Co Szatan zrobił z Biblią cz.15 – Czy Izraelici zabili Mesjasza? Fałszerstwo Zachariasza 12:10

Tak na wstępie: Ten artykuł jest dosyć trudny i wiele czasu potrzeba na jego analizę.

Miałem taką rozmowę na fb, która stała się punktem wyjścia do tego całego artykułu. Tłumaczyłem chrześcijanom, że nie mamy obecnie nowego przymierza – oczywiście dla nich to jest zderzenie z pociągiem – ale nie o to tutaj chodzi. Bardzo ciekawe jest to w jaki sposób pawłowi chrześcijanie interpretują sobie nowe przymierze i kwestię Izraelitów… Jak oni się w tym odnajdują? Zerknijmy sobie, bo to ciekawe…Ktoś napisał do mnie tak (tożsamości zmieniłem):

Arek: [przymierze z Jer 31:31-40] chodzi w nim – o przyszłe przymierze z resztką Izraela, która nawróci się podczas wielkiego ucisku i ocaleje z Armagedonu, Boże pierwociny, 144 tys. z 12 plemion. To przymierze będzie kontynuacją Nowego Przymierza zawartego z prawdziwym Kościołem-Oblubienicą ponieważ ta resztka uwierzy w Jeszuę – Zachariasza 12:10. To jest to o czym pisał Paweł w Rzymian 11:25-27 – dosłownie przymierze po zgładzeniu ich grzechów. (…) Pan ustanowił Nowe Przymierze z Eklezją – Zgromadzeniem, które zbudował od podstaw. To przymierze nie zostało ustanowione z Izraelem! Sanhedryn jako władza religijno-ustawodawcza odrzuciła Mesjaństwo Pana Jezusa. Ta sama instytucja została reaktywowana kilka lat temu i nadal nie uznaje swojego Mesjasza. Ale to nie oznacza, że Nowe Przymierze w przyszłości nie obejmie resztki Izraela. Pan Jezus, Paweł i Jan, a także proroctwa starotestamentowe wyraźnie pokazują, że Nowe Przymierze obejmie Izrael ponieważ Boże powołanie i wybranie są nieodwołalne. Jednak zanim do tego dojdzie Izrael przejdzie przez Wielki Ucisk (czas utrapienia Jakuba), jednak z tego ucisku zostanie wybawiony (Jeremiasza 30:7). Bóg sam odwróci bezbożność Izraela i sam go wybawi i wtedy ustanowi z nimi Przymierze, które będzie kontynuacją przymierza Golgoty ponieważ ci ludzie UWIERZĄ W JEZUSA! I to jest część, która dotyczy Izraela ale nie jest związana z Kościołem- Oblubienicą.

Basia:  A ja dokończę za Arkiem ,że jak Ciało Chrystusa wreszcie będzie w komplecie wtedy na końcu uwierzą Żydzi ,Sam Bóg otworzy im oczy duchowe i poznają że Jezus Chrystus jest Mesjaszem którego przebodli . My którzyśmy uwierzyli powinniśmy nie marnować czas na niepotrzebne dyskusje ,ale głosić dobrą nowinę ,aby te owieczki które jeszcze błądzą w świecie,aby mogły usłyszeć głos Pasterza i pójść za Nim

Uwaga! Obie te wypowiedzi zawierają mnóstwo tez, z którymi się nie zgadzam, w zasadzie, to mógłbym napisać chyba ze 100 stron kontrujących te niedorzeczności, ale nie widzę takiej potrzeby,  przecież wystarczy, że piszę swoje tu, na blogu… Każdy chyba umie to zrobić sam, po tym co do tej pory pokazałem…W takim razie po co wam to pokazałem? Żeby wam udowodnić coś, o czym już pisałem nie raz….Chrześcijanie uważają, że to Żydzi zabili Jezusa… To jest najważniejsze… A całość podpierają wersetem Zachariasza 12:10. (oczywiście – kimkolwiek są ci “Żydzi”, ponadto nie tylko chrześcijanie tak twierdzą, tak twierdzi większość ludzi na świecie, myślicie, że ta większość ma rację?)

