Co Szatan zrobił z Biblią cz. 35: Nie znamy sensu pierwszego przykazania.

Niech ta strona i ten artykuł będą przykładem totalnego chrześcijańskiego zwiedzenia:

https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2015/09/26/slowo-z-ewangelii-jana/

Przerażające jest to, co autor tej strony napisał po prawej stronie:

Słowo wcielone to Jezus Chrystus – Syn Człowieczy

Słowo w Starym Testamencie to JAHWE – Ten, Który JEST.

Jezus
“Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.” Apokalipsa 22:12-13

Jahwe
“Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.” Izajasza 44:6

JAHWE = JEZUS CHRYSTUS

Po co o tym piszę? Aby pokazać, że chrześcijanie nie mają pojęcia o 10 przykazaniach. Już pierwsze z nich jest przez nich notorycznie łamane, a oni jak zaczarowani nie zwracają na to uwagi.

Jest to przykład rozumowania, które prowadzi do uznania, że jezus jest Bogiem Izraela i jest to ta sama osoba. Omawiałem to już w 27 części:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/07/18/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-27-czy-jezus-jest-bogiem-co-prorocy-mowia-o-pomazancu-krolu/

Jednak w tej 27 części pominąłem jeden zasadniczy argument, mianowicie pierwsze przykazanie. Kiedy myślisz o 10 przykazaniach lub je wypowiadasz, to najczęściej nie zastanawiasz się nad tym co mówisz. Oto pierwsze przykazanie:

Wyj 20:(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Zapamiętaj: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Jeszcze raz na wszelki wypadek, aby każdy zrozumiał: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Osoby, które mają problem ze zrozumieniem tego zdania, mogą sobie je wypisać na czymkolwiek i przykleić do czoła w taki sposób, aby na to patrzeć cały czas, tak długo jak będzie trzeba wiercić dziurę w chrześcijańskim betonie otaczającym ich mózg.

Chrześcijanie nie wierzą w Boga Izraela, skoro nie są posłuszni pierwszemu przykazaniu. Bóg Izraela nie pozostawia miejsca nikomu innemu, żadnemu jezusowi. NIKOMU.

W 27 części pisałem, że na podstawie tej Biblii jaką dostaliśmy, możemy toczyć nieustające spory o to, czy jezus jest Bogiem i tak właśnie to wygląda, ale do czasu, jak sobie uświadomimy wszystko to, co do tej pory ujawniłem oraz zrozumiemy sens pierwszego przykazania. Większość z nas po nim przeskakuje i nie zastanawia się nad jego znaczeniem ORAZ KONSEKWENCJAMI, które dla chrześcijaństwa są katastrofalne.

Sprawdziłem listy Pawła pod kątem tego w jaki sposób pisał on o jezusie. W zdecydowanej większości przypadków odróżniał on osobę jezusa od osoby Boga Ojca. Napisał nawet:

Tym 2:5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, [co już jest bluźnierstwem z punktu widzenia Tory]

W tym wersecie wyraźnie nazwał jezusa człowiekiem. W 27 części omawiałem proces deifikacji jezusa. Najmłodsza ewangelia “Jana” zawiera najwięcej wskazań na to, że jezus był Bogiem. Jeśli listy pawła nie zawierają takich sformułowań, oznacza to, że musiały powstać przed ewangelią “Jana”. Doktrynologia krk dopiero później stopniowo dążyła do zrobienia z jezusa Boga. Przedsmak tej błazenady znajduje się w “1 Liście Jana”:

1 Jana 5:19. My wiemy, ze z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. 20. Wiemy tez, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 21. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

Na tym etapie prania mózgów panowie z krk się już nie cackali i już wtedy dopuścili się tak wielkiego bluźnierstwa z punktu widzenia pierwszego przykazania.

Czytając książkę “NT” stopniowo jesteśmy przygotowywani pod ostateczne pranie mózgu zawarte w apokalipsie. Omawiałem już w częściach 30 – 32 kwestie, które definitywnie wykluczają apokalipsę z kręgu pism natchnionych. Spójrzmy teraz na apokalipsę z perspektywy pierwszego przykazania:

Raz jezus mówi, że jest on od Boga niezależny i są odrębnymi osobami, choćby tutaj:

Obj 3:2. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, ze uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem.

a gdzie indziej mamy takie oto bluźnierstwo:

Obj: 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili,
i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
8. Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Jest to jawna kradzież przymiotów, należących jedynie do Boga Izraela, co omawiałem już w częściach 30-32. Gdzie indziej jezus kradnie Bogu tytuł tego, przed którym zegnie się wszelkie kolano, a jeszcze w innym miejscu podrabia Boga jako ten, który rzekomo bada nerki i serca.

Jak byśmy teraz mieli spojrzeć na te wersety z punktu widzenia pierwszego przykazania, to co widzimy? Myślę, że gdybym zobaczył przed sobą kogoś, kto w ten właśnie sposób chciałby mi sprzedać swoją osobę, to nie miałbym wyjścia i gdybym żył w czasach biblijnego Izraela, to zrobił bym to samo, co jest opisane w… ewangelii “Jana”:

Jana 10:31. Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować.
32. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego;
za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
33. Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cie za dobry uczynek, ale za
bluźnierstwo i za to, ze Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

Chcę powiedzieć, że przyłączam się do tych “złych głupich Żydów” z ewangelii “Jana”, którzy to prawidłowo rozumieli pierwsze przykazanie i chcieli ukamienować każdego, kto czynił siebie Bogiem.

Na marginesie, wypada wspomnieć, że nie wiadomo, czy te sytuacje w ogóle miały miejsce… Jak można dawać wiarę czemuś, co zostało napisane w celu stworzenia kultu jezusa Baala przez katolickich pisarzy? Ewangelia “Jana” nie jest Jana. Jest niedopuszczalna z punktu widzenia zakonu. A jak nam wiadomo po szczegółowej analizie listów Pawła – Jan wspólnie z apostołami nauczali zakonu Mojżeszowego. Z tego właśnie powodu nie może on być autorem tej “ewangelii”, podobnie jak nie może być autorem rzekomego pierwszego swojego listu, w którym tytułuje jezusa Bogiem. Jeśli ktoś chce mi to wmówić, to najpierw powinien mi spróbować wmówić, że Jan nie rozumiał sensu pierwszego przykazania.

Żaden z proroków nigdy nie stawiał się w miejscu Boga i nie zabierał Mu Jego chwały. Prorocy byli jedynie posłańcami głoszącymi Słowa Boga. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nikomu tej chwały nigdy nie oddał i nie odda. Pomazaniec na którego wciąż czekamy również nie będzie się stawiał w miejscu Boga, czego dowiadujemy się księgi Henocha. 90 rozdział wyjaśnia, że Bóg wyśle anioła na pomoc dla tego Pomazańca, a ostatecznie sam Bóg Izraela przyjdzie na ziemię i dopiero wtedy upadłe anioły i ich potomstwo zostaną osądzone.

Zobaczmy jeszcze na ten werset z punktu widzenia pierwszego przykazania:

Ew. Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 

Co to ma być? Słowo było Bogiem? Kolejny raz autor ewangelii “Jana” próbuje zrobić z nas kretynów. Ilu ludzi się bezmyślnie zachwyca tym wersetem tak samo jak rzesze chrześcijan zachwycają się pawłowym hymnem o miłości, który bluźni Bogu.
Początek ewangelii Jana to bajka dla dorosłych dzieci, które nie rozumieją istoty pierwszego przykazania.

Skoro Szatanowi udało się doprowadzić do tego, że my ludzie nie rozumiemy pierwszego przykazania, to gdzie tu mowa o pozostałych?

Warto jeszcze zwrócić uwagę na fragment ewangelii, w którym bogacz pyta jezusa co ma czynić, aby mieć życie wieczne. Jezus mu odpowiada, że ma przestrzegać przykazań i wymienia tylko te spośród 10, które są najmniej problematyczne z punktu widzenia chrześcijaństwa. Czyli nie wymienia pierwszego, drugiego, czwartego !!! Dlaczego? Bo gdyby je wymienił, to musiałby się do nich jakoś odnieść. Szczególnie pierwsze i czwarte momentalnie kasują chrześcijaństwo, dlatego zostały pominięte. Jest to zrozumiałe jeśli wiemy, że to pawłowy kościół rzymski jest twórcą ewangelii i kultu jezusa. Te teksty zostały bardzo skrupulatnie zredagowane. Zwróćmy na to uwagę.


Najważniejsza myśl jaką chce wam przekazać tym wpisem jest taka, że kult jezusa Baala i “nowy testament” lądują w koszu po tym, jak zaczynamy prawdziwie rozumieć pierwsze przykazanie. Daleko nie musimy szukać. Aby do tego dojść musiałem przejść przez bardzo daleką i krętą drogę. Grunt, że w końcu to zrozumiałem i odkopałem prawdziwy sens pierwszego przykazania.

I ostrzegam was, bo definitywnie widać, że jeśli opieracie się na Torze, to wierzycie w innego Boga niż bóg wszystkich tych, co wierzą tzw. “nowy testament”. Oni nawet nie potrafią zrozumieć sensu 10 przykazań, a gdzie tu mowa ich o stosowaniu w praktyce.

Brain Breaker

Advertisements

90 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 35: Nie znamy sensu pierwszego przykazania.

 1. tomiczny

  Sprawdziłem to teraz w kilku bibliach i rzeczywiście pisze jak byk ze Jezus jest tym prawdziwym (pisane z dużej litery ) bogiem .Czysta herezja ! Tu już nie ma mowy o synu bożym tylko o bogu ,(1Jana 5 ,,20),tutaj Jezus zastępuje Boga .

  Like

  Reply
 2. Cupak

  “I ostrzegam was, bo definitywnie widać, że jeśli opieracie się na Torze, to wierzycie w innego Boga niż bóg wszystkich tych, co wierzą tzw. “nowy testament”. Oni nawet nie potrafią zrozumieć sensu 10 przykazań, a gdzie tu mowa ich o stosowaniu w praktyce.” – Brain Breaker

  Witam, Brain
  bez Nowego Testamentu masz niepełny obraz obraz tego Kim jest Bóg i jak się nam objawił i co dla nas zrobił, ale to już twój wybór. Skoro nie uznajesz Jana to daruje sobie jakikolwiek komentarz odnośnie NT bo to nie miałoby sensu.

  Z Księgi Henocha, nie wiem czy uznajesz:

  “24 I aż dotąd zakrywałem moją twarz i drżałem. Pan zawołał mnie swoimi własnymi ustami i powiedział do mnie: “Podejdź tutaj, Henochu, do mego świętego słowa”.
  25 Podniósł mnie i przybliżył do drzwi. I spojrzałem moim obliczem skierowanym ku dołowi.”

  Bóg każe podjeść Henochowi do swojego słowa, które to jest Jego obrazem w świecie stworzonym.

