Co Szatan zrobił z Biblią cz. 27: Czy Jezus jest Bogiem? Co prorocy mówią o Pomazańcu-Królu?


Czy pawłowy Jezus jest Bogiem?

Można na necie poczytać wiele kłótni na ten temat. Nigdy nie brałem udziału w żadnej z nich, bo czułem, że to zbyt poważny temat i trzeba mieć solidne dowody, aby to przesądzić. A dziś cieszę się, że nie marnowałem energii na te bezowocne spory. Biblia jest tutaj tak sprzeczna, że każdy jest w stanie udowodnić, że ma rację.
A więc cierpliwie czekałem na moment, który właśnie przyszedł. Ponieważ wiem, że pawłowy Jezus jest Ozyrysem, Dionizosem, Tammuzem itd., to z tego płynie taki wniosek:

Ci którzy myślą, że Jezus jest Bogiem Izraela, powinni wiedzieć, że są zdania, że Ozyrys i jego kumple to inne postacie Boga Izraela.

Pogląd, że Jezus jest Bogiem najczęściej wyznają judeomesjanie. Dlaczego? Bo oni wiedzą, że Bóg jest jeden i mówi o tym chociażby w 1 przykazaniu, a więc nie mogą słuchać żadnego innego Boga. Dlatego wkręcili sobie, że Bóg zmienił się w Jezusa. Natomiast gdy się im zabierze niepokalane poczęcie z ducha świętego, to jakby leżą i kwiczą. Judeomesjanie to ludzie tak samo zwiedzeni jak chrześcijanie.

Warto się jeszcze przyjrzeć ewangeliom, których kolejność powstawania była taka: Marek, Mateusz, Łukasz, Jan. Tak przyznają różne źródła i sam również dochodzę do tego samego wniosku. Z tym nie ma co dyskutować. Dyskutować można co najwyżej z tym, kiedy powstały.
I teraz tak… Marek pisał o Jezusie bardziej jako człowieku. Zdarzało mu się pokazywać Jezusa jako rozgniewanego człowieka. Mateusz przerobił Jezusa pod doktrynę kazania na górze i miłości do nieprzyjaciół. Łukasz to już popisał się pięknym klasycznym satanizmem, a Jan… „Jan” pisząc swoją ewangelię kopiował kult Ozyrysa. I teraz najważniejsze: o ile Marek jeszcze pisał bardziej o człowieku, to kolejne ewangelie zrobiły już z Jezusa Boga, a szczytem tej herezji jest ewangelia „Jana”. Ponieważ ewangelie dostaliśmy od stronnictwa Pawła – krk, to widać w jakim kierunku chłopcy pchali doktrynę: zależało im, żeby zrobić z Jezusa Boga. Po co ? Im większa ranga Jezusa, tym bardziej ludzie są znieczuleni na to, że skasował Torę i ustanowił swoje prawo. Wszyscy koledzy Jezusa tacy jak omawiani przeze mnie Ozyrys, Dionizos itd. również byli czczeni jako bogowie. A więc to logiczne, że należało doprowadzić do tego, żeby ludzie czcili Jezusa jako boga tak samo jak poprzednie pokolenia satanistów. Skoro Jezus nie jest Bogiem, to kim jest? Tzn. pawłowy Jezus jak wiemy jest bogiem, ale chodzi mi o tego prawdziwego, który być może był…

W 10 przykazaniach Bóg mówi sam o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. Mało kto się nad tym zastanawia. Skoro tak, to absolutnie odpada nam cała historyjka o Jezusie synu Boga – z resztą udowodniłem to już w tym wpisie. Skoro Jezus nie jest synem Boga, to kim jest? Tutaj się zatrzymajmy na moment, bo do dziś nie wiem co się wydarzyło w czasach Jezusa. Wiem na pewno, że pawłowy Jezus jest diabłem. A czy był ten prawdziwy Jezus? Wygląda na to, że ktoś był, bo apostołowie nauczali zakonu, a więc ktoś musiał ich powołać na apostołów. Jednak jak już udowodniłem nie raz, apostołowie nie mają nic wspólnego z tym wizerunkiem Jezusa jaki dostaliśmy w tzw. „NT”. Nie znamy tak naprawdę przekazu apostołów. Ewangelia „Jana” nie jest Jana, tak samo jak i “Mateusza”. Ewangelia Łukasza jest z pewnością autentyczna, ale on jak wiemy nie był apostołem, tylko „masońską szychą tamtych czasów” do spółki z Pawłem.
A więc to, co by należało zrobić, to po prostu wczytać się w proroków i tam poszukać prawdy oraz porównać to z księgą Henocha.
Pozostaje jeszcze do rozwiązania problem apokalipsy, który na razie zostawiam.
Jeśli miałbym uznać, że ktoś faktycznie był w czasach Jezusa, to tylko prorok – człowiek.

A co nam mówi ST o pomazańcu? Albo inaczej: czego „ST” nam nie mówi o pomazańcu?

