Co Szatan zrobił z Biblią cz. 31: Jeremiasz 23 vs. Apokalipsa – kolejne argumenty przeciw tej księdze

Od kilku dni chodziłem przygnębiony i zirytowany i nie wiedziałem czemu. Żona mnie pytała co mi jest, a ja sam do końca nie wiedziałem. A dziś już do tego doszedłem. Wisiała nade mną Apokalipsa, bo chodź odważyłem się ją wstępnie podważyć w poprzedniej części, to nie były to dla mnie wystarczające dowody (choć były mocne). Jednak kult tzw. “NT” mamy w sobie tak mocno zakorzeniony, że nie jest to łatwe. Ja do dziś nie mogę się do końca oswoić z tym, że musiałem odrzucić Jezusa, ale z każdym dniem jest mi coraz łatwiej, bo widzę, jak wszystko układa się w jedną spójną całość. A więc dziś przed momentem spojrzałem pod wpływem komentarzy Tomicznego w Jeremiasza, 23 rozdział… I jak się okazało, znalazłem tam słowa otuchy od samego Boga. Zrzuciłem z siebie to ciężkie jarzmo, jakie nade mną wisiało. Co takiego znajduje się w tym rozdziale Jeremiasza? Spójrzmy na przekład BW, następnie na Septuagintę – tam też umieszczę swój komentarz.

BW Jer 23:(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. Toteż ukarzę was za złe wasze uczynki – mówi Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne. (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie – mówi Pan. (5) Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. (6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. (7) Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, (8) lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi. (9) O prorokach: Złamane jest w moim wnętrzu moje serce, drżą wszystkie moje kości; jestem jak mąż pijany i jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych jego słów. (10) Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie, zwiędnięte są pastwiska na stepie. Dążeniem ich jest zło, a ich siłą bezprawie. (11) Tak, zarówno prorok jak kapłan są niegodziwi, nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość – mówi Pan. (12) Dlatego ich droga stanie się jak ślizgawica, poślizgną się na niej w ciemności i upadną; gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia – mówi Pan. (13) Widziałem wprawdzie u proroków Samarii rzeczy gorszące: prorokowali w imieniu Baala i zwodzili mój lud, Izraela. (14) Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę: Cudzołożą i postępują kłamliwie, i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości; toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. (15) Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. (16) Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! (17) Ustawicznie mówią do tych , którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. (18) Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto przyjął jego słowo, by móc zwiastować? (19) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. (20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. (21) Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. (22) Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. (23) Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka? (24) Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi Pan. (25) Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. (26) Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, (27) którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? (28) Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? – mówi Pan. (29) Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę? (30) Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom – mówi Pan – którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. (31) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom – mówi Pan – którzy używają swojego języka i mówią, że to “wyrocznia”. (32) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe – mówi Pan – a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają – mówi Pan. (33) A gdy pytać się będzie ciebie ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Jakie brzemię zapowiada Pan? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, lecz Ja was zrzucę – mówi Pan, (34) a proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł: Brzemię Pana – ukarzę tego męża wraz z jego domem. (35) Ale tak mówcie nawzajem do siebie, każdy do swojego brata: Co odpowiedział Pan? Albo: Co mówił Pan? (36) Lecz “Brzemienia Pana” już nie wspominajcie, gdyż brzemieniem stanie się dla każdego jego słowo; wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga, Pana Zastępów, naszego Boga. (37) Tak masz mówić do proroka: Co ci odpowiedział Pan? albo: Co mówił Pan? (38) Lecz jeżeli będziecie mówić: “Brzemię Pana”, to tak mówi Pan: Ponieważ wypowiadacie to słowo: “Brzemię Pana”, chociaż wam zabroniłem mówić: “Brzemię Pana”, (39) dlatego dźwignę was jako brzemię i odrzucę precz od mojego oblicza was i to miasto, które dałem wam i waszym ojcom. (40) I wydam was na wieczną hańbę i wieczną, niezapomnianą obelgę.

A teraz to samo w przekładzie Septuaginty, ale jeszcze jedna rzecz:

Po publikacji ostatnich moich wpisów odczułem jaką moc mają słowa Boga zapisane u proroków. Teraz jak je czytam, to nareszcie wiem ile one ważą…

Sep Jer 23:(1) Biada pasterzom, bo rozpraszają i gubią owce mojego pastwiska.

