Co Szatan zrobił z Biblią cz. 25: Ozyrys = Dionizos = Bachus = Tammuz = chrześcijański pawłowy Jezus = Szmatan + BONUS: chrzest to polewanie się spermą Ozyrysa

Lektura “Bachantek” Eurypidesa i wnioski, które opisałem w części 24 naprowadziły mnie na kolejny trop. Mianowicie postanowiłem poszukać związku między egipskim Ozyrysem a greckim Dionizosem. A punktem wyjścia jest to, że wiadomo nam z części 18, że egipski Ozyrys jest tożsamy z babilońskim Tammuzem. Wiki podaje, że Tammuz…”: utożsamiany jest z egipskim Ozyrysem oraz grecko-rzymskimi Attisem, Adonisem, Bachusem i/lub persko(irańsko)-indyjsko-rzymskim Mitrą.”

A więc mamy bardzo ciekawą informację, ponieważ Bachus to nikt inny jak Dionizos. Bachus był u Rzymian, Dionizos u Greków, ale to to samo bóstwo. Jeśli teraz połączymy razem te informacje, to mamy wniosek: Ozyrys Egipcjan = Dionizos Greków = Tammuz Babilończyków.

Wobec tego poszukajmy związku między egipskim Ozyrysem a greckim Dionizosem. Wiemy z części 18, że Paweł z Tarsu wspólnie z Łukaszem wyznawali Ozyrysa. Natomiast z części 24 dowiedzieliśmy się, że nie był im obcy kult Dionizosa. Jeśli udowodnię, że Dionizos i Ozyrys to to samo bóstwo, to staną się jasne motywy ich postępowania.

Punktem wyjścia do znalezienia związku między tymi bożkami jest… wino. Dlaczego wino? Bo i jeden i drugi był (i jest) nazywany “Panem wina”.

Przypomnijmy sobie informacje o kulcie Ozyrysa. Robimy małą wstawkę z części 18:


Otrzymać Oko Horusa, to dostać życie, tak jak dostał je Ozyrys, to również uczestniczyć w jego boskiej naturze. Cała koncepcja materializuje się w Państwie Umarłych poprzez jedzenie pszenicznego chleba i picia piwa z czerwonego jęczmienia. 

Pierwsze znaczenie jest oczywiste: jedzenie i picie odpowiadają życiowej potrzebie dostarczania pokarmów i odsuwają strach przed śmiercią z głodu lub pragnienia. Symbolizm wzbogacają opisy pokarmów: chleba z białej pszenicy i piwa z czerwonego jęczmienia, uzyskanego z obumarłych ziaren będących kolejnym symbolem Ozyrysa.

(…)

dalej:

Inne źródło podaje: “Ozyrys jest tym, który uczynił ziarno płynu, który jest w nim, by poić możnych i cały lud, włodarz i pan pożywnych ofiar, włodarz i pan pokarmów”.


A więc widzimy, że obok chlebka przeważnie wymienia się piwko, ale jak się zaraz przekonamy, również winko. Piwko z czasem zamieniło się w winko. Mamy tutaj do czynienia z ewolucją kultu w ramach danej religii oraz synkretyzmem, który dokonywał się na przestrzeni lat między poszczególnymi cywilizacjami. W którym momencie Ozyrys stał się bogiem wina? Baardzo dawno temu. Można przypuszczać, że był nim od samego początku, a dla Egipcjan nie było wielkiej różnicy między piwem z czerwonego jęczmienia a winem. Mówiąc prościej: piwo, wino – dla diabła to jeden pies. Teraz przeczytajmy co można znaleźć o Ozyrysie i winie  w książce “Jezus 3000 lat przed Chrystusem”:

Bardziej oryginalne są niewątpliwie związki między Ozyrysem, winem i krwią. Już w Tekstach Piramid Ozyrys nazywany jest “Panem Wina”, a nawet bogiem winnicy, który przynosi “zmieszaną wodę i wino”, czyli “sok z winogron”.
Ozyrys jest nawet uosabiany w winie: “Ty jesteś winem i ty nie jesteś winem, tylko wnętrznościami Ozyrysa”, mówi pewne magiczne zaklęcie greckie zapisane na pucharze do wina.
Wino i krew są tak ściśle ze sobą związane, że nieraz myli się je. W historii o uratowaniu ludzkości przed zniszczeniem przez bogów niszczycielska działalność bogini Hathor-Sachmet ustaje po wypiciu przez nią 7000 dzbanów piwa, do których których wsypano czerwony proszek, “by upodobnić je do ludzkiej krwi”.Plutarch, podając tę legendę, nie mówi już o piwie, tylko o winie. Ogólnie rzecz biorąc, zamiast krwi rozdrażnione bóstwo otrzymuje symbolicznie wino.
Można się domyślić, że z czasem dojdzie do asymilacji Ozyrysa, wina i krwi. Tak rzeczywiście się stało w magicznym papirusie z Londynu i Lejdy, w którym wino nazywane jest “krwią Ozyrysa”.
W tym samym kontrowersyjnym dokumencie Ozyrys podaje swoją krew w kielichu Izydzie, by nie zapomniała o nim po jego śmierci. Opisywany epizod jest niezwykle dramatyczny i bardzo podobny do sceny ustanowienia eucharystii, podczas której Jezus, tak samo jak Ozyrys, w obliczu śmierci umacnia ostatnim symbolicznym gestem więzy z bliskimi mu ludźmi i kontynuatorami jego dzieła, czyli apostołami.

A tutaj mamy tekst zachowany na omawianym papirusie:
F.G. Griffiths, H. Thomspon The Demoitic Magical Papyrus of London and Leiden, Londyn 1904-1909, s. 107.
“Ja jestem postacią utopionego, który na piśmie potwierdza, że spoczywa po drugiej stronie (?) pod wielkim stołem ofiarnym (?), w Abydos. (Któremu) krew Ozyrysa potwierdziła swe (?) imię Izydy, gdy (krew) została przelana w ten kielich, to wino. Daj ją, krew Ozyrysa, którą on (?) dał Izydzie, by raz jeszcze poczuła w swym sercu miłość do niego we dnie i w nocy, po wszystkie czasy, bez chwili zwątpienia. Daj ją, krew X, narodzonego z X, by dać ją dziś X narodzonej z X, w tym kielichu, tym pucharze wina, by poczuła miłość do niego w swym sercu, miłość jaką Izyda darzyła Ozyrysa, kiedy wszędzie go szukała. Niech X, córka X, czuje je, szukając wszędzie X, syna X, pragnienie, jakie czuła Izyda przez Horusa w Edfu, niech czuje X, zrodzona z X. Niech go kocha, szaleje za nim, rozpalona przez niego, szukając go wszędzie, niech płomień płonie w jej sercu, gdy go nie widzi”

Te osoby, które znają mit o Izydzie i Ozyrysie będą wiedziały o co tutaj chodzi (Izyda poszukiwała ciała Ozyrysa – z treścią mitu można się zapoznać czytając dzieło Plutarcha “O Izydzie i Ozyrysie”, które zaraz będę omawiał) Z części 18 wiemy, że masoni 33 stopnia praktykują rytuał eucharystii i teraz wiemy jakie jest prawdziwe jego znaczenie. Oprócz spożywania krwi Ozyrysa, która ma umożliwić życie wieczne, chodzi o wspomnienie owej romantycznej sytuacji, kiedy to Ozyrys podarował kielich swojej krwi Izydzie. Ten sam rytuał praktykują wszystkie religie chrześcijańskie z katolicyzmem na czele. W 5 części “Blefu nowego przymierza” podałem dowody na to, że słowa wypowiedziane przez pawłowego Jezusa podczas ostatniej wieczerzy są niedopuszczalne z punktu widzenia nakazów Tory. A więc teraz widać czym one są: to plagiat z kultu Ozyrysa, Tammuza (ale jak się zaraz okaże, także Dionizosa – bo to są te same bóstwa).

Teraz odpowiedzmy na pytanie: o co chodziło z tym piciem wina w diabelskich religiach? W Egipcie wino (podobnie jak chleb) miały dawać Egipcjanom życie wieczne. Natomiast w greckim kulcie Dionizosa, spożywanie wina miało dawać Grekom nieśmiertelność. Mamy tutaj nieprzypadkowe podobieństwo. W chrześcijaństwie mamy to samo: ci co będą pili krew Chrystusa będą żyli wiecznie – omawiałem to w części 21.

Jednak aby moja pisanina nie była pustosłowiem nie popartym dowodami, wykorzystam tutaj tekst Plutarcha. Napisał on dzieło: “O Izydzie i Ozyrysie”. Kim był Plutarch? Wiki podaje:

Ur. ok. 50 n.e., zm. ok. 125 n.e.) – jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof-moralista oraz orator. Kształcił się w Akademii Platońskiej w Atenach u Ammoniosa z Egiptu oraz w Aleksandrii. Chociaż wiele podróżował, między innymi po Italii, Egipcie czy Azji Mniejszej, większość życia spędził w rodzinnym mieście Cheronei w Beocji i w Atenach, gdzie sprawował wiele urzędów, m.in. był prokuratorem Achai mianowanym przez cesarza Hadriana. W Cheronei został archontem i kapłanem w świątyni Apollina delfickiego. W swoim rodzinnym mieście założył placówkę wzorowaną na Akademii Platońskiej.

Wzorcowy życiorys wzorcowego satanisty – Plutarch wybrał sobie wielbienie diabła o imieniu Apollin. Taką miał zachciankę… No cóż…

Można powiedzieć, że Plutarch był “wysokim rangą masonem tamtych czasów”. W swoim dziele podał wiele użytecznych informacji o kulcie Ozyrysa i Izydy. Teraz zerkniemy do jego tekstu, jak zwykle pojawi się odrobina wątków pobocznych… Wybrałem z tego dzieła to, co najciekawsze, abyśmy mogli się lepiej zaznajomić z kultem Ozyrysa.

Plutarch o Ozyrysie pisze tak:

Rozdział 13: Po objęciu królewskiej władzy Ozyrys natychmiast uwolnił Egipcjan od beztroskiego i surowego życia, pokazując, jak uprawiać płody ziemi, ustanawiając im prawa i ucząc, jak czcić bogów. Później przewędrował całą ziemię, zjednując sobie wszystkie ludy, przy jak najmniejszym użyciu broni, namową, słowem oraz pieśnią i wszelką muzyką bardzo wielu oczarowanych poprowadził za sobą. Dlatego Grecy utożsamiają go z Dionizosem. [jak się później dowiemy – nie tylko dlatego]

Dalej o śmierci Ozyrysa:

Pod nieobecność Ozyrysa Tyfon nie buntował się jawnie przeciw niemu, dzięki czujności Izydy, która umiała pilnie strzec panowania brata. Jednak knuł przeciw niemu po jego powrocie w gronie siedemdziesięciu dwóch wspólników, [pamiętacie rozesłanie 72 uczniów w ewangelii Łukasza? Skąd się wzięła liczba 72? Skoro wiemy, że on fałszował wszystko zgodnie z kultem Ozyrysa, to chyba mamy odpowiedź.] a pomagała mu etiopska królowa imieniem Aso. Zmierzył po kryjomu ciało Ozyrysa i na jego wielkość zbudował piękną skrzynię, pomysłowo przystrojoną, i wniósł ją na ucztę. Obecni cieszyli się jej widokiem C i podziwiali, a Tyfon żartobliwie obiecał, że podaruje skrzynię temu, kto położy się w niej i okaże się równy jej wymiarom. Próbowali wszyscy po kolei, lecz gdy nikt nie pasował, Ozyrys wszedł i położył się. Wówczas obecni podbiegli, zatrzasnęli wieko z zewnątrz i zalali stopionym gorącym woskiem. Zanieśli skrzynię nad rzekę i wrzucili do morza u ujścia Tanitiki, a miejsce to jest do dziś znienawidzone i nazywają je Egipcjanie obrzydłym.

TO STĄD SIĘ WZIĄŁ KATOLICKI ZWYCZAJ GRZEBANIA LUDZI W TRUMNACH?? Wygląda na to, że tak.

Dalej w rozdziale 17 Plutarch pisze, że właśnie niektórzy w jego czasach tak to interpretują… Choć osobiście się z nimi nie zgadza, to dzięki niemu wiemy, o co chodzi… Niech każdy sam sobie wyrobi zdanie, a z Plutarchem nie trzeba się we wszystkim zgadzać, bo zauważyłem że myli się w paru kwestiach kiedy porównałem to co napisał z treścią książki “Jezus 3000 lat przed Chrystusem”. Dlatego dla mnie bezsprzecznie grzebanie ludzi w trumnach i prezentowanie ich ciał w otwartych trumnach w babilońskich świątyniach to nic innego, tylko czysty kult Ozyrysa.

Na przykład pokazywanie wizerunku zmarłego w skrzyni jest dla nich nie tyle przypomnieniem cierpień i śmierci Ozyrysa, jak niektórzy utrzymują, lecz raczej zachęcają patrzących do używania rzeczy ziemskich i korzystania z przyjemności życia; gdyż wszyscy, prędzej czy później, staniemy się takimi jak owe obrazy. Z tego też powodu wprowadzają wizerunek zmarłego do świętych obrzędów.

Rozdz 25:

Tak na przykład czyny Gigantów i Tytanów, które opiewają Grecy, niektóre bezprawne postępki Kronosa, walki Pytona z Apollinem, zazdrość Dionizosa czy błąkanie się Demeter niczym się nie różnią od dziejów Ozyrysa i Tyfona czy innych opowieści mitycznych, jakich można powszechnie wysłuchać. To bowiem, co osłonięte tajemnicą świętych misteriów i obrzędów wtajemniczenia, pozostając niewyrażalne i niedostępne dla większości ludzi, posiada podobne znaczenie.

Tym tekstem Plutarch zdradził nam, że dla wtajemniczonych wiele symboli czy praktyk ma jednakowe znaczenie, mimo że na pierwszy rzut oka nie widać między nimi podobieństwa. Jednak w przypadku kultu Ozyrysa i Dionizosa podobieństwa są jawne, o czym się przekonasz po lekturze tego artykułu. Teraz mamy ciekawy fragment o podobieństwie między tymi bożkami:

Także Grecy nazywają wytrysk nasienia apusia, zbliżenie synusia, a syna zwą hyiós od słów “woda” (h’jdor) i “deszcz” (hYsm). Dionizosa nazywają też Hyes, jako pana wilgotnej natury, tożsamego z Ozyrysem. Hellanikos 32 (FGrH 4, fr. 176), jak się zdaje, słyszał, jak kapłani wymawiali imię Ozyrysa Hyziris; tak bowiem w dalszym ciągu nazywa tego boga, prawdopodobnie w zgodzie z jego naturą i w związku z obrzędami odnalezienia jego ciała.

Podobnie jak Nil jest dla nich wypływem Ozyrysa, tak ziemię uważają za ciało Izydy; nie całą, lecz tę jej część, którą Nil ogarnia, rozlewając w niej e nasienie, a z tego związku rodzi się Horus.

Woda Nilu dla Egipcjan jest spermą Ozyrysa, która zapładnia ziemię (Izydę) i dzięki temu powstaje wszelkie życie. Bardzo piękne…diabelstwo. Skoro tak, to wiemy więcej o chrześcijańskim chrzcie: Czym polewają się chrześcijanie podczas chrztu? Co oznacza ta woda? Jest to sperma Ozyrysa! Kult Ozyrysa to kult płodności, mit o Ozyrysie podaje, że jego ciało zostało rozczłonkowane i Izyda odnalazła wszystkie części z wyjątkiem prącia. Stąd się wzięły procesje falliczne. Sperma Ozyrysa zapładnia wszystko i sprawia, że co roku się odradza na nowo. Dlatego Ozyrys jest tym, który żywi ludzi – to dzięki niemu mamy co jeść. Ale to nie koniec. Jak nam wiadomo jego pokarm, a więc chleb – ciało i wino – krew mają zagwarantować ludziom życie wieczne po śmierci.
Zatrzymajmy się na moment przy chrzcie. Kiedy dokonywano obrzędu oczyszczenia faraona i polewano go wodą z Nilu? Na samym początku – kiedy ustanawiano go  faraonem. Był to dla niego początek nowego życia – rządzenia krajem, a więc moment przełomowy. Omawiałem już bajkę o chrzcie wodnym pawłowego Jezusa – dla niego chrzest również oznaczał początek nowego życia: intronizację i (rzekome!) uznanie przez Boga – jest to wprost zerżnięte z religii Egiptu. Chrześcijańskie nowe narodzenie polega na czymś bardzo podobnym: masz się narodzić na nowo i rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Tym samym Chrystusie które bezczelnie uchylił Prawo. Na to wszystko masz się polać spermą Ozyrysa – diabła, którego chrześcijanie czczą nieświadomie. Bóg w 18 rozdziale Ezechiela nie wspomina o konieczności odrodzenia się z wody i z ducha, ale o konieczności wytworzenia w sobie nowego ducha – takiego, aby przestrzegać Prawa. I należy to uczynić własnymi siłami – tak po prostu.