  Rozumiem że dalej czekasz na pojawienie się mesjasz który przez Nowy Testament przepowiadany jest jako syn zatracenia, a który będzie zapowiadanym według ciebie i cały szatański świat mesjaszem ?
  Jeżeli tak to widzisz, to znaczy, że nie uznajesz albo nie rozumiesz księgi Daniela i Jeremiasza, a więc sobie sam przeczysz.

  Proroctwo Jeremiasza w Księdze Daniela

  “9:24 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone.
  9:25 Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.
  9:26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.
  9:27 I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.”

  Ten cały fragment odnosi się Mesjasza – Chrystusa który zniesie konieczność ofiar dla Boga bo sam złoży ofiarę z siebie samego. Jeżeli byłoby inaczej to dziś stałaby Świątynia i składanoby ofiray Bogu, ale jak widać jest inaczej.

  Według tego proroctwa Jezus miał być namaszczony na Mesjasza w 69 tygodniu (69 * 7 = 483) od wydania tego dekretu zaraz po skonczeniu się niewoli babilońskiej, czyli w 27 roku n.e.

  “W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz” Łukasza 3:1

  Tyberiusz panował od ok. 14 roku n.e do 37 n.e

  W trzy i pół roku później na wiosnę Mesjasz miał umrzeć, znosząc wskazujące na Niego ofiary. Jezus przyjął chrzest w ok 27 roku n.e. W trzy i pół roku później, a więc „około połowy 70 tygodnia” w 31 roku zniósł swą śmiercią ofiary, które Go symbolizowały. Prześladowania chrześcijan przez Żydów rozpoczęte w 34 roku n.e. od zaczynające się od ukamienowania Szczepana zakończyły 490 lat łaski danych Izraelowi, czyli kończą 70 tygodni wyznaczonych nad Izraelem. (70 x 7 = 490 lat.)

  Like

  Reply
 3. Szymon Pułkownik

  I tak ci powiedzą, że: “Bóg i Jezus to jedno”. Nie wiem czy jest sens rozmawiać, a jeśli tak to jak?!

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Szymon, rzuciłem okiem jeszcze raz na stronę Cupaka i co zobaczyłem? Planetę ziemię… Co za wstyd dla Cupaka… Jak można w dzisiejszych czasach publikować takie satanizmy uważając się za świadomą osobę? Podałem jego stronę jako przykład chrześcijańskiego zwiedzenia, a nie po to, aby prowadzić z nim dywagacje na temat tego czy jezus jest bogiem. Będę musiał zerknąć w to proroctwo Daniela, bo już druga osoba o tym pisze. Wszystko w swoim czasie.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Też mi się rzuciła w oczy “planeta” po wejściu, ale jakoś o tym nie wspomniałem, bo to normalne. Jest jeszcze księżyc w próżni. No, ale wiadomo czego się spodziewać po “jezuickiej” pralni. Prawie każdy ma to wryte w mózg jak amen w pacierzu, tyle, że dosłownie.

    Like

    Reply
 4. Rafal

  Bez wątpienia najwyraźniejszym proroctwem związanym z Jezusem jest cały 53 rozdział Księgi Izajasza. Izajasz bezbłędnie opisuje w wersetach 3-7: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.”

  Proroctwo o „siedemdziesięciu tygodniach” zawarte w 9 rozdziale Księgi Daniela przepowiada dokładną datę, gdy Jezus- Mesjasz, zostanie „zabity”. Księga Izajasza 50.6 zwięźle opisuje poniżanie jakie przyszło znosić Jezusowi. Księga Zachariasza 12.10 przepowiada „przebijanie” ciała Mesjasza, co wydarzy się po tym jak Jezus umrze na krzyżu. Można by podać więcej przykładów, ale poprzestańmy na tych. Stary Testament zdecydowanie przepowiada nadejście Jezusa jako Mesjasza.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Rafale
   Jeśli uważasz, że cały 53 rozdział Izajasza jest o Jezusie, to bądź konsekwentny i pokaż, że rozumiesz to co czytasz. Przeczytaj ten artykuł
   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/08/07/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-9-isus-a-prawo-mojzeszowe-bardzo-wazny-artykul/
   a zrozumiesz, że skoro tak zakładasz, to powinieneś także założyć, że ów Jezus nie mógł także przekroczyć ani jednego przepisu Prawa Mojżeszowego.
   Chrześcijanie są niekonsekwentni i wybierają sobie te proroctwa, które im pasują a do tego obrabiają je tak, aby pasowały do ich wizji Jezusa.
   Co do proroctwa Daniela, to nie zajmowałem się jeszcze tym tematem i nie będę udawał, że jestem wszystko wiedzący. Ale bardzo ciekawe jest to ile jest wersji tego proroctwa i ile interpretacji. Byłbym bardzo ostrożny przed przesądzeniem które jest właściwe, bo szatan tutaj wyjątkowo się napocił, aby ukryć prawdę.
   Natomiast Zachariasza 12:10 to temat, który rozpracowałem i jesteś w błędzie jeśli sugerujesz, że… Izraelici zabili Jezusa. Dałeś się złapać na watykańska pułapkę zbudowaną w oparciu o manipulacje tekstem Biblii. Opisałem to w części 15:
   https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/17/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-15-czy-izraelici-zabili-mesjasza-falszerstwo-zachariasza-1210/

   Wracając do Izajasza 53 to będę musiał o tym zrobić osobny wpis, ale już dziś widzę, że w obliczu tego wszystkiego co do tej pory pokazałem, należy dokonać “ważenia argumentów”.

   Jeśli znasz choć trochę “ST” to powinieneś wiedzieć, że pawłowy chrześcijański Jezus nie ma żadnego umocowania w proroctwach. Pokazałem to to bardzo dobitnie w moich wpisach. |
   Skoro tak, to są 2 opcje: albo nie było nikogo takiego jak Jezus, albo był, ale totalnie sfałszowano fakty o tej osobie i naukę, którą głosił. Logiczne myślenie prowadzi do tego wniosku, tylko, że ludzie zamiast myśleć wolą wierzyć.

   Like

   Reply
  2. Monika

   Izajasza 50 przepisany z Biblii Hebrajskiej tłumacz. Cylkowa:
   1. Tak rzecze Wiekuisty: Gdziez list rozwodny matki waszej przez który porzuciłem ją? albo któryż to z wierzycieli Moich, któremu to zaprzedać was musiałem? – Oto przez grzechy wasze zaprzedani jesteście, przez wystepki wasze porzuona matka wasza.
   (Ad. Obawa, że Bóg przymierze Swe z ludem serwał jest płonną. Wyrazy “matki waszej’ odnoszą się do dzieci Syjonu).
   2.Dla czegoż gdym przyszedł nie było nikogo, gdym wołał nikt nie odpowiadał? Czyz może za słabą ręka Moja dla wyswobodzenia, albo czyż nie ma we Mnie mocy, by ocalić? Oto samą groźbą Moją wysuszam morze, obracam rzeki w pustynie, że gniją ryby ich dla braku wody, zdychając od pragnienia.
   (Ad. Gdym przyszedł do wygnańców, wzywając ich przez proroka do poprawy- nie znalazłem posłuchu – ale chcę i mogę was wybawić. Aluzja do cudów w Egipcie.)
   3.Oblekam niebiosa pomroką, a wór ustanawiam zasłoną ich.
   4. Pan Wiekuisty dał mi język wyćwiczony, abym umiał pokrzepic w porę znużonego słowem. Budzi On mnie każdego rana, pobudza moje ucho,abym sluchał jak uczniowie uważni.
   (Ad. Do 52,12 przemawia nie prorok, lecz idelany sługa Boży, przestawiając się jako wzór odwagi, pokory i ufności i wzywając lepszych w narodzie, aby za przykładem jego postępowali i w ostateczny tryumf sprawy jego wierzyli).
   5. Tak Pan Wiekuisty otworzył mi ucho, a jam się nie opierał, wstecz się nie odwróciłem.
   (Ad. Chetnie poddał się wezwaniu Boga, by stać się Jego sługą).
   6. Grzbiet mój nadstawiałem bijącym, a lica moje szarpiący; twarzy mojej nie chowałem przed obelgami i plwaniem.
   7. Ale Pan Wiekuisty dopomaga mi, przeto nie będę zhańbiony; przeto uczyniłem twarz moją jako krzemień, i wiem, ze nie będę zawstydzony.
   (Ad. Świadomość, zę sprawa jego zwycięży dała mu potrzebną siłę i wytrwałość do zniesienia wszystkich cierpień i upokorzeń).
   8.Blizkim obrońca mój, któż prawować się chce ze mną? Stańmy społem! Kto przeciwnikiem moim niech przystapi ku mnie.
   9. Kto między wami bogobojny, który słucha głosu sługi Jego, który chodzi w ciemności, a światła nie ma, niechaj zaufa imieniu Wiekuistego, a polega na Bogu swoim.

   Rozdział Izajasza 52 skopiowany z http://tanach.leszek-kwiatkowski.eu/index-12-52.htm

   1 Obudź się, obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie! Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty! 2 Strząśnij z siebie proch, powstań branko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko syjońska!
   3 Bo tak mówi Pan: Za darmo zostaliście sprzedani, toteż bez pieniędzy będziecie wykupieni.
   4 Bo tak mówi Wszechmogący Pan: Mój lud zstąpił niegdyś do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysz. Potem Asyryjczycy gnębili go bez powodu. 5 Lecz teraz, co mam robić? — mówi Pan — gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się — mówi Pan — a moje imię ustawicznie jest lżone, dzień po dniu? 6 Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi: Oto jestem.
   7 Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. 8 Słuchaj! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. 9 Wykrzykujcie! Śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem! 10 Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga.
   11 Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie! Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia Pańskie! 12 Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela.
   13 Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony, 14 Jak wielu się przeraziło na jego widok — tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd, a jego postać nie taka jak synów ludzkich, 15 Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, i zrozumieją to, czego nie słyszeli.

