Co się stało z Heńkiem? Czyżby Didache okazało się Heńkową Jerozolimą w Turcji?

Wybaczcie mi tak ostro i prowokująco sformułowany temat, ale uważam, że bardzo dobrze oddaje on istotę rzeczy.

Nie wiem właściwie od czego zacząć, jesteśmy świadkami jakiejś groteskowej samozagłady chrześcijan. Heniek i Cyryl napisali takie oto 2 posty:

Cyryl

UWAGA. Umieściłem tekst o Didache, ze strony Henryka:
http://www.zbawienie.com/Didache.htm
na moim blogu:

http://cyryl.blox.pl/2014/10/Didache.html

i na forum Biblijnym:

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=346825#346825

Pragnę podziękować Henrykowi, za ten inspirujący, wielu braci i sióstr tekst.

Proponuje umieścić ten tekst, lub link do tego teksu na blogach braci i sióstr tego forum Smile

Rozprzestrzeniajmy tę dobrą nowinę Smile


A Heniu napisał tak:

Hej Cyrylu… podziękuj 12 apostołom, że to napisali.

Hahahahahahaha….

To Ojcze nasz i nadstawianie drugiego policzka plus miłość do nieprzyjaciół w takim dokumencie ponownie przedstawione to dowód całkowicie obalający teorie naszego byłego członka form, Mariusza i reszty tego towarzystwa.

Są jeszcze inni ludzie, którzy wcześniej czy później ujawnią się. Jedni jako gorliwi słudzy Boga i ci drudzy, gorliwi słudzy Lucyfera.

Mamy bezspornie udowodnione kłamstwo rozpowszechniane przez grupę Mariusza.

Teraz okaże się, czy ta energicznie działająca grupa to osoby, które popełniły błąd i uległy zwiedzeniu, czy też celowa robota wrogów Królestwa Bożego, przyjaciół Lucyfera.

Czas pokaże, czy jest to pszenica, czy też kąkol.

Z tego linku http://www.pathguy.com/didache.htm mamy tekst mówiący, że jest to najprawdopodobniej najstarszy tekst chrześcijański na świecie i to w całej formie.

Mamy więc… kolejną część Nowego Testamentu, wyrzuconą przez satanistów, którzy umieścili tam w zamian Pawła i Łukasza.

Osobiście nie dopatrzyłem się w tym tekście żadnej sprzeczności ze znanymi mi materiałami biblijnymi.

Jest to skompresowana prawda, która realizowana w życiu zapewni każdemu życie wieczne. Typowa kawa na ławę w najprostszych słowach, bez bełkotu Pawłowego i podziału na ludzi cielesnych, czyli posłusznych Prawu oraz ‘duchowych’, czyli posłusznych naukom… Pawła!

‘Duchowi’ to także… duchowni – współpracujący z szatańskimi duchami!

dla zainteresowanych źródło: http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/moj-pierwszy-blog-i-pierwszy-wpis,2763-60.html#32999 


OK, no to tak… Panowie twierdzą, że Didache zostało napisane przez apostołów.

Tak właśnie sobie myślałem już o dawna na ten temat…Obaj już dawno odrzucili Pawła. Wiedzą o tym, że między Pawłem a apostołami była wojna. Znają także nauczanie Pawła, bo ono znajduje się w jego listach. Wiedzą także, że Łukasz – autor dziejów apostolskich – był najwierniejszym towarzyszem Pawła i nie można wierzyć w to co jest napisane w dziejach apostolskich. Zastanawiałem się, czy oni w ogóle postawili sobie pytanie: “to czego w takim razie nauczali prawdziwi apostołowie”? Jak widać w końcu nadszedł ten moment i coś im zaczęło nie grać w tej całej układance i postawili sobie to pytanie…Uważają, że nauka apostołów została zapisana w Didache – apokryfie.

Ja na ten apokryf natrafiłem już dawno, ale z miejsca uznałem, że jest manipulacją. Oni wręcz przeciwnie, Henio nawet twierdzi, że został usunięty z tzw. nowego testamentu celowo, bo tam jest prawda.

To tyle tytułem wstępu. W głowie kłębi mi się tyle myśli, że nie wiem od czego zacząć. W tym momencie mógłbym zrobić taki pojazd z Henia i z Cyryla, że głowa mała, ale sami dali ku temu powód.

O ile Cyryl jest tylko Cyrylem, to jednak Henio to Henio – zawdzięczam mu bardzo dużo… Bez niego byłbym dziś daleko w lesie… A więc jak to się stało, że człowiek tego formatu może napisać taką bzdurę!?

Moja żona mówi do mnie: “Krystian, tylko nie pisz za ostro, daj mu szansę na zrozumienie swojego błędu…”

No właśnie, myślę sobie, że Henio nie doczytał tego do końca. Ja nie wierzę, że on upadł tak nisko. Nie wierzę w to, że on mógłby to przeczytać, a następnie napisać takie rzeczy. To by oznaczało upadek Henia… Dał by w ten sposób dowód na to, że coś złego się stało z jego myśleniem… Byłoby to dla mnie makabryczne, jeśli musiałbym uznać, że człowiek, który tak logicznie wykazał satanizm Pawła teraz ma problem z tym, żeby zrozumieć rzeczy, które są tego następstwem.

Wygląda na to, że Heniek zatoczył koło, bo wrócił w ramiona Pawła i jego kościoła babilońskiego. Następną rzeczą, jaką powinien napisać, gdyby chciał być konsekwentny, powinno być odwołanie tego, co napisał o Pawle.

Didache – apokryf na który się powołuje – zawiera w sobie NIEMOŻLIWE BZDURY, które dziecku w przedszkolu powinny dać do myślenia… Zacznijmy od tych najbardziej oczywistych…

1) Sabat, czy satanistyczna niedziela i eucharystia?

W Didache mamy tak:

“1. W dniu Pana, w niedzielę74, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: “Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami”

Nie dość, że mamy zachętę do obchodzenia satanistycznego dnia słońca, to jeszcze mamy celebrować eucharystię. Z tego tekstu wynika także, że odkąd została zburzona świątynia, to ofiary, które nie mogą być składane Bogu w nieistniejącej świątyni przejął tak jakby kościół babiloński i składa je każdorazowo podczas swojej satanistycznej niedzielnej mszy.

Ten  cytat pochodzi z Malachiasza 1:11 i w Biblii Tysiąclecia faktycznie mamy czas przyszły. Kościół babiloński tym sposobem dokonał żenującej manipulacji sensem tych wersetów. Zobaczmy, o co tak naprawdę w nich chodzi, o jakie ofiary? Przekład BW jest tożsamy z Septuagintą:

(BW)11. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród na rodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Pan Zastępów. 

A tutaj mamy ten werset w kontekście:

6. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem? 7. Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie: Czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: Stołem Pana można wzgardzić. 8. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? – mówi Pan Zastępów. 9. Otóż teraz, starajcie się przebłagać Bo- ga, aby się nad nami zmiłował! Od was to zależy, czy może On okazać wam przychylność – mówi Pan Zastępów. 10.Niech by znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu darem- nie! Nie mam w was upodobania – mówi Pan Zastępów – i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. 11. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród na- rodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Pan Zastępów. 12. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. 13. Mówicie też: Ach! Jakiż to mozół! i złościcie mnie – mówi Pan Zastępów – i przy- nosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? – mówi Pan. 14. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem – mówi Pan Zastępów – a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami.

Czy naprawdę uważacie, że dzisiejsza satanistyczna katolicka eucharystia jest kontynuacją ofiar składanych Bogu w świątyni, gdy jeszcze istniała?

Mało tego, w Didache mamy wyraźnie powiedziane, że eucharystia jest OK!  Zobaczmy:

1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:

Dziękuję Ci, Ojcze Nasz,
Za świętą winorośl Dawida 60, sługi Twego 61,
Którą objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

3. Następnie przy łamaniu chleba 62:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Isusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!

4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Isus
a Chrystusa na wieki!
 
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: “Nie dawajcie psom tego, co święte”63.

X.
 
1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Isus
a, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
 
3. Ty, Panie wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko64 dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i
Życie wieczne przez Isusa, sługę Twego.
  
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
 
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
 
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat!65
Hosanna Bogu Dawidowemu!66
Kto święty, niech podejdzie,
Ko nim nie jest, niech czyni pokutę!

A teraz zobaczmy, co jeszcze nie tak dawno sam Henio napisał na temat eucharystii, cytuję:


Eucharystia – kanibalizm

Kolejnym problemem jest tzw. eucharystia czyli kanibalistyczna celebracja tzw. mszy świętej.

Ów haniebny rytuał został wprowadzony przez… Łukasza i Pawła. Nikt inny nie pisał o potrzebie celebrowania Ostatniej Wieczerzy, czyli czynienia z niej rytuału łamania chleba, spoczywania go oraz picia wina, jako autentycznego ciała i krwi Isusa Chrystusa. Mateusza 26:17-35, Marka 14:12-25, oraz Jana 13:14,15.

Na podstawie zniekształconego opisu Ostatniej Wieczerzy Watykan i inne religie zrobiły z tego czarną magię i za jej pomocą oszukują ponad miliard Chrześcijan. Katolicki rytuał Mszy stał się głównym środkiem magicznym, który uderza Chrystusa w policzek, poprzez wystawienie go na pośmiewisko na krzyżu. Msza to nie tylko magiczny demoniczny rytuał, ale także faktyczny kanibalizm.

Jeżeli według praw magii w komunii spożywa się w magiczny sposób przemienione wino i chleb w RZECZYWISTE ciało Chrystusa.

Sprawdź te źródła – Wikipedia – Transsubstancjacja oraz ten artykuł – Dogmat “Transsubstancji“.

Cytat z drugiego linku.

Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, na każdej Mszy Świętej, dokonuje się prawdziwe, realne przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Jezusa. Co ciekawe niewielu odbiera ten dogmat poważnie. Ludzie przekonani są, że przemiana ta jest jedynie symboliczna. W świetle Katechizmu – mylą się.

Osoba przyjmująca komunię popełnia grzech kanibalizmu a ofiarą jest sam Chrystus!

źródło: http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm


Jak można w ten sposób sobie zaprzeczać? Co się stało z Heniem?

Ale to jeszcze nie wszystko na ten temat. Ostatnio natrafiłem na bardzo ciekawy filmik o NASA i starożytnych kosmitach 🙂 (czytaj – demonoach) i tak się składa, że akurat się przyda w temacie eucharystii.
Jest tam fragment o lądowaniu na księżycu, które jak wiemy odbyło się w telewizyjnym studiu (w filmie oczywiście tego nie ma, bo to oficjalny film puszczany w TV).