Na początek zwróćmy uwagę, że pod pojęciem “Żydzi” każdy rozumie co innego – tłumaczyłem już to wielokrotnie, np. na początku tego arta. Wniosek, który się sam nasuwa jest taki, że ludzie, którzy twierdzą, że Żydzi zabili Mesjasza i Go odrzucili, sami mogą być Izraelitami – wtedy były niezłe jaja, prawda kochani? Czyżbyście to wy sami zabili Mesjasza tzn. wasi przodkowie? Jak się z tym czujecie? Nie martwcie się jednak… To nie Izraelici zabili Mesjasza, spokojnie… Udowodnię to w tym artykule.

Wróćmy na płaszczyznę, na której operują chrześcijanie… Oni uważają, że są Izraelem duchowym, a ten Izrael “starotestamentowy” (według nich – Żydzi) też się kiedyś nawrócą, jak zobaczą, że sami zabili Mesjasza… Co za absurd… Żeby obalić cała logikę tego rozumowania, wystarczy, że udowodnię, że to NIE IZRAELICI ZABILI MESJASZA. Wstęp do tego tematu znajduje się w artykułach:

Nasienie Szatana wśród ludzi cz.1

Isus, Żydzi, Watykan, co się tak naprawdę stało? – luźne myśli

A więc, nie masz po co czytać dalej, jeśli nie rozumiesz, że wśród ludzi istnieje genetyczne potomstwo diabła – te istoty nie mają szans na zbawienie i z upodobaniem robią wszystko na przekór Bogu lub po prostu “mają Boga gdzieś”. To jest punkt wyjścia do zrozumienia tego, że to niemożliwe, aby Izraelici zabili Mesjasza, bo Izraelici to były dzieci Boże (i są nadal). I tutaj oczywiście kłania się księga Henocha (a tak wielu ludzi nawet nie wie o jej istnieniu).

Przejdźmy jednak do meritum i zobaczmy jak wygląda ten fragment Zachariasza w Biblii Warszawskiej. Zanim jednak zaczniemy to analizować, to powinniśmy mięć świadomość, że 12 rozdział Zachariasza jest o Izraelitach, a więc tam gdzie zaznaczyłem na czerwono, to miejsca, które nas szczególnie interesują, bo z nich wynika, że to Izraelici zabili Mesjasza.

Biblia Warszawska: Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Biblia Tysiąclecia: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

Biblia Gdańska: I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym.

Jak zobaczycie, Biblia Gdańska idzie we właściwym kierunku, choć używa niewłaściwego słowa, ale po kolei…Tutaj oczywiście każdy to pojmuje na swój sposób, bo jedni twierdzą, że Mesjasz to Bóg – jedna i ta sama Osoba, inni, że nie…, jeszcze inni mają zdanie gdzieś pomiędzy 1, a 2 poglądem. (jeszcze inni wierzą w trójcę ! 😀 ) Co jest jednak dla nas najważniejsze, to fakt, że nie ma to większego znaczenia (choć sam jestem zwolennikiem drugiego poglądu, a więc Bóg to nie Mesjasz) w toku prowadzonego przeze mnie rozumowania…

Teraz spójrzmy w Septuagintę Brentona: Zach 12:10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and compassion: and they shall look upon me, because they have mocked [me], and they shall make lamentation for him, as for a beloved [friend], and they shall grieve intensely, as for a firstborn [son].

I na tłumaczenie na polski, które mamy w polskiej Septuagincie: Zach 12:10 “A na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Podniosą lament nad nim jak nad kimś umiłowanym, płakać będą żałośnie jak po pierworodnym.”