   Rozdział 53 przepisany z Biblii Hebrajskiej tłumacz. Cylkowa:
   1. Któżby uwierzył doszłej nas wieści, a ramię Wiekuistego nad kimże się objawiło!
   (Ad. Przemawiają tu nie ludy ani prorocy, którzy wygłosić nie mogli – (lecz współtowarzysze sługi Bożego, przyznawający z żalem i skruchą, że dążeń jego nie zrozumieli. Myśl, aby lud izraelski za winy pogan cierpiał jest Pismu świętemu obcą) – doszłej nas przez prorokó wieści o wysokim przeznaczeniu sługi Bożego.)
   2. Bo wzróśł jak rószczka przed Nim, i jako korzeń z ziemi spiekłej; nie miał ani postawy ani urody; widzieliśmy go, ale nie w tej postaci, abysmy go upodobali.
   (Ad. Wyrósł on pod opieką Bożą tam na wygnaniu, gdzieby tego nikt nie oczekiwał i gdzie mu na wszelkich warunkach rozwoju zbywało).
   3.Wzgardzony był i unikany przez ludzi, mąż boleści i zżyły z cierpieniem; a jakby odstręczał oblicze od siebie, wzgardzony był, i za nic go mieliśmy.
   4. Ale cierpienia nasze on nosił, a dolegliwości nasze on je dźwigał; a mysmy poczytali go za dotkniętego, rażonego pzrze Boga i znękanego.
   (ad. Niesłusznie uważaliśmy utrapienia jego za skutek jego grzechów, raczej cierpieli lepsi wpośród nas za winy ogólu naszego).
   5. A był on raniony za przestępstwa nasze, skruszony za winy nasze; kaźń za pokój nasz na nim, a przez potłuczenie jego myśmy wyzdrowieli.
   (Ad. Kaźć, której celem poprawa. a ten samem pokój i szczęście nasze).
   6. Wszyscyśmy jako trzoda błądzili, każdy na droge swą zwracaliśmy się, a Wiekuisty dotknął go winą wszystkich nasz.
   7. Dręczony był, ale ulegał i nie otwierał ust swoich; jako jagnię na rzeź wiedzione, i jako owca przed postrzygaczami swojemi zaniemiała- ;a nie otwierał ust swoich.
   8. Wskutek ucisku i sądu porwany został, a w pokoleniu jego któż pomyśli, – że ściety z krainy żywota, za odstępstwo narodu mojego, jako kara za nich.
   (Ad. Porwany został – t.j. uszczupliła się liczba lepszych ludzi. Inni: a zpokolenia jego któż się rozprawiać będzie. )
   9. I ustanowiono wpośród niegodziwych grób jego, a wpośród przemożnych mogiłę jego, jakkolwiek bezprawia nie popełnił,a zdrady nie było w ustach jego.
   (Ad. Ciemiężcy pomiatali nim jeszcze po smierci. )
   10. Ale Wiekuistemu się spodobało gnębionego Swego trapić, aby spełniwszy pokutę dusza jego, ujrzał potomstwo, przedłużył dni,a wola Wiekuistego w ręku jego się powiodła.
   (Ad. Przyczyna, dla której niewinnie cierpiał: Bóg chciał go doświadczyć, a gdy wytrwa, wynagrodzić. Ta lepsza część ludu, która niedolę przeżyła, ujrzy potomstwo, t.j. ludzi w duchu jej wyrosłych i zdoła w długim istnieniu poznanie i wolę Bożą rozkrzewić).
   11. Trud duszy swojej ujrzy i nasycin będzie; poznaniem swojem poprowadzi do sprawiedliwości, sprawiedliwy sługa Mój, wielu, a winy ich sam poniesie,
   (Ad. Inni: Wskutek albo dla trudu ujrzy to, co w wierszu 10, wyłuszczonem zostało. Dan 12,3 wielu, czyli masy, które dotąd sprawiedliwosci nie znały i dla których moralnego podźwignięcia cierpiał).
   12. Przeto dam mu udział między wielkimi, a z potężnymi podzieli się zdobyczą, dla tego, że wystawił na śmierć życie swoje, a do występnych był zaliczon, on, który grzech wielu poniósł, a za wystepnymi się wstawiał.
   (Ad. Ponieważ taką wytrwałość okazał i do takiego poświęcenia był zdolny, będzie tryumfował. Przyp 16,19 “i stanie na równi z potężnymi, gdy dotąd do najbardziej uposledzonych był zaliczony”.)

   Rozdział 54 przepisany z Biblii Hebrajskiej Tanach, tłumacz. Cylkowa:
   1. Raduj się niepłodna, któraś nie rodziła, uderz pieśni, wykrzykuj, któraś bólu nie zaznała! bo liczniejsze będą dzieci opuszczonej, niż dzieci zamężnej, rzecze Wiekuisty!
   (Ad. Traktuje o ścisłym związku z poprzednim rozdziałem, o liczbie i potędze ludu, który przez tryumf sługi Bożego na nowo się odrodzi. Nie rodziła w latach wygnania, będąc przez Boga, niby małzonka swego, opuszczona. Cyon dostanie obecnie więcej dzieci niż przedtem, albo niż każdy inny lud pod władzą króla swego żyjący).

   Wczytawszy się dokładnie i ze skupieniem w te kilka chociażby rozdziałów Izajasza widać wyraźnie, że sługą Bozym nazywany tutaj jest wzgardzony początkowo, ale z woli Bożej odrodzony lud Boży, a nie pojedyńczy człowiek.

   Like

   Reply
   1. Monika

    Chcę dodać, że tłumaczenie tej Biblii przez Cylkowa jest w staropolskim języku, ale wygląda na całkiem zrozumiałe dla nas. I przepraszam za kilka literówek przy przepisywaniu.

    Like

    Reply
   2. Brain Breaker Post author

    Monika dzięki bardzo za to, że przepisałaś nam te rozdziały z Cylkowa. Będę je analizował. Nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Mam nad czym myśleć. Szczególnie chodzi mi o Izajasza 53. Sam jeszcze nie mam tej Biblii. A jak znajdę literówki, to poprawię.

    Like

    Reply
   3. Monika

    Najlepiej jak wyślę Ci na maila skany rozdziałów od 49- 54, bo żeby to dobrze przeanalizować trzeba mieć oryginalne zapisy razem z komentarzami.

    Like

    Reply
   4. Monika

    Tak Szymonie, swego czasu pisałam dosć dużo u Henryka…Nieważne.

    Ten rozdz. 53 był moją zgryzotą, nie umiałam zrozumieć o kim w nim może być mowa, jeśli nie o Chrystusie, szczególnie czytając z ogólnodostępnych wersji Biblii. Ale zagadka się zaczyna rozwiązywać dla mnie. Wyglada na to, że rozdziały sąsiadujące oraz szczegółowo 53-y są o słudze Bożym, czyli o tej części Ludu Bożego -Narodu Wybranego, która była dość niewinna i wycierpiała swoje dość niewinnie za grzechy innych… Wszyscy znamy martyrologię narodu słowiańskiego. Czyżby Bóg miał Słowian na uwadze, rzeczy przeszłe raczej czy także dużo jeszcze rzeczy przyszłych? Trzeba się wczytać w Boże Słowo…
    Wiem, że NIGDY na świecie nie było takiego poznania jak jest teraz i możemy dosłownie z internetu czytać o przeszłych sprawach i także o przeciekach tajnych informacji oraz obserwowac i wyciągać własne lub poznawać czyjeś trafne i mądre opinie i komentarze na te tematy… Prawda się zaczęła poważnie wylewać na wszystkich frontach, a ten blog jest także unikatowym przykładem usuwania kłamstwa o Bogu i wielbienia Go w prawdzie. Badajmy razem te wersety więc i starajmy się odczytać lepiej List Boga do nas:) Pozdrawiam

    Like

    Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Tylko, że on nie odrzucił postaci Jezusa. Odnoszę wrażenie, że Henryk Kubik jest opętany
    albo zgubiła go pycha, ponieważ dzieje się z nim od dawna coś złego. Wiem, że pisałeś,
    że on i Mariusz nie poszli za ciosem w badaniu pism, ale myślę o czymś innym.

    Henryk głosi, jest przekonany, że Bóg wybaczy haniebne przewinienia wyznawcom sekty Rzymu, szczególnie bałwochwalstwo i związany z tym kult diabła, czyli “maryji”, bo są nieświadomi z powodu prania mózgów.

    Henryk Kubik napisał:

    “Dlatego Bóg im wybaczy. On rozumie kontrolę umysłów. “Mochery” wierzą – babcia mi się przypomina – i miłują Boga i bliźnich.”

    Pisze to po ponad: “trzydziestu latach badań biblii”.

    A jak długo wy badacie biblię i inne teksty? Brajan, Moniko i inni?

    Czyniłem tak samo, bo nie kochałem Boga, dlatego go nie szukałem. Nie można kochać Boga bluźniąc łamaniem Przykazań Stwórcy, czyli na przykład być ohydnym bałwochwalcą.

    podstawa podstaw!

    Dodatkowo już bardzo dawno uczynił ze swojego forum “elitę”, kółko wzajemnej adoracji,
    ale to przelało czalę goryczy:

    http://zbawienie.forumotion.com/t7-uaktualnienie-rejestracje-nie-beda-aktywowane

    Było mi niedobrze jak to czytałem i jest jak o tym pomyślę. Musisz udowodnić swoją działalność minimum od czterech miesięcy, jeśli chcesz być zarejestrowany, a wtedy z łaską może spotka cię “ten zaszczy, to wyróżnienie”, a tak to możesz czytać, ale nie pisać, bo nie masz wiedzy.
    Za kogo oni się mają.

    Pycha nie kroczy przed upadkiem; to już upadek.

    Like

    Reply
    1. Brain Breaker Post author

     Szymon, bardzo trafne uwagi. Również bardzo mnie to gorszy. Opętany to może i jest, ale przez… jezusa. To by tłumaczyło brak konsekwencji i lęk, żeby nie nazwać tego głupotą. Henryk ma wrażenie, że skupia wokół siebie elitę badaczy Biblii, tymczasem poziom ich dyskusji jest żenujący: Kiedy niedawno trafiłem na ten link, to DOPIERO ZROZUMIAŁEM CO TO ZA LUDZIE I Z KIM TAK NAPRAWDĘ SIĘ ZADAJĘ:
     http://zbawienie.forumotion.com/t24-czy-powinnismy-obchodzic-sabat
     Chciałem nawet przez chwilę zrobić z tego wpis, byłem tak zbulwersowany… ponieważ jak wiadomo, osoby z tego forum niejednokrotnie się wypowiadały krytycznie o mojej osobie (delikatnie mówiąc). A na dodatek oni wszyscy PODOBNO odrzucili Pawła. To są kabareciarze, a nie żadna elita.
     Niezależnie od tego, uważam, że Henrykowi zdarzyło się napisać kilka świetnych artykułów, bez których nie byłbym w stanie zrozumieć pewnych bardzo istotnych kwestii. Przykładem jest “nasienie węża, 10 zaginionych pokoleń Izraela, plan 3 wojen światowych”.
     Aha, pytałeś o mój staż w badaniu Biblii… To nieco ponad 2 lata.

     Like

     Reply
   2. Szymon Pułkownik

    Mój także około dwóch, a początek drogi był jak u większości z nas: kwestionowanie imperium Rzymu, wyjście, potem jak prawie każdy wpadłem z deszczu pod: “Całe pismo
    przez Boga jest natchnione …”, czyli “Paweł”, a dalej to już nietypowo, czyli odrzucenie Pawła
    i Łukasza, badanie Pism i pism, Zakon, postać “Jezusa”.

    Brajan napisałeś: “Opętany to może i jest, ale przez Jezusa.”

