Blef nowego przymierza cz. 5 – Pawłowy Jezus zawierając z nami nowe przymierze niechcący wepchnął nas w kult Ozyrysa

Jaki związek ma blef nowego przymierza z kultem Ozyrysa? W jaki sposób dyskretnie utorowano nam mózgi, abyśmy tkwili w tym największym kłamstwie Szatana? Jak subtelnie wmówiono nam, że apostołowie byli chrześcijanami? Do czego to miało służyć? Postaram się częściowo odpowiedzieć na te pytania. Ale punktem wyjścia do tego co tutaj napiszę jest ten oto komentarz Moniki:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/05/07/jestem-zmeczony-chcialbym-zmienic-swoje-zycie-jest-mi-coraz-trudniej/comment-page-1/#comment-1234

A w szczególności zwróćmy uwagę na to co napisała tutaj:

***Kolejna sprawa ten fragm z ew Mat26, 26 “A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.”

Jak to się ma do poniższych Słów Boga Izraela:

Kapłańska 17 ;10 ” ‘Jeśli jakiś człowiek z domu Izraela lub jakiś osiadły przybysz, który przebywa pośród was jako przybysz, spożywa jakąkolwiek krew, to zwrócę swe oblicze przeciw duszy, która spożywa krew; i niechybnie zgładzę go spośród jego ludu.”

Monika bardzo słusznie zwróciła uwagę na picie krwi… Kiedy pawłowy Jezus mówił o nowym przymierzu, to jakby zapomniał o Torze, skoro podawał uczniom kielich mówiąc, że to jest jego krew.

Kiedy pisałem część pierwszą serii “Blef nowego przymierza” i analizowałem tekst ewangelii, to nie przyszło mi do głowy, aby skojarzyć zakaz picia krwi z Tory ze słowami pawłowego Jezusa. Dziś jednak wydaje mi się to oczywiste. Uważam, że niemożliwe jest to, aby prorok mówiący słowa Boga, nawet w przenośni wypowiedział zachętę do picia krwi.

W międzyczasie wyszło na jaw, że jedzenie chlebka jako ciała Jezusa to zwykły kult Ozyrysa:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/04/05/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-18-ojcze-nasz-chrzescijanskie-lamanie-chleba-i-ozyrys-katolicki-chrystus-bardzo-wazny-artykul/

Łącząc te wszystkie informacje w całość, zerknijmy sobie co podobno mówił pawłowy Jezus, kiedy nadawał nowe przymierze…

Mateusza 26:26-29

26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. 27. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; 28. albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. 29. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z  wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Marka 14:23-25

22. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje. 23. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. 24. I rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. 25. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym.

Łukasz 22:19-20

19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Jeśli cofnę się w czasie i odtworzę swój stan umysłu i swoją wiedzę z momentu, gdy pisałem pierwszą część, to pamiętam, że doszedłem do wniosku, że Mesjasz jest bramą, przez którą mamy wchodzić do nowego przymierza, a ono dopiero będzie zawarte. Dziś mam malutki mętlik w głowie, ale jedno wiem na pewno:

Kiedy pawłowy Jezus mówił o nowym przymierzu, to niechcący zahaczył o kult Ozyrysa, a przy tym zakpił sobie z Tory. Pisząc pierwszą część nie wiedziałem nic o kulcie Ozyrysa i sposobie oddawania czci Szatanowi, rodem prosto z Babilonu, kultywowanym przez bardzo wiele cywilizacji. Gdybym to wiedział, to być może nieco inaczej bym spojrzał na zagadnienie pt. “nowe przymierze pawłowego Jezusa, rzekomo już zawarte i trwające od 2000 lat”. Dlatego, kiedy przeczytałem komentarz Moniki, który nakierował mnie na kult Ozyrysa połączony ze słowami pawłowego Jezusa o nowym przymierzu to pomyślałem: “Czym w takim razie jest owe nowe przymierze, skoro kiedy pawłowy Jezus o nim mówił, to postanowił:
1) złamać Torę

2) zachęcić nas do kultywowania kultu Ozyrysa?