Cytuję od 6:20 :

„W 33 minuty po lądowaniu, mason, Buzz Aldrin, mający 33 stopień wtajemniczenia w rycie szkockim dawnym i uznanym, z udziałem Neila Armstronga, odprawił na pokładzie lądownika księżycowego ceremonię. Wlewali wino do kielicha, łamali się chlebem. Odprawili ceremonię komunii – mimo, że jest uznana za katolicką, ma korzenie w starszym i głębszym rytuale składania ofiar bogu Ozyrysowi. To samo więc zrobili Aldrin i Armstrong i dlatego data i czas lądownia na księżycu zostały dokładnie zaplanowane.”

Czyżby Łukasz przypadkowo wstawił do swojej ewangelii egipski rytuał jedzenia ciała Ozyrysa? On jako jedyny wstawił to do swojej ewangelii, pozostali ewangeliści nie odnotowali, że mamy to cyklicznie naśladować. Na szczęście potem zebrało się 12 apostołów przy piwku i uradzili, że tak mamy czynić i zapisali to w Didache 😀

Na marginesie, potem też jest fajne, warto aby każdy z was sobie obejrzał od 22:25 do 24:00 – a dowie się czym jest NASA. Wprost niemożliwe, że oni tak pięknie sami się przyznają do kultu diabła. Ale wracamy do tematu.

Czy masoni, którzy odprawili satanistyczny rytuał komunii (eucharystii) podczas tego wiekopomnego oszustwa jakim było lądowanie w studio tv przerobionym na księżyc, mogli zrobić cokolwiek, co choć trochę spodobałoby się Bogu? Czy jest ktoś, kto jeszcze ma wątpliwości czym jest eucharystia? Jest to satanistyczny obrzęd wywodzący się z Egiptu.

Nagle Henio nam mówi, że eucharystia jest OK? To jest jakiś żart, czy jak mam to interpretować?


Zostawmy eucharystię i przejdźmy do Sabatu. W Didache mamy zachętę do święcenia niedzieli. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że apostołowie nie wiedzieli o tym czym jest niedziela? Dla Boga nie ma czegoś takiego jak niedziela. W zakonie dni zaczynają się i kończą o zachodzie słońca i rozróżnia się je numeracją, a nie satanistycznym nazewnictwem (Sunday – dzień słońca, Saturday – dzień Saturna itd.) To jest ABC wiedzy o Bogu i Biblii. Jeśli ktoś pisze mi, że święcenie niedzieli jest OK, to tak jakby zachęca mnie do oddawani czci diabłu. Czyżby Henio do tej pory miał problem z zachowywaniem Sabatu i posuwał się w tym zakłamaniu aż do tego stopnia, że nie widzi nic złego w zachowywaniu niedzieli? Wierzyć mi się w to nie chce. On po prostu tego Didache nie przeczytał. Jest to dla mnie jedyne wytłumaczenie.


2) W Didache mamy coś takiego:

1. Każdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, “wart jest swojej strawy”72. 2. Podobnie i prawdziwy nauczyciel także jest wart jak “robotnik swojej strawy”. 3. tak więc weźmiesz pierwociny z całego soku z prasy winnej i z wszelkiego ziarna z klepiska, jak również z bydła i z owiec, a dasz je prorokom.

Pisałem już o tym, że owy tekst “robotnik jest wart swojej strawy” jest satanistycznym dopiskiem Łukasza, bo znajduje się tylko w jego ewangelii. Nie ma go nigdzie w Biblii. Jest on sztucznie i bezczelnie zmieszany z przepisem Tory “młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska”. A tutaj w Didache, mamy tak jakby piękne odniesienie do tego satanizmu. W jakim kontekście? Ano w takim, aby dawać strawę prorokom… A kto to są prorocy według Didache?

1. Wybierzcie zatem sobie biskupów i diakonów76 godnych Pana, ludzi cichych, spokojnych, bezinteresownych, wiarygodnych i wypróbowanych77. Oni bowiem pełnią u was także posługę proroków i nauczycieli78. 2. Nie gardźcie więc nimi, gdyż należy im się wśród was to samo poważanie, co prorokom i nauczycielom.

Czyli prorocy są…biskupami chrześcijaństwa. Nie wiedziałem, że mój obecny biskup jest prorokiem…  Komentowanie tak żałosnych satanistycznych wymiocin dzieci diabła, a więc ludzi z otoczenia PAWŁA! uwłacza mojej osobie. Henio i Cyryl są na dobrej drodze, aby w niedzielę udać się do kościoła. Niech nie zapomną się przedtem wyspowiadać – najlepiej u swojego proroka – biskupa!


Teraz świadomi tego czym jest Didache, możemy zerknąć na początek tego dzieła, a tam znajduje się piękna legalizacja nauki o miłości wobec nieprzyjaciół! Wobec tego wiadomo, od kogo pochodzi ta nauka – od diabła. Dla mnie to jest kolejny dowód w sprawie, a dla Henia – odwrotnie – bierze to jako poparcie swojej tezy i bierze w obronę tę ohydną naukę. Można powiedzieć, że skoro ucieka się już w tym do takich diabelstw jak Didache, to oznacza, że “tonący brzytwy się chwyta”.

Wiemy, że apostołowie mieli trudności z napisaniem spójnych ewangelii. Bo nawet jak odrzucimy Łukasza, to i tak pozostałe ewangelie sobie wzajemnie zaprzeczają. Ale na szczęście udało im się co innego! Spotkali się u Pawła w chałupie i spisali wspólnie owe piękne dzieło, aby nikt nie miał wątpliwości jaka jest ich nauka… Owe Didache jest tak przesiąknięte bzdurami Pawła, że to aż niemożliwe, aby Heniek mógł napisać, że tam nie dostrzega Pawła. Jak można być tak naiwnym, aby przypisywać autorstwo tego diabelstwa apostołom?

Opisałem bardzo wyraźnie w mojej analizie listu do Galatów ów konflikt, jaki się toczył między Pawłem a apostołami. Osią konfliktu była obrzezka i zakon. Jak można twierdzić, że Didache jest dziełem apostołów? Po raz kolejny napiszę to samo. Ani Mesjasz, ani apostołowie nie byli chrześcijanami. Oni nauczali zakonu i sami go zachowywali.  Zebrałem już na to przytłaczające dowody, a pewnie będzie ich coraz więcej, bo im więcej czytam i myślę, tym bardziej się upewniam, że mam rację.

Jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła w tym tekście Henia. Jeśli ja nie opowiadam się za miłością wobec nieprzyjaciół i chrześcijaństwem, to co? Jestem gorliwym sługą Lucyfera… Zobaczmy, cytuję:

“Są jeszcze inni ludzie, którzy wcześniej czy później ujawnią się. Jedni jako gorliwi słudzy Boga i ci drudzy, gorliwi słudzy Lucyfera.

O kogo tu może chodzić? Heniu, dlaczego nie napiszesz wprost o kim piszesz? Zabawne jest to, że skoro popierasz Didache, to zachęcasz mnie do diabelskich niedzielnych rytuałów i jakby sam oddajesz diabłu przysługę, a to mnie oskarżasz o satanizm. Ale ja w odróżnieniu od Ciebie po tym wszystkim nie napiszę, że jesteś sługą Lucyfera. Uważam, że to niemożliwe, patrząc na Twoje owoce. W takim razie co się z Toba stało Heniu? Mam jedno przypuszczenie: za dużo badasz bzdurnych małych spisków zamiast skupić się na Słowie Bożym i apokryfach tj. na tym co masz robić, aby dostąpić zbawienia. Jak tak dalej pojedziesz, to wyjdzie na to, że Ty jako autor witryny ZBAWIENIE.com, sam tego zbawienia nie dostąpisz.  Wypowiadanie się w takim tonie, że ci, co uważają inaczej, a gorliwie szukają Boga, są od razu satanistami jest cechą charakterystyczną dla ludzi z awarią mózgu i brakiem argumentów. Ale nie tylko. Jest oznaką pychy i zarozumialstwa oraz nienawiści.  Zarzucałem to Mariuszowi, a teraz Ty okazujesz się być taki sam. A tylko Ci przypomnę Heniu, że Ty deklarujesz miłość do nieprzyjaciół. Mam pytanie, czy wszystkich Twoich nieprzyjaciół oskarżasz o satanizm? Toniesz chłopie w morzu zwanym obłudą.

To jest dobry moment, aby zrobić pewne podsumowanie tego co się ostatnio wydarzyło. Ujawniłem w mojej opinii NAJWIĘKSZE KŁAMSTWO biblijne, jakim jest blef nowego przymierza i podział Biblii na “stary i nowy” testament. A Ty napisałeś na to wszystko tak:

“W sumie to niczego nie zmienia. “ źródło: https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/13/blef-nowego-przymierza-cz-1/comment-page-1/#comment-37

Na tamten moment pomyślałem sobie, że musisz sobie to przemyśleć, ale po takim czasie, jeśli nadal nie widzisz konsekwencji tego kłamstwa, to dla mnie oznacza, że coś jest nie tak z Twoim myśleniem. A dowód na to dałeś właśnie dziś tym oto żenującym tekstem na temat Didache, który zacytowałem na początku.

I tak dochodzę do wniosku, że choćby człowiek zrobił nie wiadomo ile dobrego i miał nie wiadomo jaką wiedzę, to nie można na ślepo ufać w to co pisze. Wszystko trzeba badać samemu na chłodno. Bo każdemu zdarza się awaria mózgu. Mariusz się ośmieszył Jerozolimą w Turcji, a Ty się ośmieszyłeś wiarą w Didache. Jeśli się z tego nie wycofasz, to będzie to oznaką jakiegoś defektu – nie wiem jak to nazwać. Na koniec powtórzę:  a może Ty tego Didache dokładnie nie przeczytałeś? Oby tak było, bo jeśli nie, to oznacza, że mamy o jednego zawodnika w drużynie mniej.

Brain Breaker

Advertisements

31 thoughts on “Co się stało z Heńkiem? Czyżby Didache okazało się Heńkową Jerozolimą w Turcji?

 1. monika8000

  Henryk napisał jeszcze takie oto ciekawe rzeczy nt Didache:

  “Przeczytałem ją całą, nie ma tego zbyt wiele, ale mój wyćwiczony instynkt detektywa natychmiast woła – to spisek!!!!
  Nietrudno zauważyć, że nikomu nie zależało na znalezieniu i publikowaniu Didache.
  Mało tego – nawet dzisiaj nikt się za bardzo tym nie interesuje. Mam na myśli większość religii chrześcijańskich.
  Powiedziałbym, że Didache jest raczej traktowana z niechęcią. Dlaczego?
  Ponieważ posłuszeństwo wobec tego tekstu gwarantuje nam zbawienie! ”
  http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433-240.html#32969

  A ja bym powiedziała, że nikt się Didache za bardzo nie interesuje bo te wszystkie elementy które są w niej umieszczone zostały rozpowszechnione na cały świat przez Pawła, Łukasza i ew. synoptyczne. Ot i cały spisek na Didache, śmiechu warte!
  Natomiast oryginalne i wartościowe księgi są przechowywane w bibliotekach Watykanu i to jest doprawdy spisek na Prawdę!
  Zresztą sam Henryk też to wie:
  z jego strony: “Watykan posiada największą bibliotekę na ziemi – około 50 mil czyli blisko 90 km półek z książkami. Największa część to tajemne księgi, oryginalne egzemplarze kabały, Biblii, magii, czarów, starożytnych rytuałów, alchemii, ksiąg sakralnych oraz wielu nie znanych światu odkryć naukowych.”