A więc tutaj mamy zupełnie inny sens, nie ma mowy o “przebitym przez Izraelitów Mesjaszu”. Widać raczej, że chodzi o Boga, którego Izraelici poniżyli, bo odrzucili Jego Prawo. Dowód? Oto cały 12 rozdział Zachariasza, który przepisałem z polskiej Septuaginty:

12:1 Przesłanie słowa Pańskiego na temat Izraela. Mówi Pan, który napina firmament niebieski, podtrzymuje fundamenty ziemi, formuje w człowieku ducha. 2 Oto ja czynię z Jeruzalem rozchwianą bramę dla wszystkich okolicznych ludów. 3 W owym dniu uczynię z Jeruzalem chodnik zdeptywany przez wszystkie ludy. Każdy chodzący po nim szydzić będzie i wszystkie ludy ziemi zgromadzą się, aby wystąpić przeciw niemu. 4 W owym dniu – mówi Pan, Wszechwładca – będę smagać konia przerażeniem, a jego jeźdźca – obłędem. Spojrzę łaskawie na dom Judy, a wszystkie konie pogan porażę ślepotą. 5 Wtedy tysiącznicy Judy pomyślą sobie: Znajdziemy osadników dla Jeruzalem za sprawą Pana, Wszechwładcy, ich Boga. 6 W owym dniu uczynię z tysiączników Judy jakby płonące głownie wśród drzew, i jakby palące się lampy w słomie. Strawią wszystkie okoliczne ludy: z prawej i lewej strony. A samo Jeruzalem nadal będzie się zaludniać. 7 Pan będzie strzegł, tak jak na początku, bezpieczeństwa namiotów Judy, aby nie rosła pycha domu Dawida ani wyniosłość mieszkańców Jeruzalem wobec Judy. 8 W owym dniu Pan będzie osłaniał tarczą mieszkańców Jeruzalem i wątły wśród nich będzie w owym dniu jak mocny dom Dawida, a dom Dawida – jak dom Boga, jak anioł Pana wobec nich. 9 W owym dniu odnajdę wszystkie narody występujące przeciw Jeruzalem i zniszczę je. 10 A na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Podniosą lament nad nim, jak nad kimś umiłowanym, płakać będą żałośnie, jak po pierworodnym. 11 W owym dniu podniesie się wielki lament w Jeruzalem, jakby lament nad sadem granatowców, wyciętym na równinie. 12 Rozpaczać będą poszczególne plemiona w kraju, każde plemię osobno i jego kobiety osobno: osobno plemię domu Dawida i osobno jego kobiety, osobno plemię domu Nathana i osobno jego kobiety, 13 osobno plemię domu Lewiego i osobno jego kobiety, osobno plemię domu Symeona i osobno jego kobiety 14 i wszystkie pozostałe plemiona, każde osobno, i ich kobiety osobno.

Zestawmy razem BW i Septuagintę:

BW Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.

Septuaginta A na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Podniosą lament nad nim, jak nad kimś umiłowanym, płakać będą żałośnie, jak po pierworodnym.

Jest różnica? Jest i to ogromna…Jak to możliwe, że w księdze Zachariasza z Biblii Warszawskiej mamy “takie coś”? Może to “wyewoluowało przez miliardy lat z tekstu Septuaginty? 🙂 Życie mnie już parokrotnie nauczyło, że Septugainta jest najlepszym przekładem i dlatego jeśli widzę tak wielkie różnice w tłumaczeniach i ich następstwo (a więc fakt, że ludziom się wmawia, że to Izraelici zabili Mesjasza), to skłaniam się ku Septuagincie. Cała ta sytuacja przelała czarę goryczy i w końcu kupiłem sobie własną Septuagintę po polsku… Hurra! 🙂

Zadałem sobie jeszcze trud, aby poszperać w Septuagincie Brentona. Chciałem się dowiedzieć jakiego słowa użyto w tym 10 wersecie tam gdzie po polsku mamy “przebodli” i znaleźć jego poprawne tłumaczenie na polski. Oto, co znalazłem: W Septuagincie Brentona mamy czasownik: “because they have mocked [me]”.