No niestety nie mamy u proroków zapowiedzi, że pomazaniec przyjdzie, a potem pójdzie do nieba i znowu wróci. Nie ma takiego proroctwa. Prorocy wskazują na jedno przyjście pomazańca – króla. Nie mamy także proroctwa, które by wskazywało na to, że on zmartwychwstanie. Tego NIE MA. Skoro tego nie ma u proroków, to pozostaje nam wierzyć kłamcom – chrześcijanom, którzy nam dali „NT”. Czy to jest rozsądne? Dla mnie to nie jest rozsądne, bo te same motywy odnajdujemy w diabelskim kulcie Ozyrysa i innych. A tego kultu zabronił nam sam Bóg. Jedyne nad czym można dyskutować to Izajasz 53, ale tutaj na razie to zostawiam, bo myślę, że jeszcze czegoś nie wiem. Prorocy zapowiadają pomazańca – króla z rodu Dawida. Kiedy on przyjdzie na ziemię to ustanowi wieczny pokój, a na ziemi będzie poznanie Boga i będzie obowiązywać Tora. Dlatego mądrzy Żydzi nie nabiorą się na NWO, bo wiedzą, że kluczem do rozeznania się jest to, czy spełnione będą te wszystkie warunki. Jeśli w NWO diabeł będzie udawał Boga jako przybysza z „kosmosu” (którego nie ma) to z pewnością nie będzie wymagał od ludzi przestrzegania Tory, tylko wprowadzi kasację Tory – czyli coś podobnego do tego co teraz mamy, ale w ekstremalnym wariancie.
Pamiętam jeszcze jak byłem chrześcijaninem i nie wiedząc o manipulacjach proroctwami myślałem, że to głupi pogląd i ci „Żydzi” są biedni, bo nie wiedzą, że Jezus przyjdzie na ziemię 2 razy. Dziś wiem, że oni mają rację, bo pomazaniec – król ma przyjść 1 raz. Tak samo to pokazuje księga Henocha. Odkąd przeczytałem historię którą podałem w 3 części „Blefu nowego przymierza” to nie daje mi to spokoju, bo tam nie ma śladu po chrześcijańskim Jezusie. Skopiuję tutaj fragment, który mam na myśli:

