Co Szatan zrobił z Biblią cz. 16 – “Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel”

Jakoś tak się złożyło, że w ostatnim czasie kilku ludzi mnie pytało o słynne miejsce “a panna pocznie i porodzi syna i da mu imię Immanuel”… Pytali mnie: dlaczego tam jest Immanuel, skoro powinno być Jezus? Moja odpowiedź była taka, że jeszcze tego nie przerabiałem i nie wiem co na to powiedzieć…

Aż w końcu zerknąłem na to pod wpływem jednego człowieka i to co znalazłem okazało się…hm sami oceńcie. Od razu odsyłam zainteresowanych do artykułu tego gościa. Nie wiem o nim wiele, bo dopiero co się zainteresowałem się jego artykułami. Namiar na niego dostałem od znajomego. Autor tego artykułu podważa Mesjasza – uważa, że Go nie było. Długo zbierałem się do tego, aby poczytać jego argumenty i czeka mnie sporo pracy. Dlaczego chcę to sprawdzić? Bo jeśli ja mam rację (a uważam, że Mesjasz był), to powinienem być w stanie to udowodnić. Po drugie nauczyłem się, że nie ma co się bać takich tematów, bo dzięki ich badaniu prawda wychodzi na jaw. A moim celem jest jedynie jej znalezienie. Odbyłem nawet z nim rozmowę na fb, ale ją usunął. Na szczęście ją skopiowałem, może kiedyś to opublikuję jak uznam, że warto, a wyraźnie się w niej pogubił. Ponieważ pierwszy raz posługuję się jego artykułem i podaję linka, to chcę abyście wiedzieli, że jego stronka jest ciekawa, ale to nie ten poziom analizy… Ten gość chyba niewiele wie o Szatanie i tym co się dzieje… Dlatego korzystam z jego źródła pomocniczo, ale nie traktuję go równorzędnie. Póki co skoncentrujmy się na głównym temacie arta czyli, zerknijmy co znajduje się w Ewangelii Mateusza:

Mat 1:20 gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. 21 A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. 22 A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: 23 Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

Oczywiście wszyscy chrześcijanie twierdzą, że to wypełnione proroctwo o Mesjaszu . A do wczoraj ja razem z nimi… Co mamy w Izajaszu? Żeby to zrozumieć trzeba przeczytać cały rozdział 7:

BW 7:1 Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. 2. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. 3. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału Górnego Stawu, na drogę Pola Foluszników, 4. i powiedz mu: Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza, 5. ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: 6. Wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. 7. Tak mówi Wszechmogący, Pan: To się nie stanie i tak nie będzie! 8. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn; i jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. 9. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. 10. I znowu rzekł Pan do Achaza tak: 11. Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze! 12. Na to odpowiedział Achaz: Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. 13. Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? 14. Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. 15.Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. 16. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. 17.Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud,i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy – przez króla Asyrii. 18. I stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej, 19. i przybędą, i usiądą wszystkie w jarach rzecznych i w rozpadlinach skalnych, i na wszystkich krzakach ciernistych, i na wszystkich wygonach. 20. W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. 21. I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce, 22. A z powodu obfitego udoju mleka żywić się będzie śmietaną; zaiste, śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, kto pozostanie w kraju. 23. I stanie się w owym dniu, że każde miejsce, gdzie jest tysiąc krzewów winnych wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem. 24. Będzie się tam chodzić tylko uzbrojonym w strzały i łuk, bo cały kraj porośnie cierniem i ostem. 25. I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką; i staną się one wygonem dla wołów i będą deptane przez owce.

Na samym wstępie, zauważmy, że: (cytuję pana Jehoszuę (Jozuego w naszym języku)):

“Chrześcijanie twierdzą ze proroctwo Izajasza wypełniło się ponieważ mesjasz chrześcijan został urodzony przez pannę – dziewice tak jak Izajasz prorokował że “panna” pocznie. Jest to błędna teoria ponieważ słowo הָעַלְמָה (młoda kobieta) używane w proroctwie Izajasza nie oznacza panny,dziewicy jak twierdzą chrześcijanie, ale jest określeniem dla młodej kobiety która może być młodą mężatką.”

Sprawdziłem to w Septuagincie i faktycznie tak jest, cytuję autora polskiej Septuaginty – pana Popowskiego (przypominam – księdza – nie zdziwcie się tym co pisze):

Wyraz grecki PARTHENOS, użyty tutaj w Septuagincie, może oznaczać także młoda mężatkę. To zatem tak zatem niezwykłe proroctwo niekoniecznie musi się odnosić do Dziewicy Maryi i Chrsytusa, Mesjasza. Przyjmuje się dwa jego sensy: historyczny, według którego odnosi się do ono do jakichś konkretnych osób, bliskich Achazowi i prorokowi Izajaszowi, oraz alegoryczny, zapowiadający dziewiczą matkę Maryję i Jezusa Chrystusa, jako obiecanego Mesjasza, “Boga z nami”.

Ponadto sprawdziłem, że w tzw. “NT” (pisanym po grecku), użyto w ew. Mateusza tego samego słowa (parthenos). Z tego wynika, że warto by było się zastanowić o czym jest to proroctwo, a nie bezmyślnie wierzyć, że to chodzi o Mesjasza…

Zanim przyjrzymy się całemu 7 rozdziałowi, to warto zastanowić się nad kluczową sprawą: z proroctw Izajasza wynika, że Mesjasz nie popełnił nieprawości tzn. nie przekroczył zakonu, czyli był bez grzechu. A co mamy w tym proroctwie Izajasza?