Co to oznacza po angielsku? Czy to oznacza “przebodli”? Spytajmy autora Septuaginty Brentona… Poszukałem miejsc, w których użył tego samego czasownika, aby zobaczyć jak go rozumiał…

Sept Brenton Jer 20:7 Thou hast deceived me, O Lord, and I have been deceived: thou hast been strong, and has prevailed: I am become a laughing-stock, I am continually mocked every day.

Biblia Warszawska: Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie.

Biblia Tysiąclecia: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają.

Biblia Gdańska: Namówiłeś mię, Panie! a dałem się namówić; mocniejszyś był niż ja, i przemogłeś; jestem na pośmiech każdy dzień, każdy się ze mnie naśmiewa.

Inny fragment:

Sept Brenton Wyj 10:2 that ye may relate in the ears of your children, and to your children’s children, in how many things I have mocked the Egyptians, and my wonders which I wrought among them; and ye shall know that I [am] the Lord.

Biblia Warszawska: I abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, żem Ja Pan.

Biblia Tysiąclecia: i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że Ja jestem Pan.

Biblia Gdańska: Ażebyś opowiadał w uszach synów twoich, i wnuków twoich, com uczynił w Egipcie, i znaki moje, którem pokazał na nich, abyście wiedzieli, żem Ja Pan.

Inny przykład:

Sept Brenton Liczb 22:29 And Balaam said to the ass, Because thou hast mocked me; and if I [had] had a sword in my hand, I would now have killed thee.

Biblia Warszawska: Bileam zaś odpowiedział oślicy: Dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie; gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił.

Biblia Tysiąclecia: Balaam odpowiedział oślicy: Dlatego, żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił!

Biblia Gdańska: I rzekł Balaam do oślicy: Iż ze mnie szydzisz; bym był miał miecz w ręku swych, byłbym cię teraz zabił.

Inny przykład:

Sept Brenton 1 Samuela 6:6 And why do ye harden your hearts, as Egypt and Pharao hardened their hearts? [was it] not [so] when he mocked them, [that] they let the people go, and they departed?

Biblia Warszawska: Dlaczego znieczulacie wasze serca tak, jak Egipcjanie i faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść?

Biblia Tysiąclecia: Dlaczego upieracie się w sercach waszych tak, jak upierali się Egipcjanie i faraon? Czy nie pozwolili im odejść dopiero wtedy, gdy ich [Pan] ukarał?

Biblia Gdańska: A czemuż obciążacie serce wasze, jako obciążali Egipczanie i Farao serce swoje? izaż nie dopiero, gdy dziwne rzeczy nad nimi czynił wypuścili je i wyszli?

A więc na podstawie tych przykładów, jakie podałem, widać, że czasownik “to have mocked” nie oznacza”przebodli”. Idąc dalej tym tropem, poszukałem sobie miejsc w BW gdzie mamy użyty czasownik “przebodli”, żeby zobaczyć jakiego czasownika użyto w Septuagincie Brentona. I znalazłem tutaj:

Psalm 22:17.BW Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.

Pomyślałem tak: “Czy w Septuagincie na miejscu “przebodli” mamy “they have mocked“? Serce mi waliło i nerwowo szukałem wersetu, aż znalazłem:

Ten sam werset w Septuagincie Brentona: For many dogs have compassed me: the assembly of the wicked doers has beset me round: they pierced my hands and my feet(ani śladu tego słowa, zamiast tego mamy “pierced” jest to słowo o innym konkretnym znaczeniu – HURRA! 🙂 a więc słusznie podejrzewałem machinację! )

Z tego wynika, że w Zachariasza 12:10 nie powinno być “przebodli” i właściwy sens tego wersetu oddaje właśnie Septuaginta, a nie Biblia Warszawska!