90 rozdział księgi Henocha:
1 I przyglądałem się temu aż do momentu, kiedy trzydziestu pięciu pasterzy pasterzowało w ten sposób i wszyscy na podobieństwo swoich poprzedników dokończyli swego czasu pasterzowania. Inni przejęli ich władzę, by pasterzować w oznaczonym czasie, każdy pasterz według swojej kolejności. 2 Następnie zobaczyłem w widzeniu wszystkie nadlatujące ptaki nieba: orły, sępy, kanie, kruki. Orły przewodziły wszystkim ptakom, a one zaczęły pożerać owce, wydziobywać im oczy i pożerać ich ciało. 3 Owce krzyczały i narzekały w moim śnie z powodu tego pasterza, który pasł owce. 4 Zobaczyłem, że owce zostały pożarte przez psy, orły, kanie nie pozostawiające na nich ni mięsa, ni skóry, ni ścięgna, tylko same kości. Kości ich padły na ziemię, a liczba owiec zmalała. 5 Patrzyłem aż do momentu, kiedy dwudziestu trzech pasterzy pasło [owce] . Wypełnili oni, każdy w swojej kolejności, pięćdziesiąt osiem okresów. 6 Z białych owiec urodziły się jagnięta, zaczęły otwierać swe oczy, widzieć i wołać do baranów. 7 Lecz (te ) je prześladowały. Nie słuchały ich głosu. Przeciwnie. Ich głuchota i ślepota jeszcze bar-dziej się wzmogły. 8 Zobaczyłem, w widzeniu, jak kruki zaatakowały jagnięta. Wzięły jedno z jagniąt, a barany rozszarpały i pożarły. 9 Zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi, ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy. 10 Wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego. Pomimo to wszystkie orły, sępy, kruki i kanie nadal rozrywały owce na kawałki, zlatywały na nie i pożerały. Owce milczały, ale barany narzekały i krzyczały. 12 Kruki walczyły i toczyły bój z baranem. Chciały zerwać mu róg, ale nie dały mu rady. 13 Widziałem, jak przyszli pasterze, orły, sępy i kanie i nawoływały kruków, aby zmiażdżyły róg barana. I toczyły z nim bój i walczyły i on walczył z nimi i wołał, żeby jego pomoc mogła przyjść do niego. 14 Zobaczyłem, jak przyszedł ten, który spisał imiona pasterzy i przyniósł [je] przed Pana owiec i wspomógł tego barana, wybawił go i pokazał mu wszystko. 15 Zobaczyłem, jak rozgniewany Pan owiec przyszedł do nich i wszyscy, którzy go ujrzeli, zbiegli. 16 Wszystkie orły, sępy, kruki i kanie zgromadziły się zabierając ze sobą wszystkie dzikie owce. Zebrali się razem, aby wspólnymi siłami zmiażdżyć róg barana. 17 Spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu Pana otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał Panu owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy. 18 Zobaczyłem, jak Pan owiec podszedł do nich, wziął do ręki laskę gniewu i uderzył nią o ziemię. Ziemia się rozstąpiła i wszystkie zwierzęta oraz ptaki nieba odstąpiły od owiec, pogrążyły się w ziemi, ta nad nimi zamknęła się. 19 Zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi. 20 Widziałem, jak ustawiono na miłej ziemi tron i zasiadł na nim Pan owiec. Wzięto wszystkie zapieczętowane księgi i otworzono przed Panem owiec. 21 Pan przywołał tych pierwszych białych ludzi i rozkazał [im] postawić przed nim pierwszą gwiazdę, tę, która poprzedzała gwiazdy mające członki podobne do (członków) koni. I postawili je przed nim. 22 (Pan) powiedział do człowieka, który w jego obecności pisał i który był jednym z siedmiu białych (ludzi) mówiąc: “Weź tych siedemdziesięciu pasterzy, którym powierzyłem owce i którzy samowolnie wzięli i zabili więcej (owiec), niż im nakazałem”. 23 I zobaczyłem ich wszystkich związanych i postawionych przed nim. 24 Najpierw odbył się sąd nad gwiazdami. Zostały one osądzone i uznane za winne. (Aniołowie) zaprowadzili je na miejsce kaźni i wrzucili do otchłani pełnej płonącego ognia i ognistych kolumn. 25 Osądzono też siedemdziesięciu pasterzy i uznano winnymi. Oni również zostali wrzuceni do otchłani ognia. 26 Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu. 27 Widziałem palące się barany, nawet ich kości się paliły. 28 Powstałem, żeby popatrzeć, aż ogień ogarnął stary dom. Wyniesiono wszystkie kolumny. Wszystkie belki i ozdoby tego domu zostały ogarnięte przez (ogień). Odbudowano go i postawiono na miejscu na południowej (stronie) ziemi. 29 Zobaczyłem, jak Pan owiec wziął nowy dom, większy i wyższy niż ten pierwszy, i postawił go na miejscu pierwszego, który został spalony. Wszystkie jego kolumny były nowe, ozdoby jego były nowe i większe niż w tym pierwszym, starym, który został usunięty. I Pan owiec był w pośrodku niego. 30 Zobaczyłem wszystkie zachowane chowane owce, a wszystkie zwierzęta ziemi i wszystkie ptaki niebios padały i składały hołd owcom i błagały je i słuchały każdego ich rozkazu. 31 Następnie ci trzej ubrani na biało – ci, którzy przedtem unieśli mnie – ujęli mnie za rękę i podczas gdy ręka tego anioła mnie trzymała, unieśli mnie i zanim rozpoczął się sąd, postawili pośrodku tych owiec. 32 Owce te były całe białe, ich wełna gęsta i czysta. 33 Ci wszyscy, którzy zginęli i rozproszyli się, wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki niebieskie zebrały się razem w tym domu i Pan owiec radował się bardzo, ponieważ wszyscy byli dobrzy i powrócili do jego domu. 34 Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pana. Zwołano do tego domu wszystkie owce, tak że dom ten nie mógł ich pomieścić. 35 Wszystkim otwarły się oczy, tak że widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych. 36 Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi. 37 Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby. 38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków. 39 Zasnąłem pośrodku nich, obudziłem się i zobaczyłem wszystko. 40 I to jest widzenie, które widziałem wtedy, gdy spałem. Obudziłem się i błogosławiłem Pana sprawiedliwości i Jemu oddałem chwałę. 41 Jednakże potem gorzko płakałem i nie ustawały Izy moje, bo nie mogłem tego znieść. Gdy na to patrzyłem, (moje łzy) spadały na to wszystko, co widziałem, albowiem to wszystko nastanie i spełni się. Ukazano mi wszystkie czyny ludzi z każdej epoki. 42 Tej nocy przypomniałem sobie mój pierwszy sen i z tego powodu płakałem i byłem zaniepokojony, ponieważ miałem to widzenie.

I teraz mam takie pytanie: czy ktoś potrafi to pogodzić z pawłowym Jezusem I tym, co nam się kładzie do głów? Ja nie potrafię. Jeśli miałbym zaufać księdze Henocha, to wtedy ukrzyżowanie Jezusa I jego zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i powtórne przyjście musiałbym uznać jako kłamstwo. Pawłowy Jezus zupełnie nie pasuje do tego co mamy w tym opisie. Pomagają mu archanioł Michał I następnie sam Bóg przychodzi, aby mu pomóc, a on nigdzie się nie wybiera. Wygląda na to, że księga Henocha całkowicie zaprzecza ewangeliom, a z kolei jest spójna z prorokami.

Nie mam jeszcze wystarczającej ilości dowodów, aby to rozsądzić. Będę cierpliwie czekał tak samo jak zrobiłem z tematem “boskości” pawłowego Jezusa.