Jak dalece zostaliśmy oszukani? Dziś nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Potrzebuję czasu i kolejnych dowodów. Nadal wierzę, że był ktoś taki jak Mesjasz, który umarł za nasz grzech odstąpienia od zakonu. Ale w zasadzie to nie wiem co miał do powiedzenia na temat przymierza. Dlaczego? A powiedzcie, jak można wierzyć w coś, co prowadzi nas wprost w ramiona diabła – nakłania nas do praktykowania tego satanistycznego rytuału jedzenia chlebka?

Gdzie tu jest prawda, a gdzie kłamstwo? Na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału, uważam, że to co jest na czerwono jest kłamstwem i to niemożliwe, żeby prorok nauczający Tory wypowiedział takie słowa z powodów, o których pisałem.

Mateusza 26:26-29

26. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. 27. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; 28. albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. 29. Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z  wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Marka 14:23-25

22. A gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje. 23. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. 24. I rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. 25. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym.

Łukasz 22:19-20

19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Na podstawie materiału, który zgromadziłem do tej pory uważam, że apostołowie nauczali Tory i przestrzegali jej taka samo jak Mesjasz. A powyższe słowa są kpiną z Tory, mało tego, są legalizacją kultu Ozyrysa.

A więc tutaj aktualizuję to, co napisałem w części pierwszej. Trop, który tam podjąłem okazał się być trafny, a co to piszę tutaj, to już jest “na dobicie” – tak jakby od drugiej strony.

Kto zawarł z nami nowe przymierze? Ozyrys? Bo na pewno nie prawdziwy Mesjasz. Nowe przymierze dopiero będzie zawarte jak wiemy z poprzednich części.

W zasadzie, to nowe przymierze w rozumieniu chrześcijan dawno już legło w gruzach według mojego zrozumienia, a tutaj wskazałem jedynie na kolejny kompromitujący argument, odsłaniający prawdziwe intencje ostatecznych redaktorów tzw. NT, a więc kościoła babilońskiego. Zaraz zastanowimy się jaki to wszystko ma związek z krk. Ale zanim to zrobimy, to przyjrzyjmy się jeszcze raz omawianym wersetom ewangelii, wiedząc, że apostołowie nauczali i przestrzegali Tory.

Jak oni zareagowaliby na takie słowa? Jak myślicie? Przecież jakby usłyszeli, że mają pić z kielicha krew (i tu nie ważne czy dosłownie czy w przenośni) to by się posypał CO NAJMNIEJ grad pytań… A tu nic… Cisza… Hm… Taa…

Dlaczego apostołowie nie zadali żadnych pytań na te słowa? Odpowiedź znajduje się w 6 rozdziale ewangelii Jana (który dopiero co opisałem i wykazałem, że jest manipulacją). Ale zerknijmy w tę Biblię, którą mamy, a uzyskamy odpowiedź na to pytanie. Tutaj robię wstawkę, z tego artykułu, bo to co wtedy napisałem bardzo nam się przyda, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie.


Ew Jana 6:(54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (55) Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. [ O zgrozo! To jest religia Egiptu w najczystszym wydaniu] (56) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim. (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. (58) Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. (59) To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. (60) Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może? (61) A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy? (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej? (63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. [no tutaj aż mi się rzuciło w oczy: ILEŻ TO RAZY CZYTAM O OWYM DUCHU U KOLEGI PAWŁA! To Paweł stworzył ten podział na ducha i ciało. Cieleśnie postępują ci, co przestrzegają zakonu, a duchowo (czyli według Pawła – tak jak należy) postępują ci, co słuchają nauk Pawła. Mało tego, w rozmowach z chrześcijanami bardzo często się słyszy, że nie posiada się owego ducha… Ten duch im podobno wszystko tłumaczy…] Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, (64) lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. (65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. [szantaż, który działa na tych, co są pod wpływem czarów krk] (66) Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. [kłamstwo na kłamstwie, kłamstwem pogania: Mesjasz nigdy nie wypowiedział tych słów, a więc jest to bajka dla dorosłych dzieci] (67) Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? [wiemy, że apostołowie nauczali zakonu i im obce były nauki pawłowego Jezusa: Ozyrysa, a więc możemy to wyrzucić do śmietnika, ale zanim to zrobimy, to wyciągniemy wnioski] (68) Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.


