Co Szatan zrobił z Biblią cz. 14 – 1 List Piotra – BARDZO WAŻNY ARTYKUŁ

Tym razem przyjrzymy się 1 Listowi Piotra i ponownie widzę, że znaczenie tego co tutaj wyjdzie jest bardzo ważne.

Ten artykuł jest pewnym zwieńczeniem mojej pracy, którą wykonałem do tej pory i aby go zrozumieć, należy zaznajomić się z artykułami, które napisałem wcześniej. Z resztą cała seria artykułów “Co Szatan zrobił z Biblią” wymaga czytania po kolei z jednoczesną znajomością pozostałych artów na tym blogu, ale przede wszystkim: ze znajomością Biblii. To nie są tematy dla świeżaków.

Zastanawiałem się, czy ten artykuł umieścić w kategorii “Satanista Paweł z Tarsu”, “Czym jest chrześcijaństwo” czy “Co Szatan zrobił z Biblią”, bo zagadnienia, które tutaj poruszam pasują do wszystkich tych kategorii, a tutaj łączę to wszystko w całość i robię syntezę tego, co udowodniłem już wcześniej. A więc ostatecznie stwierdziłem, że mamy 14 część serii “Co Szatan zrobił z Biblią”.

Po analizie 2 Listu Piotra byłem nieco wstrząśnięty, ale to co tam wyszło, stało się punktem wyjścia do tego, co wyszło tutaj. Nabrałem ochoty, aby zabrać się za 1 List Piotra, ponieważ od długiego czasu czynię pewne założenie, które popieram dowodami pośrednimi. Jakie to założenie? Uważam, że Piotr i apostołowie nie byli chrześcijanami, oczywiście Mesjasz także… Chrześcijaninem był tylko Paweł i jego wyznawcy.

Kiedy pierwszy raz po odrzuceniu Pawła przeczytałem 1 list Piotra, to byłem trochę zagubiony, bo jak zobaczycie, Piotr wyraźnie przyznaje się w nim do chrześcijaństwa… Było to dla mnie nie do pogodzenia z dotychczasowym materiałem dowodowym i czułem się trochę zakłopotany… Zostawiłem ten problem, ale dziś, kiedy zerknąłem drugi raz do tego listu, zobaczyłem rzeczy, które wcześniej mi umknęły… I faktycznie tak było. Za pierwszym razem przeczytałem go nie dość uważnie… Byłem zbyt zdenerwowany owym “Piotrowym chrześcijaństwem” i nie byłem w stanie skupić się na szczegółach, które bez wątpliwości pozwalają stwierdzić gdzie leży Prawda…

Przez chwilę brałem jeszcze pod uwagę inną opcję, pomyślałem, że może istniało coś takiego jak chrześcijaństwo pierwotne – rdzenne, które to jednak nie miało nic wspólnego chrześcijaństwem pawłowym… Ten pogląd forsuje Henryk, a także inni moi znajomi. Starałem się jakoś pogodzić z tym, że Piotr nazwał siebie chrześcijaninem… Jednak im dłużej się nad tym zastanawiałem, tym bardziej mi to nie pasowało, aż w końcu wydało mi się to całkowicie niedorzeczne w obliczu tego, co znalazłem w 1 Liście Piotra…

Im dalej czytałem ten list i pisałem tego arta, tym bardziej byłem spokojny, bo nabierałem coraz większego przekonania, że mam rację co do Piotra… On nie był chrześcijaninem… Wobec tego, co z “jego” listem, który włączono do “kanonu” Pisma Świętego? Mam nadzieję, że wyłożyłem mój tok rozumowania dość szczegółowo, aby można było pójść tym tropem i zrozumieć czym tak na prawdę jest ten list i w jakim celu umieszczono go w “kanonie”. A więc przechodzimy do samego tekstu…