  Liked by 1 person

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Czyli jednak Henio się pogrążył, bo przeczytał to i doskonale wiedział co napisał. Odważył się nawet napisać “Ponieważ posłuszeństwo wobec tego tekstu gwarantuje nam zbawienie!”
   Henryk oszalał. Jakie to smutne! Dlaczego tak się dzieje, że osoby, które zrobiły tak wiele dla Prawdy tracą rozum?

   Like

   Reply
 2. Damgrath

  Gdy przeczytałem to Didache, to od razu rzuciły mi się w oczy te same zagadnienia co Tobie. Dlatego przeczytałem całość i nie starałem się nawet zapamiętać.
  Teraz , gdy Ty Krystian rozłożyłeś cały apokryf na części i przeanalizowałeś, to stwierdzam, że niestety, ale Heniu zabłądził za daleko. Mam nadzieję, że Henryk zorientuje się w tym co napisał i poprawi się.

  Like

  Reply
 3. Romek

  Na głównej stronie Heńka zbawienie.com ja nie mam tego artykułu, ani na proroctwach ani na blogu z jakiej jego strony to jest.

  Like

  Reply
 4. Romek

  To jest ciekawe jak ja wchodzę na jego główna stronę to nie potrafię znaleźć tego artykułu, a z Twojego linka to mi się normalnie otwiera.

  Like

  Reply
 5. Romek

  Wiesz może to głupie, ale zastanawiam się bo nie jestem biegłym informatykiem czy jest możliwość podwieszania jakichś artykułów na jego stronie które nie wszyscy widza, Bo jak to możliwe że ja wchodząc na jego stronę nie mam tego artykułu.

  Like

  Reply
 6. Mirek

  Czekałem na Twoją reakcję Krystian,bo wiem że czytasz forum Henia.Didache pachnie mi katolicyzmem,a On ponoć nie lubi KK.Postawię sprawę jasno.Wydaje mi się,że znalazł sobie godnego konkurenta w Twojej osobie,bo już nie raz go wypunktowałeś na argumenty.On chyba tego nie lubi i dlatego wypisuje ostatnio takie bzdury.Tak ja to widzę,ale oceń sam.Nie potraktuj tego jako chęć podlizania się Tobie,jest t to szczera ocena Henia.Dodam że,u niego raczkowałem w poznawaniu prawdy,teraz szukam u Ciebie i jestem pewien że,idę w dobrym kierunku.

  Like

  Reply
  1. Magdula

   witam, też mi od razu zapachniało katolicyzmem gdy czytałam ten tekst. Czytam witrynę Heńka od jakiegoś roku. Przeczytałam chyba kazdy jego artykuł. Uważam ,ze do tej pory “zrobił kawał dobrej roboty”. Ale po tym artykule o Didache nie wiem już co mam myśleć, bo jest to sprzeczne z tym co już wiem właśnie dzięki Heńkowi Zwróciłam również uwagę na fragment z cytatu z wiki, który zamieścił Heniek w swoich art.. Brzmi on tak “Didache jest jednym z najstarszych źródłem chrześcijańskich. Pozostaje jeszcze pod silnym wpływem judaizmu. Antyczny tekst zaginął, przez długi czas znany był tylko z cytatów w pismach ojców Kościoła.” Pierwsze co mnie zastanowiło to ten tzw silny wpływ judaizmu. Z tego co wiem na tą chwilę to judaizm tak naprawde powstał dopiero po napisaniu Talmudu tzn jest on oparty na Talmudzie. Jaki z tego wniosek? Mi osobiście od razu ten tekst skojarzył się z naukami KK. Dlaczego Heniek tego nie skomentował? To samo tyczy się fragmentu mówiącego o pismach tzw “ojców Kościoła”. O świetowaniu niedzieli jako Dnia Pana i eucharystii nie będę już wspominać.Generalnie dostrzegam mnóstwo rzucających sie bardzo mocno w tym tekście sprzecznościach. Coś mi sie wydaje, że powinniśmy modlić sie za Heńka (to wspaniały człowiek) tak jak zresztą za każdego z nas kto choć troche błądzi….. Pozdrawiam serdecznie

   Like

   Reply
 7. theredbrainbreakerkstian Post author

  Dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Jesteśmy świadkami czegoś bardzo ważnego. Zobaczycie! Teraz jest wóz, albo przewóz.
  Cyryl uważa, że Sabat go nie dotyczy, bo nie dotyczył ludzi przed zawarciem przymierza Mojżeszowego. Czyli Cyryl jest zwolniony z zachowywania 4 przykazania! Przecież to woła o pomstę do Boga! Jak można wypisywać takie bzdury?! Cyrylu, czy za mało samolotów rozpyla trucizny nad twoją głową? Czego jeszcze ci trzeba, abyś pochylił swój zatwardziały kark przed Bogiem? Jesteś bezbożnikiem chłopie! Dajesz po sobie poznać kim tak naprawdę jesteś i czego nauczasz…Uh! Lepiej na razie zakończę, bo aż się we mnie gotuje… Czasem mam w sobie taką złość na ludzką głupotę wokół mnie!

  Like

  Reply
 8. Estera

  Proponuję uwierzyć w upadek Henia – niezwłocznie!
  To co napisał o tym Apokryfie spowodowało u mnie taki szok, że nie mogłam się opanować od śmiechu i płaczu jednocześnie. Jeśli człowiek uznający się za kogoś kto “oczyszcza” prawdę z kłamu i pisze taką rzecz, to już dno jemu się pod nogami zerwało!

  Powodem tego zwiedzenia jest ciągłe i uporczywe zaprzeczanie prawdzie. Kompletny brak zrozumienia misji Mesjasza i brak zrozumienia tego, że Jego zbawcza misja zakończyła WSZYSKIE DZIEŁO ZIEMSKIE przed Armagedonem, wszelkie nauki i wykładnie, tak jak zakończyła żywot świątynny i kulty ofiarnicze itp.

  Isus powtarzał, że mówi tylko to, co Ojciec Jemu nakazał.

  Ojciec swoje prawo i swoją osobowość przez wieki ogłaszał i objawiał a zapisał ją w Zakonie- Prawie – Torze, dopóki tego ta gromada zbłąkanych baranków nie pojmie będzie tylko gorzej!

  Bóg dobrze przedstawił nam zasady poznania prawdziwej nauki – prawdy. Człowieka, który w imię Boga ogłasza słowa pochodzące od Boga nazywano prorokiem.

  Pierwsza zasada Boża brzmi; – JEŚLI PROROK GŁOSI swoje poselstwo a jest ono sprzeczne z Torą – jest to fałszywy prorok!!
  (Jeremiasza 8: 6) Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie.
  (7) Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana.
  (8) Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste:
  – W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.
  (9) Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość?
  Jest wiele wersetów o fałszywych prorokach ale o tym w art.
  Bóg powiedział, że to kłamstwo możemy zweryfikować znając Prawo- Zakon Pana.

  Tora, której prawa ceremonialne straciły swoje znaczenie poprzez ofiarę Mesjasza BYŁA I JEST WYZNACZNIKIEM PRAWDY BOŻEJ!!!dla wszystkich i dla nas też. Przypomnijcie sobie co Isus powiedział samarytance- ani tu ani w Jerozolimie ale duchem i prawdą. I co mówił Nikodemowi…
  Tak więc korzystając z tej Bożej zasady już na wstępie możemy całkiem świadomie i pewnie przyznać, że zarówno Paweł jak i Henio i Cyrylek są po tych samych pieniądzach…

  (1) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud,
  (2) I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im,
  (3) To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.
  (4)Będziecie podążać za Panem, Bogiem waszym, jego będziecie się bać,  będziecie słuchać jego głosu i sami z nim się zwiążecie.
  Czy długo zamierzacie udawać, że nie wiecie co znaczy podążać za Panem i słuchać tylko Jego głosu?
  Prócz ST nie dostaliście i nie dostaniecie żadnego innego głosu, bo to wszystko co przekazują synoptyki nie tylko stoi w sprzeczności z Mocą i Wolą Bożą, ale i jest strasznym przekleństwami, bluźnierstwem, ponieważ to tam wkłada się w usta syna Bożego słowa, które spowodowały do dziś panujące przekonanie że Mesjasz ZMIENIŁ ZAKON!!! nie ma gorszej zbrodni, jak ta!!!
  i TAK PRZEZ SŁUCHANIE NAUK FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI NIE POJMUJECIE SEDNA ZBAWIENIA!
  Do zakończenia wszystkiego było potrzebne tylko proroctwo Apokalipsy a nie nauki jakiś baranów!
  Dlaczego tak mówię? Bo ST mówi, że prawdziwy prorok nie idzie przed Pana, który go posyła – nie mówi z własnej inicjatywy. I Mesjasz to potwierdził w ew. Jana potwierdził, że nie jest nad Ojca i czyni i mówi tylko to co on mu nakazał i tego zażądał od swoich uczniów – mówiąc – te same słowa; „Uczeń nie jest nad mistrza, a tu nagle… o kurcze… ilu mądrych nauczycieli wywyższających się nad Zbawiciela i nawet was to w oczy nie kole – tacy ślepi jesteście?
  Dlaczego Isus w Jana nie wygłaszał tak ważnych dla was nauk i modlitw? Dlaczego nie ma w Jana mowy o wypędzaniu demonów z chorych itd.?
  Bo to nie są słowa Mesjasza!!! czy myślicie że Isus syn Boga Najwyższego postawiłby Ojca w takiej sytuacji, że od wieków zwie się Isusa Bogiem miłości a Jahwe Bogiem nienawiści ?
  Czy myślicie że Syn Boga odważył by się powiedzieć; ‘że do tej pory mówiono tak- czyli wolą i nauką Ojca było to ale ja wam mówię odwrotnie! Pogięło was ? Tak by mógł zrobić tylko Boży przeciwnik!!!
  Nie widzicie tu tej szatańskiej sztuczki?
  Nie widzicie bo nie znacie Boga i zakonu!

  Iz 54:17 bw “Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi – mówi Pan.”