BW 15.Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. 16. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.

Czyżby Mesjasz był grzesznikiem do pewnego momentu życia? Przecież to jest absurd. Jakie jest wytłumaczenie tego nonsensu? To nie jest proroctwo o Mesjaszu. Żeby to zrozumieć, wystarczy się WCZYTAĆ w cały rozdział 7 Izajasza. Rozdział ten opowiada nam o czasach, kiedy południowa Judea i północny Izrael były już podzielone i prowadziły wojnę. A król północnego Izraela sprzymierzył się z królem aramejskim, żeby napaść na Judeę. A więc Bóg w tym proroctwie zwrócił się do Achaza – króla Judei, aby ten się nie lękał, bo to wszystko tym 2 sprzymierzonym królom się nie uda, sam Bóg tego przypilnuje. (Swoją drogą to jest przygnębiające, że Judea i Izrael prowadziły wojny, ale jest to przytłaczający dowód na to, że w dzisiejszych czasach nie jest możliwe to, aby Izraelitami byli tylko ci, co podają się za Żydów – oni się nawzajem tłukli i Bóg najpierw wygnał i rozproszył Izraelitów z północnego Izraela a po ponad 100 latach (około) to sam zrobił z Judejczykami (przypominam – także Izraelitami, bo wszyscy pochodzą od tego samego ojca: Jakuba) A więc zobaczmy jeszcze raz na spokojnie, o czym jest ten rozdział i to proroctwo. Zapomnijmy na chwilę o praniu mózgu, które dostaliśmy wiadomo od kogo:

7:1 BW Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć. 2. A gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. 3. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału Górnego Stawu, na drogę Pola Foluszników, 4. i powiedz mu: Miej się na baczności i bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni dymiących, gdy płonie gniewem Resyn z Aramem i syn Remaliasza, 5. ponieważ Aram, Efraim i syn Remaliasza uknuli zło przeciwko tobie, mówiąc: 6. Wyruszmy do Judy i przestraszmy ją, i podzielmy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. 7. Tak mówi Wszechmogący, Pan: To się nie stanie i tak nie będzie! 8. Gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn; i jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem.[tutaj robimy STOP, bo to zdanie mi zaśmierdziało atakiem na naród wybrany. Izraelici nigdy nie przestali i nie przestaną być ludem wybranym Boga – to jest takie ABC Biblii. Mimo tych wszystkich okropności, które popełnili, Bóg i tak odnowi z nimi przymierze i nigdy ich do końca nie znienawidził. A więc zostali rozproszeni po całym świecie, ale nigdy nie przestali być ludem Boga. A więc sprawdziłem to zdanie w Septuagincie i faktycznie ma ono inny sens:

8. Stolicą Arama jest Damaszek, a jeszcze tylko sześćdziesiąt pięć lat i skończy się panowanie Efraima nad ludem. Jest różnica? Jest ogromna różnica. Skończy się panowanie Efraima nad ludem, bo Izraelici zostaną wydani w ręce Asyryjczyków i wygnani z ziemi obiecanej… Szok!

9. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. 10. I znowu rzekł Pan do Achaza tak: 11. Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze! 12. Na to odpowiedział Achaz: Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. 13. Wtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie?[ tu też mi zaśmierdziało, bo to jest kolejny atak na naród wybrany, ale gdyby nie Septuaginta, to bym tego nie wyłapał. Zobaczcie jak to zdanie brzmi w Septuagincie:

13. Na to rzekł: “Słuchajcie zatem, domu Dawida: Czy to mała dla was rzecz iść z wojną przeciw ludziom, a jakże ośmielacie się toczyć wojnę z Panem? ]

 14. Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel. 15.Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. 16. Gdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony. [mowa o Izraelu a więc kraju króla Pekacha, syna Remaliasza. Ale Bóg mówi, że Judę spotka ten sam los. Dalej jest opis tego co się stanie z Judą – w Septuagincie 17 werset nie pozostawia wątpliwości:

“17. Ale i na ciebie, na twój lud, na dom twojego ojca Bóg sprowadzi takie dni, jakie się nie zdarzały od czasu, kiedy Efraim odłączył się od Judy”. BW podaje tak, że nie wiadomo czy chodzi i Izrael czy o Judę:] 

17.Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud,i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy – przez króla Asyrii. 18. I stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej, 19. i przybędą, i usiądą wszystkie w jarach rzecznych i w rozpadlinach skalnych, i na wszystkich krzakach ciernistych, i na wszystkich wygonach. 20. W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Rzeką, ręką króla asyryjskiego, głowę i włosy na nogach, a także zarost na brodzie usunie. 21. I stanie się w owym dniu, że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce, 22. A z powodu obfitego udoju mleka żywić się będzie śmietaną; zaiste, śmietaną i miodem żywić się będzie każdy, kto pozostanie w kraju.