1:1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych 2. według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 4. ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was [no tutaj już delikatnie bym się doczepił: jakie dziedzictwo w niebie, skoro mamy zostać wskrzeszeni do życia wiecznego na ziemi?]
5. którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. 6. Weselcie się z tego, mimo ze teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7. ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 8. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, 9. osiągając cel wiary, zbawienie dusz. [no i znowu to samo: jest to bardzo ryzykowne twierdzenie, bo owszem dusze zostaną zbawione, kiedy ponownie połączą się z ciałem po zmartwychwstaniu, ale to co tutaj jest śmierdzi mi katolicką doktryną życia w niebie i zbawienia w niebie po śmierci – Bóg przez proroków nic takiego nie powiedział, a więc wiadomo, że to jest bzdura, odsyłam do tego samego artykułu, to są zagadnienia dla początkujących] 10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, [tutaj jest kolejny wielki problem, bo oczywistym jest to, że prorocy prorokowali o planowanym odnowieniu państwa Boga na ziemi, a nie żadnym zbawieniu dusz w niebie! ]11. starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nasta uwielbienie. [chwila! O czym to jest? To jest straszna manipulacja. Owszem, prorocy prorokowali o Mesjaszu i cierpieniach, ktore miały na Niego przyjść, ale czy prorokowali o uwielbieniu, ktore miało nastać potem? Tak, ale KIEDY? Zaraz po śmierci Mesjasza? Przecież to jest kłamstwo pchające nas w kierunku zaakceptowania pawłowego blefu nowego przymierza! Uwielbienie dopiero przyjdzie po powrocie Mesjasza na ziemię, bo dopiero wtedy Bóg da nam nowego ducha i wszyscy będą przestrzegać zakonu. Wałkowałem ten temat już tyle razy, że tutaj już nie będę więcej pisał. A może się mylę? Kolejny werset nam wszystko wyjaśnia:]
12. Im to zostało objawione [prorokom], że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz [???? czy na pewno już teraz????] wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosna nowinę [ o nie! I tutaj wyłazi to diabelstwo w pełnej okazałości! SZOK! Nie było żadnego zesłania Ducha z proroctwa Joela. Jeżeli już było zesłanie ducha, to było to zesłanie ducha diabła na Pawła i jego wyznawców – chrześcijan. Zostało to przeze mnie bardzo szczegółowo wytłumaczone w 2 części serii “Co Szatan zrobił z Biblią” . Innymi słowy mamy tu do czynienia z legalizacją dwóch strasznych kłamstw – jedno po drugim: najpierw blef nowego przymierza, a potem zesłanie “ducha”]; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. [jeśli ktoś pisze, że aniołom nie dano takiej łaski jak apostołom, na których rzekomo wylano ducha, to czy to nie wydaje się nam żałosne? Czyżby apostołowie rozumieli więcej niż aniołowie Boży? Czy to nie jest idiotyzm? To jest idiotyczna próba legalizacji tego kłamstwa, która na mnie już nie zadziała, bo podobnych herezji naczytałem się już w apokryfach. Takie rzeczy dopisuje się po to, aby pokazać Czytelnikowi jaki to on jest głupi, skoro powątpiewa w to, co tutaj jest napisane – skoro nawet aniołowie pragną się tego dowiedzieć i to pojąć, a nawet nie wiadomo, czy ci aniołowie to pojmują. To jest manipulacja w rodzaju: “głupiutki Czytelniku, tylko nie próbuj być mądrzejszym niż aniołowie, a jeśli coś ci się nie zgadza, to nic nie szkodzi i nie wnikaj w to!”] 13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. [gdyby nie te wcześniejsze kłamstwo, to bym się tu nie doczepiał, ale ponieważ wiadomo kto stoi za tym tekstem (banda Pawła), to wypada tu zwrócić uwagę na ową pawłową łaskę, która została już dana – to jest pawłowa jazda bez trzymanki, bo już prawie zahaczamy o pawłowe zbawienie przez wiarę. Tego typu zwroty są niebezpiecznie chrześcijańskie i mnie rażą. Ponadto nie wyobrażam sobie, aby miał całą nadzieję “położyć w łasce”, bo gdzie tu jest miejsce na zakon? Ktoś tu usilnie forsuje pawłową teologię zbawienia za free] 14. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 15. lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, 16. ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 17. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego [uważam, że to jest stylizacja na tekst Piotra, pojawia się sądzenie według uczynków, ale w pawłowym sosie], żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, 18. wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni [kolejny bardzo dyskusyjny zwrot zajeżdżający Pawłem] z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, [No jasne! Miałem rację! O czym to jest ? O tym, że zakon nadany przez Mojżesza i przodków był MARNY – nie mam wątpliwości, że to robota pawłowej bandy. Ale co gorsze: mamy tu twierdzenie, że Mesjasz nas wykupił spod zakonu! Przecież to jest już czysta doktrynologia Pawła!] 19. lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. [czyli nie zakonem zostaliśmy wykupieni, lecz krwią Chrystusa… Z czym tutaj mamy do czynienia? To jest wprowadzenie niepotrzebnego zamieszania, bo prawda jest taka, że Chrystus umarł za nasz grzech odstąpienia od zakonu, a więc mamy się do niego nawrócić. Po co więc napisano taką bzdurę i postawiono Chrystusa, a obok, w opozycji do Niego pokazano zakon – jako coś gorszego? Kto nam wmawia, że Chrystus nie przestrzegał zakonu i nie wymaga tego od nas? Wiadomo – Paweł i banda. Jakież to jest oczywiste!