Pasterze – czyli tutaj chodzi o Babilon i całe jego dziedzictwo: od starożytnego Babilonu, przez Persję, imperium greckie aż po obecne czasy: imperium rzymskie w obecnej formie: Watykan. Temat owych pasterzy omawia księga Henocha i księga Ezechiela. Pisałem o tym także tutaj:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/26/blef-nowego-przymierza-cz-4-co-mamy-robic-skoro-nie-mamy-jeszcze-nowego-przymierza-synteza-mysli/

(2) Dlatego tak mówi Pan do pasterzy mojego ludu: „Rozproszyliście moje owce, rozpędziliście je, nie czuwaliście nad nimi. Oto ja ukarze was odpowiednio do waszych zepsutych obyczajów. (3) Ja ocalałych z mojego ludu sprowadzę z każdej krainy, dokąd ich wygnałem, i umieszczę ich na ich pastwisku. Będą się rozrastać i mnożyć. (4) Ustanowię im takich pasterzy, którzy będą ich paść. Nie będą już płoszyć ani ulegać panice – mówi Pan. (5) Oto zbliżają się dni – mówi Pan – w których wskrzeszę Dawidowi trzymającą się prawa odrośl. Zacznie panować jako król, będzie mądry, sprawował będzie w kraju sprawiedliwe sądy. (6) Za jego dni Juda dostąpi wybawienia, Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A imię, którym nazwie go Pan, jest takie: Josedek. [ znaczy Jahwe jest sprawiedliwy]

Czy był ktoś taki o kim tu mowa? Nie. Nie jesteśmy jeszcze absolutnie od niczego wybawieni – wprost przeciwnie.

(7) Dlatego już zbliżają się dni – mówi Pan – kiedy nie będą więcej mówić: Na życie Pana, który dom Izraela wyprowadził z Egiptu, (8) ale: Na życie Pana, który zgromadził całe plemię Izraela z ziemi północnej i z wszystkich krain, dokąd ich wypędził, i osadził ich znowu na ich ziemi.

Czyli w nowym przymierzu będzie jakby dodane: Bóg który nie tylko wyprowadził Izrael z Egiptu, ale i sprowadził z powrotem do ziemi po ich odstępstwie. I teraz przeczytajmy co będzie miało miejsce zanim to się stanie:

(9) Zranione jest moje serce z winy proroków, poruszyły się we mnie wszystkie moje kości. Czuję się przed obliczem Pana i wobec wspaniałości Jego chwały niczym ktoś poraniony, niczym mąż zamroczony winem. (10) Z ich bowiem powodu boleje ziemia, wyschły pastwiska na pustkowiach. Ich starania są złe i nie taka jest ich siła. (11) „Kapłan i prorok splamili się i nawet w moim domu widzę ich czyny nieprawe. (12) Dlatego ich droga będzie pełna wyrw i powita ponurym mrokiem. Potkną się na niej i upadną. Sprowadzę na nich różne plagi w roku mojego ich nawiedzenia – mówi Pan. (13) Dostrzegłem u proroków Samarii występne czyny. Prorokowali w imię bogini Baal i na manowce sprowadzili mój lud: Izraela. (14) Oburzające postępowanie ujrzałem również u proroków Jeruzalem: cudzołożą, postępują drogą kłamstwa, wspierają złoczyńców, a żaden nie chce zejść ze swojej złej drogi. Stali się dla mnie Sodomą, a mieszkańcy Gomorą.” (15) Dlatego tak mówi Pan: „Oto ja karmił ich będę bólami i poił zepsutą wodą. Od prorokujących bowiem w Jeruzalem przeszło plugawienie na cały kraj”. (16) Tak mówi Pan, Wszechwładca: „Słów proroków nie słuchajcie, bo zmyślają swoje widzenia. Mrzonki swojego serca wam głoszą, a nie słowa pochodzące z ust Pana. (17) Tym, którzy odrzucają słowo Pana, mówią: Będziecie cieszyć się pomyślnością, a tych, którzy idą za swoimi pożądliwościami, każdego, kto postępuje za wypaczeniami swojego serca, zapewniają: Nic złego cię nie spotka”.