A teraz zwróć uwagę na te fragmenty o na czerwono – widać, że 15 i 22 werset opisuje tę samą sytuację: i tu i tu mamy zsiadłe mleko/śmietanę i miód – to jest ten sam czas – ale z przekładu BW widać to niezbyt wyraźnie, bo raz jest zsiadłe mleko, a raz śmietana. Zobaczmy co mamy w Septuagincie:

14. Dlatego sam Pan da wam znak: oto panna [w oryginale PARTHENOS – czyli także młoda mężatka] pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty masz go nazwać imieniem Emmanuel. 15. Będzie jadał masło i miód, dopóki nie nauczy się rozpoznawać dobro i zło, aby nie ulegać złu, a wybierać dobro.

22. Z racji wielkiej obfitości mleka wszyscy pozostawieni w tym kraju spożywać będą masło i miód.

W Septuagincie nie ma wątpliwości, że chodzi o to samo: 2 razy masło i miód – czyli mamy potwierdzenie mojej tezy. CZYLI TO PROROCTWO NIE MOŻE SIĘ ODNOSIĆ DO CZASÓW MESJASZA.

Mało tego!!!

Jest ogromna różnica między BW, a Septuagintą:

BW:Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel

Septuaginta: oto panna pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty [czyli Achaz – król Judei!] masz go nazwać imieniem Emmanuel 

Dowód? Do kogo Izajasz miał skierować te słowa według Septuaginty?

Sept 7:10 I jeszcze takie słowa nakazał Pan przekazać Achazowi: 11 “Poproś o jakiś znak dla siebie od Pana, twojego Boga: czy to gdzieś w głębokich odmętach, czy u góry”. 12 Achaz odpowiedział: “Nie śmiem prosić, ani wystawiać Pana na próbę”. Na to rzekł: “Słuchajcie zatem, domu Dawida: Czy to mała dla was rzecz iść z wojną przeciw ludziom, a jakże ośmielacie się toczyć wojnę z Panem? 14 Dlatego sam Pan da wam znak: oto panna [w oryginale PARTHENOS – czyli także młoda mężatka] pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty masz go nazwać imieniem Emmanuel.

A więc mamy POZAMIATANE! Masakra!

Więcej argumentów jest w podanym artykule Jozuego, ale akurat tego autor nie zauważył, bo nie posługuje się Septuagintą! Wracamy do przekładu BW]

23. I stanie się w owym dniu, że każde miejsce, gdzie jest tysiąc krzewów winnych wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem. 24. Będzie się tam chodzić tylko uzbrojonym w strzały i łuk, bo cały kraj porośnie cierniem i ostem. 25. I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką; i staną się one wygonem dla wołów i będą deptane przez owce.

Widać wyraźnie, że Bóg zwrócił się do Achaza, aby ten czekał na znak: urodzi się w jego kraju chłopiec, który będzie się żywić masłem i miodem, a Achaz ma mu nadać imię Emmanuel tzn. Bóg z nami. Nie można interpretować tego proroctwa tak jak chrześcijanie. To się po prostu nie trzyma kupy i jest nielogiczne, niedorzeczne, absurdalne i całkowicie niemożliwe. To proroctwo nie jest o Mesjaszu i mamy rozwiązany problem imienia Emmanuel… Jest to manipulacja chrześcijan. Słyszałem kiedyś taką opinię, że tam nie mogło być prawdziwego imienia Mesjasza, żeby Herod nie wiedział jak On będzie mieć na imię, żeby nie mógł Go zabić… Dziś już wiem, że to bajka…

Ale żeby nie było tak pięknie, to pokażę wam jeszcze dowód na to, że ta Septuaginta, którą dysponujemy nie jest wolna od machinacji. Jeśli przeczytacie sobie jeszcze raz powyższe wersety BW od 18 do 25, to zauważycie, że jest tam opis kary, która miała spotkać Judeę, a więc spustoszenia kraju z Bożej woli. Miał panować nieurodzaj. Niestety ostatni werset w Septuagincie brzmi jakby został nie wiadomo z jakiego powodu sfałszowany.

BW 25. I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, którą niegdyś okopywało się motyką; i staną się one wygonem dla wołów i będą deptane przez owce.

Septuaginta 25. Każda góra nadająca się do uprawy będzie oborywana i nie wtargnie tam żaden strach. Wolna od nieużytków i kolczastych krzewów będzie pastwiskiem owiec i wybiegiem dla królów.

Albo, albo…

A więc trzeba zawsze uważać, bo nie można ufać we wszystko co jest napisane w Septuagincie tylko dlatego, że to Septuaginta. Nie dysponujemy greckim oryginałem Septuaginty, a najwcześniejszy manuskrypt jaki mamy przepisywał satanista Orygenes… Nie podważa to jednak mojego toku myślenia, który przedstawiłem do tej pory, choć jest to niepokojące.Teraz wypadałoby zajrzeć do ewangelii Mateusza i zobaczyć skąd to w ogóle się tam wzięło.

