sprzeczne z prawem mojżeszowym i znajduje się w tz. nowym testamencie ( odwrotność argumentów, nie to co jest w nowym testamencie badać z starym, tylko prawo nadane mojżeszowi jest fundamentem i względem niego konfrontować nauki nowego testamentu)
    7.Tak zwany nowy testament jest dalszym ciągiem przyzwolenia Boga na działalność szatana dla nieposłusznych izraelitów czyli przekleństwem ( nie chodzi mi o to że cały nowy testament jest przekleństwem tylko o to że jest w nim wiele nauk szatańskich na które zgodził się sam Bóg, a w starym testamencie tego nie mamy, jak już to tylko przekręcenia i fałszowanie pojedynczych słów a nie całych nauk które widocznie wypaczają doskonały charakter Boga. Dlatego bez starego testamentu , a na podstawie tylko nowego testamentu nie jest możliwe odnalezienie prawdziwego charakteru Boga.

    Like

    Reply
 2. Piotr

  Te wszystkie cytaty (Wyj 12:37 37, Wyj 12:49 , Liczb 15:14, Liczb 15: 29, Kapłańska 24: 19) mówią jednoznacznie o cudzoziemcach mieszkających razem z Izraelitami.
  Izajasz 56:1 nie precyzuje o jakich cudzoziemcach jest mowa, więc może być rozumiany dwuznacznie. Tak samo należy zatem rozumieć fragment Pwt Prawa 29:8. Nie znajduję zatem uzasadnienia jakoby Prawo Mojżeszowe miało dotyczyć innych ludzi nie mieszkających razem z Izraelitami. Gdyby Bóg chciał rzeczywiście aby to Prawo przestrzegały inne narodowości, to powiedziałby to jasno i jednoznacznie. Tego nie ma, zatem uważam, że mnie jako chrześcijanina wierzącego w Jezusa prawo Mojżeszowe nie obowiązuje. Nie przemawia do mnie w żaden sposób tłumaczenie, ze jestem Izraelitą, bo to brzmi absurdalnie. Gdyby tak było znowu Bóg to powiedziałby jasno bez owijania w bawełnę.
  Nie widzę żadnych sprzeczności pomiędzy ST i NT. Nie widzę żadnych sprzeczności w nauczaniu Pawła. Kościół katolicki przekręcał przez wieki przykazania Boże ale moim zdaniem cały NT jest natchniony przez Pana Boga i należy się go trzymać wiernie. Oczywiście Prawo Mojżeszowe obowiązuje nadal Izraelitów, bo Jezus powiedział, że nie przyszedł nic zmieniać w tym Prawie. ST pomaga nam to wszystko zrozumieć, pomaga nam też zrozumieć wszystko co nie zostało w pełni wyjaśnione w NT.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Piotrze
   Tak czytam Twoje wypowiedzi i powiem Ci tak: ludzie o Twoich poglądach raczej tu do mnie nie zaglądają, lub zaglądają przypadkowo, a udzielają się bardzo rzadko. Tak jakby to nie ten etap poznania i myślenia. Moja stronka jest dla zaawansowanych znawców Biblii posiadających także pewne rozeznanie w tematach okołobiblijnych. Wskazałem Ci mojego bloga, bo jesteś moim znajomym i zawdzięczam Tobie poznanie w temacie jedzenia zbóż – wiedziałeś więcej ode mnie. A więc skorzystałem z Twojej wiedzy. Ponadto wspomniałem o Tobie w arcie o jedzeniu świń, ale niestety okazało się, że nadal praktykujesz ten pogański obyczaj, co niech już pozostanie Twoją sprawą.
   Powinieneś wiedzieć, że na tym blogu prezentuje moje poglądy, do których doszedłem po ponad roku intensywnego myślenia i szperania. Nie da się tego objąć umysłem w kilka dni. Stąd takie różnice między nami i brak zrozumienia pewnych zagadnień, które dla mnie są oczywiste, a Ty spotykasz się z nimi pierwszy raz.
   To, że uznajesz Pawła to także Twoja sprawa, tutaj nie mam zamiaru na siłę nikogo nawracać, jak komuś pasuje Paweł to bardzo proszę, natomiast jak widać na naszym przykładzie, ciężko będzie będzie nam się dogadać. Z tego samego powodu zaprzestałem rozmów biblijnych z moim najlepszym przyjacielem. W którymś momencie stały się one bezsensowne i uciążliwe. Uchwycenie satanizmu Pawła zmienia wszystko diametralnie.
   W zasadzie to ten komentarz mógłbym uznać za heretycki w obliczu zgromadzonego przeze mnie materiału dowodowego i go nie umieszczać, ale postanowiłem zrobić z niego użytek, aby pokazać innym błędy logiczne, które stosujesz. Bo niestety ogromna rzesza pawłowych chrześcijan by Tobie przyklasnęła. Tutaj, na moim blogu traktuję chrześcijaństwo jako religie diabła, tak samo jak i wszystkie pozostałe, a więc fakt, że jesteś chrześcijaninem dla Ciebie będzie powodem do dumy, a dla mnie powodem do zgorszenia.

   Cytat
   “Nie znajduję zatem uzasadnienia jakoby Prawo Mojżeszowe miało dotyczyć innych ludzi nie mieszkających razem z Izraelitami. Gdyby Bóg chciał rzeczywiście aby to Prawo przestrzegały inne narodowości, to powiedziałby to jasno i jednoznacznie. Tego nie ma, zatem uważam, że mnie jako chrześcijanina wierzącego w Jezusa prawo Mojżeszowe nie obowiązuje.”