    A czy jest jakaś różnica!?

    Dużo zawdzięczam Henrykowi Kubikowi, bo jego strony były dla mnie najważniejsze zanim wyszedłem z cesarstwa i przez długi czas potem. Od niego wiem o Pawle i Łukaszu i o innych bardzo ważnych tematach. Sentyment pozostał.

    Zastanawialiście się kiedyś nad najbardziej znanym wersetem?

    https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Jan_3,16

    Sprawdźcie: “Drugi list do Tymoteusza 3,16; to nie przypadek

    Z innej beczki; gdy piszę “Brajan” to mi podpowiada “barman”, ale to chyba przypadek.

    Like

    Reply
   3. Szymon Pułkownik

    Aha, chciałem jeszcze dorzucić o tym, co pisałem Brajanowi, że znam takiego, który odrzucił “Pawła”, a jest przekonany o: “zbawieniu z łaski”. Ewenement na skalę światową; dosłownie.

    Like

    Reply
   4. Brain Breaker Post author

    Mowa oczywiście o Rafale Kudrańskim 🙂 Tak zgadzam się. Chłopak jest jeszcze bardziej zagubiony niż Henryk… Obaj mieli przygody z jezusem Baalem.
    Czasami tak bardzo dziękuję Bogu, że ja nie słyszałem żadnych głosów, nikt mnie nie odwiedził, nie widziałem żadnego ducha, cudu itd. Ja po prostu wziąłem do ręki Biblię. Bo takie przygody mogą tylko człowieka utwierdzić w przekonaniu, że dobrze robi wierząc w jezusa. Na tym polega właśnie owa diabelska pomoc w podtrzymywaniu chrześcijaństwa, która działa już od 2000 lat.

    Like

    Reply
 5. przemek

  Brain Breaker, a ja mam dla Ciebie jeden argument, który obala Twoje wszystkie brednie.
  Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – mówi Ci to coś? Jezus i Bóg to jedno, nie można więc rozdzielać tych postaci. Pod postacią Jezusa Bóg dawał świadectwo o sobie. Jezus był jakby totalnie oddany, to tak jakby Twój syn postępował idealnie wg Twojej woli, to bylibyście właściwie jakby jednym organizmem. byłby tak samo myślącym, wartościującym, czującym jak Ty.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta

  masz taki ładny opis centralny “Szukam zbawienia. Kocham Boga. Brzydzę się kłamstwem. Nienawidzę diabła.”

  JEŚLI TAK JEST, TO DLACZEGO TAK ZAWZIĘCIE NEGUJESZ i wyciągasz jakieś dziwne hipotezy? skoro szukasz zbawienia i kochasz Boga – to postępuj tak jak by tego chciał. widzisz, tylko Jezus mógł wypełniać idealnie wolę Boga bo byli jednym ciałem. dlatego tak ogromna wartość jest Jezusa w chrześcijaństwie. to aż trudne do uwierzenia, że Jezus mógł być tak dobrym człowiekiem, prawda? nadstawiał drugi policzek. nikt nie jest w stanie tego osiągnąć, on musiał pochodzić od Boga i być Bogiem.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Przemek
   Moja żona powiedziała, że mam puścić twój koment, a więc proszę bardzo 🙂

   Dawno nie gadałem z osobą, która uznaję trójcę, bo jeszcze za czasów mojej wiary w nowy testament unikałem takich osób jak ognia. Powiem ci coś szczerze. Nie myślisz sam. Myślisz tak, jak ci zaprogramowali mózg panowie z watykanu. Wiem, że tego nie przyjmiesz, ale tak to właśnie wygląda. Ja już zapomniałem o tej idiotycznej doktrynie, a ty mi właśnie o niej przypomniałeś. We wszystkich solarnych religiach świata istnieje trójca bogów.
   Przypominam sobie jak składałem przysięgę małżeńską przed babilońskim ołtarzem…
   “Tak mi dopomóż panie boże wszechmogący, w trójcy jedyny i wszyscy święci”… Kiedy kilka miesięcy temu sięgnąłem pamięcią i przypomniałem sobie mój ślub, który odbył się jeszcze w czasach kiedy byliśmy z żoną w totalnym katolickim matrixie, to aż mną wstrząsnęło. Pomyślałem:
   “Jak mogłem być takim idiotą, aby dać się do tego stopnia zmanipulować, aby powiedzieć, boże w trójcy jedyny” Normalnie tak mi wstyd przed samym sobą…
   Nie chciałem puszczać twojego komentarza, bo tego typu pisanie robi śmietnik z mojego bloga, ale pomyślałem, że może inni się czegoś nauczą i przypomną sobie jaka jest faktyczna skala i moc babilońskich czarów, że tym zdiabłasynom udaje się do tego stopnia wyprać nam mózgi.
   Rozbawiłeś mnie, bo zalinkowałeś mi link do wiki na temat trójcy i napisałeś, że rozwaliłeś wszystkie moje argumenty. W zasadzie to, nawet nie mam siły już się śmiać z takich rzeczy. Uśmiecham się tylko pod nosem.
   A teraz przyjmij do wiadomości, a najlepiej przyjmij do świadomości:
   NIE ZNASZ TORY I PROROKÓW i tkwisz w kłamstwie po uszy. Jak można pisać, że jezus to ta sama osoba co Bóg?? Czary… kontrola umysłów… matrix… NIEWIEDZA i WSZYSTKO RAZEM stoją za takim pisaniem.
   Jeśli pytasz dlaczego zawzięcie neguję jezusa i nowy testament to przeczytaj mojego bloga od początku, a się dowiesz. A jeśli było to pytanie retoryczne, a ty i tak znasz już swoją odpowiedź i swoją prawdę, to nie zadawaj takich pytań, a unikniemy niepotrzebnych spięć.

   Like

   Reply
   1. angelika

    “Rozbawiłeś mnie, bo zalinkowałeś mi link do wiki na temat trójcy i napisałeś, że rozwaliłeś wszystkie moje argumenty. W zasadzie to, nawet nie mam siły już się śmiać z takich rzeczy. Uśmiecham się tylko pod nosem.”
    Ja się rechotam… albo brechtam… na przemian…
    Link porażający…argument…
    Cza doczytać do końca…

    Like

    Reply
 6. olka

  teraz żaluje że żalowalam tych ewangielistów i jezusa pawlowego, mogli ich ukamieniować,bo ten jezus to mógl byc zwyklym rewolucjonistą to może by teraz nie bylo tyle klamstw .

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Ola, gwarantuje ci, że pawłowy kościół rzymski jest w stanie zrobić zbawiciela nawet z orangutana. Nawet gdyby założyć, że faktycznie było tak jak piszesz i był ktoś taki jak Jezus, który był rewolucjonistą, to jego ukamienowanie nic by nie zmieniło dla tych zdiabłasynów, którzy są mistrzami w manipulowaniu historią.
   Dlaczego daliśmy sobie wmówić, że chrześcijanie to byli ci najbiedniesi i okrutnie ich (niesłusznie!) traktowano? Bo Babilon tak nam pierze mózgi od dziecka, bo chce, abyśmy tak myśleli.
   A co do ewangelistów, to starałem się pokazać, że żaden z apostołów nie jest autorem ewangelii, ponieważ oni nauczali zakonu. A w ewangeliach zakonu nie ma.

   Like

   Reply
 7. Roman

  Bo to ta sama grupa przestępcza, kierowana przez Szatana tworzyła te bóstwa.
  Czytając te wpisy to widać wyraźną przepaść pomiędzy Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Nijak nie da się tego pogodzić, no może tylko za pomocą szatańskich sztuczek i jego pokrętnych filozofii.
  Jednak dla osoby znającej i czytającej ST nie jest to do zaakceptowania, (część nauki z NT, bo oczywiście tam znowu dużo prawdy jest wymieszane z kłamstwem i podane jako nowa prawda objawiona, tylko pomyślcie w jakim to świetle stawia Boga Ojca który to niby podczas gry zmienia zasady i część ludzi w późniejszych czasach już ma inne prawa i obowiązki i w inny sposób będzie sądzona, to po prostu stoi w sprzeczności z naukami ST i nieomylnością Boga Ojca.
  Co do pierwszego przykazania to zgadzam się jest one różnie interpretowane, przez różne wyznania religijne, a przecież Bóg Ojciec wyraził się zupełnie jasno i prosto bez zbędnej interpretacji która to należy zawsze to szatana i jego sług.

  Liked by 1 person

  Reply
 8. Angela

  Cze Krystian. Rankiem jak jechalam do pracy to sobie pomyslalam o tym ze chcialabym jeszcze poznac twoje zdanie na temat ksiegi mormona. Tylko tak uczciwie przeczytana od poczatku… Masz talent… Dasz se rade…
  Pozdrawiam
  P.s. to szczera prosba wiem ze czasochlonna…

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Cze 🙂
   Nie czytałem. Dzięki za sugestie. Rozejrzę się za tym, ale nie obiecuje. Zależy co tam znajdę.
   Czy jesteś tą samą osobą co Angelika? Bo troszkę jestem zdezorientowany.

   Like

   Reply
   1. Angela

    Tak 🙂 Poki co to taki egzemplarz jak ja jest jeden na milion 🙂
    Taki jak ty… Tez… He he
    Wspomniana przeze mnie ksiega opowiada o plemnieniu jozefa po opuszczeniu jerozolimy w czasach babilonskiego oblezenia. Nie uprzedzaj sie zanim nie dotrwasz do konca.

    Like

    Reply
 9. Morchel

  No oprocz 1 Przykazania jest jeszcze jeden tekst w Ksiedze Powtorzonego Prawa trzynasty rozdzial.
  1 Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.2 Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, 3 i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: “Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im”, 4 nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. 5 Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. 6 Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. 7 Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: “Chodźmy, służmy bogom obcym”, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi – 8 jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego – 9 nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. 10 Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. 11 Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 12 Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.
  13 Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, 14 że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: “Chodźmy, służmy obcym bogom!”, których nie znacie – 15 przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, 16 mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. 17 Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. 18 Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, 19 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.