Brain Breaker

Advertisements

8 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 27: Czy Jezus jest Bogiem? Co prorocy mówią o Pomazańcu-Królu?

 1. tomiczny

  Ok, próbuje trzeci raz bo mi zrywa net.pisałem 2 razy obszerne komentarze ale mi zrywa.Streszcze się.
  Obj.3,,21 mówi,,zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na MOIM tronie jak i ja zwyciezylem i zasiadlemWRAZ z Ojcem moim na JEGO Tronie.
  Mamy tu DWA trony! Ok,można by powiedzieć że w chwili kiedy Jezus to mówi to (na pewno)siedzi WSPOLNIE na jednym tronie z jego(wyłącznym )Ojcem,po czym kiedy już inni zwycięzcy wchodzą do Nieba ,,przesiada,,się na swój tron,lecz kiedy to mówi to Jego tron stoi pusty,a to już jest dziwne. Pusty tron?
  Pomijam już inne aspekty tronu jako symbol władzy i króla. Nawet król i królowa mieli zawsze osobne trony. Sama myśl o tym żeby się wdrapac na Tron Boga jest chyba największym grzechem ,pomijając ze to nikomu NIGDY nie wpadło do głowy z prostej przyczyny,ano ze nie ma co rzucać się z motyką na słońce .Opisy Majestatu Boga są tak piękne ze sami pisarze mówią że brak im było na to słów. Nawet sam diabeł nigdy się na to nie pokusił. ,,Kwestia sporna,, co do SŁUSZNOŚCI suwerenności Boga nigdy nie istniała w niebie,ale wymyślili ten absurd ludzie.To NIGDY nie było kwestionowanie i NIGDY NIE BEDZIE.
  Wystarczy poczytać ze tam na kilometry się nikt nie zbliży do tronu a co dopiero….
  Owszem my mamy dzieci i rodziny i może dlatego ,,podstępnie,,nam się mówi ze Bóg ma Syna.A może nie ma?ST nic o ty nie mówi! Jeśli mówi ,,uczynimy człowieka,,to nie wiadomo konkretnie kto jeszcze.
  Aspekt okupu nie jest tak jasny jak się nam (po sugestiNT )wydaje bo przecież Ezechiel pisze że nie poniesie syn kary za ojca….,a my za Adama? Oj ,oj coś tu nie gra! To może być wszystko przekręt wszechczasów, dlatego pisze że ,,nie ze względu na was ale na moje Imię,,,Bóg sam to wyjaśni.Zrobimy wielkie oczy i szczęki nam opadną. Jeśli to jest takie jasne to dlaczego nie wiedział o tym Abracham i inni?Czy to była fundamentalna nauka ST? Nie dziwota że Żydzi tak zareagowali na Jezusa ,ale myślę że to się kiedyś wyjaśni. Nie twierdzę że ze jest tak czy siak ale cos nie gra.
  Można by zaryzykować ,że Bóg stworzył wcześniej jakieś Prawo jakieś zasady które były Później jasne dla wszystkich w niebie,jedną z nich był On i Jego jeden jedyny Tron.Wtedy musiało to być wszystkim jasne.Dlaczego miał by to zmieniać? Tym bardziej że ten cyrk powstał najpierw w niebie,i na dodatek Bóg ,,wpuszcza,,drugiego na swój tron ryzykując chyba trochę.No i teraz co na to aniołowie i inni? Jak mogą chwalić Boga jak tam siedzi na jednym tronie dwóch ?Ok ,rozumie ekstra drugi tron za szczególne zasługi lecz to mi się nie podoba.Bóg nigdy nie zmieni swojego Prawa ,bo ONO gwarantuje wszystkim ład i porządek,a Dowództwo DUO chyba nie jest dobre,a 1 przykazanie jest jasne.

  Like

  Reply
 2. bratpyt

  theredbrainbreakerkstian:

  […]Natomiast gdy się im zabierze niepokalane poczęcie z
  ducha świętego, to jakby leżą i kwiczą.[…]

  Biedni są ci judeochrześcijanie, zapewne cały czas kwiczą
  przez Ciebie do wtóru z chrześcijanami. Chyba, że to Ty jesteś zwiedziony…

  Muszę Cię zdziwić (ale Ty chyba jednak nigdy się nie dziwisz i wszystko zawsze lepiej wiesz) ale “niepokalane poczęcie” jest jak najbardziej możliwe. Masz żonę to powinieneś wiedzieć (dla własnego dobra), że nie musisz “włożyć” …. żeby spodziewać się po 9 miesiącach potomka. Wystarczy więc pozostawić spermę ( nie mylić z tą “Spermą Ozyrysa”, którą mam nadzieję, codziennie się myjesz) na narządach rodnych kobiety aby przy sprzyjających okolicznościach zaszła w ciążę.
  Wierz mi lub nie ale takie przypadki zdarzają się codziennie na świecie. Co za tym idzie takie “niepokaalane” poczęcie przez dziewicę jest jak najbardziej możliwe. I nie ważne jak się taką kobietę nazwie po grecku czy po hebrajsku.
  Mało tego, chyba kiedyś czytałem, ze niektóre kobiety nawet po urodzeniu dziecka moga zachować (przynajmniej resztki błony dziewiczej. To po pierwsze…