  Za 7:12 bg “Serca też swe zatwardzili jako dyjament, aby nie słuchali zakonu tego i słów, które posyłał Pan zastępów duchem swoim przez proroków przeszłych, skąd przyszedł wielki gniew od Pana zastępów.”
  Ap 16:6 bg “Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni.”
  Kontekst biblijny nie mówi nam tylko o zabiciu proroków ale o zabiciu w sposób duchowy- przez zafałszowanie i zakłamanie treści jakie podawali. Bóg wprost podaje nam informację o skrybach którzy fałszowali słowo Boże i Bóg do tego dopuścił świadomie…po co?
  Proste by odsiać tych którzy tylko mówią że go znają i jemu służą!
  Znając Boga nie można potwierdzić Didache (– znam lepszy- „Ew. życia doskonałego”) bo to późny i kłamliwy apokryf nie tylko chwalący niedzielę ale jest powtórzeniem Pawłowego kłamu a do tego sankcjonuje chrzest przez pokrapianie głowy i kupę obrzydliwości o których brak mi sił pisać. Brakuje tylko, by uświęcił najświętszą panienkę…
  Rdz 42:15 bp “Będziecie więc poddani próbie. Na życie faraona – nie odejdziecie stąd, aż przybędzie tutaj najmłodszy wasz brat!”
  Józef, który był synonimem Isusa dokładnie mówi, po co ten szatański podstęp był przez Boga dopuszczony,
  -podano nas próbie – dla naszego sprawdzenia, każdy, kto głosi naukę sprzeczną z nauką Bożą, z Torą to kłamca. Mamy tego potwierdzenie w Ap. „Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.”
  ale to nie wszystko biblia mówi że ten co słucha tego kłamstwa i go nie zweryfikował z prawdą – zginie!

  a o kłamstwach dopuszczonych – przeczytamy już między in. w Jer. 8:8 polecam całość..
  Jeśli Cyryl broni hierarchii w pierwszych zborach to nigdy nie przeczytał ze zrozumieniem ew, Jana i mów Isusa do zborów!
  Na dodatek dołożę;
  Żródła mówią, że w pierwszym zborze na jego początku mieszał Pawełek
  „Pergamon – miejsce gdzie rządził szatan.Kościół w Pergamonie, jak wiele innych w Azji, założony został przez świętego Pawła.
  Później opiekował się nim święty Jan. Jego uczniem był pierwszy biskup tamtejszej gminy, wspomniany w liście Antypas. Wtedy Pawła już nie było !
  Jakoś mi się to kojarzy z tymi rządami Pawła – szatana 🙂
  Nie jest prawdą, to co chcecie, by prawdą było – prawdą jest to, co pochodzi z ust Boga. Isus zakończył nauczanie Boże i nie potrzebował dodawać niczego do Jego nauki – nie odważył by się! Gdyż gdyby nauka Isusa była sprzeczna ze Słowem Bożym – byłby On po prostu fałszywym prorokiem, to dlatego jestem przekonana, że nic sprzecznego nie pochodzi od Boga i nie posiada Jego natchnienia!!!

  Jr 14:14 bg “I rzekł Pan do mnie: Fałsz prorokują ci prorocy w imieniu mojem; nie posłałem ich, anim im rozkazał, owszem, anim mówił do nich; widzenie kłamliwe, i wieszczbę, i marność, i kłamstwo serca swego oni wam prorokują.” (15) Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy, chociaż ich nie posłałem, prorokują w moim imieniu i mówią: Miecza i głodu nie będzie w tej ziemi; od miecza i głodu poginą ci prorocy.
  (16) Ludzie zaś, którym oni prorokują, będą leżeć na ulicach Jeruzalemu, padli od głodu i miecza, a nikt ich nie będzie grzebał – ani ich, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek. Tak wyleję na nich ich złość.
  Mówiłam…?

  prawdziwy prorok Boga musi nauczać zgodnie ze słowami Boga, zawartymi w Torze; nie może głosić innej natury Boga, nie może twierdzić, iż Bóg zmienił swoje dotychczasowe “odwieczne” postanowienia.
  Tanach opisuje 2 rodzaje fałszywych proroków: jeden głosi bałwochwalstwo, drugi naucza w imieniu Boga Izraela, ale twierdzi że dotychczasowe słowa boże i przykazania nie mają już zastosowania (lub wypowiada się fałszywie w imieniu Boga).
  Nawet osoba dokonująca nadnaturalnych czynów i znaków nie jest uznana za proroka, jeśli zaprzecza prawom Tory.
  Taki bluznierca, wypowiadajacy slowa przeciw Najwyzszemu jest tez opisany u Daniela 7,25

  (25) Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.
  Zastanówcie się; czy nie stoicie po stronie tych, co zmieniali przez wieki prawo? Bo zamiast się go kurczowo trzymać, olewacie je a chwytacie się ohydnych tekstów – pisanych przeciw prawu. -Zaczęli w synoptykach i Pawełek… oby nie skończyło forum Zbawienie.
  Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie, albo gwoli niemu mówić kłamliwie? (Hioba 13:7 NP.).
  Iz 5:20 br “Biada tym, którzy zło nazywają dobrem a dobro złem tylko ciemności w światłość zamieniają a światłość w ciemności, rozgoryczenie – w słodycz, a słodycz w rozgoryczenie.”

  Przepraszam, że zaledwie „liznęłam” tematu fałszywych proroków i Henia – na temat prawa, misji Isusa i fałszywych proroków napiszę artykuł, jednak teraz praca i wiele innych obowiązków kradnie mi czas. Teraz też przemówiłam tylko by wyjść z oszołomienia obłędem jaki padł na naszych byłych kolegów.

  Like

  Reply
 9. ka rol (skycentrism)

  Cyryl: “No ale Henryk i ja wierzymy w ewangelie Mateusza, Marka i Jana więc cała ta argumentacja to kula w płot”

  Nie wierzyłem, ze to co przeczytałem jest właśnie tym co przeczytałem, więc czytałem kilka razy, a później nie mogłem przestać się śmiać 🙂

  Like

  Reply
  1. Romek

   Estera super to napisałaś. I zgadzam się w 100% z twoimi wnioskami.
   Tylko jedna myśl mnie nurtuje przecież Heniek swoim forum zrobił tyle dobrego a teraz takimi tekstami wszystko przekreśla jakby był sługa szatana.
   Tu nie ma wątpliwości ten artykuł jest inspirowany przez szatana.
   A ten Cyryl i jego głupkowate wywody są niedorzeczne.

   Like

   Reply
 10. Estera

  oj … no tak… ale jak się Paweł napracował !!!! Musimy się nauczyć patrzeć na wszystkie tek przekazy jakby się działy u nas “na wsi”. Biblia nas przygotowywała na takie okolicznoiści. Prorocy fałszywi często przemawiali mówiąc ze mówią z Boga i dawali tego fałszywy “dowód”. Na tym ta rzecz polega że to ma być nie dopomyślenia, szokujące i było ! Zobaczcie na Pawła – dziś wielu ludzi by nam chętnie oczy wydrapało i kamieniowali by na każdej ulicy w obronie świętości i natchnienia Pawła. Tak to ma działać i z biblią i z przyjaciółmi Hioba i z Heniem też. Piszę wszystko zawsze skrótem – ale znajdę czas by to wyjaśnić. Trzymajcie się Boga i jego sława – nikt za was prawdy nie odkryje…Ci nauczyciele – owszem bardzo dużo wam dadzą – oj bardzo ale żeby zabrać wam wszystko!!!
  Pamiętajmy Ci co słuchają fałszywych proroków też poniosą konsekwencje. Musimy to na podstawie prawa i sprawiedliwości Bożej wszystko zweryfikować. Zyczę błogosławieństw

  Like

  Reply
 11. theredbrainbreakerkstian Post author

  Co do proroków, to mamy takie oto ciekawe miejsca w pisemkach Pawła:

  Rz 12:6. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary;

  1 Kor 11:4. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. 5. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona.

  1 Kor 12:27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 28. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. 29. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 30. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają?

  1 Kor 14:14 Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. 2.Boktojęzykamimówi,niedlaludzimówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. 3. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. 4. Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje.
  5. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, że- byście prorokowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany.

  1 Kor 14:29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają; 30. lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. 31. Możecie bowiem kolejno wszyscy pro- rokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali.

  1 Kor 14:37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim; 38. a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. 39. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;

  Efez 4:11 11. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,

  Ale najpiękniejsze mamy tu:
  Dzieje 13:1 W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul.

  Łukasz napisał o Saulu, że był…prorokiem… 😀
  Słuchajcie, nie wiedziałem, że po Mesjaszu było jeszcze na świecie tylu proroków… Był i Barnaba i Alibaba i goła baba i Leonardo di Caprio. Mało tego, Paweł wmawia nam, że to sam Mesjasz ustanowił tych psich proroków!

  Jak można czytać takie rzeczy i się nie zastanawiać nad tym? Przecież to jest jawne diabelstwo, bo biskupi chrześcijaństwa w jednej chwili stali się równi prorokom takim jak Izajasz…
  Co jest jeszcze ciekawe, przy okazji opisywania tego daru “prorokowania” Paweł bardzo często wymienia obok inne dary “ducha świętego”, takie jak mówienie językami itd.! To wszystko pochodzi od diabła, bo wylania Ducha Bożego z proroctwa Joela jeszcze nie było, o czym nawet Henio wie.
  Wobec tego to wszystko pogrąża Henia jeszcze bardziej. Nie lubię się nad nikim znęcać, ale nie będę bronił człowieka kosztem prawdy.

  Uważam, że nawet apostołowie nie czuli się prorokami, tylko posłańcami dobrej nowiny o Królestwie Bożym i zbawczym dziele Mesjasza.