   W zasadzie całe to twierdzenie można obalić jednym prostym argumentem (nie wspominając o całej masie kontrargumentów zgromadzonych przeze mnie w pozostałych artach).
   Do kogo Bóg kieruje 10 przykazań? Do IZRAELITÓW? 😀 Tak. Dlaczego, bo mówi: “Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”. Jeśli teraz twierdzisz, że nie jesteś Izraelitą to po co zawracasz sobie głowę 10 przykazaniami? One według Ciebie były tylko dla Izraelitów 🙂

   Czytasz Biblię pobieżnie i nieuważnie. Nie da się poznać prawdy postępując w ten sposób. Prawda jest taka, Bóg nadał 10 przykazań nie tylko Izraelitom, ale także cudzoziemcom, którzy z nimi szli. Jest to kolejny argument na to, że jednakowe prawo obowiązuje wszystkich ludzi.
   Jeśli twierdzisz, że osobne prawo jest dla Izraelitów, a osobne dla chrześcijan – tych nie będących Izraelitami, to powinieneś przyznać, że mamy 2 Bogów. Jednego Izraelitów, a drugiego nie-Izraelitów. Chrześcijanie nigdy nie zadają sobie tego typu pytań niestety, a szkoda…
   Wierzysz w Jezusa? Według Ciebie czyim On był synem? Którego Boga interesy reprezentował? Tego pierwszego, czy tego drugiego? Mógłbym się tak nad Tobą znęcać długo, ale nie widzę takiej potrzeby. Każdy potrzebuje czasu na myślenie i przede wszystkim na czytanie…

   Zanim zacząłem czytać tzw. ST, to zadałem sobie w głowie takie pytanie: czy jednakowe Prawo obowiązuje wszystkich ludzi? I w Torze znalazłem odpowiedź. Odpowiedź na to pytanie przywędruje do każdego, kto się boi Boga. I zawsze będzie taka sama: Bóg nadał jednakowe Prawo dla wszystkich.
   A teraz byłyby niezłe jaja, gdybyś dodatkowo dowiedział się, że jesteś Izraelitą, co jest bardzo prawdopodobne… Bóg dał nam pewne wskazówki do tego, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie. W obliczu tego co wiem, jestem prawie pewien, że jestem Izraelitą. A to by zburzyło momentalnie całą tę diabelską piramidę kłamstw, w której żyją chrześcijanie.

   Co pozostałej części Twojej wypowiedzi, to pozostawię ją już bez komentarza. Masz prawo do własnych przekonań…

   Like

   Reply
 3. Mirek

  Zakon Mojżeszowy obowiązuje do dziś!.Isus przestrzegał go doskonale i nie mógł jednocześnie nauczać innego.Jego uczniowie mieliby spory problem.Jak przestrzegać Zakonu obecnie?.To jest wyzwanie dla nas.Trzeba pracować nad sobą,a Bóg dopomoże.Jestem pewien że ten blog będzie bardzo pomocny.Obiecałeś Krystianie że,w przyszłości się tym zajmiesz!.Myślę że,będzie wpaniale na nowo odkrywać przykazania dane nam przez naszego Boga.Pozdrawiam!

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tak Mirek, obiecałem i tak będzie. Obecnie zmagam się z jednym przepisem, który mi spędza sen z powiek… Nie mam ubrań uszytych w 100% z tego samego materiału i nie wiem kiedy będę miał. Jakoś mnie to paraliżuje i denerwuje na tyle, że nie mam chęci zajmowania się innymi przepisami w trybie pilnym, choć gdzieś tam w głowie sobie je układam. A do tego jeszcze ostatnio dostało mi się od Boga i złapałem finansowy dołek za brak posłuszeństwa. A do wymiany garderoby potrzeba…pieniędzy… To wszystko mnie trochę dobiło, ale jest to tymczasowe… Do Prawa Mojżeszowego trzeba wewnętrznie dojrzeć i widzę, że po to mam tego bloga, żeby tutaj pewne rzeczy wypowiedzieć przed samym sobą, a wtedy wszystko się w głowie układa i człowiek jest gotowy na następne etapy pracy nad sobą. Ponadto, do pracy taka jaka mnie czeka konieczna jest także współpraca z żoną, bo stanowimy rodzinę – jedność. Wszystko musi zagrać naraz w tej samej tonacji – jak to się mówi w muzyce. Pozdrawiam

   Like

   Reply
 4. Paweł

  Ostatnio też myślałem nad tymi ubraniami , i rozumiem że chodzi o np. 100 % bawełna , ale czytałem też że te ubrania z tej bawełny to najczęściej jest gmo , więc mam pytanie czy warto chodzić w 100 % z jednego materiału mimo że jest on genetycznie modyfikowany , czy to musi być np. bawełna organiczna ?

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Ze względów zdrowotnych lepiej oczywiście ubierać się w bawełnę organiczną, ale uważam, że ubieranie się w bawełnę 100% gmo (obecnie mam prawie tylko takie ubrania) nie jest złamaniem tego przepisu.
   To jest w ogóle ciekawy temat tzn. jakie konsekwencje powoduje noszenie bawełny gmo. Ma ktoś wujka w monsanto i mógłby zapytać u źródła?

   Like

   Reply
 5. Paweł

  Nie mam takiego wujka niestety , a wiesz może czy w Polsce da się gdzieś kupić ubrania z bawełny organicznej , aha i jeszcze jest kwestia butów , one też powinny być z jednego materiału ?:D

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s