O, a tutaj jeszcze do tego mamy cytat z Plutarcha, rozdział 33:

Rozumniejsi kapłani nie tyle Nil nazywają Ozyrysem czy morze Tyfonem, ale mianem Ozyrysa określają po prostu wszelką zasadę i moc wilgoci, którą mają za przyczynę powstawania i płodności.

I dalej mamy arcyciekawy tekst o podobieństwie kultu Ozyrysa i Dionizosa.

35. Kto może wiedzieć lepiej niż ty, Kleo, że Ozyrys tożsamy jest z Dionizosem; tobie to doprawdy przystoi, bo przewodniczysz Thyjadom w Delfach, a ojciec i matka poświęcili cię misteriom Ozyrysa. Jeśli nawet dla przekonania innych trzeba przedstawić jakieś dowody, pozostawmy ukryte to, o czym nie godzi się mówić. To zaś, co wypada ujawnić, przedstawiają sami kapłani w obrzędzie pochówku Apisa, który, choć obwożą jego ciało na tratwie, nie różni się od kultu bachicznego. Noszą bowiem skóry jelonka, potrząsają tyrsami, wznoszą głośne okrzyki i poruszają się niczym ogarnięci bachicznym szałem w obrzędach ku czci Dionizosa. Z tej samej przyczyny wielu Greków wykonuje posągi Dionizosa w kształcie byka, a kobiety w Elei wzywają tego boga, wołając: “Niechaj przybędzie bóg o stopie byka!” U Argiwów zaś Dionizos ma przydomek “zrodzony z byka”; wywołują go z wody dźwiękiem trąb, wrzuciwszy w przepaść jagnię jako ofiarę dla “Stróża bram”, z trąby ukrywają wśród tyrsów, jak mówi o tym Sokrates w traktacie’ O świętych (fr. 5 M.). Mity o Tytanach i nocne obrzędy są także podobne do opowieści o zszarpaniu, zmartwychwstaniu i powtórnych narodzinach Ozyrysa oraz miejscach pochówku boga. Egipcjanie pokazują bowiem w wielu miejscach, jak już wspomniano, groby Ozyrysa. Delfijczycy utrzymują, że szczątki Dionizosa spoczywają u ich, w pobliżu wyroczni, a “święci” sprawują tam niewysłowione obrzędy ofiarne świątyni Apollina, gdzie bachantki budzą Dionizosa Liknitesa. Dionizos jest więc nie tylko bogiem i wynalazcą wina, lecz Grecy uważają go za władcę wszelkiej natury wilgotnej. Świadczą o tym słowa Pindara'”: “Niechaj Dionizos wesoły pomnoży siedziby drzew, święty blask jesieni” (fr. 153). Oto dlaczego wyznawcom Dionizosa nie wolno ścinać uprawianego drzewa i zamykać źródła wody

Dalej Plutarch pisze:

36, Nie tylko Nil, lecz w ogóle wszelką wilgoć Egipcjanie nazywają wypływem Ozyrysa. Święte procesje poprzedza zawsze naczynie z wodą wylewaną na cześć boga [tutaj chodzi o procesje falliczne, jak wiemy woda w tych obrzędach była spermą Ozyrysa, także wszystko ładnie pasuje]. Wizerunkiem trzciny zapisują słowa “król” i “południowa strona świata”, gdyż trzcina jest dla nich symbolem nawodnienia i zapłodnienia wszystkich rzeczy, a wyglądem przypomina członek. Jak powiedziano, podczas Pamyliów, a jest to święto falliczne, wystawiają i obnoszą wizerunek potrójnej wielkości fallusa. Bóg jest bowiem początkiem i zasadą, lecz wszelki początek zwielokrotnia się dzięki płodności, tak jak mówimy zwykle “po trzykroć” w znaczeniu “wiele razy”, na przykład: “po trzykroć szczęśliwy” i “więzy po trzykroć tak wielkie, nieskończone!” (Odyseja, VI 154-5; VIII 340). Tyle oto znaczy wyrażenie “po trzykroć”, jeśli oczywiście nie było przez starożytnych używane w dosłownym sensie. Wilgotna natura, zasada i początek wszystkiego, utworzyła bowiem z siebie pierwsze trzy żywioły: ziemię, powietrze i ogień. Mitowi towarzyszy też opowieść o tym, jak Tyfon wrzucił członek Ozyrysa do morza, a Izyda, nie mogąc go odnaleźć, ulepiła jego podobiznę i nakazała czcić i obnosić fallus w świętych obrzędach. Ta opowieść w istocie uczy, że to, co płodne i zdolne do płodzenia w boskiej naturze, używało pierwotnie jako materiału wilgoci, a dzięki wilgoci złączyło się z innymi elementami w naturalny sposób uczestniczących w powstawaniu i narodzinach. Inna egipska opowieść powiada, że Apopis, brat Heliosa, walczył z Zeusem. Ozyrys D ofiarował wówczas Zeusowi pomoc i przymierze w zwycięskiej walce z wrogiem. Wdzięczny Zeus usynowił Ozyrysa i nadał mu imię Dionizos.

37, Grecy ponadto poświęcają Dionizosowi bluszcz. Także w Egipcie bluszcz nazywa się chenoziris; nazwa ta ma oznaczać “roślinę Ozyrysa”.

40. Stoicy (SVF II 1093) również płodny i życiodajny pierwiastek natury nazywają Dionizosem,

A jako ciekawostkę, mogę podać, że zarówno Ozyrys jak i Dionizos zostali rozczłonkowani na kawałki.

Tutaj w zasadzie możemy ogłosić:

EGIPSKI OZYRYS TO GRECKI DIONIZOS, RZYMSKI BACHUS I BABILOŃSKI TAMMUZ!

Czy wobec tego dziwi nas fakt, że Paweł z Łukaszem korzystali pisząc swoją wersję “NT” z tekstów greckich satanistów takich jak Eurypides? Skoro wiemy już, że Paweł wyznawał Ozyrysa, a Dionizos to ten sam bożek (Dionizos to hybryda – potomek Zeusa i kobiety), to wszystko staje się jasne. Teraz powinniśmy zdać sobie sprawę, że te bóstwa mają także inne imię: Tammuz. A Bóg zabronił kultu Tammuza w Ezechielu:

Ez 8, 13-14
“I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają.
I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza.”

Czyżby to oznaczało, że Bóg zabronił nam wyznawać pawłowego Jezusa? Na podstawie tego co już zgromadziłem, uważam, że tak to właśnie wygląda. Ponieważ w ewangeliach odnajdujemy owe pogańskie motywy, mamy niejako upoważnienie od samego Boga, aby zaprzestać tego kultu, który nam się wciska gdy jeszcze nie potrafimy sami myśleć. Pozostaje pytanie: co się stało w “czasach Mesjasza” oraz co jest prawdą a co kłamstwem w tej historyjce?

U Ezechiela czytamy, że Bóg potępił kobiety, które siedziały i opłakiwały Tammuza. Okazuje się, że kult pawłowego Jezusa był obecny w Izraelu już w “czasach przed Chrystusem”. A teraz zerknijmy co Plutarch pisze o owych kobietach, które siedziały i lamentowały. Postaramy się to wszystko połączyć w całość:

69. Jak zatem należy traktować żałobne, surowe i pełne boleści obrzędy ofiarne, jeśli nieładnie jest zaniedbywać tradycyjną wiarę, ani też wprowadzać zamieszanie w poglądy na temat bogów czy zbrukać je nieuzasadnioną nieufnością? Także u Greków istnieją podobne obrzędy, i to w tym samym czasie powstałe, jakie Egipcjanie odprawiają w swych rytach. W Atenach podczas Tesmoforiów kobiety poszczą, siedząc na ziemi. [nic dziwnego, skoro Ozyrys to Dionizos!] Beoci noszą przybytki (bogini z) Achai”, nazywając to święto “Smutkiem”, gdyż Demeter była pogrążona w cierpieniu po uprowadzeniu Kory. Miesiąc ten, we władaniu konstelacji Plejad, jest porą zasiewów, a Egipcjanie nazywają go Athyr, Ateńczycy Pyanepsion, Beoci zaś Damatrios. Teopomp podaje (FGrH fr. 335), że mieszkańcy krain zachodnich nazywają ziemię Kronosem, lato Afrodytą, a wiosnę Persefoną i uważają, że ze związku Kronosa i Afrodyty wszystko bierze swój początek. Frygijczycy sądzą, że bóstwo zimą usypia, a czuwa latem; zimą podczas misteriów śpiewają mu więc kołysanki, a budzą go latem. Paflagończycy powiadają, że bóg jest związany i skrępowany zimą, a na wiosnę porusza się i uwalnia z więzów.

Plutarch podaje nam dużo informacji i pisze subiektywnie, musimy wyłowić z tego to co dla nas najważniejsze. Zobaczmy sobie dalej jaki był sens tych lamentacji:

70. Ta zimowa pora roku rodzi podejrzenie, że taki ponury i smutny obrzęd dokonywał się ze względu na zniknięcie w tym czasie płodów ziemi. Starożytni nie uznawali ich za bóstwa, lecz za wielkie dary bogów, konieczne do tego, by ludzie nie żyli jak dzikie zwierzęta. Widząc, jak w tej porze roku owoce doszczętnie znikały z drzew, ludzie zaczęli sami sadzić niektóre z nich, jeszcze z trudem i niezręcznie, rozgrzebując ziemię rękoma i na powrót zasypując. Składali w ten sposób w ziemi ziarno niczym w ciemnym i tajemniczym łonie, nie mając pewności, czy pojawi się na nowo i wyda z siebie owoce. Spełniali przy tym wiele czynności podobnych do obrzędów grzebania ciał zmarłych i żałobnego lamentu. Tak jak i my, kupując dzieła Platona mówimy: “kupiłem Platona”, o aktorze zaś przedstawiającym na scenie komedie Menandra mówimy, że gra Menandra, tak i ówcześni ludzie nie unikali nazywania imionami bóstwa darów i tworów boskich, szanując i czcząc te rzeczy dla ich użyteczności. Lecz później ludzie w sposób nieograniczony i głupi zaczęli utożsamiać z bogami właściwości i przemiany płodów ziemi. Pojawianie się i zanik koniecznych darów natury nie tylko nazywali powstawaniem i ginięciem bóstwa, lecz uznali je za bogów, napełniając się naiwnymi, absurdalnymi i obłędnymi poglądami, choć bił w oczy fałsz tego rozumowania. Słusznie zatem Ksenofanes z Kolofonu zwracał się do Egipcjan, jeśli uznają bogów, by ich nie opłakiwali, a jeśli płaczą, by nie uznawali ich za bogów (DK A13). Czyż nie jest też śmieszne co innego: żaląc się i lamentując, prosić o powrót i dojrzewanie płodów ziemi na potrzeby ludzi, by je potem spożywać i znowu po nich płakać?

71. Nie tak się jednak sprawy mają; opłakują oni bowiem płody ziemi, a modlą się do bogów, dawców i przyczyny powstawania, by pobudzili i wytworzyli na nowo inne (płody ziemi), w miejsce tych, które zniszczały. 

Myślę, że powinno to być już jasne: ponieważ Tammuz był tym, który pobudzał wszelkie życie, (ale nie tylko: ziarna zbóż i wino były jego ciałem i krwią) odprawiano lamentacje w czasie, kiedy owe życie obumierało – zimą. Następnie wiosną ów bożek się odradzał a wraz z nim cała przyroda. Tu mamy kwintesencję tego diabelskiego kultu płodności. Jeśli połączymy to wszystko razem w całość, to mamy taki wniosek:

Bóg poprzez proroka Ezechiela zakazał nam praktykowania chrześcijaństwa, które to jest najzwyklejszym w świecie diabelskim kultem płodności.


Teraz jeszcze zrobimy małe uzupełnienie wiadomości o naszych wspaniałych bogach wina. Czy aby na pewno Ozyrys to Dionizos? W sieci z łatwością można znaleźć informacje, które nam to potwierdzają.

Pod tym linkiem mamy taki tekst: (kopiuję wszystko tutaj, aby nigdy nie uciekło)

Ozyrys – Dionizos – Bachus

Ozyrys
W Egipcie to bóg Re, bóg słońca i stworzyciel świata, sprowadził wino na ziemię. Przygotował on ten napój, aby uchronić ród ludzki przed gniewem bogini Hathor.
W późniejszym okresie, mitologia egipska dokonała syntezy między Re – słońcem dziennym, a Ozyrysem – słońcem nocnym. Wino było składane w ofierze Ozyrysowi, ponieważ w dzień jego narodzin, woda Nilu została przemieniona w wino. [WARTO ZAPAMIĘTAĆ: woda przemieniona w wino! Bardzo się to nam przyda w kolejnej części]
Panowanie Ozyrysa na ziemi to tzw. “złoty wiek”. Ozyrys wraz z Izis, swą małżonką wyprowadzili rdzennych Egipcjan ze stanu barbarzyństwa, król nauczył ich uprawy roli i jak czcić bogów, dostarczył niezbędnych narzędzi i ustanowił prawa. Izis zaś dała ludziom ubrania, lekarstwa, a także ustanowiła instytucję małżeństwa. Za panowania Ozyrysa zapanował ład, więc ludzie byli wdzięczni swoim władcom i wielbili ich.
Jednak nawet tak świetny władca jak Ozyrys posiadał wrogów. Rywalem tym był młodszy brat Ozyrysa, Set, który zazdrościł swemu bratu prawie wszystkiego. Twórcy mitu przypisują mu cechy będące odwrotnością cech Ozyrysa, a więc brutalną siłę i dzikość
Kiedy Ozyrys został zamordowany, jego ciało, pocięte na dwadzieścia sześć kawałków, wrzucono do wody. Korzystny wpływ nektaru był tak mocny, że Ozyrys odżył po tym, kiedy Izis zszyła wszystkie kawałki.
(…)

Dionizos
W Grecji poprzez Dionizosa, syna Zeusa, wyrażać się będzie cała symbolika wina.
Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, wino było łączone z krwią boga, który 6 stycznia każdego roku przemieniał w świątyni Andros wodę w wino. Co roku podczas świąt wiosennych odbywały się ceremonie ku czci Dionizosa, pod znakiem odrodzenia się poprzez wino – napój nieśmiertelności, ale także pod znakiem mocy seksualnej i płodności natury. Co roku więc miał miejsce rodzaj karnawału, podczas którego brano udział w paradzie z rzeźbą przedstawiająca ogromnego fallusa. Królowa święta łączyła się cieleśnie z mężczyzną, który symbolizował Dionizosa. To królewskie połączenie było rytuałem płodności i odrodzenia się wiosny.

Z Afrodytą spłodził Dionizos Priapa – chłopczyka o ogromnych genitaliach, znanego z wielu rzeźb greckich, których fotografie pocztówkowe znajdziemy w każdym szanującym się greckim kiosku położonym na turystycznych trasach. Wymiary Priapowego penisa nie są oczywiście symbolicznie przypadkowe. Wino czerwone (bardziej niż białe) jest wszakże afrodyzjakiem. Wzmiankują już o tym Piliniusz starszy i Plutarch.

Bachus
Dionizos symbolizował u Greków porządek [przypominacie sobie z poprzedniej części jaki to był porządek i do czego dochodziło na wzgórzach? Skąd autor tego tekstu wziął te bzdury? Tam dochodziło do najgorszych wynaturzeń jakie można sobie wyobrazić], natomiast zupełnie inaczej miała się sprawa z Bachusem u Rzymian.