Potwierdzenie znajdujemy w polskiej Septuagincie:Sfora psów mnie dopadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, rany mi wyryli na mych rękach i nogach.” Polska Septuaginta także nie tłumaczy nam tego wersetu jako “przebodli”!

Wiedząc już, że w Zachariasza 12:10 mamy sfałszowany werset, zastanówmy się dalej, jaki był cel tej machinacji… Zaglądamy do Ewangelii Jana, bo tam mamy arcyciekawy werset, który wyraźnie koresponduje z owym sfałszowanym wersetem w Zachariaszu. Żeby uchwycić kontekst, podam dłuższy fragment:

Ew Jana 19:24. Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być; aby się wypełniło Pismo, które mówi: Rozdzielili między siebie szaty moje, A o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. 25. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 26. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! 27. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ja ów uczeń do siebie. 28. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 29. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy wiec na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha. 31. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby wiec ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. 32. Przyszli wiec żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani; 33. a gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, ze już umarł, nie połamali goleni jego; 34. lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. 35. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe; i on wie, ze mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. 36. To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 37. A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli. 38. A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa; i pozwolił Piłat. Poszedł wiec i zdjął ciało jego. 39. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny i mirry i aloesu. 40. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. 41. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. 

Pod 36 wersetem w mojej Biblii Warszawskiej znalazłem odnośniki do tych miejsc Tory:

Wyj 12:46.W jednym i tym samym domu ma być spożyta, ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz; ani kości z niej nie złamiecie.

Liczb 9:12. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy.

To są 2 miejsca w pięcioksięgu, w których Bóg nam opisuje sposób spożycia Baranka i odnajdujemy tu oczywiste wskazania na Mesjasza… Baranek paschalny nie mógł mieć połamanych kości. Ale o dziwo nigdzie dookoła w opisie baranka paschalnego nie znalazłem niczego, co wskazywałoby na to, że Mesjasz będzie miał przebity bok.

I teraz tak: nie oznacza to, że relacja Jana nie jest prawdziwa. A jeśli usuniemy skażone wersety z Zachariasza, to gdzie znajdziemy proroctwa o tym, że Mesjasz będzie miał przebity bok? To pytanie pozostawiam Wam… Jeśli ktoś zna takie proroctwo, to bardzo proszę o komentarz… Póki co, ja nie znalazłem… Wtedy będę musiał nieco przerobić ten artykuł… Ale czy to możliwe, aby redaktorzy naszych Biblii nie znali tego proroctwa, gdyby ono istniało?

Mamy jeszcze taki fragment psalmu:

Psalm 34:21. Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

Ale także nie ma tu nic o przebiciu boku Mesjasza… Jak widzimy mamy kilka proroctw o tym, że Mesjasz nie będzie miał połamanych kości i o tym pisał Jan w 36 wersecie. Ale werset 37 pojawia nam się znikąd (tak uważam – przeczytaj jeszcze raz ponownie cały ten powyższy fragment Ew. Jana mając już tą wiedzę) i wiemy już, że 37 werset nawiązuje do sfałszowanego proroctwa z Zachariasza… Skoro to proroctwo jest fałszerstwem, to czy możliwe jest to, że werset 37 także jest fałszerstwem? Uważam, że jak najbardziej. Dlaczego? Ponieważ sfałszowane proroctwo z Zachariasza 12:10 oraz dopisany werset z Jana 19:37 razem dają nam taki obraz, ŻE TO IZRAELICI ZABILI MESJASZA! Do tego chcą nas przekonać autorzy tej manipulacji! Widzę w tym sens i wszystko bardzo pięknie pasuje do tego, co opisałem w artykule: Isus, Żydzi, Watykan, co się tak naprawdę stało? – luźne myśli