  Po drugie, czy z Ducha czy nie, nigdy nie udowodnisz…

  theredbrainbreakerkstian:
  […] W 10 przykazaniach Bóg mówi sam o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. Mało kto się nad tym zastanawia. Skoro tak, to absolutnie odpada nam cała historyjka o Jezusie synu Boga – z resztą udowodniłem to już w tym wpisie. Skoro Jezus nie jest synem Boga, to kim jest? […]

  Masz żonę to i pewnie dzieci. Byłbyś “zazdrosny/wkurzony” gdyby Twoje dziecko nazywało swoim ojcem dajmy na to (bez obrazy) listonosza? Pewnie byłbyś… Moim zdaniem w 1 przykazaniu o taką właśnie zazdrość chodzi, przy czym “dzieci” oznaczają SYMBOLICZNIE w powyższym przykładzie Izraelitów.
  Ta Boża “zazdrość” nie wyklucza posiadania “nominalnego” Syna, który niejako “dziedziczy” boskość po Ojcu, nie zajmując równocześnie jego “stanowiska/władzy”. To tak jak ziemski król może mieć syna, nie rezygnując przy tym z tytułu. Nie musi swojego syna mordować by zachować władzę, bo on ją po prostu w pełni respektuje.

  theredbrainbreakerkstian:
  […] Jeśli w NWO diabeł będzie udawał Boga jako przybysza z „kosmosu” (którego nie ma)[…]

  Kosmosu nie ma? Mógłbym napisać krótko “BREDNIE” tak jak Tobie się to zdarza, bez uzasadnienia. Ale wysilę się i zacytuję Pismo Święte:
  Jeremiasza 31:(37)
  Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili – mówi Pan.

  “Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze (…)” Czy przypadkiem nie chodzi o to, że nie można zmierzyć Niebios-Wszechświata-Kosmosu? Faktycznie kosmosu nie można zmierzyć, bo po pierwsze jego granic nie widać, a po drugie podobno się ciągle rozszerza.
  Zgodnie z “wiekopomną” teorią RedOctobera nad głowami wisi nam szklany/firmament(?) kula z mieszkaniem Boga, wieeelkim projektorem i elektrownią zasilającą Słońce. Chyba nawet pomierzył
  precyzyjnie promień kuli ziemskiej, w której mieszkamy wraz z zawartym w niej kosmosem.
  Ty też twierdzisz gdzie indziej, że cytuję:” I w rzeczy samej: owe wahadło jest w ruchu, bo rusza się obrotowe niebo nad naszymi głowami. Owe niebo jest w kształcie kuli.”

  Bóg mówi, że nie można zmierzyć Niebios, Red i Ty twierdzicie, że można. Cóż, moze sie po prostu lepiej na Piśmie znacie niż Bóg.

  Z kolei Henryk (którego zresztą bardzo cenię) uważa, że żyjemy na płaskiej Ziemi, która rozumiem ma jakąś określoną grubość skorupy ziemskiej. Gdyby było inaczej “fundamenty” Ziemi miałyby nieskończoną grubość i mieszkalibyśmy niejako na…”słupie”. A więc jeśli określona grubość to jaka?
  Twój ulubiony i absolutnie wiarygodny Henoch chyba ją jakoś dokładnie określił.
  Zakładam, że gdyby skorupa ziemska miała nawet kilkaset kilometrów grubości, to pozbawiona płynnego jądra (bo niby dlaczego miałoby być?) zimna i twarda skała mogłaby zostać choćby metodą odkrywkową “zbadana”. Bóg twierdzi, że nie można zbadać “fundamentów” Ziemi, Henryk twierdzi, że można. Bóg swoje, Henryk swoje. Zresztą Henryk sam cytuje wspomniany werset w najnowszym arcie na swojej stronie. Ale może Ty znasz sposób na “zbadanie” płynnego, metalicznego jądra naszej planety?
  Zresztą poszukaj sobie w Piśmie wyrazów “Plejady” i “Oriona” i pomyśl o czym jest mowa może w końcu zrozumiesz kto tu jest zwiedziony.

  W swoim arcie pt.: “Wiry wodne – kolejny element układanki pasuje do niebocentryzmu” zacytowałeś swojego guru Henocha:
  […]Na koniec 2 piękne wersety z księgi Henocha: Hen 72:4 Najpierw wstaje światło większe zwane słońcem. Jego kolistość podobna jest do kolistości niebios. Całe Wypełnione jest ogniem dającym światło i ciepło. 5 Wiatr popycha powóz, na który [ ono] wstępuje. Słońce zstępuje z
  nieba i północną drogą powraca na wschód. Jest tak prowadzone, żeby trafiło do właściwej bramy i [znowu] zaświeciło na niebie.[…]

  “Wiatr popycha powóz, na który [ ono] wstępuje.”