  Like

  Reply
 12. theredbrainbreakerkstian Post author

  Mamy reakcję Henia i Bushiego
  http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433-240.html

  Zanim odniosę się merytorycznie, do tego co napisali, to mam dla wszystkich coś innego do napisania.
  Jak trudno jest ludziom uchwycić własne błędy… Henio i Mariusz zrobili błąd, że po obaleniu Pawła nie dojechali z tematem do końca i dlatego nie zauważyli, że nie ma obecnie nowego przymierza. Ale nie chodzi mi o to, żeby się nad nimi pastwić, bo wszyscy gramy w jednej drużynie (jak mi się wydaje, choć obecnie zaczynam to bardzo wątpić, bo logika Henia zawodzi, czego dowodem jest wiara w Didache, Mariusz też ma swoje za uszami – znacie moje zdanie na jego temat). Mimo wszystko czuję do nich sentyment, bo dzięki nim bardzo szybko zrozumiałem tak wiele. A więc wskazuje wam wszystkim na to, że pomylić się może każdy, ale sztuką jest się do tego przyznać i wyciągnąć dla siebie wnioski na przyszłość. Akurat tak się składa, że swojego czasu przeanalizowałem dokładnie fragment Pisma, gdzie jest mowa o tym słynnym “robotniku, który jest godzien swojej zapłaty”. Dzięki temu, że poświęciłem na to czas, to gdziekolwiek zobaczę ten zwrot – wiem, skąd to się zaczęło – a więc od obozu Pawła. Tutaj to opisałem szczegółowo:
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/23/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-5-po-co-lukasz-dodaje-72-rozeslanych-uczniow/
  Chcę wam bardzo wyraźnie pokazać, że analiza pism satanistów (Łukasza i Pawła) ogromnie przybliża nas do poznania i nie wolno tego zaniechać. Dlaczego nie potrafimy się nauczyć na błędach i nadrobić nasze zaniedbania w tym zakresie? Gdyby taki Henio wziął i zrobił tak jak mówię, to owe Didache by mu zaśmierdziało momentalnie i nigdy by się nie wpakował w to bajoro. Przykro mi na to wszystko patrzeć.
  Henio, taka sprawa jest: może byś tak pisząc na mój temat i temat Twoich umiłowanych braci i sióstr (Estery i Mariusza) czynił jednak rozróżnienie, bo mam wrażenie, że usiłujesz nas wepchnąć do jednego wora, a to nieładnie. Jeśli nie masz czasu lub potrzeby, aby zapoznać się moim stanowiskiem i poczytać moje arty, to po prostu nie wypowiadaj się na mój temat. Bo nigdy nie oskarżyłem Cię o satanizm i nie życzę sobie takich słów pod moim adresem.
  Moje “ataki” na ewangelie synoptyczne są podparte logicznymi dowodami, a jeśli do Ciebie to nie przemawia, to trudno. Spodziewałem się więcej po Tobie.
  Nikt nie podważa Twojej wiarygodności, to wszystko co się dzieje, to tylko reakcja na to, że sam ją podważyłeś wiarą w Didache. W moim przekonaniu zrobiłeś to samo, co Mariusz z Jerozolimą w Turcji. Kiedy stawałem po Twojej stronie w tym żałosnym konflikcie (inaczej: mieliśmy zbieżne poglądy), to było dobrze, a teraz, kiedy wyrażam swoje zdanie na Twój temat (a sytuacja jest bardzo podobna do tamtej), to już jest niedobrze.
  Widzę, że masz teraz fazę na stosowanie miłości do nieprzyjaciół i wszyscy staliśmy się Twoimi braćmi i siostrami. Tylko czekam kiedy Ci przejdzie i znowu napiszesz o kimś że jest syjonistą lub sługą Lucyfera.
  I jeszcze jedno Henio, faktycznie – mogłem napisać prywatnie do Ciebie, żeby się upewnić, czy się przypadkiem nie pomyliłeś. No cóż, wybrałem inną opcję, ale moją intencją nie jest atakowanie Cię, bo tak mi się podoba. Mam takie wrażenie, że kiedy nie mamy sił zmierzyć się z MERYTORYKĄ i argumentami, to uderzamy w intencje naszego rozmówcy… A tak się składa, że w moim odczuciu, nigdy nie dałem Ci powodu, abyś wątpił w moje intencje względem Ciebie.
  Na marginesie, Ty też pytałeś prywatnie Mariusza, czy się nie pomylił z Jerozolimą w Turcji? Przecież jak coś piszemy publicznie, to chyba liczymy się z tym, że ktoś to czyta prawda?

  Bushi – ja się nie wyżywam na Henryku. To Henryk wyżywa się na sobie, jeśli nadal podtrzymuje to co napisał o Didache. Przykre to jest, ale muszę się zgodzić z Esterą i uwierzyć w upadek Henia. Niestety także Ty i Cyryl i cała wasza gromada chrześcijan wspólnie upadliście, bo jeśli podtrzymujecie, że Didache jest OK, to jest to makabryczna kompromitacja.

  Chłopcy, ogólnie to jak zwykle rozmowa się rozmydla, zaraz zaczną się ataki i jechanie po emocjach i personaliach jak znam życie. Ale żeby temu zapobiec, to zadam wam jedno pytanie:
  Czy tam u was jest jeszcze ktoś kto ma jaja i potrafi się odnieść tylko i wyłącznie do czystej merytoryki zamiast paplać jak babeczka pod sklepem, że uprała gacie, a teraz robi obiad?

  Like

  Reply
 13. monika8000

  Krystianie, spojrzę znowu na zakłamanie Cyryla, który to zamiast prosic o modlitwę za nieprzyjaciół wg ew. Mateusza, w którą to WIERZY! prosi o modlitwę za braci i siostry na terenach Islamistów (sic!, ) zamiast o modlitwę za ISIS, które to odpowiada za te zbrodnie na tych ludziach!
  Cyryl napisał: “Ze względu na zbór w Filadelfii, tak naprawdę można wytłumaczyć istnienie do dziś islamu. Zobaczcie, obecnie ISIS morduje naszych braci, czyli zapewne szybko nadejdzie zapowiedziane w proroctwach zniszczenie Bagdadu i Damaszku. Zobaczcie, Assad do dziś sprawuje władzę, ponieważ chroni Filadelfijczyków. Tak naprawdę ISIS mordując chrześcijan sama sobie szykuje sobie zagładę.
  A nam pozostaje modlić się za naszych braci i siostry, które na terenach islamistów trwają przy Isusie i pomnażają Bogu zbiory.,,”
  http://cyryl.blox.pl/2014/10/Zbor-w-Filadelfii-czyli-najwiernisi-uczniowie.html#ListaKomentarzy

  Dlaczego modlić się za braci i siostry a nie za ich nieprzyjaciół? Przeciez Isus powiedział wyraźnie w Mateusza: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44-48).

  Cyrylu, czyżby słońce cię opuściło i nie wzeszło nad twoją mądrością czerpaną z biblii , w którą to deklarujesz się wierzyć, zamiast wierzyć w BOGA PRAWDZIWEGO?!

  

  Like

  Reply
 14. monika8000

  “Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”

  Widać że Cyryl miłuje, tych którzy Chrystusa i jego także miłują, “więc jakąż nagrodę będzie mieć za to? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?” Mat 5.
  Więc CYRYLU dawaj do pieca i podkręć swą miłość do prześladowców tych sprawiedliwych!, bo inaczej…według słów twojego proroka – zbawienia nie dostapisz!
  “Dlaczego?
  Ponieważ posłuszeństwo wobec tego tekstu gwarantuje nam zbawienie! ”
  POSŁUSZEŃSTWO wobec DIDACHE gwarantuje ZBAWIENIE, według Henryka
  http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433-240.html#33067

  Cyrylu, wstydź się, nie jestes posłuszny tekstowi, zbaczyłeś z drogi zbawienia według Henryka i ‘Didache’
  hahahaha

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   😀
   Chciałoby mi się napisać “po Mariuszowemu” : Ale pięknie Moniko zczyściłaś Cyryla 🙂
   No i faktycznie, bardzo logicznie wykazałaś brak konsekwencji 🙂
   Ręce same składają się do oklasków 🙂

   Cyrylu, obudzisz się w końcu? Czy czekasz na Henia, żeby on pierwszy to zrobił, bo jak on nie, to Ty też nie?? Jeszcze trochę i taki islamista zapuka do Ciebie. Wtedy lepiej oddaj mu swoją szatę i się za niego módl, a jak będzie Ci podcinał gardło, to śpiewaj “I will always love you” jak niegdyś Whitney Houston…

   Liked by 1 person

   Reply
 15. theredbrainbreakerkstian Post author

  No to mamy gwóźdź do trumny dla Didache.

  W 2 i 3 części serii “Czym jest chrześcijaństwo” opisywałem Dialog Justyna z Żydem Tryfonem.
  Teraz również odniosę się do tego satanistycznego dzieła owego Justyna. Cytuję:
  Rozdział 41 [Justyn mówi tak:]
  „A ofiara z czystej mąki, panowie – powiedziałem – która została przepisana, by składać ją w
  imieniu oczyszczonych z trądu, była zapowiedzią Chleba Eucharystycznego, obrzędu, który nasz Pan, Jezus Chrystus polecił sprawować na pamiątkę swojej męki (…)
  Przeto przemawia Bóg przez usta Malachiasza,
  jednego z dwunastu proroków, jak to już wcześniej powiedziałem, o ofiarach składanych przez was w tamtych czasach: «Nie mam ja w was upodobania, mówi Pan Zastępów, ani mi nie jest miła ofiara z waszej ręki. Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu, wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami – mówi Pan Zastępów, wy zaś
  bezcześcicie je». Tak więc mówi On o poganach, mianowicie o nas, którzy w każdym miejscu
  składamy Mu ofiarę, to jest Chleb Eucharystii, a także Kielich Eucharystii, potwierdzając zarówno
  to, że to my chwalimy Jego imię, jak i to, że wy je znieważacie. Nakaz obrzezania zaś, polecający,
  by dokonywać obrzezania dzieci w ósmym dniu, był typem prawdziwego obrzezania,
  uwalniającego od zakłamania i niesprawiedliwości, którym zostaliśmy obrzezani przez Tego, który powstał z martwych w pierwszym dniu po szabacie, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bowiem pierwszy dzień po szabacie, będący też pierwszym wśród wszystkich dni, jest nazywany również ósmym, według liczby wszystkich dni tego cyklu mimo, że pozostaje wciąż pierwszym”.

  Czy rozumiecie o co tutaj chodzi Justynowi?
  1) twierdzi, że ofiary z mąki składane w świątyni stanowiły zapowiedź eucharystii – jako uzasadnienie mamy bezpośrednie nawiązanie do dopisku Łukasza o nakazie “czynienia tego na pamiątkę” – jak już wiemy jest to rytuał egipski kultywowany w kulcie boga Ozyrysa
  2) jako uzasadnienie tej tezy Justyn powołuje się na ten sam fragment Biblii, co autor Didache, a więc na Malachiasza 1:11. I Justyn nam zacytował ten fragment ze swojej Biblii. Znajdujemy tam dokładnie ten sam przekręt co w Didache, a więc zamieniono czas teraźniejszy na czas przyszły i tym sposobem uprawomocniono to ohydne kłamstwo, jakoby chrześcijański kościół babiloński miał za zadanie kontynuować składanie ofiar ze zwierząt, ale w postaci coniedzielnej eucharystii (ofiary – według terminologii krk)
  3) Justyn użył tego fragmentu również po to, aby zrobić z Żydów idiotów, wskazując na to, że znieważyli Mesjasza i robią to nadal, bo nie uznają chrześcijańskich obrzędów i dogmatów. (przypominam początkującym gdzie jest tutaj prawda: i judaizm i chrześcijaństwo to religie wymyślone przez diabła po to, aby powodować sztuczny tłok i nieustający konflikt odwracający uwagę od zakonu i wiary w Mesjasza jako tego, który umarł za nasz grzech odstąpienia od zakonu). Czyli mamy tutaj wojnę diabła z diabłem.
  4) Justyn kpi z Żydów i z obrzezania oraz twierdzi, że chrześcijanie są obrzezani poprzez zmartwychwstanie Mesjasza. To jest to samo diabelstwo co pawłowy wymysł “duchowego obrzezania”.
  5) Mamy także dowód na święcenie satanistycznej niedzieli już przez chrześcijan żyjących w czasach Justyna. W związku z tym nie jest prawdą, że Konstantyn wprowadził święcenie niedzieli. On je tylko uprawomocnił. Chrześcijaństwo od samego początku było religią diabła bezczeszczącą Sabat.