To teraz tak. Niech każdy kto zna choć trochę Torę, poczyta sobie Apokalipsę i odpowie sobie na pytanie: czy tak księga zachęca do wypełniania zakonu? Gdzie? W którym miejscu? Mówi się o jakiś przykazaniach, mówi się często o zakazie jedzenia mięsa od bałwanów, ale to wszystko jest przemieszane z kultem Jezusa – diabła. A co mamy na końcu tej księgi: ci co wierzą w Jezusa będą żyli wiecznie…

Czy to nie jest dokładnie tak, jak nam powiedział Bóg przez Jeremiasza? Zobacz jeszcze raz:

„tych, którzy idą za swoimi pożądliwościami, każdego, kto postępuje za wypaczeniami swojego serca, zapewniają: Nic złego cię nie spotka”.

O kim mowa? O tych co namawiają ludzi do kultu Jezusa Baala – prorokach i nauczycielach np. właśnie chrześcijan, judeomesjan itd., a także o tych, którzy im wierzą.

(18) Który bowiem został wprowadzony w plany Pana i usłyszał Jego słowo? Który nadstawiał ucha i słyszał? (19) Oto nawałnica i gniew już wyruszają od Pana i stają się huraganem. Trąba powietrzna dosięgnie bezbożnych. (20) A nie wycofa się gniew Pana, dopóki nie spełni i nie urzeczywistni zamierzeń Jego serca. Pojmą to na końcu tych dni.

Przypominam przekład BW: (20) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie.

Dopiero co pisałem w cz. 30 o tym, że nie możliwe jest abyśmy mieli teraz jakiekolwiek odpuszczenie grzechów, skoro np. rozpylają nad nami z chemtrails. A co mówi Bóg w 19 i 20 wersecie? Potwierdza moje przypuszczenie. Zapamiętajmy:

DOPÓKI BÓG NIE USTANOWI Z NAMI NOWEGO PRZYMIERZA W ZIEMI OBIECANEJ BĘDZIEMY CIERPIEĆ Z POWODU NASZYCH GRZECHÓW!

Kto nam wmawia, że jest inaczej ? Watykan czyli Szatan – zwał jak zwał, wiadomo.

Kolejna arcyważna rzecz, która wypływa z lektury tych wersetów: Kiedy zrozumiemy to co się dzieje? KIEDY ZROZUMIEMY TO CO MÓWI DO NAS BÓG? NA KOŃCU TYCH DNI. Wniosek: Jesteśmy niedaleko od sądu Boga nad ziemią i zawarciem nowego przymierza. Daniel prorokował to samo: przy końcu czasów roztropni będą mieli poznanie.

(21) Nie posyłałem proroków, a oni pobiegli, nie mówiłem do nich, a oni prorokowali. (22) Gdyby byli wprowadzeni w moje plany i gdyby usłyszeli moje słowa, odwiedliby mój lud od jego złych obyczajów.

Czy Apokalipsa odwodzi ludzi od satanistycznego chrześcijaństwa czy raczej zachęca do niego? Niech każdy na razie odpowie sobie sam na to pytanie.

(23) Ja jestem Bogiem, który się przybliża – mówi Pan – a nie Bogiem stojącym daleko. (24) Czy może ukryć się człowiek w jakimś schronie tak, abym go nie widział? Czyż nie wypełniam sobą nieba i ziemi? – mówi Pan. (25) Słyszałem co głoszą prorocy, jakie kłamstwa wypowiadają, przywołują moje imię i zapewniając: Miałem we śnie widzenie. (26) Jak długo gnieździć się będzie kłamstwo w sercu wieszczących proroków, a to, co prorokują będzie wymysłem ich serca? Liczą na to, że swoimi urojeniami, które jeden drugiemu opowiada, doprowadzą do zapomnienia prawa, tak jak ich przodkowie zapomnieli o moim imieniu ze względu na boginię Baal.

Po raz kolejny stawiam to samo pytanie. Czy po lekturze Apokalipsy czujesz potrzebę wypełniania zakonu? Ja nie bardzo. Tam jest misz masz. Jak można wypełniać zakon uprawiając bałwochwalczy kult Jezusa? To jest misterna manipulacja diabła.