Przeczytaj jeszcze raz ten 17 i 18 werset i zastanów się do kogo są skierowane te słowa wykupieniu z marnego postępowania przekazanego przez ojców… Czy to chodzi o ludzi, którzy nigdy nie byli pod zakonem i żyli ciągłym grzechu (nie-Izraelitów – wtedy nie byłoby z tym twierdzeniem problemu), czy może to chodzi o Izraelitów? Jeśli masz wątpliwości, to zobacz do kogo został zaadresowany ten list:

1:1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych [widać, że mowa o rozproszonych Izraelitach!]

A więc widzimy, że skoro ten list zaadresowano do rozproszonych Izraelitów, to 18 werset musi dotyczyć zakonu – marnego zakonu, z którego rzekomo zostali wykupieni. A więc wszystko się zgadza z tym co napisałem do tej pory i nie ma możliwości innej interpretacji tego tekstu] 20. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata [na co ? na wykupienie ludzi spod zakonu? chyba żart], ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,[hm 🙂 czyli dopiero ostatnio się okazało, że misją Mesjasza było jednak wykupienie nas spod zakonu, abyśmy nie musieli go przestrzegać… Wcześniej (przed przyjściem Mesjasza) kiedy ludzie czytali Biblię zapewne tego tak nie rozumieli… Jest to ciekawy dowód na to, że Paweł poprzez chrześcijaństwo nam sfałszował Biblię i przekaz płynący od proroków (w tym samego Mesjasza)] 21. którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej [nie wiem o jaką miłość tu chodzi, być może o miłość do nieprzyjaciół… Być może o miłość nadaną w Torze – wobec braci], umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, 23. jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 24. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, 25. ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.
2 Odrzuciwszy wiec wszelka złość i wszelka zdradę [już wiem o co tam wcześniej chodziło (o miłość do nieprzyjaciół), bo Tora nie nakazuje odrzucenie złości. Tam gdzie należy stanowczo przeciwstawić się diabłu, złość jest jak najbardziej zrozumiałym uczuciem – przykładem jest Mesjasz, który powywalał handlarzy ze świątyni – wałkowaliśmy to już niejednokrotnie, a więc mamy kolejną masakrę], i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę [obmowę? To Pawłowi zależało na tym, aby inni przymykali oko na jego diabelskie nauki… Dziwnie mi to pasuje… Z resztą… Co Piotr napisał w 2 Liście na temat Pawła?

2 List Piotra 2:13. i poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. 14. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe

Czy Piotr przestrzegał tego, do czego podobno namawiał? Ależ skąd, bo widzimy jak pięknie OBMÓWIŁ Pawła! Czyżby sam sobie zaprzeczał, czy może to co tutaj czytamy, to nie są jego słowa?Wniosek jest oczywisty. Piotr nie pisał 1 Listu Piotra.]