Poprzez słynne bachanalia Bachus symbolizował pijaństwo, rozpustę i nieporządek społeczny. Podczas kilku dni trwania tego święta poświęconego bogu wina obalane było tabu, wszystko było dozwolone, można było wszystko powiedzieć i prawie wszystko zrobić, podziały między klasami znikały i realizowana była prawdziwa fuzja społeczna. Rzymianie zinstytucjonalizowali w ten sposób coroczne rytualne naruszenie norm, które pozwalało zaakceptować porządek rzeczy przez resztę roku.

Tradycja tego święta antycznego zachowała się długo w postaci karnawału. [oraz w postaci studenckich juwenaliów – przypominam z poprzedniej 24 części] 

Święto nieporządku zorganizowane dla,
wzmocnienia porządku
(Freud).


Myślę, że z tego artykułu warto zapamiętać:

1) Ozyrys = Dionizos= Bachus = Tammuz = pawłowy Jezus = Szatan (a do tego dochodzi Mitra, który się rodzi 25 grudnia, którego póki co pominąłem aby nie mnożyć wątków i kilku innych bogów)

2) Chrześcijański chrzest to polewanie się spermą Ozyrysa i praktykowanie kultu płodności. Nowe narodzenie chrześcijan to nic innego jak praktykowanie diabelskiego wtajemniczenia w kult płodności. I to nic nie szkodzi, że szeregowi chrześcijanie nie wiedzą co robią. Ważne jakie to ma znaczenie dla diabła. Ta sama zasada dotyczy wszystkich diabelskich rytuałów, którym nieświadomie poddają się np. katolicy – nasi szlagierowi chrześcijanie. Nie ważne, że oni nie wiedzą co robią, ważne, że to ROBIĄ. Niestety zostałem ochrzczony jako dziecko, a także potem – z własnej woli, kiedy zacząłem czytać Biblię. Jednak porzuciłem tę diabelską religię i w tym upatruję swojego usprawiedliwienia przed Bogiem.

3) Bóg zakazał nam konkretnie tego obrzydliwego kultu poprzez proroka Ezechiela.

4) Katolicki obyczaj grzebania ludzi w trumnach i otwierania ich podczas babilońskich ceremonii, to wspomnienie śmierci Ozyrysa.

Pozostaje nam wiele pytań bez odpowiedzi, bo nadal twierdzę, że w tzw. ” NT” jest nieco prawdy i mam nadzieję, że Bóg Izraela pozwoli nam się w tym rozeznać.

Brain Breaker

Advertisements

66 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 25: Ozyrys = Dionizos = Bachus = Tammuz = chrześcijański pawłowy Jezus = Szmatan + BONUS: chrzest to polewanie się spermą Ozyrysa

 1. theredbrainbreakerkstian Post author

  Zapomniałem o jeszcze jednym wniosku, niby takie oczywiste po tym co pokazałem, a jednak trzeba to napisać.
  5) Paweł i Łukasz wyznawali kult Ozyrysa, Dionizosa, Bachusa, Tammuza. Pisząc swój tzw. “NT” zerżnęli scenę nawrócenia Pawła z greckiej tragedii “Bachtanki” opowiadającej o kulcie Dionizosa. Dlatego akurat z tego tekstu? Była jedna z najpopularniejszych tragedii okresu hellenistycznego a więc skoro wyznawali kult Dionizosa, to nie dziwi nas fakt, że czerpali ze źródeł…

  Poza tym:

  6) Skoro Dionizos to Tammuz, a Paweł był jego czcicielem, to mamy kolejny jawny dowód na satanizm Pawła. Bóg potępił Pawła zawczasu słowami Ezechiela i dał nam kolejną wskazówkę co do tego drania.

  Trzeba będzie jeszcze poszukać pawłowych zapożyczeń z kultu Mitry i innych… Na spokojnie…

  Like

  Reply
 2. tomiczny

  Krystianku ,bardzo to ciekawe,przed nami bardzo długa droga.Tam jeszcze jest jakaś głębia kultu diabelskiego z Babilonu jakaś wspólna cecha wielbienia lucka.Widać lucek stworzył te kultu sam pod siebie,jak każdy ma jakieś upodobania.Coś ten czort przekabacil ale nie pogłębiał bym tego plugawego tematu.Jestem tym totalnie zszokowany,gruzy i zgliszcza,jak to teraz odbudować,w co tu wierzyć? POZDRAWIAM CIĘ bardzo serdecznie.zacząłem jak Ty ,Heniu Mariusz Esterka Ty.Rzuć okiem na stronę dmr44

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Wiesz, dla mnie podstawę do weryfikacji czegokolwiek stanowią prorocy i ich zawsze się trzymam i to samo radzę Tobie. A co do babrania się w tym diabelskim bagnie, to coraz bardziej mi się podoba, bo dzięki temu coraz więcej rozumiem. Pozdrawiam

   Like

   Reply
 3. Lusi

  Fragment z książki: “Faraon zwany Jezusem” – przepraszam jeśli zaśmiecam, ale uważam że tu pasuje. Wciąż nie moge się otrząsnąć co oni Nam zrobili. Mam nadzieje że art się przyda. Pozdrawiam Lusi

  Teolog Llogari Pujol
  Ten wywiad wywołał burzę. Teolog Llogari Pujol, były ksiądz, który stracił wiarę, twierdzi, że korzeni chrześcijaństwa powinniśmy szukać pięć tysięcy lat temu, w starożytnym Egipcie. Faraon był wtedy uważany za boga-człowieka, zrodzonego z dziewicy i zmartwychwstającego po śmierci.

  Llogari Pujol: Boże Dziecię nie narodziło się 2 tysiące lat temu…

  To wiadomo, jest różnica w kalendarzu o dwa, trzy lata…

  Nie, nie o to mi chodzi, mam na myśli okres sprzed 5000 lat. Idea dziecka-boga zrodziła się około 3000 roku przed Chrystusem.

  Jak to? O jakim dziecku-bogu pan mówi?

  O faraonie! O postaci faraona w starożytnym Egipcie: uważano go za syna boga.

  Nie widzę związku między faraonem a Jezusem.

  Jest związek: Jezusowi przypisano nauki i cechy faraona. Zbieżności są niezliczone! Już 3 tysiące lat temu faraona uważano za syna boga, tak jak potem Jezusa. Faraon był człowiekiem, a zarazem bogiem jak Jezus. Jego matce zwiastowano boskie poczęcie, tak jak potem poczęcie Jezusa. Faraon był pośrednikiem między ludźmi a bogiem, jak potem Jezus. Faraon zmartwychwstał, jak potem Jezus. Faraon wstąpił do nieba, jak potem Jezus. . .

  A czy pan zna słowa modlitwy Ojcze Nasz, którą podobno ułożył Jezus i nauczył jej ludzi?

  Oczywiście: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje… ”

  Ta modlitwa znajduje się w tekście egipskim z 1000 roku przed Chrystusem i jest znana jako „Modlitwa ślepca”. W tym samym tekście znajdują się także słowa, które później staną się „Błogosławieństwami” Jezusa. Proszę posłuchać, cała teologia starożytnego Egiptu pojawi się w Jezusie. Również Stary Testament (600 lat przed Chrystusem) jest przeniknięty monoteizmem faraona Aketona (1360 r. przed Chrystusem).

  Wróćmy do boskiego poczęcia Jezusa.

  Teogamia (małżeństwo boże) pochodzi z Egiptu: bóg zapładnia królową i rodzi się nowy faraon. Jest też tekst egipski (w języku demotycznym) z 550 r. przed Chrystusem, „Opowieść Satmiego”, w której czytamy: „Cień boga pojawił się przed Mahitusket i oznajmił jej: Będziesz miała syna, którego będą zwać Si-Osiris”. Czy to coś panu przypomina?

  Anioła ze zwiastowania, Maryję…

  A powiedzieć panu, co znaczy Mahitusket? „Łaski pełna”. A Si-Osiris znaczy „syn boga”, czyli syn Ozyrysa.

  Kim jest Satmi w tej opowieści?

  Mężem Mahitusket. Satmi znaczy „ten, który czci boga”. To samo uczyni później Józef, zwany w Ewangelii „sprawiedliwym”.

  Potem Herod będzie chciał zabić Jezusa…

  W mitologii egipskiej Set chce zabić dziecko imieniem Horus. Jego matka Izyda ucieka więc z nim. Tak jak Święta Rodzina ucieka do Egiptu.

  A co z mirrą, kadzidłem i złotem?

  Egipcjanie uważali je za emanacje boga Ra: złoto było jego ciałem, kadzidło jego zapachem, a mirra jego nasieniem.

  A obrzezanie Jezusa?

  To rytuał wśród kapłanów egipskich. W opowieści Satmiego Ozyrys, w wieku 12 lat, dyskutuje jak równy z równym z mędrcami w świątyni. Tak jak Jezus, o czym opowiada Ewangelia.

  Co pan powie o chrzcie Jezusa?

  Proszę spojrzeć na ten obraz: kapłan chrzci faraona wodą z Nilu… To wszystko znajduje się w starych tekstach, na egipskich obrazach i płaskorzeźbach. Proszę spojrzeć na ten obraz z 300 r. przed Chrystusem: król Ptolomeusz korzy się przed Izydą, a ona mu mówi: „Dam ci wszystkie królestwa Ziemi”. W Ewangelii szatan kusi Jezusa mówiąc to samo, słowo w słowo.

  Co pan sądzi o cudach Jezusa?

  Widzi pan ten obraz uczty? Znajduje się on na grobie egipskim w Paheri (1500 lat przed Chrystusem). Przedstawia zamienienie wody w wino przez
  faraona. Tego samego cudu dokona Jezus w Kanie Galilejskiej. I proszę policzyć dzbany.

  Jeden, dwa, trzy… sześć. O co chodzi?

  W cudzie, jakiego dokonał Jezus, jest też sześć dzbanów. Teologowie ciągle zadają sobie pytanie, dlaczego sześć. A no dlatego, że skopiowano opowieść egipską.

  Czy to również faraon pomnożył chleb i ryby?

  Nie, uczynił to bóg Sobk, o czym opowiadają „Teksty z piramid”, z 3000 roku przed Chrystusem. Sobk to bóg-krokodyl. Daje biały chleb i ryby ludziom na brzegu jeziora Faiun. I chodzi po wodach tego jeziora! Jeszcze jedna ciekawostka: na gotyckich malowidłach przedstawiających cudowny połów ryb przez apostołów odkryłem, że te ryby to specjalny gatunek żyjący tylko w Nilu.

  Są jeszcze jakieś inne paralele?

  Opowieść o Sinhue (2000 r. przed Chrystusem). Jest on księciem, który boi się objąć władzę, opuszcza pałac, udaje się na pustynię, między Beduinów, gdzie grozi mu wiele niebezpieczeństw.

  Ale Jezus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy.

  Tak, jak „król”… i na ośle. Czyli jako zwycięzca nad złem. Osioł w Egipcie oznaczał Seta, boga, który zabił Ozyrysa i którego pokonał Horus, syn Ozyrysa, i dosiadł go.

  A co z Ostatnią Wieczerzą?

  Ozyrys, bóg zboża, umierający co roku, pozwalał Egipcjanom żywić się swoim ciałem (chlebem). W „Tekstach z piramid” zwany jest także „panem wina”. Ozyrys daje Izydzie do picia z kielicha swoją krew, by pamiętała o nim po jego śmierci.

  Czy zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są także kalką teologii faraońskiej?

  Istniał rytuał „zmartwychwstania” zmarłego faraona – uczestniczyły w nim kobiety – po czym wstępował on do nieba.

  Czy Jezus świadomie powtarzał te wzory, czy też dopisali to potem ewangeliści?

  Moja teza jest inna: Ewangelie zostały napisane przez uczonych żydowsko-egipskich kapłanów ze świątyni Serapisa w Sakkarze, w Egipcie, którzy słowo po słowie przetłumaczyli teksty egipskie.

  Like

  Reply
   1. theredbrainbreakerkstian Post author

    Co to znaczy obawy? Obawy mogą być różnego rodzaju.
    Jest np. strach przed zmianą poglądów, którego ja się staram oduczyć, skoro wiem, że żyję w świecie kłamstwa.
    Jest strach przed tym, co nieznane.
    Albo jest strach przed prawdą, gdyby miała się okazać okrutna.
    Pozbywam się tego rodzaju obaw, ale…
    Ja również się zastanawiam dokąd mnie to zaprowadzi, ale nie zawrócę z tej drogi, bo czuję, że jest właściwa, a gdzieś tam już widzę koniec tej wycieczki: skończę w ramionach Boga Izraela, co mi się bardzo podoba.
    Ostatnie moje wpisy są dość mocno oszołamiające, ale cóż. Wóz albo przewóz. Dla jednych to za dużo, bo nie każdy jest gotów na to w takiej dawce i w takim tempie. W takich sytuacjach zalecam samodzielne badanie tematu od innej strony, aby udało się dany problem rozwiązać innym sposobem, może mniej bolesnym.

    To co obecnie zacząłem robić to badanie tematu od drugiej strony, korzystając z diabelskich źródeł, z których należy umieć wychwycić prawdę. Bo od czytania w kółko ewangelii i porównywania z ST też można wylądować w martwym punkcie. Czytanie samej Biblii nigdy nie doprowadzi nas do prawdy, skoro wiemy, że Biblia jest skażona. Co innego, gdyby to było w 100% Słowo Boga.

    Gdzieś kiedyś chyba na YT oglądałem wywiad z jakąś szychą Iluminati. Dziennikarz się go pytał, jak oni się czują z tym, że tak oszukują i manipulują ludźmi. A ten iluminat odpowiedział, że w zasadzie, to jest uczciwe z ich strony, bo obecnie wszystko jest dostępne i można się w tym wszystkim połapać, ale ludziom się po prostu nie chce. Wolą oglądać TV i inne rozrywki, a więc są sami sobie winni.

    I to jest prawda, ludziom dobrze jest w tym bagnie w jakim żyją i nie chcą z niego zrezygnować. Wolą żużel, piwo z Biedronki i grilla niż drążenie w celu znalezienia prawdy. Akurat w tym zgadzam się z tym iluminatem.

    Like

    Reply
   2. Krzysztof

    Oczywiscie masz racje, rowniez chce poznac prawde, po prostu obawiam sie tego, ze tak naprawde bardzo niewiele wiem o Bogu, poniewaz jego obraz jest u mnie zafalszowany latami sluchania klamstw, ostatnio nawet niewiele sie modle, bo nie jestem pewny czy robie to dobrze.
    Wlos jezy mi sie na glowie, gdy uswiadamiam sobie w czym uczestniczylem bedac katolikiem.
    Paradoksalnie, im wiecej sie dowiaduje prawdy, tym wiecej pojawia sie tez znakow zapytania.

    Like

    Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Tak, ten wywiad ma już kilka lat ładnych lat i można go łatwo znaleźć w sieci. Jednak wiele osób nie zawraca sobie nim głowy, bo mają tak mocno wbity w czachę kult pawłowego Jezusa, że nie potrafią logicznie myśleć i traktują to jako atak na ich jedyną prawdziwą religię.
   Natomiast te informacje w połączeniu z tym, że udowodniłem, że Paweł był satanistą i założycielem krk oraz wyznawał kult Ozyrysa nabierają już innego znaczenia. W tej sytuacji nie wolno nam tego ignorować. Zamierzam to wszystko sprawdzać i dlatego kupiłem sobie tę książkę. Tylko nie lubię pochopnych decyzji nie popartych logiką i dowodami. A więc dłubię temat powolutku.
   Co do autorstwa ewangelii, to owszem mogło również tak być. Moja teza jest taka, że przy pisaniu ewangelii bardzo mocno wykazali się Paweł i spółka. Oni doskonale znali kult Ozyrysa. Ich macki widać w całym NT. A może pracowali korzystając z tekstów owych egipskich kapłanów? Ponadto już wykazałem, że znali teksty greckich satanistów: np. Eurypidesa. Skoro tak, to jasne jest, że byli obcykani także w tekstach egipskich. Oni byli “najwyżej postawionymi masonami” tamtych czasów.
   Tak więc jeśli chcemy znaleźć tych, co maczali paluchy w powstawaniu ewangelii to nie możemy zapominać o tych panach.