Załóżmy przez chwilę, że opisywana sytuacja naprawdę miała miejsce. A więc dowiadujemy się, że wśród Izraelitów zapanowało zgorszenie, kiedy usłyszeli te słowa – co nas nie dziwi, skoro te słowa to kasacja Tory. Wielu Izraelitów nawet przestało wówczas chodzić za pawłowym Jezusem. Ale apostołowie się tym nie przejęli. Nie przeszkadzało im to, że pawłowy Jezus będąc “synem Boga” zakpił sobie z Boga. Dowiadujemy się, że pawłowy Jezus zaszantażował apostołów, bo podobno powiedział do nich: “Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca.” Na to oni mu odpowiedzieli: “Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. (69) A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.” [Swoją drogą, myślałem, że słowa żywota wiecznego zapisane są w Torze…A może ja przez 2 lata lepiej poznałem Torę niż apostołowie… Może oni byli betonami? Oczywiście, to nieprawda i zaraz dowiemy się kto z kogo zrobił betonów… Niestety to my jesteśmy betonami, bo daliśmy się wpuścić do betoniarki o nazwie “pawłowy babilon wielki” ]

Co oznacza opisana w ew. “Jana” sytuacja? Dowiadujemy się, że:

– apostołom nie przeszkadzała kasacja Tory, nawet nie zadawali dodatkowych pytań…

– apostołowie to byli ci najwspanialsi ze wszystkich Izraelitów. Dlaczego? Bo ci brzydcy Izraelici, którzy przestrzegali Prawa (i którzy mieli nakaz w Torze, aby odrzucić każdego proroka, który naucza niezgodnie z Torą) których krk sprzedał nam jako głupich Żydów, odeszli od Jezusa słysząc te słowa. Jak wiemy, 6 rozdział ew. Jana jest spreparowany i mamy potwierdzenie tej tezy. Krk – autor 6 rozdziału pokazał nam taką sytuację:

MY – czytelnicy ewangelii Jana mamy naśladować apostołów. A co zrobili apostołowie? Podobno, na przekór większości Izraelitów, usłuchali pawłowego Jezusa. Krk sam o sobie mówi, że jest kościołem apostolskim – założonym przez apostołów (to kłamstwo obaliłem wieloma artykułami). I na tym jedzie ten cały wózek, a ogłupieni katolicy i wszyscy pawłowi chrześcijanie na nim.

Teraz jak już wiemy, że apostołowie mimo wszystko zostali przy pawłowym Jezusie łamiącym Torę, to nie dziwi nas fakt, że podczas ostatniej wieczerzy nie zadawali żadnych pytań o picie krwi czy jedzenie ciała pawłowego Jezusa i mamy odpowiedź na nasze pytanie. Można powiedzieć, że on im wcześniej wyprał mózgi i byli już znieczuleni na wszelkie nauki, które godzą w Torę. Przynajmniej taki obraz powstaje, po analizie pawłowych ewangelii. Jaki stąd wniosek? Krk ewangeliami, które nam dał, wmawia nam, że apostołowie byli…chrześcijanami. Tymczasem udowodniłem już niejednokrotnie, że nie to nieprawda, ponieważ oni nauczali obrzeski i zakonu (najwięcej na ten temat dowiadujemy się z listów Pawła – szczególnie piękny jest list do Galatów i 2 Koryntian).