2. jako nowo narodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, 3. gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. [to jest już jawny satanizm! Bóg NIE JEST DOBROTLIWY tak jak pojmują to chrześcijanie… Udowodniłem to już tyle razy w innych artach, że tutaj tylko zapraszam do poczytania… To, co tutaj jest, to jest ESENCJA chrześcijańskiej manipulacji wizerunkiem Boga i Mesjasza… To diabłu zależy na tym, abyśmy tak myśleli o Bogu i Mesjaszu, bo wtedy myślimy, że możemy robić co chcemy, a i tak zostanie to nam wybaczone (to tak w skrócie, a temat jest o wiele dłuższy i skomplikowany)] 4. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. 5. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. [delikatnie mi to zajeżdża katolicyzmem, ale nie będę się aż tak bardzo przyczepiał, bo dowody są niewystarczające – Jan też pisał w Apokalipsie, że staliśmy się kapłanami…]6. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. 7. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenna; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, 8. ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. [no ale tutaj to już widać zwykłe zastraszanie. Najpierw wyprano Czytelnikowi mózg doktrynami Pawła, a teraz się straszy, że jak w to nie uwierzy, to zostanie potępiony] 9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 10. wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. [ co to tutaj jest ? Żeby to poprawnie zinterpretować trzeba się sporo naczytać nie tylko Biblii, ale także apokryfów… I nie piszę tego, aby się wynosić ponad innych, tylko po to, aby zwrócić wam uwagę na to, że moje spojrzenie na tę kwestię wynika z dlugiego badania tematu… A więc do rzeczy: Omawiam ten temat niejednokrotnie w różnych artach. Chodzi o to, że chrześcijanie wymyślili, że jak ktoś uwierzy w Chrystusa, to staje się Izraelem duchowym (nagle przestały liczyć się geny i przymierze z Abrahamem), a całe to kłamstwo wzięło swój początek w 11 rozdziale pawłowego listu do Rzymian. Ktoś może powiedzieć: a skąd wiesz, że to nie Piotr wymyślił jako pierwszy, a Paweł ściągnął od niego? (Pomijając to, że Piotr nie jest autorem niniejszego tekstu) Wystarczy, że zerkniemy sobie do Pawła i zobaczymy jak wiele miejsca poświęcił na wprowadzenie tej herezji… Oczywiście do tego dochodzi całość materiału dowodowego zgromadzonego na moim blogu i wszystko staje się jasne – wymyślił to Paweł. (nawet ojcowie kościoła ilekroć omawiają tą doktrynę, to zawsze powołują się na Pawła, a nie na Piotra). Przy okazji, to gdzie tu jest prawda? Dla Boga poganin to każdy kto czci diabła, a więc także Izraelici to poganie dopóki to robią. Tak jak kiedyś czcili swoją Astarte, tak dziś tak samo czczą tego samego demona pod postacią “matki boskiej” i też są poganami. Bóg patrzy na genetykę, bo umiłował genetycznych potomków Abrahama bardziej niż innych ludzi i nic się pod tym względem nigdy nie zmieniło, a warunki zbawienia są dla wszystkich takie same tzn. nie – Izraelici również mają przestrzegać zakonu. Spójrzmy ponownie na 10 werset… i zrozummy, że warunki zbawienia się nie zmieniły na skutek przyjścia Mesjasza – zakon dawał i daje nadal zbawienie. A więc widać, że to chrześcijanie są autorami zmiany warunków zbawienia poprzez samą wiarę, lub jak kto woli – przez wiarę w pawłowego Jezusa… To wszystko tak pięknie zatacza koło i obojętnie z której strony nie spojrzę, to dochodzę do tego samego: zakon obowiązuje!]11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy; 12. prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. [tutaj jest duży problem, bo wygląda na to, że chrześcijanie nie przestają być poganami… Oni oddają cześć sfałszowanemu Bogu i sfałszowanemu Mesjaszowi – to jest dramatyczne, ale prawdziwe] 13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, 14. czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. 15. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, 16. jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. [te wersety są według mnie kolejną preparacją, ponieważ musimy wybrać: albo wychodzimy z Babilonu, albo słuchamy nakazów diabła i władzy… Gdybym miał słuchać tych wypocin, to bym musiał np. zaszczepić dziecko i wierzyć we wszystko co mówi mi władza? Jaki to jest idiotyzm… Bóg mówi do nas dokładnie co innego: mamy wyjść z Babilonu, a władza państwowa reprezentuje władzę Babilonu. Nie da się pogodzić jednego z drugim. Można zapytać: skoro tak, to co mamy zrobić jak diabeł ujawni się jako kosmita w NWO i zażąda od nas przyjęcia znamienia? Autor tego tekstu zachęca do okazania posłuszeństwa władzy… Masakra… ] 17. Wszystkich szanujcie [czy Piotr sam przestrzegał tego do czego tu namawia? Wróć sobie do cytowanego przeze mnie wcześniej 2 Listu Piotra, a zobaczysz, że absolutnie nie…

Na marginesie nachodzi mnie taka refleksja…Czuje się jakby mnie ktoś policzkował… Czy ludzie naprawdę są aż tak głupi, że w to wierzą, czy stali się głupi na własne życzenie?]

, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. [jaką wartość ma ten tekst w obliczu takich kłamstw? Ogromną, bo naprowadza nas na Prawdę]18. Domownicy, bądźcie poddani z wszelka bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, 19. albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. 20. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwosc, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwosc, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. [ mógłbym już tego nie komentować, ale zapachniało mi satanistyczną miłością wobec nieprzyjaciół z kazania na górze. Ale przyszło mi na myśl coś innego. Ja jestem cały czas policzkowany za to, że moi przodkowie odrzucili zakon Boga. Życie w świecie diabła jest dla mnie upokarzające. Gdzie nie spojrzę, tam widzę diabelskie oszustwa… To jest piękne odwracanie kota ogonem, bo jest dokładnie odwrotnie: prawda jest taka, że jestem policzkowany za mój grzech odstąpienia od zakonu, a więc cierpię niejako z własnej winy – jestem WINNY tego cierpienia, które Bóg na mnie zesłał tak samo jak cała ludzkość. Tego typu teksty to mistrzowskie pranie mózgów – wmawia się ludziom, że są niewinni! Skoro są niewinni, to DLACZEGO BÓG NA NICH SIĘ TAK ZEZŁOŚCIŁ?]
21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; 22. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; 23. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sadzi; [ to teraz zobaczmy którego Chrystusa wyznawał AUTOR TEGO LISTU, KTÓRY PODAJE SIĘ ZA PIOTRA. Czy wyznawał Mesjasza z psalmu 69, czy pawłowego Jezusa z babilońskich ewangelii (z ew. Łukasza na czele) ?
Co myślał prawdziwy Mesjasz wisząc na krzyżu? Już tyle razy to wałkowaliśmy, przykładowo tutaj…czy tutaj

Psalm 69

20. Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją; Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi!
21. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło, Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.
22. Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.
23. Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, A ich uczty ofiarne potrzaskiem!
24. Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały!
25. Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego!
26. Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, A w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców.
27. Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył, I pomnażają ból zranionego przez ciebie.
28. Przydaj winy do winy ich, Niech nie dostąpią sprawiedliwości twojej!
29. Niech będą wymazani z księgi życia, A ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!

A więc nie mam już żadnych wątpliwości co do tego, że Piotr nie jest autorem tego żenującego listu. Jest to pawłowa manipulacja… Jeśli ktoś nadal tego nie rozumie, to niech czyta pozostałe moje artykuły. W obliczu wiedzy i argumentów jakie tam zgromadziłem wspólnie z Czytelnikami – jest to pewne.]

24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. 25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. [a co to jest ? To jest pawłowa bzdura. Dowód?

Rzymian 6:3 Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
5. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6. wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;  7. kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 8. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy  9. wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 10. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.
11. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Na marginesie, mam kolejny ciekawy argument na chrzest… (Patrz 3 werset) Ale póki co w tym temacie jeszcze zbieram dowody. Na razie tylko się domyślam, że chrzest to wymysł chrześcijan ]