(28) Którykolwiek prorok ma jakieś senne majaki, niech opowiada jako swoje senne majaki, a który ma słowo ode mnie, niech głosi jako moje prawdziwe słowo. Co mają wspólnego plewy z czystym ziarnem? Tak jest i z moimi słowami – mówi Pan. (29) czy moje słowa nie są jak piekący ogień – mówi Pan – i jak młot kruszący skałę? (30) Dlatego ja staję przeciw prorokom – mówi Pan, Bóg – bo podszywają się pod moje słowa: każdy z nich wobec bliźniego. (31) Oto ja staję przeciw prorokom, bo głoszą, co im ślina na język przyniesie, i bredzą, co im się uroiło. (32) Staję przeciw prorokom, bo jako proroctwa podają swoje złudne widziadła senne, opowiadają je i swoimi kłamstwami i ułudami zwodzą mój lud. Ja ich nie posłałem i nie dawałem im żadnych wskazań, dlatego w niczym nie mogą przysłużyć się temu ludowi.

Albo ktoś głosi Słowo Boga, albo nie. Prorok, który miesza Słowo Boga z kłamstwami nie jest prorokiem Bożym. Czy wobec tego Apokalipsa może służyć nam jako wskazówka? Końcówka wersetu 32 mówi sama za siebie, choć ja zamierzam dokładnie przeanalizować to co tam jest napisane z perspektywy tego, co wiem. Wiem, że nic co mamy w “tzw. NT” nie znalazło się tam przypadkowo, wszystko w jakimś konkretnym celu.

Co jest jeszcze ciekawe. Na końcu Apokalipsy są zapisane przekleństwa na tych, którzy coś z tej księgi odejmą lub do niej dodadzą. Nie wiem czy chodzi o manipulacje redaktorskie czy także np. brak wiary w treść tej księgi. Nie jest to jednak mój problem, bo sam Bóg mówi, że to On rozprawi się z fałszywymi prorokami, a więc mogę spać spokojnie.

(33) Jeśli lud ten albo jakiś kapłan czy prorok zapytają cię: Jaka jest wyrocznia Pana?, odpowiesz im: Wy jesteście wyrocznią. W was uderzę – mówi Pan. (34) Jeżeli jakiś prorok, kapłan czy lud powie: To jest wyrocznia Pana, ukarzę go i jego dom. (35) Tak oto macie pytać swego bliźniego i brata: Co orzekł Pan?, albo: Co powiedział Pan? (36) Nie używajcie już nazwy „wyrocznia Pana”, bo swoje słowo ma każdy człowiek za wyrocznię. (37) Po prostu pytajcie: Co powiedział Pan, nasz Bóg? (38) Dlatego tak mówi Pan, Bóg: Ponieważ posługiwaliście się określeniem „wyrocznia Pana”, choć wam zakazałem, mówiąc: Nie będziecie używać wyrażenia „wyrocznia Pana”, (39) ja uprowadzę i obalę was i to miasto, które dałem wam i waszym przodkom. (40) Ukarzę was wieczną hańbą i wieczną niesławą, które nigdy nie pójdą w niepamięć.

Dostałem zachętę od Boga, aby krytycznym okiem dalej przyjrzeć się Apokalipsie – temu chrześcijańskiemu pismu.

Miło jest być przy jedynym Bogu i wybawicielu: przy Bogu Izraela. Bóg zadbał o to, aby pomimo tylu matactw w Biblii, nadal istniała możliwość odnalezienia Jego słów i w tym właśnie objawia się Jego wielkość.
Gdyby wieki temu nasi przodkowie nie odstąpili od zakonu, nie musielibyśmy się przekopywać przez ten stek kłamstw nazwany w całości “Pismem Świętym”.

Brain Breaker

P.S. Pisząc pierwszą część tej serii i pokazując wersety księgi Henocha, wskazujące na to, że “wielu wymyśli fałsz i napisze fałszywe księgi” nie sądziłem, że owe kłamstwa sięgają tak daleko.

Advertisements

9 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 31: Jeremiasz 23 vs. Apokalipsa – kolejne argumenty przeciw tej księdze

 1. tomiczny

  Domek z kart leci lawinowo !
  Możemy zapomnieć:
  1 Jezusa choć jeszcze nie mam pewności .Boże wybacz mi jeśli grzesze .
  2 NT ,WN Babilon ,666 ,znak bestii , NJ w wersji Obj.,pawelka i jego listy, ewangielie 4,
  3 zbory po jezusowe(7) i setka zborów pawlowych, 4 jeźdźców i plagi Obj.
  4.Ojcze nasz , maryjke,Łazarza ,Piłata , Jana i resztę … Królestwo i 1000 lat ,chronologia …….