  Rozumiem, że w tym też uznajesz zdanie Henocha za niepodważalne? Powóz widziałeś? Konie nakarmiłeś? Bramy otworzyłeś, bo jeśli nie to nocy nie będzie i się usmażymy??

  theredbrainbreakerkstian:

  […]Jest jednak pewien problem z tą teorią, bo na podstawie Biblii bardzo łatwo jest się zorientować, że ziemia jest nieruchoma, a słońce jest w ruchu, tak więc ruch obrotowy ziemi to kłamstwo (tu przykładem jest choćby księga Jozuego i słynne “zatrzymanie słońca”). Jeśli już to
  wiemy, to warto się zastanowić co takiego powoduje ten ruch bo na pewno nie obracająca się ziemia. […]

  Akurat zgodnie z teorią pewnego uczonego (a na pewno zgodnie z regułami fizyki) tzw. “zatrzymanie Słońca” u Jozuego można logicznie wytłumaczyć, ale tylko wtedy gdy uzna się kulistość Ziemi i jej wewnętrzną budowę zgodną z obowiązującymi obecnie teoriami. Inaczej musiałby Bóg zatrzymać “ręcznie” Słońce, o czym Jozue nie omieszkałby Ci napisać, a nic takiego tam nie wyczytasz.
  Kogo to teoria? “Szukajcie a znajdziecie”…

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Bratypycie
   Załamujesz mnie, czy naprawdę nie mogą mnie tu odwiedzać mądrzejsi ludzie?
   Historyjka o niepokalanym poczęciu w twoim wydaniu mnie osłabiła i naprawdę trudno mi to komentować. Robisz śmietnik z mojego bloga takimi wpisami. Przestanę moderować tego typu bzdury, albo zablokuję komentowanie całkowicie. Można ludziom coś krok po kroku tłumaczyć, ale jak widać jak ktoś chce wierzyć w bajki, to nic mu nie pomoże. Tracę motywację do prowadzenia bloga po takich komentarzach. Załamuje mnie poziom intelektualny wielu ludzi. Żrą gmo i mają zryte mózgi od tych świństw. Że też muszę się borykać z tego rodzaju wypocinami produkowanymi przez ich genetycznie zmodyfikowane mózgi.
   Dalej. Kwestię Bóg/syn mam już za sobą, jak się ze mną nie zgadzasz, to nie masz tu po co zaglądać. Bo aby mi wytłumaczyć, że się mylę, musiałbyś to udowodnić, a taka paplanina, że coś ci się wydaje przyprawia mnie o mdłości. I znów to samo: mogę pokazywać ludziom dowody, a oni dalej będą wyznawać jezuska.
   Co do kosmosu to “przegiąłeś pałę” i to był ostatni twój wpis na moim blogu, napisałeś:
   ““Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze (…)” Czy przypadkiem nie chodzi o to, że nie można zmierzyć Niebios-Wszechświata-Kosmosu? Faktycznie kosmosu nie można zmierzyć, bo po pierwsze jego granic nie widać, a po drugie podobno się ciągle rozszerza.”
   Dobrze ci w tym satanizmie? Trzeba być niezłym idiotą aby po dziś dzień wyznawać kult solarny, kiedy już tyle zostało ujawnione.
   Plejady i Orion są w Biblii, ale nigdzie nie ma powiedziane, że są od nas oddalone o miliardy kilometrów. To raz. A dwa, to co jest napisane nie wyklucza tego, o czym pisałem: a więc wyświetlania gwiazd na szkle nieba.
   Ty wyznajesz kult solarny chłopie, żegnaj.
   Czy naprawdę nie ma w sieci mądrzejszych ludzi? Coraz bardziej widzę, że tego bloga piszę dla siebie, bo służy mi jako pamiętnik.

   Like

   Reply
 3. tomiczny

  Krystianku,zostaw ,ślepy ślepego….W Iż 41,,14…twoim Odkupicielem
  jest Święty Izraelski.Iż 43,,3 ,,Bo ja Pan jestem Twoim Bogiem,ja Święty Izraelski twoim WYBAWICIELEM.
  Pisze jak byk,kto jest wybawicielem i Odkupicielem.Iz 44,,6…tak mówi Pan ,Król izraelski i jego ODKUPICIEL…..a oprócz mnie nie ma BOGA !Jest tego masa.Pozdrawiam Cie

  Like

  Reply
 4. bratpyt

  Pewnie nie zamieścisz tego posta bo przecież ban jest najlepszym sposobem według ciebie na poszukiwanie prawdy, no i oczywiście niechęć do “moderowania” niewygodnych postów (cokolwiek znaczy według ciebie moderowanie).
  Zauważyłem zresztą u ciebie jakąś taką nagłą niechęć do “moderowania”, gdy ktoś zadaje ci niewygodne pytania dotyczące “kompatybilności” twoich twierdzeń z Biblią. Gdy ktoś ci zada takie pytania to odrazu “zaśmieca” ci bloga. Pytanie tylko co jest tu śmieciem? Ale podobno poszukujesz
  prawdy i kochasz Boga, więc może sprawdźmy którego?