Dzieciom diabła (PRZYPOMINAM: udających Żydów) bardzo zależy na tym, abyśmy myśleli, że to naród wybrany zabił Mesjasza. To kłamstwo dało im podstawę do tego, aby rozpowszechniać nienawiść wobec prawdziwych Żydów (wolę określenie Izraelitów – jest pełniejsze). Ta doktryna stała się podstawą do powstania chrześcijaństwa. Wmawiano ludziom, że to Żydzi zabili Mesjasza – nie rozpoznali Go, ale mało tego: zabili! Na tej podstawie pokazywano chrześcijaństwo jako te “lepsze” i to już wystarczyło, aby rozpocząć tę sztuczną diabelską wojnę pomiędzy 2 religiami: judaizmem a chrześcijaństwem (obiema stworzonymi przez diabła). Zwracam wam uwagę, że ta wojna trwa do dziś i jeszcze trochę, a ludzie na mój widok (broda, frędzle, 100% ubrania) będą myśleć: o, to Żyd! To ten który zabił Jezusa i odpowiada za całe zło tego świata. Taki jest cel tej całej szatańskiej intrygi. Dzięki temu, że ludzie dają się na to nabierać, z tych genetycznie czystych Izraelitów (przerobionych na  “Żydów”) – ludzi przestrzegających Prawa – udało się diabłu zrobić znienawidzonych morderców i wyzyskiwaczy! A ponownie zwracam wam uwagę, że nie wszyscy odrzucili Mesjasza – w zasadzie co my o tym wiemy, skoro Watykan położył swoją łapę na te informacje i podaje nam tylko te, które chce? Prawda jest taka, że bogobojni Izraelici pod Torą bardzo szybko skojarzyli, że to był Mesjasz przepowiedziany przez proroków, bo Pisma wskazywały na to jednoznacznie. Inna opcja jest taka, że byli idiotami. Którą wybieracie?

To nie koniec. Pod tym 37 wersetem Ew. Jana (A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli) znalazłem odniesienie do wersetu z Objawienia: Obj 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

I zostawmy tu dywagacje, czy Bóg i Mesjasz to ta sama osoba i o kogo konkretnie tutaj chodzi – to jest mało ważne i do tego tematu – zbędne.

Ciekawe jest to, że słowa “przebili” którego użyto w tym wersecie, użyto także w przekładzie Biblii Tysiąclecia w tym sfałszowanym proroctwie Zachariasza oraz w Ew Jana 19:37 (wszędzie jest to samo słowo: przebili) – tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że tutaj wszystko gra! Bo niewnikliwy czytelnik pomyśli tak: “Skoro tu i tu i tu jest to samo słowo, to z pewnością te wersety ze sobą korespondują”. W przekładzie BW jest ciutkę inaczej, bo” przebodli” w Zachariaszu i w Ew. Jana, a “przebili” w Objawieniu i to może dać początek dociekaniom… (i faktycznie – ja poszedłem tą drogą). Po co wam to piszę? Aby pokazać, że Biblia Tysiąclecia to najgorszy przekład – totalna masakra. Ale również warto ją sprawdzać, bo te manipulacje również nas naprowadzają na prawdę. A więc Babilonowi zależy na tym, abyśmy wszystkie te miejsca kojarzyli ze sobą – i żebyśmy zrozumieli, że to Izraelici – naród wybrany – zabili Mesjasza!

Wracamy do podobieństwa wersetów Ew Jana 19:37 i Obj 1:7. Jeśli wierzymy, że Biblia jest 100% Słowem Bożym, to zaczniemy się tutaj zachwycać – jakie to piękne – układa się w jedną całość… Ale to nie możliwe. Dlaczego?