  Wiele nowych pytań np. Kim jest Wysłannik Wielkiego Planu który ma zasiąść na Tronie Dawida ?
  Dziś tego nikt nie wie ! Może Abraham ? Może ktoś z żyjących dzisiaj ?
  Iz 48,,6. ,,od TERAZ będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte (wiele lat) o których nie wiedziałeś …TERAZ stały się one a nie dawno(temu)i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, ani też twoje ucho nie było dawniej otwarte ,(dlaczego?) Wiedziałem bowiem ze jesteś zupełnie niewierny i ze zwano cię odstepca od urodzenia.
  Myślę że prawda jest dużo prostsza ,ale będzie też bolesna i cenna !
  To tak jakby ktoś powiedział ci ze twoim ojcem jest ktoś inny,lecz to mówi Ten Prawdziwy Bóg Izraela, Pan Zastępów (Aniołów) !
  Pozdrawiam .

  Like

  Reply
 2. monika8000

  Nie mogę sie nadziwić Wielkości i Mądrości Bożej. Jak doskonale opisał to wszystko co się dzieje na ziemi tutaj przez proroka Izajasza. Jak dobrze kieruje Tobą i Twoimi myślami, ten dzisiejszy post jest idealnym w kolejności kontynuatorem Twoich badań i odkryć. Dla mnie jest najsłodszym pocieszeniem, potwierdzeniem wszystkiego co do tej pory zostało na tym blogu ujawnione, jakby autoryzacją nad Twoją pracą przy obnażaniem kultu jezusa i całego chrześcijaństwa. .Bóg jest taki czysty, taki doskonały, Jego Słowa wieczne! Dziekuję Ci Boże za Braina i jego pracę, i że dałeś mi umysł, który nie boi sie odrzucic fałszywe kulty i wierzenia, bo nie ma piekniejszego uczucia niż wiedzieć że jest się bliżej Prawdy, czyli Jedynego Boga i Zbawcy!

  Like

  Reply
 3. olka

  Pięknie napisalaś Moniko przylączam się do twoich slów i dziękuję Bogu że dal mi zrozumienie,za pomoc w odrzuceniu kultu i przybliżeniu się do prawdziwego sprawiedliwego jedynego Boga Izraela ,Dziękuje Brainowi za jego pracę .

  Liked by 1 person

  Reply
 4. Lipusch

  Nie można odrzucić kogoś kogo się nie zna i poznawać czegoś gdy się nie chce poznać. Jeżeli słowo zinterpretujemy słowem to wypełnienie proroctwa, zapowiedzi, obietnicy będzie potwierdzeniem. Bez wiary nie można podobać się Bogu i nie można wejść do stada nie przechodząc przez bramę owczarni. Dobry pasterz był i jest tylko jeden. Można paść Jego owce tylko wtedy gdy się Jego miłuje. Tylko On jest bramą dla owiec i najlepszym Pasterzem. On jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Syna. Poznamy prawdę i Ona nas wyswobodzi. Dobry Pasterz miłuje swoje owce i zna je a one znają Jego. Dobry Pasterz życie swoje kładzie za owce. I przestrzega nas przed fałszywymi pasterzami, których nic nie obchodzą owce. Jakie owce są z natury wiemy i jak łatwo je sprowadzić na na manowce jesteśmy przestrzegano. Bóg daje nadzieje Dobrego Pasterza, który ustrzeże prawdziwie swoje stado mimo drapieżnych wilków.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Co za lanie wody… Kolego, mógłbyś się nieco wyedukować zamiast pisać takie bzdury jak to, że do Ojca przychodzi się przez “syna”. Czy ci nie wstyd pisać takie rzecz tutaj, na tym blogu, na którym wytłumaczyłem, że ta całą doktynologia to ohydny satanizm tzn. kult płodności w czystej formie?

   Like

   Reply
 5. olka

  lipuch,! brama do Boga Stworcy Wszechmogocego jest , wiara calym sercem w niego i posluszenstwo w 10 przykazan .

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s