3 Podobnie wy, zony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, 2. ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. 3. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, 4. lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. 5. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; 6. tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. [co za bajeczka… i do tego nawiązująca do obrzydliwej doktryny fikcyjnego pawłowego Izraela duchowego…] 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 8. A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; 9. nie oddawajcie złem za zło ani obelga za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. [co to jest ? mam błogosławić kogoś kto mnie krzywdzi… ktoś ma jeszcze wątpliwości? To jest satanistyczna miłość do nieprzyjaciół ze sfałszowanego kazania na górze] 10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. 11. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre [czytaj:pawłowe], niech szuka pokoju i dąży do niego. [mógłbym ponownie zacytować 2 List Piotra 2:13-14 – masakra… Czy Piotr był schizofrenikiem, albo ćpał jak to pisał?] 12. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. 13. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? 14. Ale chociażbyście nawet mieli i cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. [aż cuchnie chrześcijaństwem]15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, 16. lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie [jest to pierwsze miejsce, w którym użyto słowa “chrześcijaństwo”, będzie jeszcze drugie i wtedy to skomentuję, bo ktoś chce nam wmówić, że Piotr był chrześcijaninem] wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. 17. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. [jak nie wiadomo jak coś uzasadnić, to zawsze można wskazać na pawłowego Jezusa i Jego sfałszowane nauki i sfałszowany sens Jego misji]
19. W nim tez poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, 20. które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. 21. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 22. który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce. [tu mamy o chrzcie… jest to arcyciekawe, bo Bóg nic takiego nie mówi, że zbawienie mamy w chrzcie… Ale za to cały czas nas napomina do przestrzegania zakonu, a więc także obrzeski… Chyba kroi mi się długo oczekiwany przeze mnie artykuł o chrzcie… Czyżby “cielesny brud” to była aluzja do obrzeski?]
4 Ponieważ wiec Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy ta myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, 2. aby pozostały czas doczesnego życia poświecić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. 3. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając eis rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. 4. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was. [ zdumiewające, bo w 2 Liście Piotra czytamy, że Piotr zarzucał Pawłowi rozpustę i cudzołóstwo] 5. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. 6. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osadzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. 7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. 8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość
jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. [aż czuć smród chrześcijaństwa] 9. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. [a dlaczego? Grzech miał być zawsze napiętnowany, aby mógł być wypleniony… Czyżby Piotr nie znał Tory? Prawdziwa miłość polega na czym innym:

Kapłańska 19:17. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu.

A więc widzimy, że chrześcijaństwo jest totalnym zaprzeczeniem Tory. Pytanie jest takie: po której stronie stał Piotr? Wiadomo…, a ten sfałszowany list jest kolejnym dowodem w sprawie.]

10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. 12. Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, 13. ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych [trochę śliski temat… jak można być uczestnikiem cierpień Chrystusowych? Czyż to nie jest umniejszanie Jemu i Jego ofierze? Jeśli spotyka nas nieszczęście i cierpienie, to tylko za odstąpienie od zakonu. I w ten oto sposób prano ludziom mózgi i pierze się do dziś…], radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. 14. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. 16. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga.
[tu mamy bardzo ważne miejsce tego listu, zwróćcie uwagę na to, że pojawia nam się określenie “chrześcijanin” i nie jest to przypadkowe, tylko subtelnie zaplanowane. Jaki cel tutaj chce osiągnąć diabeł? Chce nas przekonać do tego, że Piotr był chrześcijaninem… To określenie pojawia się po raz drugi w tym liście, wcześniej mieliśmy to tutaj:

3:16. lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, ze was spotwarzali. [tak na marginesie mamy tu ładne torowanie: “dobre” chrześcijańskie życie!]

Tu mamy miejsca, gdzie użyto w Biblii słowa “chrześcijaństwo”:

Dzieje 11:25 Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, 26. a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii tez nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. [tu mamy dowód na to, że określenia chrześcijaństwo zaczęto używać, kiedy do akcji wkroczył Paweł]

Dzieje 26:27 Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. 28. A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. [kolejne piękne torowanie: czyżby prorocy nauczali chrześcijaństwa?]

Rzymian 16:7. Pozdrówcie Andronika i Junie, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani miedzy apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. [tutaj z kolei mamy żałosne kłamstwo Pawła dwojakiego typu: kłamie, że apostołowie byli chrześcijanami oraz twierdzi, że przed nim (przed jego “nawróceniem”) istniało chrześcijaństwo…

Ciekawe, a może chrześcijaństwo to starożytny kult Ozyrysa, kultywowany przez elity (przodków dzisiejszych masonów), a Paweł jedynie ten kult przypiął Mesjaszowi i zrobił z Niego chrześcijanina?]

1 Koryntian 9:5. Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas? [czy nie rzuca się wam w oczy, że tutaj Paweł bardzo sprytnie sprzedał nam swoje kłamstwo, jakoby Piotr był chrześcijaninem? I zrobił to tak od niechcenia – tak na marginesie… Aby nikt za bardzo się nad tym nie zastanawiał, tylko to kupił…]

1 Koryntian 11:18. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę.
19. Zresztą, musza nawet być rozdwojenia miedzy wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. [tutaj to już mamy pięknie podane na tacy: prawdziwymi chrześcijanami oczywiście byli wyznawcy Pawła, ale podziały i odłamy były na porządku dziennym, bo trwała wojna między nim, a apostołami, a dowody na to przedstawiłem już np. w 5 i 8 części serii o Pawle]

Czyli łącznie, w całej Biblii słowa “chrześcijanin” użyto 7 razy.
2 razy Łukasz (satanista)
3 razy Paweł (satanista)
2 razy…. Piotr! (???????)