Mat 1:18-25 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. 19. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ja opuścić. 20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. 21. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od  grzechów jego. 22. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: 23. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. 24. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. 25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Teraz tak. Na wstępie weźmy pod uwagę, że sam początek ewangelii Mateusza, a więc rodowód Mesjasza, to bajka. Dlaczego? Jak można w to wierzyć, skoro w ewangelii Łukasza ten rodowód wygląda zupełnie inaczej? Nie zgadza się nawet liczba pokoleń nie mówiąc o kolejnych potomkach. (podaję link, bo Jozue już to opisał (ale też wiele innych osób to zauważyło, akurat on ma to przejżyście rozpisane), więc po co mam tracić czas, żeby to powielać…) Który rodowód jest prawdziwy? Ten z Łukasza odpada, bo jak wiemy ten gość był jawnym satanistą, a więc zostaje nam ten z Mateusza… Ale czy on jest wiarygodny? Zaraz po tym rodowodzie mamy to, co przytoczyłem powyżej, czyli wersety 18-25, które jak się okazuje zawierają straszną manipulację ubliżająca inteligencji dziecka… Pytanie jest takie: jeśli w 22 i 23 wersecie znajduje się to żenujące kłamstwo, to co mamy sądzić o wersetach, które znajdują się dookoła? No cóż, dla mnie wniosek jest oczywisty. Myślę, że coraz mniej wiem o prawdziwym Mesjaszu, bo nie wierzę w tę bajkę. Aż wierzyć się nie chce, że może to być plagiatem egipskiego kultu Ozyrysa… Nie można tego wykluczyć w obliczu tak ciężkich dowodów. Wygląda mi to na ewidentną wymyśloną historyjkę, a sposób jej legalizacji ubliża mojej inteligencji.

Istnieje jeszcze inne rozwiązanie tego problemu: namieszano w Izajaszu, a nie w tym fragmencie ew. Mateusza. Jednak w obliczu dowodów, które do tej pory zgromadziłem, uważam, że o wiele bardziej prawdopodobne jest fałszerstwo ewangelii. Bardzo pomocna w tym okazuje się Septuaginta – jak zwykle – nawet w takiej wersji, w jakiej ją mamy, ale najwięcej rozumiem dzięki prawidłowym interpretowaniu listów satanisty Pawła – bardzo mi to pomaga w poznaniu.

Myślę, że jest to bardzo mocny dowód na to, że ewangelii Mateusza nie pisał apostoł Mateusz – opisałem już wiele absurdów np. kazania na górze. Nie oznacza to jednak, że nie zawiera ona prawdziwych wypowiedzi Mesjasza. Redaktor tej ewangelii mógł mieć dostęp do prawdziwych wypowiedzi Mesjasza i wszystko ładnie zmieszał. Np. spodziewam się, że proroctwo o wielkim ucisku i znakach końca świata jest prawdziwe. Jeśli ono się sprawdzi, to znaczy, że mam w całości kupić ew. Mateusza (o ile tego dożyję)? Jeśli Mesjasz ujawnia nam diabelskie geny faryzeuszy i potwierdza w ten sposób księgę Henocha, to także oznacza, że mam w całości kupić tę ewangelię? Bardzo mądrze zastawiona pułapka… Ale ja się już złapać nie dam.

Jest to kolejny cios w chrześcijaństwo. Widzę, że trzeba będzie przeanalizować wszystkie te miejsca w ewangeliach, w których mamy odnośniki do proroków, bo w obliczu tego co tu wyszło widać, że nie można bezmyślnie wierzyć w to, że wszystko się zgadza. Ostateczni redaktorzy tzw. NT albo byli pijani jak pisali swoje teksty, albo byli satanistami, albo jedno i drugie. Jak można wierzyć, że to w 100% natchnione Słowo Boże? Jak daleko sięga matrix…? Nie dysponujemy oryginałami tych tekstów, a wszystko przeszło przez macki pawłowego Babilonu Wielkiego. Nawet ewangelia Jana, co pokazałem w przykładowo w tym arcie, a także w tym.

Wracając do omawianego przeze mnie fragmentu ew. Mateusza… Zawiera on istotę wierzeń chrześcijan. Jeśli nagle okazuje się, że jest niewiarygodny, to jakim cudem możemy dalej wierzyć w chrześcijańskiego (pawłowego) Jezusa? Poczęcie z ducha świętego (który jest wymysłem Łukasza i Pawła stworzonym na potrzeby legalizacji chrześcijaństwa) nagle zaczyna pasować do fikcyjnych teorii tych dwóch panów. Czy nie jest tak, że Mesjasz miał pochodzić z rodu Dawida? To są bardzo ciekawe zagadnienia, a ich konsekwencje są bardzo daleko idące.

Piszę o tym z taką łatwością, bo WIERZĘ w to, że Mesjasz był, a Jego nauki częściowo sfałszowano, na co znalazłem dowody (głównie dzięki pawełkowi – i to jest IRONIA LOSU tego pana, a zwycięstwo Boga). Gdybym ich nie posiadał, to na samą myśl, żeby zastanowić się nad tymi zagadnieniami miałbym mokre spodnie ze strachu… I w takim strachu żyją pawłowi chrześcijanie, dlatego mało kto jest w stanie na spokojnie to przeanalizować.

Nie wiem dokąd zaprowadzi mnie to wszystko, ale nie dam z siebie robić idioty, gdy widzę tak oczywistą manipulację sensem proroctwa! A dowody przemawiają za tym, że zmanipulowano ewangelię, a nie księgę Izajasza. Widać, że manipulacja tekstami proroków, to było ulubione zajęcie redaktorów naczelnych tzw. NT, co pokazałem już wcześniej choćby w poprzedniej, 15 części serii.

Brain Breaker

Advertisements

12 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 16 – “Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel”

 1. theredbrainbreakerkstian Post author

  Jeszcze jedna rzecz: znajomy mi podesłał pewien tekst tego Jozuego, który gościa nieco obnaża i ostrzegam, aby na niego uważać, bo może być płatnym agentem. Po naszej rozmowie zablokował mnie dziś na fb. Ale pomimo tego zadam sobie trochę trudu żeby poczytać co pisuje, bo może mi to pomóc – jak widać po tym arcie. A linki do jego strony podałem, ale nie szkodzi, bo swoje rozumy macie.