   Like

   Reply
  2. mackobogdaniec

   Byłbym ostrożny z tym facetem. Mówi np,że monoteizm Izraelitów bierze początek w monoteizmie faraona Aketona. Jednak nie powiedział już,że po exodusie Izraelitów z Egiptu faraon Echnaton dokonał radykalnej reformy na rzecz jedynobóstwa. Dr Alfred Palla udowodnił,że właśnie plagi i wyjście Izraelitów były powodem tej reformy. Po prostu Echnaton zorientował się,że Bóg Izraela jest Bogiem jedynym i prawdziwym a poniżone plagami bóstwa Egiptu to ściema. Właściwie autor wybrał jedną z dwóch hipotez. W pierwszej Egipcjanie zapożyczają monoteizm od Hebrajczyków a w drugiej na odwrót. Niepokoi mnie,że pominął milczeniem pierwszą hipotezę,chyba że omówił ją w książce której niestety nie mam.

   Like

   Reply
   1. Brain Breaker Post author

    Maćko, wierzyć mi się nie chce aby faraon zorientował się że ich bóstwa są ściemą. Chyba że po prostu mają mniejszą moc niż Bóg Izraela – to co innego.
    Po pierwsze, on był ich synem – synem upadłych. Potomstwo upadłych zawsze będzie czcić swoich ojców. Jeśli wprowadził monoteizm, to z pewnością nie na rzecz Boga Izraela – chyba nie to miałeś z resztą na myśli?
    Pujol w swojej książce dopuszcza się wielu nadużyć z którymi można dyskutować. On w zasadzie neguje Boga ST. Ale myślę, że nie oznacza to, że nie można od niego wziąć tego co wartościowe. Nauczyłem się przez te kilka lat brać od każdego wiedzę i składać ją do kupy.
    Jego książka jest takim gwoździem do trumny, którego ludzie mają odwagi wbić bo zwyczajnie się boją.
    Jego książkę należy według mnie czytać krytycznie, ale z otwartym umysłem. Trudno ją dostać, ja swoją kupiłem bodajże na allegro.
    Nie pamiętam czy omówił obie hipotezy w książce.

    Like

    Reply
    1. mackobogdaniec

     A jednak są przesłanki do takiego twierdzenia.W skrócie: Amenhotep co znaczy dosłownie “sługa amona”(względnie amena:) zmienił imię na Echnaton co znaczy “sługa Atona”(względnie Adona,nie ma pewności jak to wymawiać). Już jego ojciec Amenhotep III miał zapędy aby odwrócić się od politeizmu! Natomiast ojciec Amenhotepa III jak również dziadek Echnatona był tym faraonem który żył w czasach exodusu i miał sen,że niespodziewanie zostanie Faraonem na skutek śmierci faraona ścigającego Hebrajczyków i jego pierworodnego syna.Dziadek na własne oczy widział plagi i wyjście hebrajczyków jego syn był wyznawcą adona/atona a jego wnuk wprowadził w Egipcie reformę ku jedynobóstwu. W czasach Amenhotepa III powstała w Egipcie pieśń ku czci Adona bliźniaczo podobna do psalmów.
     Pieśń do Adona:
     Jak wielkie są dzieła Twoje.
     Zakryte przed naszymi oczami.
     O jedyny Boże,nie ma innego.
     Ty stworzyłeś świat według woli swojej.
     Sam byłeś kiedy uczyniłeś ludzi,
     bydło i dzikie zwierzęta.
     To co porusza się na ziemi
     i to co porusza się w górze na skrzydłach.
     Echnaton uważał,że wyznaje Stwórcę wszystkiego który troszczy się o wszystkich i jest bogiem miłościwym. Faraon ten był nastawiony pacyfistycznie do okolicznych narodów. Jako chyba jedyny nakazał przedstawiać się na malowidłach i płaskorzeźbach z żoną(którą trzymał za rękę) i dziećmi. Aby być rzetelnym muszę napisać,że Echnaton wprowadził henoteizm tzn wywyższenie jednego bóstwa ponad inne których świątynie zostały zamknięte. Imię jego poprzedniego patrona “”amona” było skuwane z obelisków i ścian budynków.
     Aton którego wyznawał Echnaton był wcześniej(przed nim) związany ze słońcem,tarczą słoneczną itd. Jednak wydaje się,że Echnaton znacząco zmienił ten kult bo po jego śmierci świątynie atona zostały zniszczone a imię faraona i jego ojca skuwano na polecenie kapłanów którzy przywrócili politeizm.
     Taka jest oficjalna wersja ale wiadomo,że reżimowi historycy za chiny ludowe nie przyznają,że Egipski faraon mógł przyjąć wiarę w Jedynego Boga. Wiele za tym jednak przemawia.
     -Po pierwsze wywyższenie jednego boga nad innych miało miejsce nie raz w dziejach religii i nie jest to powód aby reformatora darzyć nienawiścią.
     -Po drugie henoteizm absolutnie nie kończy się zamykaniem świątyń innych bóstw co oznacza kasację kultu i bezrobocie kapłanów.
     -Po trzecie otoczka tego jedynego bóstwa które wyznawał Echnaton wskazuje na Boga Jedynego aczkolwiek nie twierdzę,że był to kult nieskażony.
     -I po czwarte szczególna gorliwa wrogość zwolenników starych bóstw wobec Echnatona nie miałaby by podstaw gdyby jego reforma religijna dotyczyła któregoś z bogów rodzimych. Pamiętajmy,że plagi były jeszcze wtedy pamiętane i zapewne wiedziano kto je spowodował.

     Generalnie ten fakt a także jeszcze jedno źródło egipskie(pisane,Lamentacja Ipuwera) to ciosy w twierdzenia sceptyków wyjścia Hebrajczyków z Egiptu pośród cudów i z pomocą Boga. Bo historycy nie potrafią wytłumaczyć precedensu reformy Echnatona a najprawdopodobniej właśnie widoczna działalność Boga była tego powodem. Pozdrawiam

     Like

     Reply
 4. Roman

  Dla mnie takim fundamentem na którym opieram swoją wiedzę o Bogu jest Stary Testament, a dokładniej Tora a jeszcze dokładniej V księga Powtórzonego Prawa.
  Analizuję sobie wszystkie te prawa i rozważam czy da się je rozumieć w jednym duchu (doskonałości, niezmienności i wszechwiedzy Boga Stworzyciela).

  Jeśli chodzi o NT to na razie nawet go nie czytam uznałem go za mieszaninę prawdy z kłamstwem.
  Bo logicznie myśląc jeśli Paweł to super mason czy satanista z czym się na tym forum zgadzamy to czego się możemy dobrego po tym spodziewać dla ludzkości jeśli nie tylko zamętu i chaosu.
  Dla mnie najważniejszym tematem na dziś jest kwestia czy jest coś namieszane w Prawie Bożym które zostało nam przedstawione w Torze a dokładniej w księdze Powtórzonego Prawa.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Romanie,
   Niewątpliwie jest to ważny temat i również należy go badać. Ale zanim się skoncentruję na Torze chciałbym wiedzieć jak to było z tym Jezusem, a to co odkryłem to dopiero początek. Ja mam taką cechę, że nienawidzę być okłamywanym, a więc skoro od dziecka nakładziono mi tyle kłamstw w oparciu o “NT” to chcę się z nich dokładnie otrzepać.
   A czy coś zostało namieszane w Torze? To jest jeszcze wyższa szkoła jazdy.

   Like

   Reply
 5. bratpyt

  theredbrainbreakerkstian:
  [pamiętacie rozesłanie 72 uczniów w ewangelii Łukasza? Skąd się wzięła liczba 72? Skoro wiemy, że on fałszował wszystko zgodnie z kultem Ozyrysa, to chyba mamy odpowiedź.]

  72 Żydów przetłumaczyło Septuagintę…

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Rzeczywiście bardzo trafne porównanie. Czy nie widzisz podobieństwa:
   “Jednak knuł przeciw niemu po jego powrocie w gronie siedemdziesięciu dwóch wspólników,”
   Jezus też rozesłał swoich “wspólników”, w pewien sposób jest to podobne, a do owych 72 Żydów ma się to nijak.
   Nie podałem tego jako pewnik, ale jako przypuszczenie z dużą dozą prawdopodobieństwa, bo jasne jest to, że Łukasz pracował na egipskich tekstach.

   Like

   Reply
   1. bratpyt

    Napisanie Septuaginty zlecił – król Ptolemeusz II – Philadelphos II (Bóg miłujący siostrę) dobierając sobie 72 żydowskich “wspólników” w swoim….dziele.
    Cyt. za Wiki:
    “W 279 p.n.e. […] po ucieczce z Macedonii siostra Ptolemeusza II, Arsinoe II, która w krótkim czasie doprowadziła do wypędzenia pierwszej żony króla Arsinoe I i sama zajęła jej miejsce w 277 p.n.e. Małżeństwo brata i siostry odbiło się głośnym echem w całym świecie greckim, wywołując wiele niepochlebnych opinii i komentarzy, w tym poety Sotadesa, który krytykę Ptolemeusza przypłacił życiem.”

    Like

    Reply
    1. theredbrainbreakerkstian Post author

     To też jest ciekawe, że to na zlecenie Ptolemeusza się odbyło, a jak wiemy był on synem upadłego anioła. Niemniej temat Septuaginty i liczby 72 jest tak bardzo poboczny w tym artykule, że odbieram to jako szukanie dziury w całym. Może lepiej odniósł byś się do tego, że Jezusek to DIonizosek?

     Like

     Reply
 6. bratpyt

  theredbrainbreakerkstian:
  “To też jest ciekawe, że to na zlecenie Ptolemeusza się odbyło, a jak wiemy był on synem upadłego anioła. Niemniej temat Septuaginty i liczby 72 jest tak bardzo poboczny w tym artykule, że odbieram to jako szukanie dziury w całym.[…]
  Fakt, w tym artykule wątek Septuaginty jest poboczny, ale to ciekawe, że doszedłeś ostatecznie do wniosku że “Jezusek to Dionizosek” na podstawie dzieła, jak sam to napisałeś “syna upadłego anioła”… W każdym swoim arcie uznajesz Septuagintę za niezaprzeczalny autorytet, a wyciągnięte wnioski za pewniki.

  theredbrainbreakerkstian:
  […]Rzeczywiście bardzo trafne porównanie. Czy nie widzisz podobieństwa:
  “Jednak knuł przeciw niemu po jego powrocie w gronie siedemdziesięciu dwóch wspólników,”
  Jezus też rozesłał swoich “wspólników”,[…]

  Rozumiem, że według Ciebie to złe, że Tyfon, “knuł” przeciwko “Ozyrysowi-diabłu” (jak znowu sam napisałeś) i chciał go “unieszkodliwić”? Faktycznie Jezus też wysłał przeciwko diabłu swoich “wspólników” z Dobrą Nowiną…Jemu też masz to za złe?
  “Jezusek to Dionizosek” ? A może Dionizosek chce koniecznie uchodzić za Jezuska? Może mylisz przyczyny ze skutkami? Mojżesz stukający w skałę laską (tyrsosem ?!), aby wydobyć z niej wodę dla Izraelitów, żył na pewno wcześniej niż bachantki używające tej zabawki Dionizoska w tym samym zresztą celu i z tym samym skutkiem.
  Może tyrsos to jakaś broń, narzędzie, technologia skoro wedłu legend , ktoś taki jak Merlin też miał taką laskę i podobno ciekawe rzeczy za jej pomocą potrafił zrobić. Kim byl Merlin zostawmy na Twój przyszły artykuł… 😉
  Może jak to powiedział kiedyś Jezus:
  “J 16:12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie.”
  Jak myślisz czego starożytni nie mogliby znieść, a co “nowożytni” by już znieśli?
  Ale abstrahując od powyższych rozważań moim skromnym zdaniem (choć co do tego nie mam i nie będę nigdy miał absolutnej pewności), Jezus to…JHVH. Skoro jednak uważasz, że Jezus to Dionizos to niech Tobie tak będzie…

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Ciężko podjąć precyzyjną polemikę jak nie wiem w co wierzysz i z czym się zgadzasz a z czym nie. Z tego co pamiętam to uznajesz pawłowego Jezusa, ale odrzuciłeś pawła?
   W każdym razie:
   1) co do Septuaginty, to jest tak:
   Skażone masoreckie przekłady tzw. “ST”, które mamy w swoich zwykłych Bibliach również nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że chrześcijańskie interpretacje proroctw odnośnie Mesjasza zostały na siłę wymyślone na kupie gnoju. Natomiast Septuaginta te rażące niezgodności pogłębia i zwielokratnia. Wobec tego mamy jak na talerzu: Septuaginta jest lepszym przekładem niż przekłady masoretów – jest mniej skażona. Mniej nad nią “pracowano”.
   Natomiast co do samego pochodzenia Septuaginty, to owa legenda o 72 tłumaczach wcale nie musi być prawdziwa. To jest bardzo zamotany temat i nie badałem go szczegółowo. Skupiłem się jedynie na merytoryce, co wydaje mi się argumentem najistotniejszym.
   Niestety smutna prawda dla wyznawców pawłowego Jezusa jest taka, że żaden przekład “ST” nie jest w stanie uratować chrześcijańskich interpretacji proroctw. Tak więc kwestia Septuaginty nie jest tutaj istotna aż tak bardzo.

   2) “Rozumiem, że według Ciebie to złe, że Tyfon, „knuł” przeciwko „Ozyrysowi-diabłu” (jak znowu sam napisałeś) i chciał go „unieszkodliwić”? Faktycznie Jezus też wysłał przeciwko diabłu swoich „wspólników” z Dobrą Nowiną…Jemu też masz to za złe?”
   @@@@@ nie wiem czy to złe czy nie złe, a w tym wszystkim chodziło mi jedynie o to, że skoro wiemy, że Łukasz bezczelnie wymyślił historyjkę o rozesłaniu jakichś tam uczniów poza apostołami, to skąd mu się nawinęła liczba 72? Z powietrza? Dlaczego akurat 72? Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa zerżnął tę liczbę z tego mitu i chodziło tylko o to.

   3) “„Jezusek to Dionizosek” ? A może Dionizosek chce koniecznie uchodzić za Jezuska? Może mylisz przyczyny ze skutkami? ”
   @@@@@ ludzie mnie załamują. Pokazałem logicznie, w sposób niezaprzeczalny, że Paweł wyznawał Ozyrysa w części 18. A więc jak można mówić, że to Ozyrys (lub Dionizos) upodobnił się Jezusa? Czy potrafimy myśleć przyczynowo – skutkowo? Mało to razy udowodniłem jak chłopcy rżnęli równo z egipskich historyjek i układali swoje ewangelie? Wszystko zaczyna się od wspaniałej eucharystii – to jest punkt wyjścia do zrozumienia tego tematu. Cały mój blog układa się w logiczny materiał dowodowy, który dyskredytuje “NT”. Pozostaje tylko pytanie: ile prawdy jest w “NT” i co nią jest.

   4) Co do tego, że Jezus jest Bogiem, to dla mnie jest to TOTALNA KLAPA I MASAKRA i z każdym kolejnym artykułem tylko się w tym utwierdzam. Nigdy z resztą nie wyznawałem tego poglądu, bo od początku mojej przygody z Biblią wydawał mi się nie do przyjęcia.

   Like

   Reply
 7. tomiczny

  Zawsz można powiedzieć że te napisy w piramidach dopisali po Jezusie żeby Go zmieszać z kultem Egiptu.Pawełek to zlecił Łukaszowi,polecieli samolotem do Egiptu i ,,podłożyli dowody,, Przecież Lepper też się powiesił na podkurczonych nogach!Najpierw jedną nogę podkurczyl,postal na jednej ,potem drugą podkurczyl…

  Like

  Reply
 8. tomiczny

  Wygląda na to że NT to zajęcie dla odwrócenia uwagi od ST. Mamy tam wiele kwestii spornych i możemy dywagować jeszcze 100 lat, i oto chodziło!Złodziej też odwraca uwagę,sztuczny tłok i nie ma portfela, a potem długie dochodzenie.