1. Proroctwo Zachariasza 12:10 to fałszerstwo.

2. Ew Jana 19:37 (A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli) mówi o jakimś miejscu w Piśmie, w którym jest napisane, że “zobaczą, kogo przebodli”. Ale ja pytam o którym miejscu? Bo Zachariasz odpada… Przed momentem to udowodniłem… A więc gdzie było to miejsce, na które RZEKOMO wskazywał Jan? Jest jeszcze jakieś inne miejsce, w którym jest mowa, że “zobaczą kogo przebodli” poza tym z Zachariasza? Jeśli jest, to dlaczego nie mam stosownego odnośnika pod tym wersetem z Ew. Jana? Mam tylko odnośnik do Zachariasza i do Objawienia… Skoro tego miejsca nie było u Zachariasza, to może Jan miał na myśli ten werset 1:7 z Objawienia? Czy to jest możliwe? A co zostało napisane wcześniej? Ewangelia Jana, czy Objawienie Jana? Oczywiście najpierw Ewangelia, a skoro tak, to w momencie pisania swojej Ewangelii Jan nie mógł się powoływać na Objawienie, bo ono jeszcze nie istniało… A może Jan dopisał ten 37 werset do swojej Ewangelii po tym, jak napisał już Objawienie, bo zauważył, że to pasuje? Byłbym w stanie w to uwierzyć, gdyby nie owe fałszerstwo w Zachariaszu… Jeśli masz co do tego wątpliwości, to przeczytaj ten artykuł ponownie i sam rozsądź w co wierzysz mając już pełen obraz sytuacji. Ja nie wierzę w to, że 37 werset 19 rozdziału napisał Jan, bo układa mi się to w spójną całość z tym, co do tej pory zrozumiałem! Uważam, że werset 1:7 z Objawienia dotyczy wszystkich ludzi, a nie tylko Izraelitów – tak jak nam usiłuje wmówić Watykan.

A więc powtarzam: TO NIE IZRAELICI ZABILI MESJASZA! Choć Jego śmierci są winni wszyscy ludzie, którzy odstąpili od zakonu, to nie zmienia to faktu, że zrzucanie winy na Izraelitów to interes dzieci diabła z Watykanem na czele. A chrześcijanie są nieświadomymi aktorami tego teatru diabła.

A więc jaką wartość mają wszystkie teorie chrześcijan, których przykłady podałem na początku artykułu? Żadną? Niestety tak… Te wszystkie teorie są warte mniej niż zero!

Brain Breaker

P.S. Mam jeszcze na uwadze pewną rzecz. Kiedy będę miał kompletny materiał to napiszę o tym w komentarzu lub dodam aktualizację artykułu.

Advertisements

4 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz.15 – Czy Izraelici zabili Mesjasza? Fałszerstwo Zachariasza 12:10

 1. Monika

  Zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. A oto jak Zachariasza 12 jest napisane w Biblii Hebrajskiej -w Tanachu, przepisane z tłumacz. Cylkowa z 1901 r.