  W tym momencie warto jeszcze zerknąć na rozdział 43 pod tytułem:
  ” Prawo wypełniło się w Chrystusie, który narodził się z Dziewicy.”
  43. „Tak więc obrzezanie wzięło swój początek od Abrahama, a szabat wraz ze składaniem ofiar i obchodzeniem świąt od Mojżesza, i zostało już wykazane, że te nakazy wydano ze względu na
  zatwardziałość serc waszego ludu, było więc nieuniknione, że zgodnie z wolą Ojca znajdą one swój kres w Tym, który narodził się z Dziewicy, z rodu Abrahama oraz z plemienia Judy i Dawida; w Chrystusie, synu Bożym, który został ogłoszony jako Ten, co przybywa do całego świata, by stać się wiecznym Prawem i wiecznym Przymierzem, jak ukazują to wyżej wspomniane proroctwa. A my, którzy przez Niego zbliżyliśmy się do Boga, przyjęliśmy nie cielesne, ale duchowe obrzezanie, którego przestrzegali Henoch i wielu mu podobnych. A przyjęliśmy je poprzez chrzest, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, z łaskawości Boga; i wszyscy ludzie bez różnicy mogą stać się jego uczestnikami.

  Co tutaj mamy? Czysty pawłowy bełkot oraz to, co mnie bardzo interesuje. A więc:
  1) Justyn twierdzi, że obrzezanie i Sabat zostały nadane tylko Żydom i to ze względu na zatwardziałość ich serc, a najlepiej to jeszcze jako kara. W momencie kiedy przyszedł Mesjasz, te nakazy przestały obowiązywać, a Żydzi powinni przejść na chrześcijaństwo.

  To są same kłamstwa oczywiście. Nie ma to jak piramida kłamstw…

  2) Dalej jest bardzo ciekawe: Justyn twierdzi, że wieczne Prawo i wieczne Przymierze to jest pawłowe nowe przymierze i nowe prawo nadane przez Mesjasza np. w kazaniu na górze.czy gdziekolwiek tam, gdzie Mesjasz naucza niezgodnie z Torą… To są już dla mnie oczywiste diabelstwa. Do tego Justyn powołuje się na swoje manipulacje proroctwami. Z części 3 “Czym jest chrześcijaństwo” wiemy nawet, że posługiwał się totalnie zakłamaną Biblią stworzoną na potrzeby ojców kościoła.

  3) Mamy także bardzo interesujące odniesienie do chrztu… Kolejny dowód na to, że chrzest jest wymysłem chrześcijan stworzonym jako przeciwwaga dla obrzeski. No bo wyobraźmy sobie, że nie ma chrztu… W takim razie jak wytłumaczyć ludziom, że obrzeska jest nieważna? Byłoby tym panom o wiele trudniej to przeforsować.
  Tu warto dodać, że prawda jest taka, że to uczestnikami obrzeski mogą się stać wszyscy, a nawet powinni – takie jest nauczanie Boga poprzez proroków, ale jak się okazuje, także i apostołów – co wykazałem w arcie na temat listu do Galacjan.

  4) No i mamy już literalne odniesienie do pawłowego duchowego obrzezania… Nie pomyliłem się. Można powiedzieć, że smród Pawła rozpoznaje już na kilometr.

  Tak więc widać, że pisma ojców kościoła zawierały te same powtarzające się diabelstwa. Z tego powodu uważam, że nie można zaniechać ich czytania i analizowania. To jest konieczne, jeśli chcemy się połapać w tym całym diabelskim cyrku. Szczególnie ważne w tym wypadku okazało się, to, że Justyn oraz autor Didache posługiwali się tę samą sfałszowaną treścią księgi Malachiasza. Tym sposobem wykazałem, że owe Didache to nic więcej jak tylko diabelski pawłowy szmelc nadający się do takiej samej analizy jaką powinniśmy stosować czytając listy Pawła – a więc jest to po prostu tekst pomagający patrzeć diabłu na ręce i wychwycić sposób, jakim się posłużył do utworzenia chrześcijaństwa.

  Like

  Reply
 16. theredbrainbreakerkstian Post author

  Mamy odpowiedź Henia.
  http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433-240.html#33073

  Załamałem się. Nie potrafię udźwignąć Twojego upadku Henryku. Czuję, jakbym tracił jakąś ważną osobę. To co się dzieje jest gorsze w skutkach niż uznawana przez was miłość do nieprzyjaciół (bo to jeszcze pochodzi pawłowego Jezusa, natomiast Didache tak cuchnie katolicyzmem i Pawłem, że to już jest poważna sprawa). Zrobiłeś dla mnie tyle dobrego, a teraz to wszystko staje się mniej ważne w obliczu tego co się dzieje. Pomyślałem sobie, że to zostawię i nie będę już komentować, ale postanowiłem, że jednak nie. Gdybyś Ty nie był Heńkiem tylko jakimś facebookowym przypadkowym rozmówcą, to by to po mnie spłynęło. Ale za bardzo Cię cenię, aby być wobec Ciebie obojętnym.

  Nie czuję wobec Ciebie wrogości. Sprawiłeś mi ogromną przykrość, bo pokazałeś, że zawodzi Cię Twoja logika. Ty natomiast to interpretujesz jako wrogość wobec Twojej osoby. Czy tak samo traktujesz wszystkich, którzy się z Tobą nie zgadzają?

  Napiszę to wszystko nie tylko ze względu na Ciebie (choć i tak wątpię, aby to Tobie cokolwiek dało – wszystko odbierasz jako ataki na Twoją osobę), ale ze względu na obronę prawdy. Myślę, że Twój czas jeszcze nie nadszedł, musi Cię spotkać w życiu coś dramatycznego, abyś pewne rzeczy zrozumiał.

  Jeśli rozmawiamy o Sabacie i niedzieli, to nie wiesz, że Konstantyn nadał (oficjalnie) ten dzień jako dzień świąteczny i nadał mu taki sens, że jest to dzień słońca? Czuję się, jakbym musiał przedszkolakowi tłumaczyć literki. Co z tego, że termin “Sunday” nie istniał w czasach apostołów? Załóżmy, że nawet masz rację, to i tak nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Pisząc w ten sposób dajesz wyraz temu, że nie rozumiesz po co w ogóle ustanowiono ten dzień jako dzień świąteczny. Wszystkie działania, które zmierzały do zmiany dnia świątecznego z Sabatu na dzień następny ( i tu nazwij go jak chcesz, niedziela czy Sunday czy znaczenie w języku greckim – obojętnie) miały na celu unieważnienie Sabatu. Nie trzeba być tutaj szczególnie oczytanym, wystarczy logicznie pomyśleć, aby to zrozumieć. Tak więc gdziekolwiek widać tekst zachęcający do czczenia następnego dnia po Sabacie – jest to oznaka satanizmu. Jan w swojej Ewangelii nie zachęcał do czczenia niedzieli, tylko pisał, że w dzień po Sabacie stało się to i tamto.
  Jeśli sataniści czczą black Sabath, to świadomie robią Bogu na złość. Natomiast dla plebsu jest zamiast tego podany jak na tacy do świętowania dzień słońca – niedziela. Pisałem o tym, że to wszystko jest tak zrobione, aby tylko ludzie bezcześcili Sabat.
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/03/sabat-cz-2-czy-mozemy-sie-dowiedziec-kiedy-dokladnie-przypada-sabat/
  Mam wrażenie, że czepiasz się wszystkiego co popadnie, aby tylko nie okazało się, że 4 przykazanie Ciebie dotyczy tak samo jak wszystkich ludzi na świecie. Masz problem ze zrozumieniem tego, że wszystkich ludzi obowiązuje jednakowe Prawo. Tymczasem było to jedno z pierwszych pytań jakie sobie postawiłem czytając Biblię i dostałem na nie odpowiedź po lekturze Mojżesza.

  Co do eucharystii czy tam dziękczynienia – ponownie nie ma to znaczenia jak to nazwiesz, to czynisz niemożliwą gimnastykę i stajesz na głowie, aby tylko nie spojrzeć prawdzie w oczy. Widzisz, tak się składa, że ten obyczaj nie pochodzi od Boga. Nie daje Ci do myślenia, że gdyby nie Łukasz, to byś nawet nie pomyślał aby to praktykować…
  Nie daje Ci do myślenia, że masoni 33 stopnia robią dokładnie to samo, co chrześcijanie?
  Gdzie się podziała Twoja dociekliwość i umiejętność kojarzenia faktów?
  Nie ma czegoś takiego jak eucharystia chrześcijańska – ta apostolska oraz eucharystia katolicka – watykańska. Chrześcijaństwo od początku było katolicyzmem, a apostołowie nie byli chrześcijanami. Dzieje apostolskie są zupełnie niewiarygodne. Łukasz mógł tam napisać wszystko, byle by tylko zalegalizować Pawła i uprawomocnić chrześcijaństwo. I tak też zrobił.
  Jak to trudno Ci zrozumieć, że będąc chrześcijaninem jesteś wyznawcą Pawła!

  Co do przytoczonego przez Ciebie cytatu z Jana, to tutaj kłania się nam brak wiedzy lub brak logiki (albo jedno i drugie).
  Powiedz, gdybyś przeczytał u Jana, że Mesjasz kazał, aby na Jego pamiątkę odprawiać orgie seksualne ze zwierzętami, to byś w to uwierzył? Czym się różni ten grzech od grzechu spożywania krwi? Niczym. Jedno i drugie jest w Torze surowo zabronione. Jeśli wierzysz, że Mesjasz był tym Mesjaszem przepowiedzianym przez proroków (a tak wierzysz), to On nie mógł zachęcać do niczego, co byłoby sprzeczne z Torą. Picie krwi zostało przez Boga surowo zabronione. Jest to typowo satanistyczny rytuał jak wiemy. Czy wyobrażasz sobie teraz, że nagle Mesjasz mówi do Żydów:
  “Jan 6:54 Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  Jan 6:55 Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
  Jan 6:56 Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. ”

  Uważam, że Mesjasz nigdy by nie wypowiedział takich słów nawet w przenośni. To jest po prostu niemożliwe. Ci, co nie znają Tory, to nie zastanawiają się nad tym. Natomiast prawda jest taka, że gdyby On to powiedział do Żydów, to by Go WYŚMIALI I ZLINCZOWALI. Byłaby to totalna kompromitacja. Namawianie Żydów do spożywania krwi nawet w przenośni (jak sądzą niektórzy) jest diabelstwem, które by nigdy nie przeszło przez usta Mesjasza. Jeśli chcesz mi powiedzieć, że On to powiedział, a ja mam w to uwierzyć, to oznacza, że musiałbym uznać, że Mesjasz był fałszywym prorokiem.
  Tutaj na ratunek przychodzi nam księga Henocha (JAK ZWYKLE!).
  Henoch 98:11 Biada wam opornego serca, którzy popełniacie zło i pijecie krew. Od kiedy to tak dobrze jecie i pijecie i jesteście nasyceni? Albowiem [sycicie się] dobrami, które nasz Pan, Najwyższy, dał w obfitości na ziemi. [Dlatego] nie zaznacie spokoju.