  Like

  Reply
  1. Krzysztof

   Chyba masz racje, bo ‘NT’ na chwile obecna mozna wrzucic do kosza – tyle tam prawdy, a ‘ST’ to dopiero bedzie przeprawa…

   Like

   Reply
   1. Krzysztof

    Racja, po prostu jestem juz niecierpliwy zeby poznac odpowiedzi na wszystkie najwazniejsze pytania…

    Like

    Reply
 9. obiektywny

  http://magiaiokultyzm.blogspot.com/2017/06/demonologia-czesc-ii-satanizm.html

  SYNOWIE SZATANA :

  a) Toth (vel Tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl)
  b) Set (vel Ningal, Seth, Satu, Sitri, Sut, Sutekh)
  c) Ozyrys (vel Wesir, Tammuz, Dummuzi, Asar, Oriax, Orias; najmłodszy syn)
  d) Amon Ra (vel Amane, Aman, Pamon, Aamon, Mendrion, Monasiel, Parmersiel, Caspiel, Merodach, Marduk; najstarszy syn)
  e) Adapa (vel Adam, Adama, Atabba, Atab)
  f) Ziusudra
  g) Nergal (vel Hades, Pluton)

  Like

  Reply
  1. obiektwyny

   mackobogdaniec, rozwiń swoją myśl na temat tej listy ok?

   z moich spostrzeżeń również wynika że wszelkiej maści okultyści są okłamywani na każdym kroku
   ta stronka magiaokultyzm propaguje doktrynę tzw duchowego satanizmu. Wg tej doktryny to szatan jest stwórcą świata i ludzi – i ich ojcem jest niby szatan, ale podkreślają że Biblia kłamie i nie ma czegoś takiego jak szatan, jest to tylko określenie “przeciwnika” (z tym ostatnim akurat się zgadzam). Czyli pomieszanie z poplątaniem. Podkreślają że prawdziwe imię szatana jest inne. Może to być Samael (chyba to imię obecne w Henochu ale imiona sie tak powtarzają ze nie wiadomo czy chodzi o tego samego upadłego), może Lucyfer, może inne – nie pamiętam dokładnie co sądzą na ten temat.
   Generalnie wierzą w podania sumerskie, kosmiczne walki jakichś bogów (może w Niebie mamy jakieś wojny aniołów) i ładnie się komponują/uzupełniają w różnych punktach z wierzeniami new age, słowiańskimi i innymi satanizmami. Uważają również że Izyda/Isztar/Astarte/Astaroth oraz matka boska to dwa osobne byty (niby matka boska podkradła tożsamość Astaroth), nienawidzą Jezusa (!) oraz Jahwe (!!!) czyli w ogóle nie wiedzą skąd sie wziął Tetragram, co to jest Jezus itd. Nienawidzą katolików czyli nie wiedzą że ich pany są twórcami religii z katolicyzmem włącznie. Wychodzi chyba z tego że nie wiedzą o potomstwie upadłych wśród ludzi. Przykłady głupoty doktryn satanistów można mnożyć.Wynika z tego że doktryny typu duchowy satanizm są tak zakłamane że nie są wiarygodnym źródłem informacji a mogą jedynie stanowić coś w rodzaju źródeł pomocniczych które po odfiltrowaniu kłamstw mogą być jakimś źródłem prawdy ale tylko w pewnych detalach a nie jako całokształt.
   Jedyne co mogę osobiście w tym momencie stwierdzić to, że wiara w Boga Izraela jest w sensie doktrynalnym czymś niepowtarzalnym, natomiast wszelkie religie i doktryny typu new age, stare pogańskie kulty, wszelkie duchowe satanizmy, telemy, kabały, zorganizowane religie współczesne itd są w wielu punktach zaskakująco zbieżne i głównie chodzi w nich o bezpośrednią lub ukrytą negację Boga Izraela. Czyli teza Brain Breakera że negacja Boga Izraela pcha w objęcia upadłych niezależnie w jakim kierunku pójdziemy jest słuszna. Obojętnie czy zechcemy być bezpośrednio satanistami, czy też gnostykami, ateistami, judaistami, new agowcami, hinduistami, buddystami, ludźmi “wolnymi” czy kimkolwiek innym zawsze nas to pcha w szpony upadłych i ich rozmaitych pułapek i kultów.

   Like

   Reply
   1. mackobogdaniec

    Proszę obiektywny:
    Spróbuję to wytłumaczyć w miarę krótko chociaż może to być nieosiągalne.
    Generalnie dzięki historykom i źródłom starożytnym wiemy,że wyższe kasty egipskich kapłanów zupełnie inaczej rozumiały mitologię czy założenia swojej religii niż lud czy nawet arystokracja. Przyjrzyjmy się opisowi początku stworzenia według Biblii:
    1.Na początku była otchłań i ciemność
    2.Bóg tworzy światłość
    3.Bóg oddziela sklepienia i odsłania powierzchnię ziemi
    4.Powstaje powietrze pod sklepieniem,a wilgoć nawadnia ziemię
    5.Bóg tworzy Adama z prochu ziemi oraz Ewę.
    Teraz stworzenie według Egipcjan(wersja z Heliopolis)
    1.Na początku otchłań i ciemność: Nun
    2.Światłość Atuma oświetla wzgórze stworzenia
    3.Rodzi się Szu i Tefnut czyli powietrze i wilgoć
    4.Szu oddziela sklepienie niebios czyli Nut,od powierzchni ziemi zwanej Geb
    5.Z ziemi (Geb) z nieba ( Nut) rodzi się pierwszy ziemski władca Ozyrys i jego siostra Izyda a także Set i Neftyda.
    Razem z Nun daje to wielką dziewiątkę Egipskich Bogów.Jak widać poszczególne fazy stworzenia zostały przedstawione jako bogowie. Myk polega na tym,że w Ozyrysie i Izydzie można doszukać się wspomnienia Adam i Ewy (są tego przesłanki a zainteresowanych zapraszam do książek i wykładów dr Alfreda Palli) a drugi myk polega na tym,że Egipcjanie personifikowali nie tylko fazy stworzenia ale też funkcje i atrybuty Boga co nazywano ”neteru” (natura:). Słowo to miało podwójne znaczenie ”neteru” to Bogowie ale również owe atrybuty. Na przykład anubis początkowo symbolizował boskie prowadzenie,głowa szakala pasowała do tego atrybutu bo szakal ma doskonałą orientację(zmysł lokacji). Ale z czasem anubis stał się bożkiem. Wszystkie zwierzęce głowy bożków,symbole słońca czy ciał niebieskich itp podlegały tej regule.
    I tu można powiedzieć,że Egipcjanie dali dupy bo dobierając odpowiednie zwierzęta i ciała niebieskie do poszczególnych cech,atrybutów,ról czy dzieł Boga stworzyli taką mitologię-naukę i zatracili tę wiedzę. Owe symbole stały się w ich oczach bogami ! Wtajemniczeni wysocy kapłani byli tego świadomi i prawdopodobnie takie niezgodne z nakazem Boga działanie było celowe. Takie zwiedzenie całego społeczeństwa podobnie jak w czasach dzisiejszych.
    Wiemy z Biblii,że Bóg dokonał sądu nad Bogami Egiptu tzn każda plaga miała związek z jakimś bóstwem i udowadniała bezsilność tych nieistniejących przecież bytów. Pierwsze trzy plagi okultyści faraona podrobili na małą skalę ale następnych nie byli w stanie. Ze źródeł egipskich wiemy,że ludzie w Egipcie w czasach exodusu stracili wiarę w bogów,świątynię i magię.
    O co chodzi tym gamoniom od okultyzmu? Ozyrys to było wspomnienie Adama,był to byt który jako bożek istniał tylko w fantazji Egipcjan a “moc” kapłanów była im dana przez szatana. Tak samo jest z wieloma niby synami szatana. Wiele z tych postaci to symbole atrybutów lub dzieł Boga lub wspomnienie po pierwszych ludziach i mocarzach. Oni już nie żyją a wszelkiej maści kultyści nadal powielają błąd Egipcjan nie rozumiejąc,że te postaci nigdy nie istniały i nie będą istnieć a za wszystkimi stoi moc szatana.
    Jako ciekawostkę podpowiadam,że wiele jeżeli nie wszystkie starożytne religie przekazują w formie symboli te same elementy a najdawniejsi ludzie którzy w Biblii są ludźmi(kwestia czy mieli w sobie gen upadłych czy nie wykracza poza to krótkie opracowanie) i cechy czy dzieła Boga w innych religiach stały się bogami. Owa degeneracja tych religii wydaje się nieprzypadkowa.
    Pozdrawiam serdecznie

    Like

    Reply
 10. obiektywny

  ciekawe rzeczy piszesz mackobogdaniec, sprawdziłem kilka wykładów tego Alfreda Palli jak rozumiem głównie na nim opierasz swoje tezy – czy znasz materiały innych osób o tej tematyce? Czy to jego autorskie tezy, sam to wywnioskował na podstawie jakichś dowodów? ten Palla to apologeta ale cóż, wiedzy trza szukać gdzie się da. Gościu napisał książki o całunie turyńskim, skarbach duchowych itd, niektóre po tytułach wyglądają na niezłe pierdoły:)

  jeśli egipskie bożki to personifikacje i zwiedzenie ludu to, zakładając ze Jezus nie istniał, a takie tezy wynikają od Deschnera, wówczas stawianie znaku równości między Ozyrysem a Jezusem nie wywołuje zgrzytu jako dwóch fikcyjnych bożków. Nie wywołuje też wówczas zgrzytu że w Henochu mamy imiona upadłych zupełnie niepowiązane z bogami/kultami starożytnymi. Pytanie co z bożkami babilońskimi, greckimi, rzymskimi czy w ich przypadku jest podobnie bo np Wenus to już konkretna gwiazda na niebie i pytanie czy gwiazdy to też tylko personifikacja aniołów itd… Jest to dość zawiłe i od razu nasuwa się pytanie czy Amon/Zeus to prawdziwy byt anielski w końcu papież modli sie na placu Piotra przed egipskim obeliskiem Amona. Postawili tam oryginalny obelisk tylko po to aby był zakamuflowaną fałszywką? Dużo pytań wciąż

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Odwołuję się do wykładów Palli ale jeżeli chodzi o Egipską religię to on bazuje na ogólnodostępnej wiedzy i opracowaniach egiptologów. Ponieważ interesuję się starożytnością mogę stwierdzić,że niczego nowego nie wymyślił w tym temacie ale za to pokazał ciekawe powiązania między np plagami egipskim a przekazem Ipuwera a także związek każdej z plag z jednym z egipskich bóstw.(polecam wykłady Palli na ten temat) Nie wiem czy to akurat sam dostrzegł czy przywiózł z ”zachodu” ale logiki w tych stwierdzeniach nie brakuje. Do wykładów innych niż o starożytności nie odniosę się bo ich nie oglądam.
   Muszę doda,że owa zależność między bóstwami a dziełami Bożymi dotyczy wersji egipskiej mitologi z Heliopolis. O pozostałych wersjach wiem niewiele.
   Ogólnie rzecz biorąc badam teraz mitologie Sumerów i wstępnie mogę powiedzieć,że ich bóstwa i działania tychże są odzwierciedleniem dzieł Bożych(dotyczą głownie planet) analogicznie jak u Egipcjan. Ostatecznych wniosków jeszcze nie mogę wyrazić bo dopiero zaatakowałem ten temat.
   Co do starożytnych bóstw to istnieje ciągłość w religiach basenu morza śródziemnego w funkcji,cechach,przypisaniu do planet(w sensie ogólnym) itp ale nie w nazewnictwie i oczywiście w szczegółach. (o pozostałych nie wypowiadam się)
   Moja hipoteza robocza jest taka,że pewien zakres wiedzy przekazywano od czasów najdawniejszych aż do dzisiaj zakamuflowane jako wiedza religijna. Znamienne,że w każdej kulturze społeczeństwo czy to np sumeryjskie czy obecne było/jest manipulowane i okłamywane.
   Co do braku zgrzytów to jest pewna ciekawostka w sumeryjskiej mitologi która daje do myślenia ale napisze o niej jak rozgryzę to zagadnienie.
   Jeżeli chodzi o twoje pytanie nie zadane wprost to powiem tak, możliwe,że starożytni bogowie nie są odzwierciedleniem upadłych lecz ludzi po potopowych którzy:żyli po kilkaset lat,mieli zaawansowaną wiedzę np techniczną i ogólnie znając naturę ludzką mogli chcieć uchodzić za bożków. Dane są jednak niepełne i ciężko na ich podstawie wnioskować ze stuprocentową pewnością bo przecież według przekazów niektórzy z dawnych władców uchodzili za gigantów a przynajmniej byli niestandardowych rozmiarów. Musielibyśmy więc przyjąć,że potomkowie Noego byli olbrzymami:). Można też śmiało postawić hipotezę,że owi bogowie to postacie jeszcze sprzed potopu jak również,że byli to faktycznie upadli aniołowie (kult planet i gwiazd).
   Jak widzisz nie mamy żadnej pewności jak naprawdę było. Każda hipoteza nosi znamiona prawdopodobieństwa więc w sumie może podania i mitologie to synteza wszystkich takich faktów o czasach najdawniejszych i stąd trudności w uzyskaniu pewnych wniosków.
   Biblia a szczególnie księga Henocha przekazuje jednak najbardziej spójną wersję wydarzeń. Przy tym nie da się ukryć,że niektóre Biblijne przekazy albo mają wspólne źródło z sumeryjskimi albo z Sumeru czerpią inspiracje(ściślej z Babilonu jako spadkobiercy Sumeru). Opieram się na datowaniu i źródłach historycznych wyrażając taki pogląd ale oczywiście pewności jak zwykle nie ma. Na tym tle Henoch wypada całkiem rzetelnie. Ogólnie Biblia ma pewną cechę,której nie chcą dostrzec badacze i historycy. Otóż jako jedyna opisuje ludzi i inne istoty w realny sposób nawet jeżeli mieli jakieś cechy niezwyczajne natomiast wszystko inne opisuje istoty lub ludzi z nadzwyczajnymi cechami czy technologiami jak bogów(np hinduizm). To jest według mnie zasadnicza różnica.Pozdrawiam

   Like

   Reply
   1. Marek

    Witaj mackobogdaniec.
    Badaj naszą rodzimą mitologię a zajarzysz ,że wszyscy bogowie,elohim,lahy czy eloh lah,allah
    pochodzi od nas.
    Poczytaj Herodota,on wyraź napisał że Zeus to Perun.Apollo też był rodzimym bóstwem.
    Cały ten syf pochodził od nas i rozlał się po świecie.
    Gdy lehici podbijali narody brali tamtejsze kobiety
    na żony.Tak się mieszały rody bo ułatwiało zdobycie narodu.Robi się to do dziś i nazywa się to multi kulti.
    Biblijny Jakub to słowiański Herakles który stoczył bitwę z bogiem Zeusem.Grecy byli Słowianami a nie kosmitami tak jak rzymianie.Legiony to lehiony.Dlatego rzymianie nie podbijali terenów środkowo wschodniej Europy bo to było ich.
    A pro pos Jakuba/Cheraklesa to cała akcja działa się
    w Macedoni czyli w Europie nad potokiem Penuel
    wypływającym z Olimpu.Do dziś są igrzyska upamiętniające to wydażenie.
    Biblijny Noe to Ima z perskiej awesty.Tyle,że nie był to opis potopu a zlodowacenia.Czyl wątek typowo europejski słowiański.
    Biblia to nowe dzieło a nie starożytne.Spisano ją o
    na podstawie dużo starszych kronik historycznych.
    Najstarszą księgą są wedy potem kaballah a dopiero binlia.Skąd to wiadomo?Bo w kaballah są odnośniki do wed a nie odwrotnie.
    Kolebką cywilizacji nie jest żaden Sumer tylko północna Europa jedyny kontynent nie na lit A.
    Reszta kontynentów była zdobywania i kolonizowana.
    Przed upadkiem ludzi nie było słońca Ra tylko jedno centralne źródło światła.Nie było pór roku i nikt nie liczył czasu.Nie było nocy zawsze był dzień.Każda żywa komórka ma swoje światło i tal było ma ziemi.
    Ogromne drzewa edenu to nie fikcja.Wszystko było sprzężone z centrum kosmosu.Ludzie żyli wiecznie
    aż komuś to zbrzydło.
    Sumeryjskie pismo klinowe lub egipskie hieroglify to podróbka tak jak pismo hebrajskie.Antyczni pisali runami.W piramidach egipskich tych prawdziwych strzelistych były runy a nie hieroglify
    Piramidy z Gizy to cement,mół rzeczny oraz polimer.
    Należy się zastanowić logicznie i pomyśleć skąd się wzięli masoni?Z Afryki?A może to upadli z kosmosu.Nie ,to Słowianie.całe zło wylazło od nas i od nas musi sił skończyć.
    To na tyle.Jakieś pytania?