A więc widzimy, że 6 rozdział ewangelii “Jana” stanowi legalizację kultu Ozyrysa i wstęp do legalizacji nowego przymierza podczas ostatniej wieczerzy. A początkowo myślałem, że ewangelia “Jana” jest taka cudowna… Okazało się, że wszystkie ewangelie są skażone i nie ma przypadku w tym, że właśnie one zostały umieszczone w “kanonie”  przez krk. One wszystkie razem grają w jednej drużynie. Zostało to wszystko po mistrzowsku skomponowane. Np. u Jana nie ma zawarcia nowego przymierza podczas ostatniej wieczerzy, ale ów 6 rozdział doskonale się komponuje z ewangeliami synoptycznymi.

Wróćmy teraz do słynnego zawarcia nowego przymierza podczas ostatniej wieczerzy. Spójrzmy na babilońską mszę świętą. Pisałem już o tym, że najważniejszym momentem ich diabelskiego rytuału jest chwila, kiedy kapłan cytuje słowa Łukasza z opisu ostatniej wieczerzy:

Łukasz 22:19-20

19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Dlaczego akurat słowa Łukasza? Bo tylko on wyraźnie wskazuje, że to należy powtarzać na pamiątkę Chrystusa (Ozyrysa).

W tym momencie na skutek czarów dokonuje się przemiana chlebka w ciało diabła – Ozyrysa.

Jest to również pierwszy moment podczas mszy, w którym należy klęknąć. Uważam, że ten moment jest najważniejszy nie tylko z tego powodu, że mamy sedno kultu Ozyrysa… Równie ważne jest to, aby tym rytuałem każdorazowo utwierdzić ludzi w przekonaniu, że żyją w nowym przymierzu… W ten sposób się ich zaczarowuje. Owe kłamstwo jest furtką do wszelkich nauk krk. To na blefie nowego przymierza zbudowano chrześcijaństwo. Wszystko pięknie się uzupełnia. Spójrzmy jeszcze raz na to z boku:

Największa zbrodnicza organizacja jaką widział świat, a więc Babilon Wielki, sama przed nami się przyznaje do tego, że to właśnie doktryna nowego przymierza dała podstawę do ich zaistnienia. Dlaczego najważniejszym momentem mszy nie jest scena, gdy Piotr łowi ryby? Albo jakakolwiek inna? Dlaczego wybrali ów moment z Łukasza? Czy to jest przypadek? Czy nauczyliśmy się już patrzeć diabłu na ręce (namawiam do tego od samego początku istnienia mojego bloga)?

Podsumowując to, co chcę przekazać w tym wpisie…

Jeśli pawłowy Jezus opisując nowe przymierze wepchnął nas w kult Ozyrysa i zakpił z Tory, to jak możemy dalej uznawać choćby przez moment, że owe przymierze faktycznie zostało już zawarte?Biorąc pod uwagę materiał jaki zgromadziłem w poprzednich 4 częściach łącznie z pozostałymi artykułami, a szczególnie z 18 częścią serii “Co Szatan zrobił z Biblią” oraz z tym, co tutaj napisałem, stwierdzam, że to jest jedna wielka farsa diabła mająca na celu odsunięcie nas od prawdziwego Boga. To kłamstwo jest tak wielkie i ma tak daleko idące konsekwencje, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Nawet ludzie świadomi tego co się dzieje (mam na myśli depopulację, satanizację i przygotowanie społeczeństwa do NWO) myślą, że odpuszczenie grzechów już nastąpiło i to co widzą dookoła siebie nie daje im do myślenia, czego przykładem jest choćby ten komentarz.

Uważam, że blef nowego przymierza, to największe kłamstwo Szatana, jakiego staliśmy się ofiarami w dzisiejszych czasach. Znieczuliło ono ludzi na Torę, sprawiło, że myślą, że jest nieaktualna. Pozwoliło pawłowemu Jezusowi nadawać nowe prawo, którym zachwycają się ogłupione masy, nie wiedząc, że to są przepisane nauki z babilońskiej religii skrupulatnie kultywowanej w np. w Egipcie.