  Like

  Reply
 2. Mirek

  Przeczytałem na szybko kilka tematów.Gość pisze bardzo sensownie,podając wiele dowodów wprost z Bibli.Trzeba to spokojnie przebadać.Jego wersja o Mesjaszu daje wiele do myślenia.Ja uważam że Mesjasz był,tylko tzw.Nowy Testament nie wiele nam mówi prawdy.Z drugiej strony coś mi podpowiada że,może dopiero przyjdzie.Temat bardzo rozwojowy,trzeba sprawdzić inne proroctwa, może coś odkryjemy.

  Like

  Reply
 3. mirmal

  Witam Brain
  Najciekawsze w tym wszystkim jsst to jak sie czyta Ezachiela roz.40-48
  o odrestaurowaniu krolestwa Bozego,nie ma wogole slowa o Mesjaszu
  co jest bardzo dziwne .
  pozdrawiam

  Like

  Reply
 4. Mirek

  Znalazłem pierwszy minus strony Jozuego.Uważa On że,dzisiejszy Izrael jest kontynuacją starodawnych Izraelitów.Cytat;„Nie będzie zabrane Jehudzie berło ani prawodawca spośród jego potomków, aż przyjdzie włądca jego i jemu będą posłuszne narody” – Po zburzeniu Światyni Nabuchodonozor wziął Sedecjasza, króla Jehudy do niewoli. Sedecjasz był ostatnim królem z plemienia Jehudy. Od tamtej pory do roku 1948 obecnej ery Jehuda nie posiadał całkowitej władzy w Ziemi Jisraela.Dopiero od 1948 roku obecnej ery kiedy powstało Państwo Izrael możemy twierdzic ze Jehuda posiada władze .Dopiero w obecnych czasach kiedy Jehuda ma władze całkowita w Ziemi Jisraela jest możliwe że ujawni sie Mesjasz.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tak, też już mi się to rzuciło w oczy… Czyli tak jak pisałem… Ten gość niewiele wie o diable, masonach i tym całym cyrku który widzimy – dlatego nie traktuję równorzędnie jego tekstów. To wyszło w tej rozmowie którą z nim odbyłem, chyba będę musiał ją wam pokazać.

   Like

   Reply
 5. monika8000

  Jest jeszcze kilka mi znanych argumentów lub nawet dowodów przeciwko natchnieniu ew. Mateusza oraz jej autorstwa niby apostoła Mateusza.

  Kilka odnalazłam tłumacząc ten artykuł: http://www.holybooks.info/matthew.html

  Początek artykułu brzmi tak: Ew. Mateusza – Oszustwo!

  “Ewangelia Mateusza
  Tworzy pierwszą księgę Nowego Testamentu. Oto kilka ważnych faktów o niej:
  Czas Autorstwa:
  Ewangelia Mateusza została napisana po upadku świątyni żydowskiej w 70 r. ne., w Syrii, prawdopodobnie w tym samym czasie co i Ewangelia Łukasza, (powstały nieświadomie do siebie nawzajem), a prawie na pewno została napisana przed 100r. ne. Pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Mateusza, Narodziny z Dziewicy i Genealogia, nie zostały zawarte w pierwszych wersjach ewangelii Mateusza, lecz dodano je w późniejszym terminie.
  Kopia ew. Marka:
  Ewangelia Mateusza zawiera 92% tekstu Marka! To niemal kopia; Mateusz poprawił wiele „pomyłek” Marka dotyczących żydowskich sposobów życia i kontynuował, kilka wersji później, dodając rozdziały o Narodzinach z Dziewicy. Mateusz korzystał przy jej pisaniu ze źródeł, które historycy nazywają „Q” – źródła całkowicie niezidentyfikowane. Żadne z tych pism nie przetrwały, prawdopodobnie pochodziły one od prawdziwego ucznia Chrystusa (albo przyjaciela Pawła), i prace te były cytowane / kopiowane / używane przez Mateusza i Łukasza.
  Anonim.
  Dopiero ok. 150 r ne. autorstwo tej ewangelii przypisano Mateuszowi.”

  (a teraz punkt z artykułu, który przykuł moją uwagę, jest ewidentny w tej sprawie:)

  “2.3 Mateusza 21:7 „Proroctwo o dwóch osłach.”
  Marek napisał, że Jezus wjechał triumfalnie na jednym osiołku. Łukasz i Jan również trzymali się tej wersji. Jako że Mateusz miał zwyczaj „korygowania” błędów Marka, więc w tym punkcie poczuł, że triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy odbył się rónocześnie na dwóch osiołkach.
  W trzech miejscach w Mat 21: 1-7 jest identyczna wzmianka o dwóch osiołkach, więc nie ma mowy o błędach transkrypcyjnych. Dlaczego Mateusz przemienił ten tekst w tak dziwaczny sposób? Wygląda na to, że błędnie zinterpretował fragment Zachariasza 9:9: „jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”. Widzieliśmy już wcześniej u Mateusza błędną interpretację różnic pomiędzy hebrajskimi słowami: „Almah” i „Betulah” , ukazuje to jego słabe rozumienie języka hebrajskiego. Ten fragment równiez został przez niego niewłaściwie zrozumiany.
  „W języku hebrajskim nacisk kładzie się przez podwojenie słowa lub frazy, np. „ i wrogowie Dawida byli martwi, o tak, bardzo martwi.”, więc oryginalne wersety WOGÓLE nie oznaczają dwóch zwierząt (jest to również jasno wyjaśnione w żydowskim komentarzu przy tych fragmencie).
  Ponownie Mateusz zmienił znaczenie tekstu w celu pokazania, że to co on myśli -powinno być napisane jako wypełnienie się proroctw. Jest to świadomy akt oszustwa, służący do naciągania tekstu, do jego własnych, osobistych opini na temat faktów.”