    Like

    Reply
    1. obiektywny

     Jedno pytanie Marku. Jedno: Jaka jest twoja wizja rzeczywistości? Przedstaw ją spójnie i całościowo, ba taki wyrwany z kontekstu miks pierdół to każdy sobie może pisać.
     Zacznij więc od początku i wyjaśnij mi i innym ciekawskim łopatologicznie: kto stworzył Ziemię i ludzi, jakie ma wymagania względem stworzonych przez siebie istot, skąd się biorą wojny, chemtrails, dlaczego mamy zatrute jedzenie, wmuszają nam szczepionki i inne “leki”, dlaczego elity włożyły tyle wysiłku w stworzenie państwa Izrael, skąd tyle wojska na bliskim wschodzie, dlaczego mamy tak zażarte starcia w Jerozolimie, i skoro piszesz skąd sie wzięli masoni to wyjaśnij dla kogo pracują, komu służą, jaki mają cel, dlaczego w lożach masońskich leży Biblia a nie wedy, dlaczego mitologia egipska, grecka, rzymska i inne to plagiat bogów słowiańskich. Aby uwiarygodnić swoją odpowiedź podaj również źródła skąd bierzesz te informacje i pamiętaj że jestem mega głupi więc kiedy będziesz oświecał mnie i innych to podaj konkretne rozdziały czy wersety z tych źródeł bo sama nazwa wedy dla takich matołów jak ja nie będzie wystarczająca. Jak obejrzałem sobie ‘słowiańskie’ stworzenie świata na YT to myślałem że padnę.
     Pokaż że coś wiesz bo czytanie takich chaotycznych wypocin jak te powyżej nawet już nie jest wkurzające a nudne, czytanie wiadomości z Onetu powoli robi sie dla mnie bardziej zaskakujące niż te wszystkie rewelacje słowiańskie. Nawet polscy posłowie już mówią o sarmatyzmie, kolejna pożywka dla gawiedzi.

     Like

     Reply
     1. Marek

      Witaj obiektywny.
      Wyskoczyłeś jak filip z konopi w dodatku spięty jakbyś list od komornika przeczytał.
      Za taki obleśny odzew nie zasługujesz nawet na słowo”witaj”.Ja pereł przed wieprze nie rzucam
      więc nic ci nie zalinkuję.
      Oducz się buractwa a może kiedyś przejdziemy do konkretów.

      Like

      Reply
      1. Brain Breaker Post author

       Hehe Marku, myślę że dobre pytania dostałeś od obiektywnego. Zachowałeś się brzydko… Ale tego się właśnie spodziewałem. Pozdrów Mariusza i powiedz mu że zwariował do reszty…

       Like

       Reply
       1. Marek

        Witaj.
        Zachowałem się źle.A obiektywny zachował się jak typowy lechita z osmarkaną brodą.Jakby obiektywny zaaranżował pytania ładniej dostałby odpowiedź.A tak wieprz niech sobie dalej chrumka.

        Nie pozdrowie zjeba Mariusza ponieważ cuchnie mi lożą hrabiego Potockiego.
        Tyle na dziś.

        Like

        Reply
        1. obiektywny

         Wiedziałem z góry że próba jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji z jednostkami pokroju Marka są z góry skazane na porażkę. Marek pyta z patosem: “jakieś pytania”. No to zadałem pytania i jaką odpowiedź dostałem? Jedno wielkie gówno – tyle jest w głowie Marka.
         Marku, przykro mi, przepraszam za ton, ale niestety muszę napisać iż moim zdaniem jesteś zwykłym frajerem który nic nie wie ale głośno krzyczy, że jednak coś wie. Ten ton wszystkowiedzącego mędrca i eksperta… A efekt taki, że jesteś niczym kucharz który próbuje ugotować prosty krupnik ale dużo krzyczy i macha łapami przy garze żeby nikt nie zauważył że gotujesz ten krupnik na cynamonie i jabłkach – ale każdy kto jadł krupnik zapach z tego gara i tak zweryfikuje. Tacy krzykacze jak ty robią tylko publiczne z siebie idiotów – i to chyba jedyny sensowny powód, dlaczego Brain puszcza komentarze takich osób jak ty – aby mogli publicznie robić z siebie idiotów. mackobogdaniec niżej odpowiada Ci merytorycznie ale to starta czasu. Jesteś bowiem frajerem który niewiele sensownego może powiedzieć i nie potrafisz odpowiedzieć na kilka prostych pytań które zadałem. Nigdy na nie nie odpowiesz. Zamiast tego wyzywasz od buraków a zaraz potem wzniośle rzucasz jezusowymi tekstami, że niby swoich pereł nie będziesz rzucać, ale żeby rzucać perłami, trzeba je najpierw mieć, w sensie mieć coś w głowie a ty najwyraźniej masz jedno wielkie gie.
         Paplasz coś bez ładu i składu i ciągle tylko nowe teorie typu Syjon w Szwajcarii czy Jerozolima w Turcji, niedługo usłyszymy że Sagrada Familia jest w Wenezueli bo ktoś odkryje że tam też jest Barcelona o dziwo. Jeśli myślisz że zrobisz wrażenie tym zlepkiem pseudo rewelacji to sie mylisz. Jesteś zwykłym kłamcą i kłamstwem śmierdzi od ciebie na odległość.
         Zadałem te pytania tylko po to abyś łaskawie zszedł ze sceny bo nie spodziewałem sie ani jednej merytorycznej odpowiedzi. Twoja ‘wiedza’ jest dziurawa jak szwajcarski serek i leciwa niczym seropodobne wyroby z marketów. Pytanie tylko czy za te swoje krzyki dostajesz pieniądze czy jesteś po prostu tzw. użytecznym idiotą. W każdym razie jesteś niczym watykański pachołek – robisz wszystko żeby tylko ktoś zwątpił w Stwórcę i jego Prawo. Twoje wypociny są tu wystawione na publiczny widok i jeszcze kiedyś będziesz się z nich tłumaczył.

         Like

         Reply
         1. Marek

          Tak czułem,że jegomość Obiektywny to jeden od tych zjebów Szczytyńskich oraz zbawienie com.
          Teraz dowartościowujesz się u Braina kąsaniem za nogawki.
          Czemu nie atakujesz tych co ci do wody leją fluor a nad głową puszczają syf z samolotów?
          Dokładnie się tak zachowujesz jak tego chce agenda bydlaków.Kąsać swoich.
          Kim jesteś i dla kogo pracujesz?Pomyślałeś kiedyś,że ta banda degeneratów chce abyśmy się
          szarpali ze sobą a nie z nimi?
          Nie zastanawiałeś po co są podziały?Kto powiedział słynne dziel i rządź?
          Stań przed lustrem tchurzu!

          Like

          Reply
          1. obiektywny

           zabawny jesteś.
           wymądrzasz się to zadaję pytania i tyle. Negujesz Boga ale nie potrafisz przedstawić spójnego poglądu na świat. Piszesz: ‘jakieś pytania?’ No to pytam mądralo. Tylko odpowiedzi nie widzę do tej pory.
           Co do tych co puszczają syf z samolotów to Ty miałeś odpowiedzieć dlaczego – to tak dla przypomnienia bo się pokwapiłeś.
           Piszesz niżej o ‘pewnym bogobojnym Imie’ – jakiego boga się bał?
           Odpowiedz na moje pytania – na początek to pierwsze, kto stworzył Ziemię, człowieka i jakie wymagania ma względem człowieka? Nie odpowiesz? Kto tu jest tchórzem?

           Like

    2. mackobogdaniec

     Witaj.Przeczytałem w całości twój komentarz i widzę potężny miks interpretacji różnych podań i historii. Niestety niektóre z nich słabo umocowane w faktografii i źródłach historycznych.
     Co do Biblii to już kilkakrotnie przekonałem się,że opisane w niej wydarzenia są zadziwiająco rzeczowo potwierdzone w innych źródłach np w mitologii i opowieściach,archeologii itp. Jest to na tyle rzetelne,że byłem wręcz zmuszony uwierzyć,że biblia przekazuje prawdę. Jedyne do czego można się przyczepić to wiele uogólnień i skróconych opowieści które nabierają sensu dopiero po uzupełnieniu apogryfami i danymi historycznymi. Jednak nie jest to księga historyczna lecz w zasadzie prorocka i prawodawcza więc chuj z faktografią. Mimo to zaskakująco wiele fragmentów Biblii znajduje pokrycie w rzeczywistości. Szanuję tę księgę za nadspodziewaną rzetelność.
     Jeżeli chodzi o próby zrozumienia Boga,rzeczywistości,budowy świata,zasad działania wielu zjawisk to żadna księga,mit,legenda nie zaspokoi głodu tej wiedzy. Myślenie,że wyjaśnimy rzeczywistość na podstawie jakichkolwiek ksiąg jest złudzeniem. Nie tego Bóg od nas oczekuje i kto czyta ten wie,że pismo kłamie:). z wiadomych powodów. Możliwy jest jedynie uproszczony ogląd rzeczywistości: Bóg stworzył świat,potop,Babel,nieprawość,kara,obietnica,być może ofiara a może wcale nie…itd. reszta to brodzenie w niepewnych interpretacjach,kopiach kopi jeszcze starszej kopi,odpis starego tekstu wykonany przez kogoś kto ledwie rozumiał co przepisuje.
     Jako przykład-najstarsze chińskie podanie (Plemiona Miautso)mówi o potomkach Lo-chana który przeżył potop:
     ”Lo-han tedy zrodził Kusaha i Mesaja.
     Lo-szan zrodził Elana i Nga-szura”
     Ich potomstwo zbudowało miasto i wieżę i Bóg pomieszał im języki. Brzmi znajomo?Cały tekst wskazuje,że Sumerowie i Miatsuo byli kiedyś jednym narodem. To się łączy w spójną całość a historie Słowiańskie(wedy słowiańskie?) które podsuwasz nie są prawie wcale znane i wielu badaczy powątpiewa w ich autentyczność. Jeżeli zaś chodzi o postaci bożków słowiańskich to działają oni na tej samej zasadzie co inni bożki w starożytności tzn jako spersonalizowane odbicie dzieł Stwórcy. Bóg mówi wyraźnie aby nie czcić jego dzieł jak bogów i właściwie przedstawia to jako głupotę i śmieszność. Uparci neopoganie dalej jednak sięgają do wzorców na jakich popłynęli Sumerowie,Egipcjanie i inne ludy.
     Więc twój komentarz napisany pewnym siebie słowem człowieka który zna fakty jak nikt inny jest mało przekonujący. Bez urazy. Pozdrawiam
     P.S. Dla sceptyków: sumeryjskie tabliczki potwierdzają Biblijną historię wieży Babel i to słowami samego Nabuchodonozora. Dodajmy to tego chińskie podanie wspomniane wyżej i już się japa cieszy. Git?

     Like

     Reply
     1. Marek

      Witaj mackobogdaniec.
      Z taką osobą jak Ty można wymienić myśli w rzetelny sposób bo nie masz religijnych naleciałości.
      Więc zapoznaj się z perską awestą o nadciągającym zlodowaceniu i pewnym bogobojnym Imie.
      Ta sama opowieść co biblijna powódź.Ale nie była to arka a raczej jaskinia i nie zwierzęta były zabrane a ich najlepsze zarodki.Awesta jest starsza od bibli i nie ma sensu nawet temu zaprzeczyć.
      Słowiańska mitologia to początek wszystkiego.Jestściśle kontrolowana w Polsce i na świecie.
      Język starohebrajski to słowiański.Pismo było jedno i były to runy odkryto je nawet w piramidach strzelistych w Egipcie.A te idiotyczne rysuneczki ptaszków to produkt francuskich rysowników.
      http://krysztalowywszechswiat.blogspot.de/
      https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/06/geopolimery-12-ostrokatnych-piramid-i.html

      https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/09/x-technologii-kontrolujacych.html
      https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/23/wszyscy-nosimy-w-sobie-symbol-40-i-4/
      https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/
      oraz perełka
      https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/04/prosze-was-zrozumcie.html
      Jest tego trochę ale nikomu nie wierzcie tylko wyciągajcie wnioski.
      Internet jest kontrolowany przez takich Szczytyńskich,Białczyńskich i innych użytecznych idiotów
      w taki sposób aby nie wolno ci było myśleć samodzielnie.
      Tam gdzie ujawniono ździebko prawdy zaraz zlatują się kontrolerzy.Była kiedyś fajna stronka
      http://wspanialarzeczpospolita.pl/category/etymologia/
      A obecnie gościa przejęli cwaniacy i pisze bzdury pod dyktando jak zjeb Mariusz S.
      To na tyle.
      pozdrawiam

      Like

      Reply
      1. mackobogdaniec

       Poświęciłem kilka godzin aby przeczytać i przyjrzeć linki od ciebie. Powiem szczerze,że to była strata czasu. Jako przykład artykuł o sfałszowaniu niemal wszystkiego w Egipcie. Jeżeli ktoś nie zna historii i mitologi w minimalnym chociaż stopniu pozwalającym rozumieć o czym się czyta to da się nabrać. Na nieszczęście autora artykułu mam wykształcenie w kierunku tokarstwa i jego twierdzenie,że Rosjanie wywiercili otwory w obrobionych skałach,pomnikach,rzeźbach pozwala mi stwierdzić,że jest mitomanem. Tym twierdzeniem dowiódł,że nic nie wie o wiertnictwie w skałach i prawdopodobnie jest niewidomy albo nie widział zdjęć tych otworów. Kolejne artykuły jeszcze gorsze,w ogóle nie umocowane w rzetelnej wiedzy. Co do awesty to powiem,że poza nudnymi w chuj wersetami ciekawa jest symbolika tej religii pozwalająca wysnuć wniosek,że co najmniej w sferze symbolicznej ma wspólny mianownik z religiami Mezopotamii np z Asyrią a
       konkretnie jest kolejną wersją pogaństwa z ukierunkowaniem na Jedynego Stwórcę jednak potężnie skażoną 😀.Oprócz tego wygląda to na projekt przestawienia koczowników na życie rolnicze za pomocą religijnego nacisku. Generalnie nie widzę powodu aby kłaść szczególny nacisk na awestę bo we wszystkich religiach da się odnaleść wspólne punkty z biblią. Natomiast tak jak te pozostałe religie awesta nie posiada tego co ma Biblia tzn spełnione literalnie proroctwa. Z tego powodu twierdzenia,że coś tam było wzorcem dla biblii należy rozpatrywać zadając pytanie: czy materiał zawiera proroctwa które się spełniły? Jeżeli nie to mamy do czynienia z bezwartościową wiedzą. I taka jest też awesta. Bezwartościowa w sferze poznania,ciekawa dla historyków czy religioznawców.Datowanie jest niepewne i pozostaje w sferze przypuszczeń.
       Teraz wnioski na temat materiałów które mi przesłałeś w kilku zdaniach. Całość treści które przedstawiłeś wygląda na desperacką próbę odwrócenia uwagi od zasadniczego kierunku jakim jest badanie Słowa Bożego. Niestety dla piewców wszelakich teorii Biblia nie ma konkurencji mimo nieustannych ataków na nią. Chciałbym abyś mnie dobrze zrozumiał. Wierzę w Jedynego Boga,Stwórcę wszystkiego i mam ku temu podstawy w wiedzy i doświadczeniu. Powinieneś też zrozumieć,że ścisłe wypełnienie się proroctw Biblijnych ma kolosalne konsekwencje dla ludzi szukających Boga. Nie wysyłaj mi już linków bo szkoda tracić czas. Pozdrawiam. Z Bogiem

       Like

       Reply
       1. Marek

        Witaj mackobogdaniec
        Napisz mi o jakie proroctwa ci chodzi które się spełniły.Konkretnie o daty spisania tych proroctw
        autora proroctw,oraz datę spełnie się tych proroctw.
        Kiedyś przyszli do mnie świadkowie Jehowy i też mi mówili o jakichś proroctwach więc poprosiłem ich o to somo co ciebie ale minęło tyle lat i do dziś mi ich nie dostarczyli.Więc ufam że ty mi to dostarczysz.
        Pozdrawiam

        Like

        Reply
 11. obiektywny

  mackobogdaniec, napisałeś wcześniej: “Jeżeli chodzi o twoje pytanie nie zadane wprost to powiem tak, możliwe,że starożytni bogowie nie są odzwierciedleniem upadłych (…)”
  dalszy fragment o ludziach wyciąłem, abyśmy skupili sie na upadłych. W Biblii pada stwierdzenie, że tylko Bóg Izraela jest Bogiem, i nie ma innego. To stwierdzenie bardzo mi zapadło w pamięć bo często myślałem – o co w tym chodzi, co z bożkami, przecież wielu ludzi czci upadłych? Ale może właśnie tak jest, ze bałwochwalstwo nie odnosi sie bezpośrednio do upadłych? Wtedy takie fragmenty jak ten nabierają głębszego sensu:
  V Mojżeszowa 4:
  “27. I rozproszy was Bóg miedzy ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką
  wśród narodów, do których was Bóg zaprowadzi.
  28. A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia,
  którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.”

  takie fałszywe bożki, “wymyślone” przez ludzi lub upadłych faktycznie byłyby tylko posążkiem, który nie myśli, nie czuje i nic nie wie, wytwór rąk ludzkich…
  Nie przypominam sobie kultu Azazela czy Samaela. Imiona upadłych z Henocha nie wyglądają znajomo jak się je zestawi z imionami religii solarnych…
  ?