Jeśli w najbliższych latach krk będzie przyznawał się do tego, że jest autorem ewangelii, to mnie to absolutnie nie zdziwi, bo już dziś wiem, że to prawda.

W dalszym ciągu stawiam sobie pytanie: co z prawdziwym Mesjaszem? Czy kiedykolwiek poznamy Prawdę? Chciałbym bardzo.

Brain Breaker

Advertisements

16 thoughts on “Blef nowego przymierza cz. 5 – Pawłowy Jezus zawierając z nami nowe przymierze niechcący wepchnął nas w kult Ozyrysa

 1. Jakub Berlin

  Abstrahując od tematu chciałem zapytać o jedną rzecz. Jak Brain Breaker rozumie obrzezanie? Wspaniały Pan Bóg Starego Testamentu kazał się obrzezywać, no to teraz kolej na Ciebie Przyjacielu. Wiesz co się dzieje po obrzezaniu. Wiesz o tym, że człowiek obrzezany “fiksju”. Wiesz dlaczego? Bo człowiek który nie może być wpełni zaspokojony seksualnie( a obrzezanie do tego doprowadza) chodzi sfrustrowany i mu na mózg pada i zostaje degeneratem. Jak myślisz dlaczego tylu starszych braci w wierze to świry? Co wyznawcy Tory zrobili z Rosją po 1917 roku ?
  No a na tej stronie, w ostatnim punkcie piszą sobie, że w “oryginalnej Torze” wogóle nie ma mowy o obrzezaniu.

  http://translate.google.pl/translate?hl=pl-PL&dr=0&langpair=en|pl&u=http://www.jewsagainstcircumcision.org/

  Kto tu z kogo robi wariata?

  Like

  Reply
  1. monika8000

   Także słyszałam o tym, że po obrzezaniu mężczyzna ma ciagle niezaspokojone potrzeby seksualne…Także zastanawiałam się, czy Bóg kazałby okaleczać częśc ciała męzczyzny na znak przymierza…

   Jakubie, pod jaką zakładką na tej stronie jest informacja o oryginalnej Torze?

   Like

   Reply
   1. mackobogdaniec

    Wprawdzie już po herbacie ale mogę Monice zaświadczyć,że pogłoski o niezaspokojeniu z powodu obrzezania to bzdura. Przez dziesięć ostatnich lat nie zaobserwowałem u siebie takich symptomów więc przykro mi Moniko ale bywa wręcz odwrotnie niż to się niektórym marzy. Z czasem następuje pewne osłabienie wrażliwości co ma swoje dobre strony:). Pewnie tego nie przeczytasz ale ktoś inny może zapoznać się z moją opinią.

    Like

    Reply
  2. theredbrainbreakerkstian Post author

   Jak rozumiem obrzezanie? Tak jak Bóg. I już niedługo mam nadzieję, że mi się to uda zrobić, choć pierwszy będzie mój drugi synek, który się niebawem urodzi.
   Jaką Ty masz małą wiedzę Jakubie. Sądzisz, że to genetyczni Izraelici stali za rewolucją październikową? 🙂
   Ja myślałem, że to były dzieci diabła udające Izraelitów… Powiedz, od kiedy genetyczni Izraelici słuchają rozkazów papieża, który to przecież stał za tą całą “rewolucją”? Naprawdę uważasz, że u władzy są genetyczni Izraelici i mają gdziekolwiek najwięcej do powiedzenia? Jest taki kraj na świecie? Był ? Od momentu kiedy Izraelici zostali wygnani z ziemi, to zostali wydani w ręce dzieci diabła. To są takie podstawy wiedzy o świecie i Biblii, ale pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy z istnienia potomstwa diabła wśród ludzi.