  1. Wyrocznia. Słowo Wiekuistego o Israelu, wyrzeczenie Wiekuistego, który rozpostarł niebo i ugruntował ziemię, a ducha człowieka w jego wnętrzu ukształtował.
  (ADNOTACJA: Ponieważ w całym rozdziale tylko o Judzie i Jerozolimie mowa, wyraz Israel oznacza nie państwo północne lecz wyłącznie Judeę.)
  2. Oto obrócę Jerozolimę w czarę odurzenia dla wszystkich ludów okolicznych, a zmuszony będzie i Juda uczestniczyc przy oblężeniu Jerozolimy.
  (ADNOTACJA: Czara pełna odurzającego napoju, po który ludy chciwie sięgną, ale który im śmierc przyniesie. Ucierpią przy tym srodze i mieszkańcy Judei, zmuszeni do nieprzyjaciół się przyłączyć i w walce przeciw Jerozolimie uczestniczyć.)
  3. I stanie się dnia onego, że uczynię Jerozolimę kamieniem cięzkim dla wszystkich ludów: Każdy, który go dźwignie urazi się i skaleczy, a choćby się zgromadziły przeciw niej wszystkie narody ziemi.
  4. Dnia onego, rzecze Wiekuisty, porażę każdego konia strętwieniem, a każdego jeźdźca jego szałem; ale nad domem Judy będę miał oczy otwarte, gdy wszystkie rumaki narodów ślepotą porażę.
  5. Wtedy pomyślą sobie ksiązeta judzcy w sercu swojem: podporą silną są mi mieszkańcy Jerozolimy gwoli Wiekuistemu zastępów, Bogu ich.
  (ADNOTACJA: Książęta judzcy w wymienionych szeregach walczyć zmuszeni, widząc bohaterską obronę stolicy i zamieszanie w tłumach pogańskich nabiorą świeżej otuchy i odwagi).
  6. Dnia onego włożę książeta judzkie niby patelnię rozżarzoną między drwa, i niby pochodnię goręjącą między snopy, tak że chłonąć będą na prawo i na lewo wszystkie narody okoliczne, Jerozolima zaś zostanie nadal na miejscu swem w Jerozolimie.
  (ADNOTACJA: Wskutek tego obrócą oręż swój przeciw poganom, dla których w najwyższym stopniu niebezpiecznymi się okażą. Jerozolima zostanie zaś na miejscu, jak ów kamień ciężki, którego nikt nie poruszy).
  7. Przedewszystkiem dźwignie Wiekuisty namioty Judy, aby się sława domu Dawida i sława mieszkańców Jerozolimy nad Judą nie wywyższała.
  (ADNOTACJA: Bohaterskim czynem swoim wyzwoląksiążęta najprzód kraj judzki, a to dlatego, aby się stolica i dom królewski wobec ludu nie chełipły i nie wywyższały).
  8. Dnia onego osłoni Wiekuisty mieszkańców Jerozolimy, a będzie najsłabszy wpośród nich dnia onego jako Dawid, a dom Dawida jako istota boska, jako anioł Wiekuistego przed nim.
  (ADNOTACJA: Nadludzka odwaga natchnie najsłabszych energią, w szczegolnośc zaś odznaczy się dom Dawida, który okaże się ludowi jako ów anioł Boży, towarzyszący mu w jego walkach zwycięskich).
  9. I stanie się w on dzień, ze postaram się wytępić wszystkie narody, któreby przyciągnęły przeciw Jerozolimie.
  10. Wyleję zaś na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i miłosierdzia i spoglądać będą ku Mnie, przy każdym którego (poganie) przebiją, i opłakiwać go będą jako się opłakuje jedynaka, i gorzko nad nim zawodzić jako się zawodzi nad pierworodnym.
  (ADNOTACJA: Wielu z wymienionych Judejczyków padnie w owych zapasach z ręki pogan, śmierc ich jednak dla sprawy świętej poniesiona, nie przejdzie bez współczucia i bez serdecznego wspomnienia. Ciężka żałoba ogarnie kraj cały, który ofiary te gorzko opłakiwać będzie, a w szczególności Jerozolimę i panującą w niej rodzinę królewską).

  Liked by 1 person

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Tak, zrobiło się bardzo ciekawie, bo Biblia Cylkowa potęguje to, co pokazałem w tym wpisie. Jest jeszcze okrutniejsza dla babilończyków niż Septuaginta. Jeśli dołożymy do tego fakt, że te wersety w apokalipsie to kolejna manipula, to sytuacja staje się jeszcze prostsza. Babilon wymyślił, że Izraelici zabili swojego Mesjasza. Po co to zrobili? Aby zrobić z Izraelitów pod zakonem idiotów i ośmieszyć ich wobec chrześcijan.

   Like

   Reply
 2. Szymon Pułkownik

  W “słowniku pwn” podają, że: “przebóść”, czyli w formie przeszłego czasu: “przebodli”, oznacza: «przekłuć czymś ostrym».
  Odkąd poznałem znaczenie tego powszechnie nieużywanego, bo najprawdopodobniej bardzo starego słowa, od razu skojarzyłem je z gwoźdźmi, a nie z włócznią.
  Co miałeś jeszcze na uwadze do tego wpisu?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s