Inaczej: 5 razy użył tego sformułowania satanista, no i 2 razy… Piotr…! Kupujesz? W obliczu tego co do tej pory tutaj wyszło (ale także w innych artach) twierdzę, że odnalazłem prawdziwy cel sfałszowania 1 Listu Piotra i włączenia go do “kanonu Pisma Świętego”. Po co to zrobiono? Po to, by wmówić ludziom, że Piotr był chrześcijaninem.
Dodatkowo, po szczegółowej analizie tego listu, zorientowałem się, że celem była doktrynalna legalizacja chrześcijaństwa jako religii wyznawanej przez apostołów (skoro rzekomo Piotr był chrześcijaninem, to pozostali także).
Zwróćmy uwagę na to, że mamy to podane na 2 sposoby:
– jawny – kiedy Piotr rzekomo dwukrotnie używa terminu “chrześcijanin, chrześcijaństwo”
– ukryty – kiedy Piotr rzekomo podpisuje się pod pawłowym blefem nowego przymierza i pawłowym zesłaniu ducha świętego, a także pod ohydnymi chrześcijańskimi doktrynami.

Wobec tego jaka sytuacja nam się tutaj rysuje?
1 List Piotra sfałszowano w całości, aby wmówić nam, że Piotr był chrześcijaninem, a 2 List Piotra (autentyczny) dyskretnie przerobiono, aby zalegalizować Pawła i odciągnąć od niego wszelkie podejrzenia o matactwo… Można by rzec: majstersztyk manipulacji!
Nie było potrzeby pokazywać innych dzieł Piotra, bo tylko te informacje były konieczne do ogłupienia zbiorowej świadomości chrześcijan…
Oczywiście pisano potem różne inne dzieła (np. Apokalipsa Piotra), którym nadawano autorstwo Piotra, ale oficjalnie, do kanonu włączono tylko te 2… I zrobiono to z czystego wyrachowania. OK, wracamy do tekstu…]

17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sad od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? 18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajda? 19. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. [co tu jest ciekawe, to tymi wersetami zmanipulowano przesłanie Boga, które dał przez proroków (zbawienie wyjdzie od Izraelitów pod zakonem – nie mogę znaleźć wersetu, poszukam i jak znajdę to napiszę w komentarzu). Tutaj według autora tego tekstu, zbawienie wyjdzie od chrześcijan… To jest to samo, co opisuję w innych artach. Chrześcijanie dosłownie zawłaszczyli sobie słowa skierowane do Izraelitów] 5 Starszych wiec wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: 2. Paście trzodę Bożą, która jest miedzy wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, 3. nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. 4. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. 5. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym laskę daje. [bardzo mi się to nie podoba, pokorni to mamy być jedynie przed Bogiem, a nie przed “starszymi”, bo co, jeśli ci starsi prowadzą nas na zatracenie?]6. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego,
gdyż On ma o was staranie. 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 9. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. 11. Jego jest moc na wieki wieków. Amen! 12. Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie! 13. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.
14. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie. [tutaj tylko napomknę, że spotkałem się z poglądami według których Piotra nigdy nie było w Rzymie (Babilonie)… Nie wiem jaka tutaj jest prawda, ale w obliczu tego co wyszło w tym liście prawda może być różna… Warto być czujnym, gdy ktoś będzie się powoływał na ten fragment i o tym pamiętać. Póki co wkładam to do biblioteki w mojej głowie]