  WNIOSKI:
  Skoro Apostołowie korzystali z Septuaginty, a ta zaraz zobaczycie sami jak oddaje fragment z Zach9,9. z Proroctwem o osiołku, które zostało w Mat błędnie zinterpretowane.

  Ale najpierw
  BW Mat21 1-7
  WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY.
  21:1 A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
  21:2 Mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.
  21:3 A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je.
  21:4 A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego:
  21:5 Powiedzcie córce syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej.
  21:6 Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus,
  21:7 Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.

  BW Zach 9,9
  Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.

  Septuaginta: Zach9,9 „Wesel się wielce, córo Syjonu, rozgłaszaj swą radość, córo Jeruzalem! Oto idzie do ciebie twój Król. On jest sprawiedliwy i niesie ocalenie. Łagodny, dosiada zwierzęcia jucznego, młodego oślęcia.”
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Kolejnym argumentem przeciwko prawdziwości i natchnieniu tej ewnagelii przez Boga jest wniosek wysunięty przez Esterę o tutaj: https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/10/06/okultyzm-prawdziwe-oblicze-dzisiejszej-astronomii-i-kosmologii/comment-page-1/#comment-4222
  Pisze ona o relacji z ew. Mateusza o Trzech Magach odwiedzających narodzonego Jezusa…
  “Jednym słowem mówiąc; jeśli wciska się nam, ze do Isusa z darami przyszli astrologowie i nie razi to niczich uszu – to znaczy że jesteśmy tak uwikłani w kult solarny i tak okłamani że aż przykro. Ani Maria ani Józef znając prawo Boże nie przyjmowaliby Magów. Łukasz uczeń Pawła zrobił celowy zabieg, takich zabiegów jest kilka i nie omijam tu ew. Mateusza – która kolejny raz dowodzi że nie może być pisana pod nadchnieniem Bożym.”

  EWANGELIA MATEUSZA nie została w całości napisana przez apostoła o tym imieniu, albo musiała zostać sfabrykowana z jego relacji, albo została napisana w całości jako “bajka dla chrześcijan” z połączenia kilku różnych anonimowych dla nas relacji plus nieudolnie zinterpretowanych proroctw Bożych…

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tak, zgadzam się z tym co podałaś. To nie są argumenty, tylko dowody w sprawie…
   Z tego opisu nie pasi mi tylko jedno: trudno mi się zgodzić z tym, że ew. Łukasza i Mateusza powstały niezależnie od siebie. Wygląda mi na to, że Łuaksz dysponował ew. Mateusza gdy pisał swoją – to wynika z ich treści.

   Chciałoby się powiedzieć, że Mateusz stał się ofiarą manipulacji – biedak… Wszyscy (a raczej prawie wszyscy) posługują się tą ewangelią i wierzą w to, że w całości została spisana przez niego.

   Like

   Reply
 6. theredbrainbreakerkstian Post author

  Przeoczyłem coś ciekawego. W rozdziale 8 Izajasza mamy również o Immanuelu. W tym wersecie Izajasz pisze, że zbliżył się do jakiejś kobiety, a ona poczęła i urodziła syna.
  Iz 8:3 Zbliżyłem się do prorokini, a ona poczęła w swoim łonie i urodziła syna. Pan rzekł mi: “Nazwij go imieniem Prędko Zbieraj Łupy, Szybko Dokonaj Grabieży. 4 Zanim bowiem chłopiec nauczy się wołać na ojca i matkę, zabiorą całą moc Damaszku i łupy z Samarii do króla Asyryjczyków.

  Ten werset koresponduje z Iz 7:16 Ale zanim to chłopię nauczy się rozpoznawać dobro i zło, aby nie ulegać złu, a wybierać dobro, spustoszony zostanie ten kraj, którego ty się boisz od wystąpienia tych dwóch królów. [mowa o płn Izraelu]

  Następnie w Iz 8:8 pojawia nam się imię Immanuel. Pojawia się prawdopodobnie również w wersecie 10, ale wygląda na to, że tam mamy złe tłumaczenie. Tak więc w 3 i 8 wersecie chodzi o tę samą osobę – syna Izajasza.

  Dalej w Iz 8:18 Izajasz mówi:
  “Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Będą one znakami i dowodami cudów w domu Izraela, pochodzącymi od Panna Zastępów (…).”

  Czytając cały 8 rozdział ciężko jest zrozumieć o co dokładnie chodzi w każdym jednym wersecie, tam jest niezły bałagan. Można to zauważyć porównując różne przekłady. Natomiast, to co nie ulega wątpliwości, to fakt, że Immanuel był synem Izajasza, a czasy o których były te proroctwa, to czasy Izraela i Judy sprzed wygnania z ziemi obiecanej.