  Liked by 1 person

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Morchel,
   Dzięki za ten komentarz. Jest to absolutnie najlepszy komentarz do tego tematu. Ten fragment Tory jest tak mocny, że w zasadzie nie pozostawia nam jakichkolwiek wątpliwości co do chrześcijaństwa. Dajmy na to, że faktycznie dojdzie do tego, że wypełni się proroctwo z apokalipsy i będzie biblijne znamię na rękę lub na czoło. Czy to będzie oznaczać, że mamy wierzyć w Jezusa? NIE.
   I tak można jechać z każdym jednym proroctwem NT. Kolejne to choćby pojawienie się Lucyfera (syna zatracenia) udającego Boga. Paweł pisał o tym w swoim liście. Jeśli do tego dojdzie, to znaczy, że mamy słuchać Pawła? NIE.
   O co tu chodzi?
   BÓG TESTUJE NAS, SPRAWDZA KTO GO NAPRAWDĘ KOCHA. Pisałem już o tym przy innych okazjach, że Bóg dopuścił do zwiedzenia jakie mamy w “NT” właśnie po to, aby nas wypróbować i dokładnie przeliczyć.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Czyli po wypróbowaniu, przeliczeniu i zabiciu więcej ludzi, niż Bóg pozwolił diabłowi, powinien nastąpić koniec tego świata, czyli to, co czciciele i słudzy szatana pragną poprzedzić tak zwanym new world order. Dlaczego tego dawno nie wprowadzili? Czy Bóg zaingerował? Przecież dla rzesz Bergoglio jest bogiem, co czyni go obecnie jednym z głównych kandydatów na, jeśli to Prawda, fałszywego proroka, bo raczej nie sądzę, że tak zapowiadanego antychrysta.

    Like

    Reply
  2. angelika

   Ja bym tu matke boske jako przykład dała… orędowniczkę, pośredniczkę, zbawicielkę, uzdrowicielkę…królowe nieba…
   bez jakiegokolwiek oparcia w Biblii… Ehh…

   Like

   Reply
 10. tomiczny

  Krystian ,ostatnie zdanie idzie jednak za daleko ,, Bóg dopuścił do zwiedzenia jakie mamy w NT ,WłAŚNIE PO TO aby nas wypróbować …,, . Brzmi to tak jakby Bóg miał z tym mega przekrętem coś wspólnego ,to jest tylko i wyłącznie robota lucka , owszem wielu się na to dało nabrać ,my też do niedawna i nie po to to jest aby nas przeliczyć , bo narazie nie jest za wielu by ich policzyć .
  Morchel pisze o 5 Moj.i samym życiu ,lecz nie przenosił bym tego na tysiące lat później ,w stosunku do zachowań nieświadomego dziś rozproszonego Izraela .
  Szczerze mówiąc to zapytam się siebie samego ,,czy obowiązują dziś 10 przykazań ,, i odpowiem szczerze ,,TAK,,
  Lecz znów szczerze ,,czy obowiązuje dziś Tora ,,to powiem że nie ,bo nie ma Świątyni ,ofiar ,kapłanów , jak pisze ,,odebrana została codzienna ofiara ,,
  To tak jakby po aneksji Czech w 1940 roku twierdzić ze nadal obowiązuje Kodeks Karny z 1922 oraz inne przepisy łącznie z konstytucją (nie wiem czy ją mieli )
  Czy ten Bóg który stworzył wszystko ,to ten który dał 10 przykazań ? Myślę że na pewno ! Ale nie chciał bym się mylić .Jedno z przykazań mówi o Sabacie i myślę że to jest niezależne od URZĘDU kapłana i całej reszty innych przepisów Tory .
  Nauczka z przekrętów o jezusie powinna dać do myślenia czy czasem gdzieś jeszcze nie czycha MEGA MAGA MEGA PRZEKRET .
  Hexapla może być przekroczona ,i co nam zostało ?
  Daniela 9 ,,22 …anioł mówi do Daniela …przybyłem aby udać ci jasne zrozumienie ,,..A co tu jest jasne ?

  Like

  Reply
 11. tomiczny

  Hexapla przekrecona?! Kto wie ?
  Dan.9 ,,25 ,,Uznaj to i zrozum : od chwili kiedy wypowiedziano słowo ,że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do nadejścia Przywódcy Pomazanca siedem tygodni ….
  I co tu jest jasne ?Czytałem to ostatnio 10 razy i nie mogę tego zrozumieć ,choć komentarzy na ten temat jest 1000 i każdy inny .
  Może musimy poczekać na jakieś odkrycie z Vatykanu jak tam islamiści wszystko rozpiepsza ,albo gdzieś w jakieś bibliotece Ermitrarz w Petersburgu ,czytałem że sami nie wiedzą ca tam jest bo jest tego multum i nie ma miejsca żeby to wszystko wystawić .
  Niedaleko nas są dziś naoczni świadkowie którzy WIDZIELI jak Ruscy załadowali 18 wagonów dzieł sztuki z jednego z pałaców , i widzieli jak CZTERECH żołnierzy wynosiło jedną ,,książkę ,, za co musiał umrzeć Jaroszewicz .
  Tak że czeka nas wiele nowego lecz nie wybiegajmy na przód pewnym wydarzeniom ,bądźmy cierpliwi z tym wszystkim ,bo nikomu włos z głowy nie spadnie jak poczeka na Święto Szałasow .
  Nie ma Urzędu to nie ma też urzędników
  Trzeba się za to zabrać od ,,podszewki ,,czyli np .1 Moj.3 ,,15 i tak dalej ,a nie kiedy jest to czy tamto święto ,i tak sukcesywnie do przodu .
  Zakładam się ze na temat 1 Moj.3 ,,15 będzie 20 komentarzy i każdy inny !

  Like

  Reply
 12. Morchel

  Tomiczny,mnie chodzilo o przestroge dana Izraelowi zeby nie sluchac kogokolwiek kto bedzie ciagnal Izraela do bogow ktorych nie znali “bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi ”
  Bo czy Izrael znal trojce czy trzech w jednym ,czy jednego w trzech .?Nie Izrael znal tylko jednego JHWH wiec tworzenie przez chrzescijanstwo tworu trojjedynego jest ogromnym zwiedzeniem

  Like

  Reply
 13. tomiczny

  Roman napisał coś bardzo mądrego … ,,w jakim świetle to stawia Boga który podczas gry zmienia ZASADY …. i pisze ci przed i ci po …
  No i teraz weźmy tych pne .,w co wierzyli ?Czy ,,złapią się na okup jezusa ? Czy prawo działa wstecz ? A oni tak mocno wierzyli w Boga Izraela , i teraz trzeba im Go wybić z głowy i powiedzieć że Jego syn siedzi z Nim na jednym tronie .Co ??? Na jednym i tym samym tronie ??? Nawet król i królowa zawsze mieli osobne trony , a ich dzieci czekały aż Tata umrze by mogli po tatusiu zasiąść na jego tronie .
  Ten synalek mówi do swoich wybranych … Obj.3 ,,21 …,,zwycięzcy POZWOLE (ja) zasiąść ze mną na MOIM tronie ,gdyż i ja po zwycięstwie zasiadlem na Tronie z moim Ojcem .
  CZYLI !!! synalek ma SWOJ własny tron na którym pozwoli innym też zasiąść , ale dzieli też w tej chwili kiedy to wypowiada tron na spółkę z Ojcem ! CZYLI !!! ,,biedny ,,Ojciec ,,dzieli swój tron na spółkę z synalkiem ,ale jego synalek ,,przeskakuje se kiedy chce ze SWOJEGO WLASNEGO tronu na tron Ojca !?
  Ciekawe czy ten swój własny tron synalek też podzieli pół na poł z Ojcem ? Nie nie ,to jest mój tron od Taty ,dał mi go ekstra dla mnie ,ale ten tron od Niego mi się bardziej podoba , jest taaaaki piękny (Ezechiel) ze na kilometry nawet aniołowie nie mogą podejść !
  HEREZJA nie do pomyślenia za czasów Mojżesza ,,,jam jest Bóg twój ,, który ?? Kto ? Jaki ??
  KTORY CIE WYWIÓDŁ z domu niewoli ! Oni wiedzieli o którego chodziło ! Wyzwoliciel !

  Like

  Reply
 14. tomiczny

  Morchel ,masz rację ,jak daleko idzie ten przekręt . Rozumie co chciałeś powiedzieć , lecz Twoja myśl zainspirowała mnie dalej , znam te teksty tyle czasu ale Twoja myśl jest genialna

  Like

  Reply
 15. Przemo

  No to zaczyna sie niezla jazda, tylko patrzec az przyjdzie Mesjasz. Dzisiaj odwiedzil mnie moj kolega ze zboru pawlowego i przyznal sie ze zaczął świetowac Szabaty… Chyba mam robote do zrobienia bo on wciaz wpatrzony jest w jezusa bardzo. Mysle ze cos zaczyna jarzyc. Chwala Bogu za to. Dzieki za ostatnie arty przyjacielu. Jest nas coraz więcej i chyba faktycznie Bog zaczyna nas oddzielac od reszty. Obyśmy znaleźli sie prosto w Jego ramionach po tym wszystkim co nas czeka, a nie zapowiada sie sielankowo niestety. Pozdrawiam. Przemo.

  Like

  Reply
  1. Szymon Pułkownik

   “Obyśmy znaleźli sie prosto w Jego ramionach po tym wszystkim co nas czeka, a nie zapowiada sie sielankowo niestety.”

   Cze Przemysławie, zapowiada się dla nas czy dla świata, tego świata?

   Również pozdrawiam.

   Szymon

   Like

   Reply
  2. Brain Breaker Post author

   Przemo, miło słyszeć takie newsy. Dobre i to. Może coś w nim drgnęło. Jeśli mówisz o tym, co ma dary ducha świętego, to uważaj, bo z takimi jest koszmarnie ciężko.
   Też widzę, że jest nas coraz więcej chociażby po ilości osób komentujących i odwiedzających tego bloga. To cieszy. Również pozdrawiam cię serdecznie bracie.

   Like

   Reply
 16. Szymon Pułkownik

  “Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie
  ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?”

  Księga Ezechiela 33, 11

  Czyli nie wolno mi się cieszyć, że bezbożni poniosą śmierć z rąk Boga, czyli sprawiedliwą karę?

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Nie Szymon, to akurat jest nie o tym. Bóg nie ma upodobania w tym, że musi zabijać bezbożników, przecież wolałby, aby wszystkie Jego dzieci Go słuchały.
   Jak Bóg zatopił faraona i jego armię w morzu czerwonym, to Izraelici się radowali i śpiewali nawet pieśń pochwalną na cześć Boga.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    Rozumiem, ale wśród Izraela też są masy bezbożników, przez co Bóg najbardziej cierpi jak wiemy z wołań Ojca o nawrócenie, czyli upamiętanie się.

    Like

    Reply
 17. Szymon Pułkownik

  Po co nieśmiertelny Bóg miałby stworzyć syna?

  Głównym powodem posiadania dzieci winno być pragnienie zachowania ciągłości potomstwa. Chyba, że się mylę, bo myślę po człowieczemu, za bardzo po ludzku.