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Nie chcę wchodzić w sferę domniemań i przypuszczeń więc póki co podrzucę taką myśl umocowaną w faktach. Biblia mówi o potopie i przekazuje imiona Noego i jego synów:
   Noe , Jafet, Cham , Sem .Synowie Hama: Kusz, Micraim . Synowie Szema: Elam, Aszszur . Najstarsze chińskie podanie o potopie przekazuje również te imiona:
   Nuah , Lo-han tedy zrodził Kusaha i Mesaja.
   Lo-szan zrodził Elana i Nga-szura.
   Nawet laik zobaczy tu podobieństwo. Po spojrzeniu na mapę widzimy,że ludy opowiadające te historię dzieli spory dystans tymczasem w Mezopotami kolebki obecnej cywilizacji z której też wyszli i byli później niewoleni Izraelici imiona te nie zachowały się lecz w opowieściach o potopie występują takie imiona Noego jak Ziusudra( co znaczy ”życie długich dni”) i Utnapisztim (co znaczy ”on odnalazł życie). Wniosek który wydaje się logiczny jest taki,że w Mezopotami i wielu innych kulturach zmieniono oryginalne imiona na przydomki. Otwartym pozostaje pytanie dlaczego? Następna rzecz to wiedza o “układzie słonecznym” której doszukali się historycy na tabliczkach glinianych z tego rejonu świata. Wiedza o tym,że loty w kosmos jak i sam układ słoneczny to bujda przeczy tym rewelacjom.
   Te fakty dają podstawę aby postawić hipotezę,że Mezopotamskie opowieści z drzewa sandałowego miały na celu dezinformacje ówczesnego społeczeństwa dlatego w najstarszych podaniach nie znajdziesz imion z księgi Henocha bo gdybyś znalazł byłby to potężny argument za jej prawdomównością.
   Biblia mówi do nas : ”możni tego świata zmówili się przeciwko Bogu”(cytuję z bani,mogłem nieco przekręcić,sedno przesłania jednak się nie zmienia).
   To może znaczyć,że starożytni opiniotwórcy,pisarze,kapłani i królowie działając przeciw Bogu pisali historię od nowa. Podobnie jak dzisiaj.Co z tego,że np Abram przekazywał potomstwu Słowo Boże ustnie a może nawet wydłubał coś na kilku tabliczkach skoro setki tysięcy państwowych tabliczek było w obiegi lub kurzyło się w bibliotekach(tabliczkotekach?) a ich przesłanie było zgodne z linią państwa(czyli króla i dworu). Oczywiście jak zwykle proszę to traktować jak moje subiektywne przypuszczenie gdyż nie wiadomo jakie rewelacje przyniesie archeologia.
   Co do upadłych to Henoch przekazuje nam,że istotnie działali przeciw Bogu i na szkodę człowieka ale właśnie dlatego kłamstwo zalewa nas również z tabliczek sprzed tysięcy lat. Czy nadal są spętani? Czy nie mogą wykonywać jakiś ruchów? Popatrzmy na relację Ronalda Bernarda(polecam wywiad z nim,jeżeli już nie ma w necie to mogę przesłać na email) który już nie żyje niestety. Ten obrotny finansista dotarł blisko szczytu piramidy ale wycofał się ujawniając,że elita światowa wyznaje lucyfera i składa mu dzieci w ofierze. W dobie takiego rozwoju nauki? W dobie udowodnienia,że Boga nie ma? Tuż po wielkim sukcesie lotów w kosmos? Po co mieliby to robić skoro poza twardym materializmem niczego nie ma? Czy nie dlatego,że i ich pańcio jednak istnieje i korzystają z jego łaskawości?
   Reasumując; nie jestem w stanie odpowiedzieć tobie ze stuprocentową pewnością jeżeli chodzi o upadłych i czczenie ich w zamierzchłych czasach ale jestem przekonany,że bałwochwalstwo w rozumieniu Boga tzn prawa które nam przekazał dotyczy oddawaniu czci i kłanianiu się CZEMUKOLWIEK prócz samego Wiekuistego Boga. Nie muszą to być upadli czy bożki z drewna ale np sex,forsa,sława itp.
   Co do imion które wymieniłeś to są na sto procent ludzie którzy oddają im cześć i szukają z nimi kontaktu. Pamiętam z czasów młodości,że metalowcom te imiona były znane i wykonując obrzędy czarnej mszy mogli te istoty próbować przywoływać. Sądzisz,że gdybyśmy za cztery tysiące lat grzebali w pozostałościach naszej cywilizacji odnaleźlibyśmy taką informację? Jakie byłyby na to szanse?
   Jako przykład: odkryłem,ze w firmie Wargaming która wydała grę World of Tanks pracuje co najmniej jeden jawny satanista. Mniej więcej w tym samym czasie firma wprowadziła w grze satanistyczne symbole ale przesłanki,że coś jest nie tak w grze widziałem już wcześniej. Szanse,że ta informacja przetrwa dłużej niż sto lat są bliskie zeru a co dopiero mówić o eonach.
   Wiele bóstw to emanacje postaci czy zjawisk z czasów dawniejszych tak jak już pisałem i można domniemywać,że pod różnymi nazwami bożki przetrwały w podaniach i religiach do naszych czasów. O rzeczywistych pierwowzorach niewiele wiadomo,mogli to być herosi dawnych czasów, synowie upadłych,synowie i wnukowie Noego ze swoją siłą i długowiecznością,wreszcie upadli. Tylko Bóg to wie. Bez względu na genezę efektem jest bałwochwalstwo. Pośrednio Bóg daje nam wskazówkę jak jest poprzez swoje słowa w których wyśmiewa wprost głupców wyznających bożki z drewna i kamienia z drugiej strony bałwochwalstwo traktuje śmiertelnie poważnie. Może są dwa rodzaje bałwochwalstwa? Jedno dla nieświadomych głupców a drugie dla świadomych wyboru przeciwników Stwórcy. Jedno jest pewne-za to jest czapa wiec lepiej uważać.
   Pewna rzecz nie daje mi spokoju i zastanawia,mianowicie jaką wiedzę,religię,kulturę przekazali nowemu społeczeństwu Noe i jego synowie? Bardzo mnie to nurtuje ale czuję,że jak inni przede mną utknę w gąszczu podań i mitów na poły prawdziwych i fałszywych. Pozdrawiam

   Like

   Reply
 12. Marek

  Panowie mackobogdamiec i obiektywny
  ekspresowo potraktowaliście arty w linkach.
  Mnie to zajęło godzinke dłużej.Ale ok.
  Teraz wy przedstawcie swoje perełki które przeczą moim.Chętnie się zapoznam bo być może pominąłem wasze gazetki.
  To tyle i pozdrawiam.

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Panie kolego,to nie są żadne perełki co już tobie napisałem. Jeżeli o mnie chodzi to rzeczywiście twoje linki potraktowałem expresowo bo spędziłem nad nimi zaledwie kilka godzin ale musisz zrozumieć,że szkoda mi czasu na coś co jest zwiedzeniem.
   Proszę bardzo: linki do materiałów na temat spełnionych proroctw
   Są to pierwsze części filmów ale jak mniemam spokojnie sobie poradzisz ze znalezieniem pozostałych. Polecam szczerze tego faceta bo jego wiedza jest ogromna i rzetelna aczkolwiek omija apogryfy co jednak akurat w przypadku proroctw nie przynosi szkody. Zapewniam cię,że obejrzenie ponad dziesięciu około piętnastominutowych odcinków zajmie tobie mniej czasu niż mi ”espresowe” przeczytanie ‘ tego co mi wysłałeś.

   Like

   Reply
 13. Marek

  Dzięki za filmiki i zmarnowanie cennego czasu.
  Adwentyści tak jak jehowi doskonale są nauczeni w praniu mózgów.
  A prosiłem tylko o datę spisania proroctwa,autora oraz datę spełnienia.
  Czy ty normalny jesteś mackobogdaniec?
  Równie dobrze mógłym obejrzeć Indianę Jonesa lub Szczytyńskiego.
  Mogłeś już lepiej mi Szydłowskiegio zaproponować.
  Oj,kolego jaja sobie robisz.
  Czy ty chociaż umiesz czytać?Albo czy rozumiesz to co czytasz?Pewnie nie bo musisz mieć do tego obraz lektora.
  Czytałeś chociaż Dzieła Herodota?Lub historię początkową Kołłątaja?
  Żeby zrozumieć przekręty w bibli trzeba ogarnąć książki historyczne.

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Okresy historyczne i daty są w odczytach dr Alfreda Palli. To rzetelny historyk. Jedyny sposób aby cokolwiek odnaleść to szukanie w różnych źródłach i u różnych ludzi bez uprzedzeń i subiektywnych niechęci a także o ile to możliwe potwierdzanie info w różnych miejscach.Wiedza na temat proroctw to efekt żmudnej analizy a ja nie piszę książek na forach tym bardziej jeżeli ktoś to zrobił tak jak dr Palla. Jeżeli nie potrafisz tego zrozumieć to twój problem. Twoim drugim problemem jest niewiara w Słowo Boga i bazowanie na opowieściach z drzewa sandałowego. Ty po prostu nie potrafisz przyjąć,że Biblia ma umocowanie w faktach i jest wiarygodna i właśnie wiedza historyczna pozwala to dostrzec. Oficjalna historia nie propaguje wiedzy na temat Słowa Bożego bo świat działa przeciw Bogu. Nie ma pieniędzy z ogłaszania prawdy. Aby zrozumieć ten przekręt trzeba ufać Bogu. Tak ciężko to pojąć? Spójrz na siebie,twoja postawa nie prowadzi do odkrycia prawdy lecz ma na celu dyskredytację Boga.Obraziłeś się na Stwórcę i zamknąłeś oczy. To tyle jeżeli chodzi o normalność. Zostawiam cię samego z twoją mglistą propagandą. Nie trać czasu na pisanie do mnie ,odzewu nie będzie.Bezsensowna pierdolona wymiana zdań. Pozdrawiam pomimo,że mnie obraziłeś.

   Like

   Reply
   1. Marek

    Słuchaj mackobogdaniec.
    Prawda jest taka,że biblia została napisana po wszystkich faktach historycznych.
    To bolesna prawda.Ale prawda zawsze jest bolesna dla jednych a dla drugich jest błogosławieństwem.
    Więc przekomarzanie się nie ma największego sensu i trzeba to przyjąć na klatę.
    Proroctwami możesz sobie tyłek podetrzeć.Nie ma bata na to.Jest tyle kłamstw ile przekładów
    bibli.
    Jeśli biblie pisał palec boży to byłaby to rzetelna książka dla wszystkich ludzi bez względu na kolor,rasę czy ród ludzki.A tak jak widać to tylko stek półprawd pisanych na zlecenie władców
    aby podporządkować sobie niewolników.Oprócz bibli mamy inne uznane za święte książeczki.
    Nie zapominaj,że islam jest większy niż judaizm razem z młodszym braciszkiem chrześcijańskim.Jest jeszcze byddyzm,hinduizm i inne mniej ważne badziewia.
    W wedach też są proroctwa i też się spełniły.I co mam się tym jarać i stać się poganinem i sobie strugać bałwany?Wszystkie te książeczki są ciekawe a nie święte.To daje tylko jedną odpowiedź.
    To wszystko jest zaplanowanym ogłupieniem.
    Stwórca dał nam rozum i tego trzeba się trzymać.Więc trzeba się zebrać do kupy i nie dać się dymać przez system.Ci odszczepieńcy żyją jeszcze dzięki podziałom i kłótnią między nami.
    Pora się zjednoczyć bo w jedności siła.
    Zobaczysz,że jak tak dalej się będziemy między sobą użerać to hodowla rzodkiewki we własnym ogródku będzie zakazana.A my albo nasze dzieci będziemy wpieprzać warzywka w tubce.
    Depopulacja idzie pełną parą i nikt sobie z tego nic nie robi.Wszyscy się tylko kłócą czyj bóg jest
    jedyny najjedyńszy.Taki Szczytyński np.każe nic nie robić tylko czekać aż zło się same dopali….
    a osiołki się cieszą.

    Like

    Reply
     1. Marek

      To proste,jednoczyć się.Tak jak to było przed upadkiem.W jedności siła.
      Tylko nie pojednam się z najemnikami typu Kubik i Szczytyński.

      Like

      Reply
       1. Marek

        Nie w boga ale w Stwórcę tego,który stwarzał a było to bardzo dobre.
        Potem pojawili się bogowie i wszystko zepsuli.
        Wiem,że mnie badasz Brainie.
        Stwórca jest jeden a nazwa jest adekwatna ponieważ On stwarza z niczego a reszta to twórcy
        tworzący coś z czegoś,autorzy tego upadłego systemu.

        Like

        Reply
       2. Brain Breaker Post author

        Marek, a na jakiej podstawie wierzysz w Stwórcę? Czy on zostawił jakieś wskazówki dla nas? Skąd o nim wiesz? Skąd wiesz że wszystko co stworzył było bardzo dobre? Jest cokolwiek na poparcie tego co mówisz? Wykreowałeś sobie swój obraz Stwórcy na jakiejś konkretnej podstawie czy wedle swojego uznania? Pytam najzwyczajniej na świecie.

        Poniżej napisałeś jeszcze:

        Manipulacja faktami,hmmm a jakie mamy fakty?Na logikę, jeśli Stwórca coś by kazał spisać
        nie byłoby manipulacji.

        Hm, jesteś taki oczytany, a nie czytałeś Henocha? Tam jest to wyjaśnione…

        Nikt nie miałby możliwości manipulacji. Bo jeśli jest dopuszczona manipulacja to jaki sens jest dać ludzkości coś co jest wielką stertą papieru do dupy?
        Teraz chwila moment… Twierdzisz, że Stwórca stworzył świat, ale….czy on pozostawił po sobie cokolwiek? (patrz pytanie 1) Jeśli tak to co? Można poczytać coś w nieskażonej formie pochodzi od niego? A jeśli nie to czy nie wydaje ci się, że twój Stwórca jest idiotą, bo nawet nie dał nam możliwości zrozumienia o co mu kaman? Tak jak się na spokojnie wczytuję w to co piszesz, to nabieram przekonania, że nie jesteś tutaj z nami szczery…Marku…

        Wielu tak myśli jak ja.A jeszcze setki milionów więcej wierzy że biblia to czyste słowa Stwórcy.
        Jeśli chcesz porównywać na ilość to proszę bardzo.Wierzących w koran jest więcej od wierzących w biblię chyba o miliard.