  Like

  Reply
 7. Tomasz

  W ostatni szabat badałem ten fragment i samodzielnie doszedłem do tych samych wniosków Brain, skupiłem się właśnie na tych wersetach mówiących w jakich okolicznościach będzie Immanuel. Ostatnio czytałem twoj wpis z innego art. pisałeś o tym, że bablilończycy mogli ukraść nam 300lat historii. Tak sobie myślę po co? Nawiązując do błędów w ew , Jezus raz po chrzcie idzie na pustynie, a w innej idzie szukać uczniów, niewiadomy jest też czas ukrzyżowania czy w Paschę czy wcześniej. Ludzie tłumaczą te błędy kopiowaniem, ale przynajmniej od 400lat po reformacji mógłby ktoś to poprawić? Właśnie chrześcijańskim argumentem na te błędy jest ilość kopii podział na tysiące manuskryptów pogrupowanych na synajskie, aleksandryjskie, bizantyjskie….bla bla bla a skąd ta wiedza? Od katolickich teologów? Tłumaczą się tym że 300lat tak zniekształciło tekst? Dlaczego tylko oni są w posiadaniu NT i apokryfów. Czy jest ktoś kto pokaże mi jakiekolwiek źródło poza katolickie? (nie interesuje mnie kilka zdań marnych historyków, bo fabrykować takie coś to też może być robota KRK) i najważniejsze pytanie. Dlaczego nikt nie pisze o Jezusie spoza krk skoro ludzie to plotkarze i nie uwierze w kontrole informacji Rzymian. Każdy kto ma odrobinę rozumu zada sobie chodź raz w życiu pytanie dlaczego nie ma innych źródeł z ok 3 letniej służby Jezusa skoro świat nie pomieściłby Ksiąg gdyby były spisane cuda jak to w Ew Jana pisze. Od kilku tyg chodze jak trup z tego powodu. Paweł jest dla mnie śmieciem i nie potrzebowałem go do zbawienia. Kiedyś wpadła mi do głowy myśl by zbadać proroctwa o Jezusie w kierunku takim by móc wykładać ludziom, teraz to często nie mam siły.

  Like

  Reply
 8. Sandra

  Słowa Jezusa, cała ewangelie (nowy testament) nie bada sie analityczne rozumem a nawet jesli ktoś to robi nigdzie go to nie zaprowadzi ” bedą patrzeć a nie bedą widzieć, bedą słuchać a nie bedą słyszeć” potrzeba ducha wiary który pozwoli wykroczyć po za ludzkie ograniczenia myślowe, jak my ludzie z małymi rozumami którzy jeszcze pare wieków temu mieszkaliśmy w lepiankach przy świecach staramy sie objąć rozumem Boga ? Uważając sie za najmądrzejszych i przywłaszczając sobie naukę , stając sie zatwardziali w sercach ! Jesteśmy śmieszni! I godni politowania! Autor tych tekstów tak bardzo wysila sie podważyć ewangelia sięgając do źrodła każdego ze słów po pretekstem szukania prawdy nie zwracając uwagi ze z jego artykułów aż kipi z zafałszowania. A wiec pod predekstem szukania rzekomej prawdy stara sie skupić nasza uwagę na detalach a podaje nam stek swoich własnych zakłamanych wizji np.”sw. Łukasz był satanistą”. Nie rozumiem tego ! Jesli nie masz wiary (w Jezusa) to Twoja strata ale po co ściągasz na ta drogę innych?! Wielu ludzi słabego ducha czyta Twój artykuł i sie chwieje bądź upada na Twoje własne nieszczęście . Nie rozumiem tez tego ze ktoś próbuje udowodnić ludziom ze Jezus nie był mesjaszem ze sa w błędzie . Po co? Po co sie tym zajmujecie ? Wy ludzie wszelkiej wiedzy ? Skupiacie uwagę na rzeczach nieistotnych a omijajcie cała istotę i sens ewangelii . Jesli nie wierzycie w Jezusa jako mesjasza to uwierzcie w Jezusa jako człowieka , bo nie znajdzie w nim ani Rysy tylko miłosierdzie . Czy to nie zasługuje na najwyższa cześć i chwale ?!

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Ojjoj joj Sandro, jak dawno nie czytałem takich słów. Prezentujesz sztandarowy sposób myślenia tak charakterystyczny dla chrześcijan pijanych od ducha świętego. Swojego czasu na fejsie jak jeszcze miałem konto, to raz po raz miałem do czynienia z takimi ludźmi. Ja próbowałem coś udowodnić używając mózgu, a kiedy zapędziłem delikwenta w kozi róg, to słyszałem dokładnie to, co ty napisałaś… ” nie masz ducha świętego…”

   ” Autor tych tekstów tak bardzo wysila sie podważyć ewangelia sięgając do źrodła każdego ze słów po pretekstem szukania prawdy nie zwracając uwagi ze z jego artykułów aż kipi z zafałszowania. A wiec pod predekstem szukania rzekomej prawdy stara sie skupić nasza uwagę na detalach a podaje nam stek swoich własnych zakłamanych wizji np.”sw. Łukasz był satanistą”. ”