  Like

  Reply
   1. Brain Breaker Post author

    Dlatego upadłe anioły szczególnie kochały swoich synów – faraonów.
    https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/04/25/nasienie-szatana-wsrod-ludzi-cz-2-dynastie-faraonow-to-potomstwo-upadlych-aniolow-obnazona-modlitwa-ojcze-nasz/

    Co bardzo pięknie zaadoptowano do tzw. “nowego testamentu”
    https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/05/24/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-23-ten-jest-moj-syn-umilowany-w-ktorym-mam-upodobanie-bonus-poczatek-konca-bajki-o-chrzcie/

    Like

    Reply
 18. tomiczny

  Wiesz Szymon , coć tam w trawie piszczy bo jest tam hierarchia u Góry ale w sensie Syna też mi to nie pasi . Po naszemu to to Stwarzanie było w jakiejś tam kolejnosci i randze ,lecz nie koniecznie tak musiało być , to mogło powstać naraz ,bo niby czemu nie .
  Kwestia jednorodzonego Syna od dawna mi nie pasuje ,choć w Henocha pisze o kimś Ważnym ( Głowa Dni ,Syn Czlowieczy ) ale nie o Jednorodzonym ..
  Na dziś to jestem na 99 procent pewny ze Bóg nie ma Syna , w sensie kogoś tak ważnego i bliskiego sobie ,nawet wykluczył bym takie sformułowania ,,rodzinne ,,
  Opis z Ezechiela wskazuje na CENTRALNĄ OSOBĘ i tego co wokół tronu , i nie pisze nic o kimś Ważnym oprócz tej Struktury Nieba.
  Jestem w stanie to wszystko logicznie wytłumaczyć ale to długi temat .
  Henoch wnosi wiele nowego lecz myślę że i tu musimy być ostrożni .

  Like

  Reply
  1. Angelika

   W Henochu jest napisane, kto jest Wybranym, Synem Człowieczym!
   Nie doczytaliście?
   Toż to o Henocha chodzi…
   Rozdział 79

   Like

   Reply
 19. tomiczny

  No ciekawa sprawa , czytałem to na pewno 3 lub 4 razy oprócz tej astronomii którą przeleciałem pobierznie ,to coś w rodzaju ,,nadania Urzędu ,,( Henoch 71 ,,12 do 17 ) , coś co gryzie się z teorią pierworodnego syna , lecz umknęło to mojej uwadze .
  No ciekawe znalezisko , jak mawiał Heniek Kubik .

  Like

  Reply
 20. Szymon Pułkownik

  Ktoś badał dwudziesty drugi Psalm?

  fragment:
  “Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.
  Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
  Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.”

  Głoszą, że to o Jezusie. Ja sądzę, że to o Izraelu.

  Odnoszę nieodparte wrażenie, że postać Jezusa była tworzona głównie z psalmów, a nie od Proroków. Myślę, że na nich się wzorowali i kopiowali jota w jotę, na przykład w tym samym Psalmie:

  “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?”

  Pierwsze w zdanie jest znane tylko, że głoszą o niby wypowiedzeniu go z krzyża.

  Dwadzieścia dwa to ponoć jedna z ulubionych liczb diabła: http://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2015/05/325.jpeg Poznajecie zdjabłasyna?

  A tak przy okazji to zdjęcie, które jest dowodem na teatr diabła: http://media2.s-nbcnews.com/j/MSNBC/Components/Video/__NEW/n_hardball_sideshow_140306.video_1067x600.jpg

  Zauważyliście?

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Właśnie ostatnio czytałem u Dreschnera (“I znowu zapiał kur”), który to poświęcił cały jeden rozdział na ten temat:
   Jak to rżnięto (zwymyślano) postać jezusa na podstawie psalmów. To jest temat na osobny wpis. A co do zdjęć to poproszę o podpowiedź o co biega.

   Like

   Reply
 21. Monika

  Warto przytoczyć fragment komentarza, który napisał u Henryka na forum Obserwator:

  “DOGMAT ‘DWÓJCY’ NIE MA PODPARCIA W SŁOWACH OJCA, ANI SYNA.

  BÓG OJCIEC JEST JEDYNYM BOGIEM, A CHRYSTUS JEST JEGO SYNEM, NASZYM ZBAWICIELEM, NAUCZYCIELEM I KRÓLEM KRÓLESTWA BOŻEGO NASZEGO NIEBIAŃSKIEGO OJCA!! ”

  Zgadzam się z tym że Bóg Ojciec jest jedynym Bogiem i stanowczo mówię NIE, że Chrystus jest naszym Zbawicielem.
  Bóg sam tak to określił:

  Iz45, 15-25 “Naprawdę, PANIE, Tyś jest Bogiem ukrytym,Boże Izraela i Zbawco!
  Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, okryją się hańbą i wstydem.
  Odejdą upokorzeni ci, którzy posągi bożków ciosali.
  Izrael zaś będzie zbawiony przez PANA zbawieniem wiecznym.
  Nie doznacie wstydu i hańby po wszystkie czasy.
  Tak bowiem PAN mówi, Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
  Który uformował ziemię i kształt jej nadał, który osadził ją mocno
  I nie uczynił jej bezładną, lecz do zamieszkania ją przygotował:

  “Ja jestem PAN, i nie ma innego,i nie przemawiałem potajemnie
  w ciemnych zakątkach ziemi.
  Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:Szukajcie Mnie na próżno.
  Ja jestem PAN, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co jest prawdziwe.
  Zgromadźcie się i wyjdźcie, dołączcie się wszyscy,
  wy, ocaleni spośród narodów. Nie mają rozeznania ci, co obnoszą
  drewno przez siebie rzeźbione I modlą się do bożka,
  który nie może ich zbawić.
  Przedstawcie i dajcie dowody, a nawet zastanówcie się wspólnie:
  Któż to zapowiedział już od dawna i znowu teraz objawia?
  Czyż nie Tym, “KTÓRY JEST”, Ja jestem? Prócz Mnie nie ma innego Boga!
  Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia poza Mną nie istnieje.
  Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie,wszystkie krańce świata,

  Bo tylko Ja jestem Bogiem i nie ma innego!
  Przysięgam na samego siebie, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo ostateczne.
  Przede Mną się zegnie każde kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie
  I powie: Jedynie w PANU sprawiedliwość jest i potęga!
  Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, którzy Go nienawidzili.
  Dzięki PANU całe potomstwo Izraela otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę””

  “Prócz Mnie nie ma innego Boga!
  Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia poza Mną nie istnieje.
  Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać zbawienie,wszystkie krańce świata,”

  Tylko Bóg może nas zbawić, Jedyny Bóg! Bóg Izraela! Nie Chrystus! To zostało sfałszowane jako rzekoma wola Boga że Chrystus oddał życie za nasze grzechy, że on dał nam zbawienie! A skoro wiemy już że pod Chrystusem tak naprawdę jest szatan ukryty to wiemy że on tak odbiera chwałę Bogu Jedynemu przez kult chrześcijaństwa… kult diabła…

  Poniżej zaprezentuję zestawienie z http://www.fronda.pl/blogi/okruchy-przede-wszystkim-z-bochenka-slowa-bozego/jezus-jehowa,34570.html?page=3& i dodam tylko, że tak właśnie ”ewangeliści” oraz Paweł z Łukaszem pisali księgi, żeby odebrać chwałę Bogu Izraela a dać ją Chrystusowi, pod którym własnie ukrył się szatan:

  Biblia nie zawiera definicji Boga. Biblia mówi o Bogu, że jest Bogiem, w sposób opisowy. I tak: Bóg jest Tym, który stwarza, ożywia, ma władzę nad żywiołami, istniał wcześniej niż góry, jest początkiem i końcem… itd. Poniżej przytaczam zestawienie cytatów ze Starego i Nowego Testamentu mówiące o Bogu i o Jezusie. Z tego zestawienia wynika, że zarówno sam Jezus miał świadomość Bóstwa (uważał się za Boga, bo stosował do siebie cytaty, który w ST jednoznacznie odnosiły się do Boga i nikogo innego); podobnie też autorzy Nowego Testamentu widzieli w Jezusie Boga.

  1. Zginanie kolan:
  Przysięgam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie,mówiąc: “Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc”. (Iz 45, 23 BT).

  Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 9-11 BT).

  2. Jezus stosuje do siebie słowa mówiące o chwale należnej i oddawanej Bogu:

  O Panie , nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. (Ps 8:2-3 BT)

  Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» – oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» (Mt 21:15-16 BT)

  3. Odbierana cześć:

  Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. (J 5:22-23 BT)

  I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon. (Ap 5:11-14 BT)

  4. Miłość do Boga i miłość do Jezusa:

  Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. (Pwt 6:4-5 BT)

  Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (Mt 10:37 BT)
  «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (Łk 14:26 BT)

  5. Alfa i Omega
  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. (Ap 1:8 BT)

  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. (Ap 22:12-13; por. Ap 21:6 BT)

  6. Pierwszy i Ostatni:
  Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (Iz 44:6; por. 48:12 BT)

  Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (Ap 2:8; por. Ap 22:12-13 BT)

  7. Zbawca:
  „Rzeczywiście, zwodnicze są wyżyny i tumult na górach. Rzeczywiście, w Panu (בַּיהֹוָ֣ה), Bogu naszym, jest zbawienie Izraela”. (Jr 3, 23 BT)

  „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dz 4, 11-12 BT)

  8. Ożywia:
  Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. (Pwt 32:39 BT)

  Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. (J 5:21 BT)

  9. Święty:
  Pan Zastępów – Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. (Iz 8, 13 BT)

  Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. (1 P 3, 15 BT)

  10. Bóg i Jezus Oblubieńcem (Izraela i Kościoła):
  Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Pan Zastępów; Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. (Iz 54:5-7; por. Jr 2:2; 2:33; Jr 3; BT)

  I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». (Ap 21:9; por. J 3:29 BT)

  11. Jezus „naszym Bogiem”:
  Głos się rozlega: «Drogę dla Pana (יְהוָ֑ה- YHWH) przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! (Iz 40:3 BT)

  Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki! (Mt 3:3 BT)

  12. Odwieczny:
  Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. (Ps 90:2 BT)

  Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». (J 8:58 BT)

  Bóg dając przykazanie mówi: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj 20, 3), a przez proroka Izajasza, że swojej chwały nie odda nikomu (Iz 42, 8; 48, 11). A przecież Pismo św. zawiera słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, że należy Mu oddawać cześć tak, jak Ojcu (J 5, 22-23) oraz wizję Apokalipsy ukazującą Go (Baranka) odbierającego taką samą cześć razem z Ojcem. Są tylko dwie możliwości wyjaśnienia tego dylematu:

  – albo Jezus jest uzurpatorem, który niesłusznie pragnie czci dla siebie, która należy się tylko Bogu – wtedy należy odrzucić zarówno Nowy Testament, jak i Tego, o który on opowiada – właśnie jako uzurpatora, który chce się postawić w miejsce Boga;

  – albo Jezus jest rzeczywiście Bogiem równym Ojcu, wtedy należy czcić Go w ten sam sposób, w jaki czcimy Ojca.

  Liked by 1 person

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Bardzo ładnie wszystko przejrzyście zebrałaś. Mamy czarno na białym… Każdy z nas powinien zapoznać się z tymi informacjami. Dobra robota.
   Szokujące, ile tego jest…

   Like

   Reply
  2. Monika

   To jest moja polemika z Henrykiem (i innymi chrześciajnami). Nie mogę tam do niego napisać, ale liczę, że dotrze do niego mój przekaz – przez ten blog.