  Krwi nie wolno spożywać, bo we krwi jest życie, czyli dusza! Wiemy to z Tory. Tymczasem, mam uwierzyć w to, że Mesjasz zachęca mnie do tego, abym (nawet w przenośni) spożywał Jego krew, bo nie będę miał życia w sobie? Przecież Bóg dokładnie tego zabronił! Właśnie z tego powodu, że we krwi jest życie! To jest jawny, czysty satanizm. Jest to dopisane do Ewangelii Jana. Jeśli chcesz mnie przekonać, że to są prawdziwe słowa Mesjasza, to jest to bezcelowe.

  Kapłańska 3:17. Ustawa wieczysta dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych
  będzie to, ze żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie

  Kapłańska 7:26. Żadnej krwi ani z ptactwa, ani z bydła, spożywać nie będziecie we wszystkich
  siedzibach waszych. 27. Każdy, kto będzie spożywał jakakolwiek krew, będzie wytracony spośród swego ludu..

  Kapłańska 17:10. A ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają
  pośród nich, będzie spożywał jakakolwiek krew, zwrócę swoje oblicze przeciwko spożywającemu
  krew i wytracę go spośród jego ludu,
  11. gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ja do użytku na ołtarzu, abyście
  dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania
  za życie.
  12. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał
  krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi.
  13. Każdy, kto z synów izraelskich i z obcych przybyszów mieszkających pośród
  nich, upoluje zwierze albo ptaka, które wolno jeść, niech wypuści jego krew i przykryje
  ja ziemią.
  14. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem
  do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż
  życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, wiec każdy, kto ja spożywa, będzie wytracony.

  Tymczasem Mesjasz podobno powiedział:
  Jana 6:53. Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie.

  Jest to czysty satanizm. Czyżby Mesjasz nie znał Tory i nie wiedział czym jest krew?

  Cytat Henia: “Eucharystia oryginalna, to rzecz chwalebna” Chyba nie wiesz co piszesz.
  Chwalebna dla kogo? Chyba dla diabła i masonów!

  Cytat
  “Gdyby zarzuty naszych braci i sióstr były słuszne, Didache byłaby częścią Biblii jako potwierdzenie dla Pawła i Łukasza, jak podaje się II Piotra nas poparcie Pawła. ”

  Idąc Twoim tokiem rozumowania, to Biblia powinna zawierać wszystkie apokryfy, bo ONE SĄ DOPIERO PRAWDZIWYM POTWIERDZENIEM PAWŁA I ŁUKASZA! Kto zacznie czytać apokryfy, to zaraz to zauważy…

  Cytat
  “Potem następuje ostra krytyka, także oparta na obcych słowach greckich, jak biskupi i diakoni. Zbór to kościół i nie oznaczał nigdy budowli.
  Chodzi o starszych i ich pomocników.

  Oczywiście Watykan zrobił z nich… kardynałów! ”

  😀 podobno Twój Isus powiedział, że każdy kto chce być największym spośród nas ma być naszym sługą, a On jeden (Mesjasz) jest naszym nauczycielem i przewodnikiem! Jeśli te słowa są prawdziwe, to jakakolwiek hierarchia i struktury nowo powstałej pawłowej herezji chrześcijańskiej są z automatu satanizmem. Wierzysz w to, że apostołowie ustanawiali jakiś “starszych”? Przecież to są zapożyczenia z listów Pawła. I ponownie kłania się to, że nie przerobiłeś do końca jego listów! Apostołowie nauczali zakonu i nie było potrzeby ustanawiania jakiś struktur… To są tylne drzwi jakimi diabeł ustanowił krk.

  Ogólnie to nie wiem po co to napisałem, jak i tak Tobie to nic nie da. Może po prostu mam nieodpartą chęć obrony Prawdy!

  Heniek, jestem przerażony tym, co się z Tobą stało. Podważasz swój cały dorobek intelektualny, bo zaczynam się zastanawiać, czy podobnych nadużyć nie stosowałeś w swojej pracy już wcześniej… Czy można wierzyć temu co piszesz, czy wszystko trzeba sprawdzać jak z dzieckiem przy lekcjach?

  Smutno mi, bo muszę zacząć Cię traktować jako poszukiwacza spisków, a Twoje interpretacje pisma czytać przez okulary z napisem “Heniek”.

  Chyba potwierdza się to, że Bóg daje człowiekowi poznanie w zamian za okazane posłuszeństwo.

  Widzę, że masz potrzebę, aby komentować Twoje artykuły. To zrozumiałe. Postaram się czasem coś napisać chociaż prywatnie, co myślę na zasadzie: tu możesz mieć rację, a tu niekoniecznie.

  Chociaż jestem w tej “blogowej branży” od niedawna, to z doświadczenia powiem Ci, że jak jest cicho po jakimś arcie, to znaczy, że jest dobry i dał do myślenia!

  I na koniec taka refleksja:
  Czasem męczę się z przypadkowymi ludźmi na fb i tłumaczę im takie podstawy, a oni i tak nie łapią… Wtedy się niepotrzebnie denerwuję, bo przecież nie powinienem się spodziewać wiele po większości ludzi z którymi rozmawiam…
  Ale w Twoim przypadku jest inaczej. Liczyłem na to, że człowiek z taką wiedzą i doświadczeniem szybko złapie o co chodzi i zrozumiesz, że zakon nadal obowiązuje, a chrześcijaństwo to diabelstwo. No ale przeliczyłem się. Jeśli TY nie tego nie łapiesz, to czego ja wymagam od innych zwykłych szaraczków, których spotykam na fb!
  To wszystko skłania mnie ku myśli, że ten świat wytrzyma jeszcze o wiele dłużej niż się spodziewałem, bo to niemożliwe, aby tak niewielu ludzi miało poznanie i szło właściwą drogą szukania prawdy! Często myślałem, że już niedługo nastąpi 3 wojna, a zaraz po niej NWO, a po NWO przyjście Mesjasza, że to tylko kwestia np. kilku lat. Ale patrząc po ludziach, to jeszcze długa droga przed nami… Poznanie jest mizerne póki co! Jeszcze się pomęczymy ze sobą i z diabłem!

  Liked by 1 person

  Reply
  1. Romek

   Tak śledzę sytuacje i czytam te wpisy i nasuwa mi się kilka myśli.
   Czy z tym forum Heńka to nie jest tak jak z Pawłem i jego listami, Szatan domyślając się iż będą ludzie którzy zdemaskują w czasach jego końca triki i manipulacje zawarte w tz. nowym testamencie, to na forum zbawienie przyznaje się do tego, z tym że zachowa sobie jeszcze kilka swoich nauk aby dla mniej dociekliwych i gorliwych poszukiwaczy prawdy uwikłać ich w swoje diabelstwa.
   I tu powstaje pytanie czy Heniek jako twórca tego forum osoba niewątpliwie wybitna został teraz zwiedziony, czy od samego początku taki był cel i zamiar. To samo można zresztą przypisać Pawłowi czy świadomie manipulował czy został wykorzystany (tutaj zastanawiam się jak działa szatan bo tego jednoznacznie nie rozumiem, czy takie osoby od początku robią to z wyrachowania czy są nieświadomi do pewnego momentu czy nieświadomi do końca)
   Bo ja odkrywając forum Heńka byłem nim zachwycony i niesamowicie pomogło mi ono zrozumieć wiele rzeczy, ale po tych ostatnich artykułach z miłością do nieprzyjaciół i Didache to to forum traci bardzo wiele. Chociaż już jak czytałem art. o nieobowiązywaniu Sabatu to czułem taki niepokój.
   My mamy odkrywać prawdziwy charakter Boga jego doskonałość i to wszystko musi stanowić spójny obraz a nie sobie wzajemnie zaprzeczać,
   Świetnie podsumowała to Estera że prawdziwy prorok nie może zaprzeczać i fałszować prawdziwego oblicza Boga, a tu na forum zbawienie do tego dochodzi. Jest podawane około 90% prawdy a później ulubione słowo szatana ale i pokrętna jego logika.

   Liked by 1 person

   Reply
   1. theredbrainbreakerkstian Post author

    Ja myślę, że Paweł był synem diabła i od początku doskonale wiedział co robi. Heniu natomiast nie jest synem diabła. On po prostu nie ma poznania. Nie wiem czemu, mogę tylko snuć hipotezy. Heniu ma dobre owoce, które nam wszystkim wiele dały. Paweł nie ma żadnych dobrych owoców – same złe. Dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Ostatnio u Heńka na drzewie mamy trochę zgniłek, ale drzewo pozostaje zdrowe. Nigdy nie uwierzę w to, że to, co zrobił Heniek, to misternie zaplanowana akcja zwiedzenia ludzi. Monika ładnie o nim napisała: że Bóg mu zatwardził serce i chyba ma rację.

    Like

    Reply
 17. monika8000

  Ale odpowiedź Krystian, pięknie to podsumowałeś, tyle Prawdy się tutaj teraz wylało…

  A ja zacytuję z Septuaginty PSALM 69, który nie pozostawi żadnych złudzeń co do modlitwy za prześladowców i miłości do nieprzyjaciół.

  Ratuj mnie, Boże, bo woda sięga już mojego tchnienia.
  Zapadam się w muł grzęzawiska bez dna;
  znalazłem się w odmętach morza, nawała fal mnie zatapia.
  Osłabłem od krzyku, moje gardło ochrypło;
  moje oczy zamroczyły się, znużone wypatrywaniem mojego Boga.
  Tych, którzy bez powodu mnie nienawidzą, jest więcej niż włosów na mojej głowie;
  moi wrogowie poczuli się mocni, niesłusznie mnie prześladują;
  czego nie zagrabiłem muszę oddawać.

  Całkowite zaprzeczenie tego tekstu z Didache: “Zabiera ci ktoś twoją szatę, daj mu i płaszcz12. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu13, bo żądać go nie możesz. 5. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj14, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania, gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto bierze!”