        Marku zgrywasz wielkiego mędrca, ale przyszedłeś do MNIE. U MNIE nie ma tego rodzaju zgrywania jełopa, chyba że robisz to celowo. Zważ na to co piszesz i u kogo piszesz.
        Po jaką cholerę piszesz, że islamistów jest więcej od chrześcijan i judaistów (czytaj – białych)? Co chcesz w ten sposób pokazać? Czyżbyś nie wiedział, dlaczego tak jest? Jako mędrzec powinieneś znać takie podstawy… I choć na chwilę zadać sobie trud spojrzenia z punktu widzenia zasranej Biblii na otaczającą cię rzeczywistość. Narodem wybranym z pewnością nie są ci pierwsi, a ST tłumaczy dlaczego obserwujemy taki a nie inny trend demograficzny. Klątwa dotyka białych, bo to wśród nich jest rozproszony naród wybrany (można zakładać, że ogólnie biała rasa to naród wybrany, ale nawet jeśli nie, to wiemy, że wśród nich jest rozroszony Izrael).

        Co do Dawida nie wydaje mi się,że jest godnym naśladowania człowiekiem.
        Złamał nie raz prawo boże.Wystarczy,że wybudował świątynie niezgodnie z zalecanym prawem.
        Był cudzołożnikiem i mordercą.Zresztą każdy król był cudzołożnikiem bo miał nałożnice.
        Salomon był w tym arcymistrzem mając prawdziwy harem nałożnic.Bóg niby przymykał oko.
        Raczej pisarze to napisali dlatego za te ciężkie grzechy Izrael padł jak mucha.Izrael cały czas grzeszył.
        Nie chcę tu się z wami spierać o biblię.Biblie i inne cuda pisali ludzie na zlecenie władzy ludzkiej.
        Jaki duch panuje wśród ludu taki ich bóg.
        Ja nie szukam zbawienia a sprawiedliwości która doprowadzi do zbawienia.

        Tutaj załóżmy że masz rację, a więc Dawid jest be. Salomon to wiemy że jest kochany przez masonów za pionierski satanizm jaki praktykował, ale do rzeczy.

        Odbyłem już wiele rozmów z ludźmi podobnymi do ciebie. Zakładając że masz rację, czyli ogólnie Biblia jest be (a można się w niej przyczepić do wielu rzeczy), to wtedy na tobie spoczywa ciężar przedstawienia wizji rzeczywistości i wytłumaczenia jej oraz odpowiedzi na pytania. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Będziesz pierwszy? Zadałem ci pytania sprawdzające na początku, wprowadzające w temat…
        Zakładam teraz, że nie jesteś opłacanym ścierwem, tylko człowiekiem posiadającym swoje przekonania… Wyłóż mi je i wytłumacz chociażby to:
        Czy zaprzeczysz temu, że po 3 wojnie światowej upadłe anioły (czy tam bogowie, UFO, bo to jedno i to samo) objawią nam się jako kosmici, przybysze z wielkiego wszechświata (tymczasem wiemy, że nie ma wielkiego wszechświata – przypominam gdzie jesteś, U MNIE a JA o tym WIEM heloł) . Cały spisek się do tego sprowadza… prawda Marku?????
        Co by na ten temat powiedział twój bóg stwórca? Powiedział coś? A może wysłał ciebie abyś przemówił w jego imieniu? Zatem czekam na twoją interpretację tego co nadejdzie… Jak to wytłumaczysz (czytaj jak zrobisz to LEPIEJ ode mnie). Czas start Marku.
        A to tylko jedno z 50 (strzelam) pytań.

        P.S. Wiesz, że u mnie agenci nie mają łatwo prawda? Aczkolwiek to dla ciebie nieistotne, wszak zakładamy, że nie jesteś jednym z nich dla dobra sprawy.

        Like

        Reply
    1. obiektywny

     wielu ludzi w tym Marek tkwi w dość bezsensownym moim zdaniem przekonaniu że Biblia została spisana dopiero w niewoli babilońskiej – to manipulacja faktami. Moim skromnym zdaniem powinno mówić się że nie mamy ORYGINAŁU. W Zakonie jest przepis mówiący że każdy król Izraela musi zrobić sobie swój prywatny odpis Prawa. Nie sądzę, aby Dawid złamał tez nakaz, a musiał chyba z czegoś ten odpis zrobić? W okresie niewoli babilońskiej to możemy sobie powiedzieć że zrobiono tłumaczenie na grekę (Septuaginta) a nie spisano Prawo. Takie jest moje zdanie. Tora jest weryfikatorem. Proroków weryfikujemy przez Torę więc to kiedy te księgi były spisane ma już mniejsze znaczenie. Tora weryfikuje wszystko z Jezusem i judaizmem włącznie. A wszystko wskazuje na to że Torę spisano baaaardzo dawno – wcześniej niż kabałę, awesty i inne. Ktoś zadbał o to abyśmy nie dostali oryginałów i Bóg na to zezwolił – co moim zdaniem świadczy o tym iż nie jest to kluczowa kwestia dla ludzkości na tyle aby uniemożliwić poznanie Boga stwórcy człowieka – mamy za to skażone odpisy, tłumaczenia itp. I w ten sposób zgodnie z zapowiedzią w imieniu Boga spisano fałszywe księgi i dokonano innych “dodatków” do Biblii, ale mamy obietnicę że jeśli “będziemy szukać Boga całym swoim sercem (…)” to uda nam się odfiltrować kłamstwa. A roboczo możemy założyć że najpóźniej w czasach Saula, Samuela i Dawida lub ewentualnie Salomona Zakon był dostępny w formie pisanej. Później w Biblii są też fragmenty które opisują jak po odstępstwach czytano królom księgi Prawa i ci z przerażeniem uświadamiali sobie w jakim odstępstwie żyją. Jeśli coś pomyliłem to mnie poprawcie.
     Takie jest moje zdanie jak ktoś ma inne jego sprawa, niech sobie robi crowleyowskie ‘do what you will’ ale to prowadzi do nikąd i nie jest rozwiązaniem spraw duchowych.

     Like

     Reply
     1. Marek

      Ja nie twierdzę,że biblia została spisana dopiero w niewoli.To byłoby zbyt piękne.
      Znacznie i to znacznie później mój kolego drogi.
      Manipulacja faktami,hmmm a jakie mamy fakty?Na logikę, jeśli Stwórca coś by kazał spisać
      nie byłoby manipulacji.Nikt nie miałby możliwości manipulacji.Bo jeśli jest dopuszczona manipulacja to jaki sens jest dać ludzkości coś co jest wielką stertą papieru do dupy?
      Wielu tak myśli jak ja.A jeszcze setki milionów więcej wierzy że biblia to czyste słowa Stwórcy.
      Jeśli chcesz porównywać na ilość to proszę bardzo.Wierzących w koran jest więcej od wierzących w biblię chyba o miliard.
      Co do Dawida nie wydaje mi się,że jest godnym naśladowania człowiekiem.
      Złamał nie raz prawo boże.Wystarczy,że wybudował świątynie niezgodnie z zalecanym prawem.
      Był cudzołożnikiem i mordercą.Zresztą każdy król był cudzołożnikiem bo miał nałożnice.
      Salomon był w tym arcymistrzem mając prawdziwy harem nałożnic.Bóg niby przymykał oko.
      Raczej pisarze to napisali dlatego za te ciężkie grzechy Izrael padł jak mucha.Izrael cały czas grzeszył.
      Nie chcę tu się z wami spierać o biblię.Biblie i inne cuda pisali ludzie na zlecenie władzy ludzkiej.
      Jaki duch panuje wśród ludu taki ich bóg.
      Ja nie szukam zbawienia a sprawiedliwości która doprowadzi do zbawienia.

      Like

      Reply
    2. cyryl27

     Bredzisz Marek.
     Władze mogą depopulacje uczynić już dziś. I żadna jedność ci nie pomoże. Oni mogą bez problemu zatruć wszelką żywność i wodę, i zaatakować nas bronią chemiczną i biologiczną. Resztą mogą wybijać dronami, którymi ich ekipy w schronach mogą sterować.
     Oni mają taką technologie, że nawet zjednoczenie nic ci nie da.
     A zjednoczenie nie jest możliwe z powodu masowego ogłupienia ludzkości.
     Dodajmy do tego, że najinteligentniejsze rasy, czyli biała i żółta mają niż demograficzny czyli są na wymarciu.Inne rasy mają wyż ale ich iloraz inteligencji oraz brak panowania nad emocjami sprawia, że łatwo jest ich podzielić i nimi manipulować.
     Wołasz o zjednoczenie…. ale najlepsze efekty w zjednoczeniu mają religie czyli wymysł diabła.
     Zresztą dlaczego wołasz o zjednoczenie???? Zwalczasz Biblie a przecież w Biblii jest historia o pierwszym po potopi pomyśle zjednoczenia ludzi przez Nimroda pod sztandarem miasta i wieży Babel.
     Czyli promujesz zjednoczenie ludzi pod swoim sztandarem drugiego człowieka czyli siebie i twoich wymysłów i urojeń!!!
     Tymczasem ja i Brein Breaker czekają na zjednoczenie przez samego Boga… jak wcześniej zostali zjednoczeni przez Boga Izraelici.
     Nie zgadzam się z Brein Breakerem…. ale twoje pomysły Marek są niczym nowym i pisze o nich w Biblii dlatego tej książki nie lubisz.
     Biblia pokazuje, że twoje pomysły to stare ulubione metody upadłych, czyli zjednoczyć ludzi przez innego człowieka aby ich łatwiej zniszczyć. Tymczasem jak wróg kontroluje twój teren to ty nie koncentrujesz swoich sił w wlanej bitwie ale rozpraszasz je i walczysz jak partyzant aby utrudnić mu robotę. Tak uczynił Bóg dzieląc ludzkość na narody.
     Marek pozdrawiam ciebie ale widać, że “urwałeś się z choinki”.

     Like

     Reply
 14. Bogdan

  Nie wyobrażam sobie, że mógłbym się jednoczyć z kimś, o takich poglądach, jak Ty Marku.
  Za to w pełni jednoczę się z Mackobogdańcem i Obektywnym.
  W pełni się z Nimi zgadzam.
  Tzw. Stary Testament składa się z wielu ksiąg, pisanych na przestrzeni wielu wieków. Księgi te są spójne, jeżeli chodzi o zachowywanie PRAWA i wizję rzeczywistości. Co więcej, ich wiarygodność jest popart w źródłach poza biblijnych, np. w lamentacjach Ipuwera, o których pisał Mackobogdaniec.
  ,,Papirus Ipuwera” jest datowany na XIII wiek pne. Mówi o katastrofach, które nawiedziły Egipt, które są podobne do tych w Księdze Wyjścia.
  PI – PAPIRUS IPUWERA
  Zaprawdę, rzeka jest krwią, jednak ludzie piją z niej. Ludzie wzdragają się przed ludzkimi istotami i pragną wody. (2:10) / Czemuż zaprawdę, Rzeka jest krwią. Jeśli kto się z niej napije, to odrzuca (to) jako ludzkie i pragnie wody.
  ST – Stary Testament
  Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan: — Podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług; i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew, i wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. (Wj.7:20-21)
  PI
  Zaprawdę, bramy, kolumny i mury są spalone, podczas gdy sala pałacowa stoi mocno i trwa. (2:10) Zaprawdę, drzewa są powalone a gałęzie ogołocone. (4:11)
  ST
  I wyciągnął Mojżesz laskę swoją ku niebu, a Pan zesłał grzmoty i grad, i ogień spadł na ziemię – Pan spuścił grad na ziemię egipską. A grad i ogień, nieustannie błyskający wśród gradu, był bardzo groźny; czegoś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odkąd była zamieszkana. Grad zabił w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi jak i bydło; grad zniszczył też całą roślinność i połamał wszystkie drzewa na polu. (Wj.9:23-25)
  PI
  Czemuż zaprawdę, ziarno zginęło z każdej strony… Każdy mówi: „Nie ma nic!” Magazyn jest opustoszony; (6:3)
  ST
  I szarańcza przyleciała nad całą ziemię egipską, i osiadła w bardzo wielkiej ilości na całym obszarze Egiptu. Nie było przedtem takiej ilości szarańczy ani już nie będzie. Pokryła ona całą powierzchnię ziemi, tak że ziemia pociemniała. I pożarła całą roślinność ziemi i wszelki owoc drzew, który pozostawił grad. Nie pozostała żadna zieleń na drzewach ani żadna roślinność w całej ziemi egipskiej. (Wj.10:14-15)
  PI
  Ubodzy ludzie [… kraj] nie jest rozświetlony z tego powodu. (9:11) – Komentarz: — inne powszechnie przyjęte tłumaczenie tego fragmentu papirusu to — Kraj (ziemia) jest bez światła. (9:11)
  ST
  Rzekł więc Pan do Mojżesza: — Wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. Przez trzy dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego; — ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. (Wj.10:21-23)
  PI
  … zaraza jest w całym kraju, krew jest wszędzie, śmierci nie brak … (2:3) Zaprawdę, wielu zmarłych jest grzebanych w rzece; — strumień jest grobem i miejscem balsamowania stał się strumień. (2:4) Zaprawdę, niewielu jest ludzi i ten, który umieszcza swojego brata w ziemi jest wszędzie. (2:13) Dzieci, o które (niegdyś) się modlono są (teraz) rozłożone na wysokim gruncie… (4:5)
  ST
  I rzekł Mojżesz: — Tak mówi Pan: — O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. I powstanie wielki krzyk w całej ziemi egipskiej, jakiego przedtem nie było i potem nie będzie. (Wj.11:4-6)O północy zabił Pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna faraona, który miał zasiąść na jego tronie, aż do pierworodnego syna więźnia, który był w więzieniu, i wszelkie pierworodne bydła. I wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie; — i powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. (Wj.12:29-30)I nalegali Egipcjanie na lud, by ich śpiesznie wyprawić z kraju, bo mówili: Wszyscy pomrzemy. (Wj.12:33)
  IP
  Każde miasto mówi: „Wypędźmy wielu spomiędzy nas. (2:5)
  ST
  I rzekł Pan do Mojżesza: — Teraz zobaczysz, co uczynię faraonowi, że zmuszony silną ręką wypuści ich i zmuszony silną ręką wypędzi ich z ziemi swojej. (Wj.6:1)
  IP
  Zaprawdę, złoto i lapis lazuli, srebro i turkus, karneol i ametyst, kamień-Ibhet i […] zawieszone są na szyjach niewolnic. (3:2) Brakuje złota […] i materiały dla każdego rodzaju rzemiosła się skończyły. (3:5) Spójrz, żadni rzemieślnicy nie pracują, gdyż wrogowie kraju uczynili biednymi jego rzemieślników. (9:9)
  ST
  Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty; — włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. (Wj.3:21-22)I synowie izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, tak że im pożyczyli; — i tak złupili Egipcjan. (Wj.12:35-36)
  IP
  Spójrz, ogień wstąpił na wysokość, i jego palenie idzie naprzód przeciw wrogom kraju. (7:1) – inne powszechnie przyjęte tłumaczenie tego fragmentu papirusu to — ‚Spójrz, ogień wstąpił na wysokość. Jego płomień idzie przed wrogami kraju.’ (7:1)
  ST
  A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, — żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy. (Wj.13:21-22)

  Sam widzisz, że nie mam ochoty jednoczyć się z kim takim, jak Ty Marku.
  Bogdan

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Nauka daje poważne przesłanki,że Bóg istnieje. Wbrew temu co wmawia się ludziom. Jednak sama wiedza o Jego istnieniu to za mało bo musimy jeszcze wiedzieć czego On oczekuje. A to można stwierdzić tylko na podstawie Biblii. To bardzo sprytne: tak,Stwórca istnieje ale biblia to taka książka fantastyczna,Tolkien dla idiotów. Bez Biblii wiedza o Bogu nie ma pełnego umocowania w rzeczywistości! Dlatego należy zaprzeczać jej wiarygodności za wszelką cenę,nawet jeżeli dowody świadczą o jej prawdomówności. Taktyka znana i lubiana aczkolwiek męcząca. Jestem pewien,że cokolwiek napiszecie i podacie na tacy nadal będzie zaprzeczał tak wielu innych przed nim. Uparty albo celowo wypisuje banialuki.

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s