   Henryk napisał:
   “Najważniejsze i pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

   Tego nie da się obejść.

   Nie ma nigdzie przykazania – będziesz czcił Mesjasza tak, jak czcisz Boga.

   Chrystus modlił się do Boga wiec nie mógł być Bogiem. (…)
   Anulowanie Prawa to także anulowanie Chrystusa.
   Anulowaniem Przykazań zajmuje się cały świat szatana.

   Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.Wypisane osobiście przez Boga Jego własnym palcem i to dwukrotnie.

   Na Bożym Sądzie każdy obrońca by mnie wybronił z oskarżenia, że nie uznałem Chrystusa za Boga.

   Przykazania są nawet ponad… Chrystusem, który po to przyszedł, aby je jeszcze bardziej umocnić i ich przestrzegać. Sam to powiedział.”

   http://zbawienie.forumotion.com/t121p15-czy-jezus-jest-bogiem#3417

   Nie uznałeś Chrystusa za Boga względem swojego sumienia i dedukcji, bo to by było właśnie złamanie pierwszego, najważniejszego przykazania. Tylko, że Chrystus właśnie tego wymaga od wierzących w niego ludzi i to jest napisane czarno na białym w NT.

   Patrz dokładnie tutaj : http://szukacboga.blogspot.co.uk/2015/10/bog-izraela-czy-jezus-kto-jest-naszym.html

   xxxx
   Tu mamy nawet szantaż Chrystusa, że trzeba go czcić jak Ojca oraz, że cały sąd należy do Chrystusa a nie Boga Ojca:

   “Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” (J 5:22-23 BT)

   Sept Ezech20 „36Jak prawowałem się z waszymi ojcami na pustkowiu odległym od Egiptu, tak i was poddam sądowi – mówi Pan”.

   A w Izajasza 40- poniżej- mówi Jezus czy Bóg Ojciec?
   Jezus nie może mówic bo według 1 przykazania nie może być Bogiem, a poza tym Chrystus twierdzi, że zapłacił już karę za nasze grzechy, że nas odkupił, że jest naszym zbawcą, a tutaj Bóg przez Izajasza mówi przecież, że lud sam zapłacił za swoje grzechy w dwójnasób…

   40, 1 Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy».

   Dalej… Do Jezusa odnosi się słowo pr. Izajasza, do Jezusa -Boga???
   Iz 40 Głos się rozlega: «Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!

   “Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!” (Mt 3:3)

   I dalej:

   Iz 40 Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą;
   równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką.
   Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało,
   bo powiedziały to usta Pana». Głos się odzywa: «Wołaj!» –
   I rzekłem: «Co mam wołać?» – «Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
   Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje.
   Prawdziwie, trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».
   Wstąpże na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
   Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
   Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim:
   «Oto wasz Bóg!»
   Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
   Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
   Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem,
   jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.

   Czyżby to było o Bogu Izraela, który stworzył świat i ludzi czy o chrystusie który ma objąć panowanie na 1000 lat i sam sądzić ludzi i jemu ma się należeć chwała i cześć jak Bogu? Kim jest ten uzurpator, który nas odkupił od grzechu swoją krwią i ciałem i każe się nią poić i nim karmić?
   Ten, który podszywa się pod Boga! Ten, którego Watykan tak czci i rzesze ogłupionych chrześcijan, którym kazał nie sprzeciwiac się złu i nadstawiać drugi policzek oraz miłować nieprzyjaciół (sic!)? Bóg NIGDY czegoś takiego nie żądał, a wręcz przeciwnie odpłacał złem za zło i dobrem za dobro. Do takiego Boga modlił się Dawid, żeby pomścił go u jego wrogów…

   Ps 79, 4 Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów,
   igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających.
   5 Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień?
   6 Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia.(…)
   10Dlaczego mają mówić poganie: “Gdzie jest ich Bóg?”
   Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług.
   11 Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie; mocą Twojego ramienia oszczędź
   na śmierć skazanych.
   12 I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili.
   13 My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

   Tak się mamy modlić za wrogów, za najeźdźców muzułmańskich i przywódców typu Tusk i Merkel:

   Ps 28 (27)
   1 Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy,
   bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu.
   2 Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twojego.
   3 Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość,
   co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar.
   4 Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków. Według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami!
   5 Skoro nie zważają na czyny Pana ani na dzielą rąk Jego: niechaj On ich zniszczy, a nie odbuduje!

   Iz 50, 29 Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.(…)
   50:33 Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.
   50:34 Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu

   Ps 94 1Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się!
   94:2 Powstań, Sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują!
   94:3 Jak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą?

   Ps 59 Ratuj mnie, Boże mój, przed moimi wrogami,
   weź mnie w obronę przed tymi, którzy przeciw mnie powstają!
   Ratuj mnie przed złoczyńcami,wybaw mnie od ludzi żądnych krwi!
   Bo oto nastają na życie moje,możni spiskują przeciwko mnie.

   Jakże to inne od fałszywej, nielogicznej miłości do nieprzyjaciół i zanoszenia modlitw za nich, prawda?

   A tak mamy Bogu za okazaną pomoc dziękować:

   Ps 28 6 Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania,
   7 Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało:
   Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię.
   8 Bóg jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
   9 Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu, bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

   Przyjdzie Chrystus, rzesza za nim pójdzie a na końcu okaże się być…szatanem. Pisma Proroków przeczą Jezusowi i ukazują, że jest to fałszywy bóg…A Prawdziwy Bóg schował się przed swiatem i ludźmi i tylko ci Go znajdą, co Go szukają z całego serca, duszy i sił! Chrzescijanie! Strzeżcie się fałszywego boga Jezusa Chrystusa, a nawróćcię się do Boga Izraela, Stworzyciela nieba i ziemi, Jedynego Zbawcy i Wybawcy!

   Iz45, 15-25 “Naprawdę, PANIE, Tyś jest Bogiem ukrytym,Boże Izraela i Zbawco!
   Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, okryją się hańbą i wstydem.
   Odejdą upokorzeni ci, którzy posągi bożków ciosali.
   Izrael zaś będzie zbawiony przez PANA zbawieniem wiecznym.
   Nie doznacie wstydu i hańby po wszystkie czasy.
   Tak bowiem PAN mówi, Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
   Który uformował ziemię i kształt jej nadał, który osadził ją mocno
   I nie uczynił jej bezładną, lecz do zamieszkania ją przygotował:

   “Ja jestem PAN, i nie ma innego,i nie przemawiałem potajemnie
   w ciemnych zakątkach ziemi.
   Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: Szukajcie Mnie na próżno.
   Ja jestem PAN, który mówi to, co słuszne, oznajmia to, co jest prawdziwe.
   Zgromadźcie się i wyjdźcie, dołączcie się wszyscy,wy, ocaleni spośród narodów.

   P.S. Korzystałam tylko z kilku fragmentów Pism Proroków, ale one dosłownie wszystkie są dowodem przeciwko Chrystusowi i jego ofierze z krwi i ciała! Ci co są szczerzy w sercu niech na nowo zaczną czytać ST i odkrywają Boga i Jego proroctwa – bez pryzmatu NT- pisma diabła i jego samego podszywającego się pod Boga!

   Liked by 1 person

   Reply
   1. Brain Breaker Post author

    Fantastycznie to napisałaś. Czytałem i połykałem kawałami.
    W końcu Prawda wychodzi na jaw… Bóg daje rozum tym, co Go szukają z całych sił, czyli nam.

    Like

    Reply
   2. Szymon Pułkownik

    “Jezus Chrystus” istniał?

    Może był ktoś, kto głosił Prawo albo ktoś przeciw Prawu, czyli od diabła? Co w takim razie z apostołami? Pawłem, czyli niby ich wrogiem?

    Trudno sobie wyobrazić, żeby była to postać, której nie było.

    Like

    Reply
 22. Monika

  Henryk dalej pisze: “Chrystus wyjaśnił, ze jest spodziewanym Mesjaszem, Synem Bożym i pod względem planu zbawienia Ojciec i Syn są w absolutnej jedności i zgodności zdania.

  Wskazał także wyraźnie, że otrzymał od Ojca polecenie oddania życia za owce.

  Dlatego byli tacy wściekli, ze ich obietnice zjednoczenia Izraela nie dotyczyły, ponieważ nie byłi oni Izraelitami. Owszem, mogli być członkami Wielkiej Rzeszy, ale wiele lat później okazali się oni Synagogą Szatana.

  To oni, jak to wyraźnie wynika z tego rozdziału zdefiniowali dogmat o Synu, który jest Bogiem.

  Teraz wiemy od kogo ta nauka, sprzeczna z pierwszym przykazaniem pochodzi i jest kontynuowana w 13 księgach ‘apostoła’ Pawła.”

  http://zbawienie.forumotion.com/t121p15-czy-jezus-jest-bogiem#3419

  Oni zdefiniowali dogmat o Synu, który jest Bogiem także tutaj:

  Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. (Ap 1:8 )

  Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. (Ap 22:12-13)

  Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel jego, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga. (Iz 44:6;)

  Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (Ap 2:8)

  Ale przecież to niemożliwe, żeby apokalipsa była sfałszowana…i Mateusza i Marka i Jana i Łukasza…i listy Pawła, cały nowy testament??? Ojej, czyżby pozostało nam czytać tylko Stary Testament jako Słowo Boga? Co za objawienie!

  Liked by 1 person

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Poczekamy i zobaczymy czy nasi drodzy chrześcijanie obudzą się na czas… Tak mnie ciekawi co to będzie, jak w końcu chrześcijaństwo ujrzy swojego boga diabła i przeistoczy się w jawny lucyferianizm… Wiele bym dał, aby zobaczyć w tym momencie miny chrześcijan.

   Like

   Reply
  2. Szymon Pułkownik

   Obecne czyny Henryka to szukanie po omacku we mgle…” smoleńskiej”. Czy jest szansa, że coś znajdzie, skoro ma oczy, a nie widzi?

   Like

   Reply
  3. Szymon Pułkownik

   Ciekawe czy Henryk czytał ten artykuł Brajana czy sam to odkrył, doszedł do takich wniosków.
   Czy przyznałby się do tego, że czytał i że zbłądził.

   no, ale lepiej późno, niż za późno

   Like

   Reply
  1. Szymon Pułkownik

   Bluźnierstwo Mojżeszowi to bluźnierstwo Bogu, samemu Bogu, Stwórcy, Ojcu!

   Ale ich Mojżesz nie obchodzi, bo to: “Stary Testament, czyli już dawno nie obowiązuje, bo go Jezus Chrystus, Bóg, Dwujedyny Bóg zniósł i dał nam nowe prawo.”