Podsumowanie

Ten art daje mi pewność co do tego, że nie istniało rdzenne chrześcijaństwo apostolskie… To jest fikcja… Chrześcijaństwo od początku było tylko i wyłącznie pawłowe. Argumentem koronnym w tej sprawie jest to, że w sfałszowanym 1 Liście Piotra obok legalizacji pawłowego blefu nowego przymierza, czytamy, że Piotr popierał chrześcijaństwo, tym samym z tego wynika, że Piotr popierał największe kłamstwo, za pomocą którego sfałszowano Biblię (jest to oczywiście niemożliwe).
Inaczej:
Jeśli ktoś próbuje zalegalizować blef nowego przymierza, to nie ma wątpliwości po czyjej stronie stoi… Ta sama osoba napisała nam, że Piotr był chrześcijaninem… Od razu rzuca się w oczy związek między chrześcijaństwem, a blefem nowego przymierza wymyślonym przez chrześcijan.
Ale to nie wszystko. W tym samym liście znajduje się szereg najrozmaitszych nawiązań do pawłowej dokrtynologii, a także późniejszej działalności ojców kościoła, którzy zbudowali chrześcijaństwo na nienawiści do Żydów. Bardzo się rzuca w oczy także mit o zesłaniu Ducha Świętego (przepowiedzianego w księdze Joela) w czasach apostołów, bo jak wiemy nastąpiło co najwyżej wylanie diabelskiego ducha na chrześcijan. Jak można twierdzić, że Bożego Ducha posiadają ci, co lekceważą zakon? Mało razy Bóg przepowiedział, że da nam nowego ducha, abyśmy wypełniali zakon, kiedy to ponownie ustanowi Królestwo Boże na ziemi? Chrześcijanie twierdzą, że mają zakon wypisany już w sercach, a więc nie muszą sobie nim zawracać głowy. Ich ogłupienie przypomina mi ogłupienie katolików, bo ranga absurdu jest podobna. Ale w sumie to źle napisałem, przecież tym artem pokazałem kolejny dowód na to, że chrześcijaństwo jest niemal tym samym, co katolicyzm, różnice są – owszem, ale znikome. To wszystko razem to jedna wielka kotłowanina babilońskich religii, które Bóg nakazał nam opuścić, abyśmy nie byli uczestnikami tego grzechu.

I ponownie, jestem bardzo zbudowany tym, co tutaj wyszło. Pewnie pojawią się kolejne wnioski, gdy dam sobie czas na przetrawienie tego tematu…

Brain Breaker

Advertisements

4 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 14 – 1 List Piotra – BARDZO WAŻNY ARTYKUŁ

 1. Szymon Pułkownik

  Krystianie, wykonałeś dobrą pracę. Bogu, Stwórcy trzeba za to dziękować, nie człowiekowi, stworzeniu.

  “Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze,
  ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu.
  Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów.
  Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć
  w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
  Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.”

  Ewangelia Jana 4:21-24

  Bóg wspaniale ujawnia Zachariaszowi fałszywego pasterza (mesjasza), czyli antychrysta
  w jedenastym rozdziale Księgi Zachariasza.

  Fałszywe przymierze to zbudowanie domu na piasku; przejście z zwiedzenia do zwiedzenia;
  To fundament chrześcijaństwa, który objawia się między innymi nienawiścią do Żydów i żydów, czyli traktowaniu wszystkich tak samo.

  “Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest
  niewolnikiem grzechu.
  A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
  Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.”

  “Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.” – co za bezczelne kłamstwo

  “I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?”

  Diabeł przez jego świat wyrządza nam to przez cały czas.

  “Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed
  każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, 16. lecz czyńcie to z
  łagodnością i szacunkiem.” – Chrystus z biczem

  Chrzest może być wymysłem diabła przez Pawła. Istniał Jan Chrzciciel? Od dawna zastanawia mnie dlaczego Syn Boga miałby przyjąć chrzest. Chrześcijanie, na przykład baptyści powołają się na:
  “Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody
  i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.”

  Powiedzą, że Chrystus dał przykład. Czego?

  Dlatego podaje się Piotra jako pierwszego papieża. Jan PAWEŁ II doszczętnie zniszczył ten kraj złamaniem dwóch pierwszych Przykazań naszego Ojca.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Dzięki za wersety w Ew. Jana o tym, że zbawienie wyjdzie od Żydów. Ale miałem na myśli jeszcze jakiś fragment u proroków, który to potwierdza. Jak znajdę to wkleję.
   Masz bardzo ciekawe przemyślenia i fajnie, że się nimi dzielisz…

   Like

   Reply
 2. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.2 Autentyczność Listów Piotra – Ewangeliusz Nathanielski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s