   Co do tego, że człowiek “fiksju” po obrzezaniu, to tradycyjnie rozbawiłeś mnie jak to masz w zwyczaju 🙂
   Ten Bóg to musi być jakimś seksualnym sadystą, jeśli robi ze swojego ludu seksualnie nie zaspokojonych sfiksowanych degenratów 🙂 Ile to jeszcze nasi kochani chrześcijanie wymyślą, aby ośmieszyć obrzezanie… Spodziewam się już wszystkiego. Przybij sobie piątkę z “apostołem Pawłem” – Twoim bogiem, bo to on najbardziej atakował obrzeskę.
   Natomiast jeśli okaże się, że po obrzezaniu będę seksualnie nie zaspokojony i moja żona mi nie wystarczy, to wymyśliłem już 2 opcje. Ale obie mają wspólne to, że nawrócę się na chrześcijaństwo 🙂 Dlaczego ? Bo chrześcijan obowiązuje tylko 10 przykazań 🙂 prawda?
   A więc możecie się parzyć ze zwierzętami… Możecie także bzykać facetów
   I te właśnie rozwiązania będą dla mnie wyjściem awaryjnym w razie, gdybym faktycznie stał się seksualnie niewyżyty.
   1) albo będę bzykał maciorę w oborze
   2) albo będę bzykał jakiegoś chrześcijanina z wielką dupą, bo w końcu w tym nie ma nic złego

   Prawda drodzy chrześcijanie? Jak tylko 10 przykazań, to tylko 10 przykazań… Tego się trzymajcie…

   Rzygać mi się chce od waszej głupoty i naiwności… Dalej wierzcie swojemu bogu pawełkowi – kochacie go mocno, w końcu to on pozwolił wam się nie obrzezywać, a nawet więcej: napisał, że jeśli to zrobicie, to wypadniecie z łaski…. (DIABŁA – przyp. red.)

   A co do tego, że w prawdziwej Torze nie było obrzezania, to jak na razie jest to żart roku i raczej nic tego nie przebije.

   Like

   Reply
   1. monika8000

    Nie złość się na mnie, ja piszę tak jak czuję zawsze. Nie rozumiem tematu obrzezania, ale zawsze każdemu powtarzałam, że tak Bóg nakazał i tyle, może ze względów higienicznych? Rzeczywiście Paweł strasznie walczył z obrzezaniem i ten argument jest mocny, bo on był przeciwnikiem Boga bez dwóch zdań.

    Like

    Reply
 2. Jakub Berlin

  Witaj Monika, na tej stronie, ostatni podpunkt
  http://www.jewsagainstcircumcision.org/

  “Do not be afraid of divine punishment. God did not mandate circumcision. In the original version of the Torah, the book of J, circumcision is not even mentioned. Fallible men devised circumcision as a way to curb masturbation. Even Rabbi Maimonides acknowledged this fact.”

  Translator

  “Nie należy bać się kary boskiej. Bóg nie nakazuje obrzezanie. W oryginalnej wersji Tory, Księgi J, obrzezanie nie jest nawet wspomniane. Omylnymi opracowano obrzezanie mężczyzn jako sposób ograniczenia masturbacji. Nawet rabin Majmonides uznał ten fakt.”

  Ciekawe to wszystko, w ich Torze obrzezanie nie jest wspomniane w naszch Bibliach ono jest.
  Co jest grane?

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/obrzezanie-prowadzi-do-zaburzen-seksualnych-2013-02

  Like

  Reply
  1. Roman

   Ja mogę się wypowiedzieć jako praktyk, który został obrzezany z powodów zdrowotnych i to w czasie kiedy byłem daleko daleko od prawdziwego Boga.
   Każdą bzdurę można wymyśleć jednak cóż obrzezanie ma do fiksowania na punkcie sex-u.
   Kwestia nieopanowania seksualnego nie znajduje się w prąciu a w głowie i sercu.
   Powiem więcej kiedyś miałem problem z pornografią będąc nieobrzezanym, a teraz od trzech lat kiedy zbliżam się do prawdziwego Boga i Jego prawa będąc obrzezanym potrafię sobie z tym radzić przestałem oglądać pornografię.
   To wszystko znajduje się w głowie jeśli cały czas myślisz o seksie i patrzysz na kobiety nie jak na drugiego człowieka, tylko jak na przedmiot który jest piękny i może służyć do zaspokojenia twojej nieposkromionej chęci sex-u to wtedy obrzezanie czy nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia.