  theredbrainbreakerkstian:
  […] Dobrze ci w tym satanizmie? Trzeba być niezłym idiotą aby po dziś dzień wyznawać kult solarny, kiedy już tyle zostało ujawnione.[…]

  Po pierwsze nie wyznaję żadnego kultu solarnego, bo się NIE KŁANIAM SŁOŃCU!!! Wiesz jakie jest znaczenie słowa kult? Może żebys zrozumiał zacytuję znowu Pismo Święte (DEKALOG):
  Księga Wyjścia 20:4-5
  4 Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5 NIE BĘDZIESZ SIĘ IM KŁANIAŁ I SŁUŻYŁ!

  oraz;

  Księga Powtórzonego Prawa 5:8-9
  8 Nie uczynisz sobie rzeźby ani podobizny wszystkich rzeczy, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. 9 NIE BĘDZIESZ SIĘ IM KŁANIAŁ I SŁUŻYŁ!

  Istotą bałwochwalstwa (kultu solarnego) jest kłanianie się przed Słońcem, wizerunkami gwiazd itp. (kiedyś “pozdrawiano”, czczono w ten sposób boga Słońca) i kłanianie się przed wizerunkami/symbolami Słońca (monstrancja) np. na mszy katolickiej. Napiszę więc otwartym tekstem, bo chyba nie jesteś tego w stanie odczytać między wierszami: NIE JESTEM KATOLIKIEM i NIE UCZESTNICZĘ w mszy katolickiej, zresztą żadnego innego wyznania. Podobnie jak ty kiedyś byłem katolikiem, obecnie nie jestem, ergo NIE WYZNAJĘ KULTU SOLARNEGO!!! Zresztą, nawet jak się “skłonisz”, żeby sobie np. zawiązać buta przed wizerunkiem Słońca, np. przed zegarem słoneczym (pewnie wiszącym nad wejściem do twojej byłej uczelni, którą jakimś cudem ukończyłeś) TO NIE ZNACZY ŻE JESTEŚ SATANISTĄ!!! Ponieważ NIE CZCISZ w ten sposób Słońca! Tak samo wiara w to, że istnieje Słońce, i że jest (ewentualnie może być) centrum układu słonecznego NIE OZNACZA, ŻE JESTEŚ CZCICIELEM SŁOŃCA ALBO WYZNAWCĄ SZATANA!!!

  W przeciwieństwie do ciebie znam różnicę między “ujawnione” a “UDOWODNIONE”! Szczególnie , że cytowany przeze mnie werset z Jeremiasza przeczy w oczywisty sposób tym waszym bredniom, że Ziemia jest płaska, albo że wisi nad nami kula z niebiosami, z wyświetlanymi na niej gwiazdami.
  Redukujecie Boga do jakiegoś oszusta, który zwodzi ludzi których stworzył i wyświetla im za pomocą projektora jakieś obrazki gwiazd i galaktyk? W jakim kurna celu?!

  Gwiazdy i Wszechświat został przez Boga (!) stworzony ze wszystkimi jego wspaniałymi elementami, prawami fizyki, które ukazują moc, głębię intelektu i Jego chwałę!!!

  Chcecie sprawdzić te swoje absurdalne teorie o płaskiej Ziemi to ruszcie d…py sprzed kompów i obejdźcie Ziemię dookoła. Kawałek przepłyniecie statkiem sterowanym, przez wrażych satanistów, ale w kompasy chyba wierzycie czy też nie?
  Mam nieodparte wrażenie, że jesteście sługusami diabła mającymi na celu ośmieszyć zdrowych na umyśle ludzi wierzących w istnienie Boga i w jego wspaniałe dzieła. Przypomnę, że kiedyś papieże też kazali wierzyć, że Ziemia jest płaska, a kto się sprzeciwiał tym idiotyzmom sprzecznym z Biblią lądował na stosie.
  Jeśli wierzycie w jakąś kretyńską teorię z wiszącą kulą w środku kuli ziemskiej (znowu sprzeczną z Biblią) to wasza sprawa.
  Ani jednym słowem nie raczyłeś się odnieść do tego wersetu ze Słowa Bożego, z Jeremiasza, bo w oczywisty sposób redukuje wasze brednie do ZERA ABSOLUTNEGO! I nie ma innego wytłumaczenia, jeśli jest to mi podaj alternatywny sens tego wersetu!

  theredbrainbreakerkstian:
  […] Plejady i Orion są w Biblii, ale nigdzie nie ma powiedziane, że są od nas oddalone o miliardy kilometrów. To raz. A dwa, to co jest napisane nie wyklucza tego, o czym pisałem: a więc wyświetlania gwiazd na szkle nieba.[…]

  A gdzie jest napisane, że są wyświetlane projektorem na “szkle nieba”? Cytat poproszę!!! Zresztą nie chodzi tutaj o odległość Ziemi od Plejad i Oriona, tylko o to, że dopiero niedawno naukowcy za pomocą teleskopów, fizyki, matematyki odkryli, że jedne się do siebie zbliżają a drugie oddalają!
  Tu jest sens tego przekazu! Jaki? Chyba rozmumiesz czy muszę napisać WIELKIMI LITERAMI?