  .”Obmawiaja mnie ci, którzy przesiadują w bramie miasta,
  wyśmiewają mnie w swoich przyśpiewkach pijacy.
  A ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę.
  To pora na łaskawość, Boże, czas na bezmiar Twojej litości;
  wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie.
  Ratuj mnie z tych odmętów, abym w nich nie ugrzązł;
  Obym został uwolniony od nienawidzących mnie i z tych głębin wodnych.
  Niech mnie nie wciągnie kipiel wodna, niechaj głębina mnie nie wchłonie,
  niech otchłań nie zawrze nade mną swej przepaści.
  Wysłuchaj mnie, Panie, wszak Twoje MIŁOSIERDZIE jest łaskawe;
  spójrz na mnie według bezmiaru twej litości.”

  Tutaj nie ma mowy o miłosierdziu dla prześladowców, tylko dla prześladowanego!

  “Wysłuchaj mnie, Panie, wszak Twoje miłosierdzie jest łaskawe;
  spójrz na mnie według bezmiaru twej litości.
  Swojego oblicza nie odwracaj od sługi swego, bo doznaję ucisku; wysłuchaj mnie prędko.
  Zajmij się moim życiem i ocal je, ratuj przez wzgląd na moich wrogów.
  Ty wiesz o tym obrzucaniu mnie obelgami, ty znasz mą hańbę i mój wstyd,
  przed Tobą stoją wszyscy, którzy mnie dręczą.
  Moja dusza może się spodziewać tylko wyzwisk i upokarzenia;
  czekałem, że ktoś mi okaże współczucie, lecz takiego nie było;
  że ktoś mnie pocieszy, lecz takiego nie spotkałem.”

  To jest poprawna forma modlitwy do Boga: prośba o ocalenie przed wrogami, żalenie się nad ranami swoimi, a nie modlitwa o zbawienie i przebaczenie dla szubrawców!

  “Do jedzenia żółci mi dolewali, a moje pragnienie gasili octem.
  Niech stół przed nimi stanie się zapadnią, odwetem i pułapką.
  Niech ciemnośc wtargnie w ich oczy, by już nie widzieli;
  zechciej ten grzbiet ich na zawsze pochylić ku ziemi.
  Wylej na nich swój gniew, niech zapalczywość Twojego rozdrażnienia dosięgnie ich.
  Niech ich siedziby opustoszeją, niech w ich namiotach zabraknie mieszkańców.
  Tego bowiem, którego Ty skarciłeś chłostą, oni całkiem przepędzili;
  drażnili ból ran przez Ciebie zadanych.
  Do ich występków dopuść nowe wystepki, tak by już nie dotarli do Twojej sprawiedliwości.
  Niech wymazani zostaną z księgi żyjących, niech ich nie będzie na spisie sprawiedliwych.
  Żebrakiem jestem i ból mnie dręczy; lecz Twoje, o Boże, ocalenie objęło mnie.”

  A jak się ma do tego tekst Didache? “Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za waszych nieprzyjaciół, poście za wszystkich przesladowców6. Jakaż to zasługa, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią?7 Wy natomiast miłujcie tych, którzy was nienawidzą8, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół.”

  Totalne przeciwieństwo!
  Wszyscy wiemy kto jest przeciwnikiem Boga i kto nienawidzi ludzi i komu zależałoby na takim zademonstrowaniu zmiany Odwiecznego Prawa Sprawiedliwosci Bożej! Ten tekst to jego dzieło!

  I na koniec, najpiękniejsze: PODZIĘKOWANIE dla BOGA oraz wersety mówiące że ten psalm to proroctwo!!! Ten tekst jest natchniony przez Najwyższego Boga!

  “Chcę w pieśni wysławiać imię Boga, głosić jego wielkość śpiewem uwielbienia.
  Może to będzie milsze Bogu niż młodę cielę, któremu zaczynają odrastać rogi i raciczki.
  Niech spojrzą ubodzy i niech się rozradują; szukajcie Boga, a dusza wasza żyć będzie.
  Pan bowiem wysłuchał tych, co cierpią nedzę, nie okazał pogardy spętanym.
  Niech Go uwielbiają niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co wnich się porusza.
  Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judei zostaną odbudowane,
  znowu będą w nich mieszkać i mieć w niej swoje dziedziczne posiadłości.
  Potomstwo sług Jego obejmie ją w posiadanie, postawią w niej swe namioty miłujący Jego imię ”

  Niech się tak stanie, Boże Wiekuisty!!!

  Liked by 1 person

  Reply
 18. monika8000

  Podoba mnie się Henryka teoria o proroctwie WYBAWIENIA LUDU BOŻEGO, nie miałam wcześniej okazji napisać o tym, ale ładnie to zinterpretował!

  Niestety co do reszty to jak kulą w płot!
  Oto jego ostatni komentarz, nic do niego nie dotarło!

  “Większość religii Chrześcijaństwa jest w szponach szatana, całe ich kierownictwo i oni reklamują “IzraHell” jako Naród Wybrany przez Boga. Ale na… rzeź ze ich zbrodnie.
  Cała walka o umieszczanie Muzułmanów w samym środku Chrześcijaństwa także jest priorytetem świata szatana i koszty wojen w Afganistanie, Iraku czy Syrii nie odgrywają absolutnie żadnej roli, ponieważ… my za to płacimy. Płacimy za owe wojny i łożymy na utrzymanie owych niszczycieli cywilizacji.
  Świat szatan pod egidą Watykanu dwoi się i troi, aby wywołać II Wojnę Światową i ponownie wymordować miliony Chrześcijan.

  Narzędziem ku temu jest… eliminacja Ewangelii Mateusza czyli kazania na górze, które zawiera miłość do nieprzyjaciół. Tylko nienawiść doprowadza do wojny.

  Takie są cele negacji Mateusza i Marka, co także skutecznie podważa wiarę w Chrystusa. Plan wspólnego mordowania się Chrześcijan nie może być realizowany w przypadku odmowy zabijania innych ludzi.

  Didache jest potwierdzeniem Kazania na Górze i z tej przyczyny następują następują zaciekłe ataki na Didachę. Didache potwierdza Mateusza i Marka i zadaje kłam wrogom obu Ewangelii. ”
  KONIEC CYTATU

  Jest to szokujące, ze pomimo tylu argumentów, dowodów z Proroctw, Psalmów, Apokalipsy, fałszowania biblii ON CIĄGLE MAŁO CO ROZUMIE i pisze że my walczymy z Didache i kazaniem na górze żeby doprowadzić do III wojny światowej (sic!)

  Przecież sam Cyryl ostatnio napisał: ” Szatanowi nie udało się odwieść Słowian od ewangelii. A zatem stworzył islam dla potomków Islamela, aby Ci zaatakowali Słowian i inne tereny rasy Białej – Izraela.

  Zobaczmy Słowianie pomimo wojen z Germanami – i papiestwem oraz Cesarstwem Bizantyjskim, zawsze występowali w obronie, innych białych narodów przeciwko islamistom. Przecież Imperium Osmańskie pokonała koalicja państw Niemieckich, Rzeczpospolitej i Rosji.
  (…)
  Zapewne Słowianie wystąpili wcześniej obronie innych plemion Izraela – rasy białej Hunom.
  Tak naprawdę po zmartwychwstaniu władca nad narodami i królami szatana została bardzo mocno ograniczona. Zapewne sam Bóg, inspirował swój lud aby pomimo wewnętrznych wojen zawsze występowali przeciwko swojemu wspólnemu wrogowi.
  A spoiwem okazały się Ewangelie Isusa Chrystusa.
  To one zjednoczyły rasę białą – Izrael, pomimo tego, że rządzili nimi często fałszywi pasterze.
  Szatan po prostu starał się zakryć dowody mocy Boga, jakie ten dokonał – dla zaginionego ludu Izraela. ”

  Skrótowo Cyryl napisał:
  Słowianie zawsze WYSTĘPOWALI W OBRONIE innych plemion Izraela…
  BÓG INSPIROWAŁ SWÓJ LUD DO WOJNY przeciwko wspólnemu wrogowi!
  A SPOIWEM do tego okazały się ewangelie…

  Więc niech Henryk skieruje te słowa o podburzaniu do walki do Cyryla, który to dodatkowo twierdzi że wojny inspirował sam Bóg i że to właśnie Ewangelie okazały się spoiwem do tych walk!!!

  Wszystko na odwrót, pomieszanie z poplątaniem. Radze zborowi zbawieniecom uporządkować myśli, przemysleć o co wam wogóle chodzi i dojśc do jakichkolwiek logicznych, spójnych wniosków, bo paplanina wyszła jakich mało na necie!

  Like

  Reply
 19. theredbrainbreakerkstian Post author

  Czuje się normalnie jakbym miał kaca.
  Już miałem to zostawić, ale dla zaspokojenia swojej złości muszę znowu napisać. I już nawet nie liczę na to, że to Heniowi cokolwiek da, bo widać po jego pisaniu, że nic do niego nie dociera.
  Prześmieszne jest to, że Heniu zastanawia się nad tym jak dojdzie do wybawienia ludu Bożego, a nie nad tym, jak znaleźć się pośród tych wybawionych. Nie wiem czy rozumiecie, ale jeśli ktoś z was chce być zbawionym minimalnym nakładem pracy, to witryna zbawieniecom oraz Henio, wszystkich was bardzo serdecznie zaprasza do siebie. Henio daje nam dyspensę z zachowywania 4 przykazania. Sabat – o którym Bóg TYLE RAZY wspomina, nie jest według Henryka świętem obowiązkowym. Mało tego, nie widzi nic złego wszędzie tam, gdzie czytamy o obchodzeniu niedzieli. Czym to się różni od sytuacji, kiedy poczciwy parafianin idzie do swojego proboszcza po dyspensę na spożywanie mięska (wieprzowego!) w piątek, bo robi imprezkę?
  Henio i jego wyznawcy głoszą zbawienie za free! To się niczym nie różni od nauczania Pawła. To jest dokładnie TO SAMO. A więc ktoś z nas tutaj robi idiotów. Przynajmniej ze mnie – bo tak się czuję obserwując to marne przedstawienie jednego aktora. Jeśli Henio wielokrotnie pisze, że zbawienie jest z uczynków, a zaraz potem pisze, że Sabat nas nie obowiązuje, to jak mam to rozumieć? Wolę się nad tym nie zastanawiać, bo szkoda mi na to życia.
  Mam znajomego muzyka, który jest zafascynowany judaizmem mesjańskim i tenże człowiek gra na weselach, mimo, że w ten sposób bezcześci Sabat. Jak to tłumaczy? Ano tak, że rabini judaizmu pozwalają muzykom pracować w Sabat. Tak więc nieważne co mówi Bóg, ważne jest to, co mówi człowiek. Henio zna Biblię od tak dawna i co z tego wynika dla niego?
  Także widzimy, że każdy o ile tylko chce, znajdzie sobie swoją religię, w której będzie mu dobrze. Każdy człowiek w którymś momencie staje przed wyborem: albo pójdzie za Bogiem, albo za własnym ja.
  Robi mi się już niedobrze od tego tematu. Muszę się oczyścić od złych emocji spowodowanych myśleniem o tym.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s