   Liked by 1 person

   Reply
 3. Jakub Berlin

  W jakim celu należy się obrzezać? Sorry ale dalej nie rozumiem. Ze względu na wyimaginowane przymierze? Higienę? Oczywiście Jahwe wolał okaleczać Izraelitów, niż im dać wystarczającą ilość wody na pustyni do podmywania się. Ha, Ha, Ha!!!
  Byli już tacy obrzezani, to im Niemcy spodnie pościągali, a za prawdę powiadam Ci, że Jahwe większości z nich nie pomógł.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Ten koment puściłem tylko dlatego aby wszyscy zobaczyli kim ty jesteś. To jest twój ostatni koment na moim blogu. Zastanawiam się po co tu zaglądasz? Jesteś albo idiotą albo agentem albo jedno i drugie. Gardzisz Bogiem Izraela, a więc ja gardzę tobą skundlony śmieciu, widocznie masz ojca diabła i w którymś tam pokoleniu ufo porwało twoją prababcię do siebie na latający spodek i się zabawili.

   Like

   Reply
 4. olo

  Jestes w bardzo wielkim bledzie przyjacielu i nie wierze zeby ktos z tego forum Ciebie przekonal co do twojej glupoty , musisz chyba sam do tego dojsc polecam “post” + bez komputera , telefonu , ksiazek niczego co moglo by pobudzic Twoja wyobraznie i agresjie. Chcesz znalesc Boga to przestac glowkowac i skoncz pisac te bzdury nim jeszcze nie jest za pozno pozdrawiam

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Kolejny kubikowy przydupas odwiedził moją stronę… Co się dzieje z wami że tu zaglądacie? Przypadkiem czy z ciekawości? A może wali wam się ten pawłowy domek z kart pod tytułem “Jezusek”?
   Twój koment kolego to książkowy przykład waszej głupoty. Zero merytoryki, tylko wrzeszczenie i pouczanie. Leżycie i kwiczycie, bo żaden z was nie potrafi wybrnąć z tego co tutaj pokazuje. Jedyne na co was stać to drgawki które was napadają podczas chrześcijańskich awarii mózgu.
   I jeszcze nazywasz mnie na początku “przyjacielem” a zaraz potem piszesz taką salwę… Czy wszystkich swoich przyjaciół tak traktujesz? Tyle jest warta przyjaźń pawłowych chrześcijan hipokryto. Co za obłuda… Rzygać mi się chce. Co do “znajdywania Boga” to tacy jak ty są ostatnimi, którzy będą mnie pouczać. Banda kretynów, którzy siebie nawzajem poklepują, łechcą po odbytach. Tyle mam wam do powiedzenia, działacie mi na nerwy, nie dorastacie mi do pięt, a ośmielacie się pisać w tym tonie.
   Moja stronka to lekarstwo na pawłowe chrześcijaństwo, które wyznajecie i nie macie tu czego szukać. Babilon wam wyprał mózgi a wam dobrze w tym gównie, to babrajcie się sami.
   I jeszcze jedno: życzę ci kolego smacznego, połam się chlebkiem – ciałem Ozyrysa – wspólnie z masonami 33 stopnia i zmów do tego różaniec.