   Tak się zastanawiam co ci napisać i myślę i myślę, aż przyszła mi myśl, że “nic”. Stosujesz takie argumenty, że opadam z sił.
   Listy Pawła i księgi proroków też należy czytać przez ducha świętego, który pozwala wyjść poza bariery rozumu? Czy to się tyczy tylko ewangelii? Czy ty w ogóle zastanawiasz się nad tym co napisałaś? Przenigdy nie wyznawałem tego poglądu, bo zanim jeszcze zainteresowałem się Biblią, to zdałem sobie sprawę z tego, że na świecie jest tyle zła, ponieważ UWAGA!
   LUDZIE NIE UŻYWAJĄ SWOJEGO ROZUMU! Rozumiesz? Ludzie dali się oszukać i żyją w kupie stęchłego gówna ponieważ NIE UŻYWAJĄ SWOJEGO ROZUMU rozumiesz?
   Czy ty należysz do tych, co kupują jedzenie w Biedronce i oglądają wiadomości TV i myślą tak, jak zostali nauczeni w szkole i w mediach? Wyglądasz mi na osobę która nic nie wie o oszustwie tego świata, bo jeśli byś sobie zdawała sprawę, że biali ludzie są obecnie mordowani podstępnie na wszystkie możliwe sposoby (nie będę opisywał szczegółów, bo są na tym blogu wpisy na ten temat), to powiedz: czy nadal byś była powściągliwa w używaniu swojego rozumu?
   Sądzę, że nie , choć spotykałem i takich ludzi…
   Nie wiem nic o tobie i mogę tylko ocenić to co napisałaś.
   Jeśli umiejętność logicznego myślenia zastępujesz poleganiem na duchu świętym, to spytaj się tego ducha, może on udzieli ci odpowiedzi na pytania, które kiedyś skierowałem do Jezusa Baala. Zrobiła się awantura w sieci, ale żaden chrześcijanin nie odpowiedział na te pytania, najwidoczniej w dupę kopany duch święty nie ma nic do powiedzenia na ten temat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/08/25/spisek-dla-poczatkujacych-cz-5-czy-jezus-baal-ma-nam-cos-do-powiedzenia-w-sprawie-postepujacej-depopulacji-i-gniewu-boga/

   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/informacje/comment-page-1/#comment-1607

   Co do Łukasza, to nie jest trudne pokapować się, że był on satanistą. Udowodniłem to na blogu. Jak spytasz o to swojego ducha świętego, to na pewno zaprzeczy, bo Łukasz nosił tego samego ducha, którego mają wszyscy chrześcijanie. To tak jakby katolik pytał w modlitwie maryjkę czy ona naprawdę jest matką boską i ma się do niej modlić.

   Ten blog jest dla tych, co używają swojego rozumu i brzydzą się kłamstwem tego świata rozumiesz? Bajeczki o duchu świętym możesz pisać na tysiącach stron chrześcijańskich. Duch święty jest diabłem co udowodniłem tym wpisem:
   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/15/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-2/

   Ja lubię otaczać się ludźmi, którzy wiedzą o oszustwie tego świata i znają pisma proroków.
   Jak się okazuje jeśli Bóg nie pomoże człowiekowi w zrozumieniu, to może sobie czytać i czytać, a i tak nic z tego nie zrozumie. Pisma proroków PODOBNO czytali wszyscy chrześcijanie. I co z tego, skoro rozumieją z tego tyle ile im ich duch święty pozwala?

   Jeśli piszesz, że ja szukam prawdy pod pretekstem, to mnie obrażasz. To raczej ty i cała rzesza chrześcijan szukacie w Tanachu pretekstu do wiary w jezusa Baala. Jak rozłożyć wasze rzekomo wypełnione proroctwa na czynniki pierwsze to zostaje kupa gruzu – i tak powstała seria “Co Szatan zrobił z Biblią”.

   “Jesli nie masz wiary (w Jezusa) to Twoja strata ale po co ściągasz na ta drogę innych?!”

   Żeby zrozumieli, że wierzą w diabła, a nie w żadnego mesjasza.

   ” Wielu ludzi słabego ducha czyta Twój artykuł i sie chwieje bądź upada na Twoje własne nieszczęście . ”

   Na moje nieszczęście? Raczej szczęście. A na nieszczęście chrześcijan takich jak ty. Pewnie wlazła tutaj jakaś twoja koleżanka i powiedziała, że ma wątpliwości po lekturze moich wpisów i wlazłaś tu po niej. Strzelam… Być może się mylę, może weszłaś tu przypadkiem.

   “Nie rozumiem tez tego ze ktoś próbuje udowodnić ludziom ze Jezus nie był mesjaszem ze sa w błędzie . Po co? Po co sie tym zajmujecie ? Wy ludzie wszelkiej wiedzy ? “”

   Ludzie wszelkiej wiedzy… Co za szydercze określenie, które doskonale oddaje STAN TWOJEJ NIEWIEDZY… Ty za to jesteś człowiekiem WSZELKIEJ NIEWIEDZY. Pytanie co jest lepsze? Wiedza czy niewiedza? Duch święty kocha gdy ktoś nie ma wiedzy i jak czegoś nie rozumie, to wszystko zwala na niego.

   Sandro, co ty wiesz o oszustwie tego świata? Ponawiam to retoryczne pytanie… Tyle co ci duch święty powie czyli NIC????!!!!!! I tacy ludzie wchodzą tutaj, żeby mnie pouczać? Masz wstyd?

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s