   Nienawidzę słowa: “dogmat”, bo wiadomo z kim i z czym się kojarzy. Oni stworzyli nowy dogmat: “Dwujedyny Bóg”.

   kolejny przykład kłamstwa, czyli obłudy zwanej: ” miłością do nieprzyjaciół”. Głoszą to kłamstwo, a sami nie przestrzegają go, bo ta nauka diabła jest niemożliwa do zastosowania.

   Po owocach poznacie ich.

   Like

   Reply
  2. Brain Breaker Post author

   Czytałem to kilka dni temu. Ekipa Rafała to dla mnie dno den. Podobno odrzucili Pawła. Że co? Że gdzie? Niedosłyszałem…? Kolejny przykład tego w jaki sposób Bóg pogrąża ludzi w ich głupocie, a posługuje się w tym celu diabłem jezusem.

   Like

   Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Ale przecież nowenarodzenie to czysto chrześcijańskie pojęcie i stan ducha, dlatego mi się tutaj wszystko jak najbardziej zgadza. Jakie to piękne… Narodzić się na nowo…z diabła.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    toż to totalny matrix
    Nie można się narodzić na nowo z diabła jak się u niego było, najczęściej w Rzymie. Zwiedzasz Rzym, nawet nie musisz go odwiedzić, bez biletu, ale za inną cenę, śmierć.

    Like

    Reply
   2. Iva

    Pozostaje mi tylko przytaknąć, po moim “narodzeniu się na nowo” poziom agresji nadal był 10, choć czasem sztucznie tłumiony. Po wylizaniu ran jakie mi zadały artykuły z tego bloga, spadł prawie do 0.

    Like

    Reply
  2. Monika

   Tak, poczytałam i doszłam do wniosków, że niektórzy na forum ‘panjezusjedynadroga’ są pod wpływem demonów, które nie chcą dopuścić, żeby Henryk i inni z forum zbawienie doszli do coraz bardziej oczywistej konkluzji o sfingowanym i bałwochwalczym NT oraz całym kulcie Chrystusa jako fałszywego boga. Szatan nie chce dać przystepu do tego, dlatego posługuje się Rafałem K. i innymi, którzy wyciągają każde pojedyńcze zdanie Henryka oraz wszystkie jego przeszłe publikacje, aby go ośmieszyć, uszczknąć jak najwięcej z jego reputacji oraz umniejszyć rangę Henryka co do jego publicznych stwierdzeń o Jedynym Bogu Izraela.

   Niech Prawda pochodząca od Boga Izraela zakwitnie wspaniałą mocą wśród wszystkich szukających Jedynego Boga- Stworzyciela nieba i ziemi !

   Like

   Reply
    1. Szymon Pułkownik

     dla mnie to oczywiste

     Mają być jak łagodne baranki prowadzone na rzeź islamu, a na końcu do jawnego czczenia diabła.

     Like

     Reply
    2. Monika

     Masz rację Brain. Patrzcie tutaj znowu jak Bushi zapatruje się na darmowe zbawienie:

     “Te cytaty świadczą o tym że każdy kto został pociągnięty przez Ojca (Boga ) do Jego Syna, został wybrany!. Zapoznając się i przyjmując nauki Syna nie ma się odwrotu, nie ma się już innej drogi do zbawienia. Jacyś tam poganie dawien dawna czy ludzie z przed Ewangelizacją świata , będą rozliczani na sądzie według swojej życiowej miary. Inni który nie mieli okazji rozpoznać Chrystusa widząc czy badając.
     Lecz my jeśli odrzucimy Chrystusa mamy przerąbane na całej linii, ponieważ Bóg dał nam na tacy poznanie i objawił nam siebie w postaci Jego syna. Jeśli ktoś odwróci się i uzna że Syn mu nie potrzebny , Ojciec go może potępić. Po co mu człowiek , który odrzuca Jego dar, rozwijając mu czerwony dywan prowadzący do bram królestwa. Chrystus i jego męczeńska śmierć jest tym czerwonym dywanem, a jest on dla wybranych. Cała reszta będzie wchodzić na zasadzie uczynków.

     By nie gadać jak Paweł wyjaśnię że nie jestem z tych co uważają że samo wyznanie wiary jest wystarczające, tak czerwony dywan właśnie ktoś ci rozwinął i jest przed tobą, ale jeszcze trzeba po nim iść co nie jest łatwe!. Do tych co twierdzą :
     “co człowiek może dać bogu w uczynkach czego by sam Bóg nie miał”
     Ato właśnie że Bóg stwarzając ciebie na własne podobieństwo, wymaga byś zachowywał się i CZYNIŁ podobnie jak On by to robił !!. To żadna zasługa ale OBOWIĄZEK!, NALEŻNOŚĆ BOGU!”

     http://zbawienie.forumotion.com/t121p45-czy-jezus-jest-bogiem#3450

     Za to spodobało mi się to co napisał Henryk kilka postów wyżej, pomimo że ciągle jest w połowie drogi- jest coraz bliżej Prawdy:

     “Niemniej coraz wyraźniej zaczynam dostrzegać, czym było pierwotne, Chrystusowe Chrześcijaństwo a co z niego zrobił Rzym.

     Wszelkie dowody, nawet z Dziejów Apostolskich i z listów samego Pawła wskazują na to, że rzeczywiści apostołowie Baranka czekali na zjednoczenie wszystkich plemion Izraela. Paweł Torę zwalczał! Nadal Tora była i dla wielu dzisiejszych Żydów mesjańskich Tora jest nie do odrzucenia. A owi Żydzi to rzeczywiści Judejczycy.

     Szatan w tym okresie dwoił się i troił, aby prawdę ukryć, dał nam Pawła, Łukasza i Marka a Łukasz odważył się napisać, że nie ma w żadnym imieniu zbawienia poza imieniem Isusa.”

     oraz “Bóg stworzył Niebo i Ziemię oraz umieścił w Ziemi parę ludzką.

     Bóg który jest i powiedział – Ja jestem i nie ma innego.

     Jakiekolwiek próby odzierania Boga z jego sławy jako Stworzyciela wszystkiego to rzecz jasna próby szatana.

     Bóg o tym doskonale wie i zastrzegł to sobie sobie w tak kategoryczny sposób.

     Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

     Tytuł Boga najwyraźniej oznacza Stwórcę wszystkiego. Bóg jest Stwórcą wszystkiego i nie było, nie i nie będzie innego. ”

     “W tym świetle jest ewidentne, że Bóg to określenie tylko jednej Osoby, Stwórcy wszystkiego, który kategorycznie zabronił wielbienia kogokolwiek innego jako… Boga Stwórcę.”

     Jakie to pocieszające…

     Like

     Reply
    3. Brain Breaker Post author

     Ostatnie zdanie Henryka:
     “ST nigdzie nie zapowiada Syna Bożego jako… Boga.”

     ST nie zapowiada całej masy chrześcijańskich doktryn, na których zbudowano kult jezusa Baala. Może kiedyś to do niego dotrze. Mam wrażenie, że jeśli kiedyś odrzuci jezusa, to zostanie sam i na forum nie zostanie już nikt.

     Like

     Reply
 23. olka

  tez twierdzilam że jestem nowo narodzona, była to moja porażka,teraz cieszę się że Bóg dal i daje mi zrozumienie ,i będę teraz modlić się tylko do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.i starać się żyć wedlug 10 przykazań ,bo tylko jeden jest Bóg.

  Like

  Reply
 24. Szymon Pułkownik

  Gdzie mogę znaleźć w biblii co Bóg mówi o nierządzie (prostytucji)? Mam na myśli Prawo, a nie, na przykład historię Judy. Nie wiem czy wtedy uważano cudzołóstwo za nierząd, czyli jako prostytucję.

  Like

  Reply
 25. Iva

  Kapłańska 19:29
  Nie będziesz hańbił twojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby kraj nie stał się nierządny i pełny rozpusty.

  Kapłańska 21:7
  Nie będą brać za żonę kobiety nierządnej ani zbezczeszczonej, także kobiety porzuconej przez męża brać nie będą za żonę, gdyż każdy z nich jest święty dla swojego Boga.

  Powtórzonego Prawa 23:18-19

  (18) Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej ani wśród synów izraelskich nierządnika świątynnego.
  (19) Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana, Boga twego, zapłaty nierządnicy ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana, Boga twego.

  Mam nadzieję, że o to ci chodziło.

  Like

  Reply
 26. Przemysław Mach

  widzę że na tym blogu autor odczytuje to co jest zawarte w biblii według własnego upodobania i przy okazji odrzuca cały nowy NT widać tutaj że nauki Kubika przekształciły się w jeszcze większe herezje ale takie rzeczy się dzieją kiedy ludzie odrzucają zbawiciela i wyrzekają się go w swoim sercu nie piszę tego komenta jako atak tylko po prostu jest mi was żal że tkwicie w takich bzdurach i dyrdymałach które nie mają żadnych potwierdzeń w piśmie i w Historii

  drogi autorze uważasz się za osobę wierzącą która przestrzega 10 przykazań a jedyne co robisz na swoim blogu to oskarżasz wszystkich dookoła że głoszą herezję a sam nie potrafisz dostrzec absurdów głoszonych tutaj

  śmiać mi się chcę jak widzę niedouczonych ludzi którzy na prawo i lewo odrzucają księgi z biblii
  tylko i wyłącznie tak na prawdę na podstawie własnych osobistych odczuć i przekonań
  obserwuje różne blogi i widzę że powielają błędy Kubika wszedłem na tego bloga ze względu na to że jest atakowany mój brat w wierze który prowadzi bloga o którym jest napisane w tym artykule

  mam nadzieję że się opamiętacie i zwrócicie swoje oczy ku zbawicielowi a nie będzie próbowali na własną rękę się zbawić bo to i tak z góry jest skazane na porażkę

  z Bogiem

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Przemku, biedaku, co ja mam z tobą zrobić? Pokazałem twój komentarz jako rozrywkę – marną bo marną, ale lepsze to niż kabarety tvp.
   Jakiś ty mądry i wspaniały, i do tego mocno ci do śmiechu.
   Chrześcijański watykański smród czuć od pierwszego zdania…

   Wiesz Przemku, ja nie chodzę po chrześcijańskich blogach i nie prowadzę “ewangelizacji”, nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą, a co ważniejsze, nie pcham się tam, gdzie jedzie watykanem i watykańskim bożkiem jezusem. Czy wy chrześcijanie nie możecie się nauczyć tego samego?

   Przyszedłeś tu naszczekać ze względu na to, że zacytowałem twojego biednego “brata” Cupaka? Po co? Prosił cię?

   Merytorycznie nie będę wchodzić w jakiekolwiek rozmowy z tobą, bo to strata czasu, o czym można się szybko przekonać widząc co napisałeś.
   Wiedz jedno kolego, zgorszyłeś mnie i jednocześnie rozśmieszyłeś oraz wkurzyłeś swoją głupotą. Cieszysz się?

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s