   Like

   Reply
 5. tomiczny

  Kochani,przed nami długa droga wiele jeszcze będziemy korygować w tym morzu kłamstw.przecież to Bóg powoli odsłania prawdę.Pamiętam jaki byłem zgorszony tematem Pawła,teraz śmierdzą ewangielie,nawet Ew.Jana,zostało tylko Objawienie Jana.Może się okazać że tylko ST częściowo jest ok.Gdyby Bóg to odsłonił wszystko naraz to byśmy zwariowali.Jakie mamy DOWODY?Jakieś filmy z czasów Isusa?A dlaczego nie ma oryginałów ewangieli???Bo morze ich nigdy nie było?Napisali w IV wieku? Pomyslcie,Jeżeli dla Tory chrzest to forma balwochwlstwa ,jedna z wielu ,to Żydzi się wtedy nie pokapowali?A my to kupujemy jako normę ,bo to przecież symbol oczyszczenia czystą wodą .Czy czysta woda morze budzić w nas odrazę? Co nas jeszcze czeka,kto to wie? W czasach końca wzrośnie poznanie!!!.Jeśli się okaże FAKTYCZNIE ze Ten DOBRY BOG to lucek to co wtedy?Może lucek zadbał wcześniej o takie ,,dowody,,?Myślę że co narobił to wystarczy.TERAZ CZAS NA ODKRYWANIE PRAWDY!!! Pozdrawiam Was wszystkich szukających PRAWDY.

  Like

  Reply
 6. tomiczny

  Przyszła mi taką myśl.Pawełek często skrywa pod Autorytetem Jezusa …ze On mu się objawił Ze on go posłał ze w Jego imieniu, że z tym się spotkałem ze z Kefasem się widziałem 15 dni ze podalismy sobie ręce na znak zgody ,, a Bóg mi świadkiem ze ze to prawda co mówię,,, Tylko nie ma na to świadków..I TERAZ faryzeusze pytają Jezusa …czy Twoje świadectwo jest prawdziwe?Jezus mówi że Jego świadkiem jest Ojciec w niebie,mówi często Ją jestem drogą i prawdą…kto we mnie wierzy ….kto mnie widział ,widział Ojca..ja i Ojciec(diabeł?) Jedno jesteśmy .Czy tyle razy musiał pokazywać ze to Ja?Popatrzcie ,nie widzicie że to Ja? Od Boga?JAAA jestem drogą…W ewidencji.Jana aż za często powołuje się na Ojca ze bez Niego nic nie może …ze mu wszystko pokazuje On itd.Tego jest naprawdę aż za dużo.Jak mam tytuł doktora to muszę się afiszowac? ZE mam Oxford? ZE mój Tata jest ministrem?ZE ja jestem ktoś ważny.?Czy wy jesteście ślepi że nie widzicie że jestem z nieba?
  Izajasz pisze o Nim ze będzie brzydki na twarzy Jego Twarz jakby wykręcona wręcz zgarbiony.itd.A może był ktoś taki? MOZE urodził się też w Betlejem w podobnym czasie?Lecz nikt GO nie zauważył?Może to nawet Jeden z tych co w tym dniu zawiści zNim na krzyżu? ON miał umrzeć bez tego cyrku.Może nawet lucek się nie połapal? TERAZ NAPRAWDĘ trzeba się wziąść za ST a nie pierdoly o Pawełku .tyle czasu zmarnowane,i o to chodziło luckowi
  Ale mamy jeszcze czas.Ja biorę się ostro za ST i Henocha.Kocham teksty ST…,,doszło do mnie słowo Pana,i rzekł do mnie….

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Dzięki za burze mózgów. Faktycznie dużo tego powoływania się na Ojca u Jana. Ogólnie to coraz bardziej mi śmierdzi NT, a zdaję sobie sprawę, że to dopiero początek. Przyjdzie czas, że trzeba będzie się zabrać za ewangelie tak jak za listy pawła. Księga Henocha już od dawna nie daje mi spokoju, bo tam wersja wydarzeń jest znacznie inna niż ta jaką karmi nas Babilon wielki.

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s