  Poza tym ktoś już z was doleciał do tego “szkła nieba”, pobraliście próbki, macie chociaż zdjęcia jakiś krótki filmik? Nie!
  A więc nie macie DOWODU, jest to tylko jedna z najbardziej absurdalnych teorii, uwłaczających zresztą Bogu. Może wytłumaczycie jak jest zawieszona ta kula w środku większej kuli Ziemskiej? Jakie prawa fizyki można użyć aby tą teorię zrozumieć i zaakceptować? Wisi to to na sznurkach
  konopnych, czy może jest zawieszone w jakimś polu magnetycznym, jeśli tak to co je generuje? Jako “typowy głupek” z twojego bloga, chciałbym, to zrozumieć, ale mam z tym problem. Może byś mi “O Najmądrzejszy” pomógł?

  Nie będę posługiwał się inwektywami ad personam tak jak ty (nie będę się zniżał do twojego poziomu), wiem tylko jedno, kundel gryzie i szczeka tylko wtedy gdy się boi. Widzę, że ty też jesteś w strachu, że te twoje wypociny pozostaną jednak pamiętnikiem.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Napracowałeś, się a więc zamieszczam Twój wpis.
   1) wyznawanie układu słonecznego ze SŁOŃCEM w centrum to kult diabła. Jeśli tego nie rozumiesz, to ja nie pomogę. Sugeruję poczytać “dzieło” masona Kopernika, a poznasz prawdziwe motywy jego działania. Nie chce mi się tłumaczyć ludziom takich rzeczy, bo wszystko jest w sieci. Są filmy Jezusnonstop, Mariusza i multum filmików, które podważają “nałókę”.
   2) widzę ponadto, że nałóka jest dla ciebie autorytetem. Chciałoby się powiedzieć: o rany Julek! Nałókę kontrolują jezuici, iluminaci i pan w dupe kopany papieżyk. Robią z nas satanistów już od przedszkola. Przykre to jest dla mnie, że muszę pisać takie oczywistości. Także prawa “zdurniałej satanistycznej fizyki (szczególnie tej wykorzystywanej w “astonomii – astrologii” możesz odłożyć między bajki.
   Coś ci powiem: nie sądziłem że na tym blogu będą coś pisać ludzie, którzy nie wiedzą o takich podstawach…
   3) ten fragment Jeremiasza jest dowodem na wielki wszechświat? masakra… nie komentowałem tego bo to trochę głupie. Tam w tym cytacie widzisz wielki wszechświat? Każdy tam może zobaczyć co chce, możesz tym potwierdzić dowolny model budowy świata. Nie jest to żaden dowód.
   4) Chcesz zrozumieć jak działa NC? Ja nie wiem. Szczegółów nie znam i nie poznam.

   Nie będę moderował twoich postów, nie pisz już. Nadajemy na innych falach. Ja lubię jak ktoś się ze mną nie zgadza, ale ciebie nie lubię, nie mam siły z tobą gadać. Bo nie myślisz logicznie. Może to być moje subiektywne zdanie, ale takie ono jest. Narka

   Like

   Reply
 5. marcin

  Jeżeli przestaniesz pisać tego bloga, to na pewno będzie to z pożytkiem dla innych, bo tobie już chyba nic nie pomoże.
  Wywalasz do kosza Słowo Boże, a opierasz się na jakichś ludzkich podaniach, operujesz rynsztokowym językiem i obrażasz wszystkich dookoła, no chyba że ktoś grzecznie przytakuje. Lepiej odizoluj się gdzieś w swojej wymarzonej eko-wiosce, tak będzie najlepiej dla ciebie i innych.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Jeśli pisma proroków są dla ciebie ludzkimi podaniami, to nie mamy o czym gadać.
   Tzw. “nowy testament” to nie jest Słowo Boże.
   Fakt, mój język nie jest salonowy, ale nie jest też rynsztokowy. Nie odpowiada ci, to nie czytaj.
   Nie obrażam wszystkich dookoła. Jestem zmęczony ludźmi. Można się ze mną nie zgadzać, ale gotuje się we mnie kiedy widzę u moich rozmówców brak logicznego myślenia i kurczowe trzymanie się dogmatów, które dawno przestały być dla mnie dogmatami.
   Co do mojego odizolowania się – dzięki za radę. Ja też mam dla ciebie radę. Zacznij używać mózgu. Warto też zmienić dietę i przebywać na świeżym powietrzu, aby mózg mógł pracować na swoich pełnych obrotach.

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s