Co Szatan zrobił z Biblią cz. 37 – Kontynuacja rozważań o jezusie Baalu i kolejny ukłon w stronę Moniki

Ten wpis będzie wielowątkowy, zbiorę w nim myśli, które zebrały mi się w ciągu ostatniego czasu, a mają one związek z tym, co do tej pory ujawniłem w tej serii artykułów.

Po pierwsze, chciałbym was bardzo zachęcić, abyście czytali bloga Moniki:

http://szukacboga.blogspot.com/

Ewidentne jest to, że Bóg jej błogosławi rozumem i odsłania kolejne elementy układanki. Tak się dzieje, kiedy człowiek szuka Boga całym sercem.

Byłem w szoku, kiedy przeczytałem ten artykuł:

http://szukacboga.blogspot.com/2015/12/widzenie-daniela-odnosnie-czasow.html

Monika ujawniła tożsamość słynnego głazu z księgi Daniela! Uważam, że zrobiła to w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Dlaczego? W księdze Henocha znalazłem potwierdzenie tego o czym napisała. A więc po kolei.

Wiadomo, że Daniel prorokował, że ostatnie watykańskie (rzymskie – obecne) imperium upadnie na skutek upadku głazu. Odsyłam was do artykułu Moniki lub do Daniela 2:31-35. Ten głaz to będzie armia Boga, która ustanowi Prawo Boże na ziemi i wyrżnie wszystkich bezbożników razem z potomstwem upadłych aniołów.

Zobaczmy co na ten temat znajdziemy w księdze Henocha:

Hen 90:9 Zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi, ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy.
10 Wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego. Pomimo to wszystkie orły, sępy, kruki i kanie nadal rozrywały owce na kawałki, zlatywały na nie i pożerały. Owce milczały, ale barany narzekały i krzyczały.
12 Kruki walczyły i toczyły bój z baranem. Chciały zerwać mu róg, ale nie dały mu rady.
13 Widziałem, jak przyszli pasterze, orły, sępy i kanie i nawoływały kruków, aby zmiażdżyły róg barana. I toczyły z nim bój i walczyły i on walczył z nimi i wołał, żeby jego pomoc mogła przyjść do niego.
14 Zobaczyłem, jak przyszedł ten, który spisał imiona pasterzy i przyniósł [je] przed Pana owiec i wspomógł tego barana, wybawił go i pokazał mu wszystko.
15 Zobaczyłem, jak rozgniewany Pan owiec przyszedł do nich i wszyscy, którzy go ujrzeli, zbiegli.
16 Wszystkie orły, sępy, kruki i kanie zgromadziły się zabierając ze sobą wszystkie dzikie owce. Zebrali się razem, aby wspólnymi siłami zmiażdżyć róg barana.
17 Spojrzałem na tego człowieka, który trzymał księgę i z rozkazu Pana otworzył księgę zabójstw popełnionych przez ostatnich dwunastu pasterzy i pokazał Panu owiec, że zabili oni więcej owiec, niż ich poprzednicy.
18 Zobaczyłem, jak Pan owiec podszedł do nich, wziął do ręki laskę gniewu i uderzył nią o ziemię. Ziemia się rozstąpiła i wszystkie zwierzęta oraz ptaki nieba odstąpiły od owiec, pogrążyły się w ziemi, ta nad nimi zamknęła się.
19 Zobaczyłem, jak dano owcom wielki miecz i owce wyruszyły przeciwko wszystkim dzikim zwierzętom, żeby je pozabijać, a wszystkie zwierzęta i ptaki nieba uciekły przed nimi.
20 Widziałem, jak ustawiono na miłej ziemi tron i zasiadł na nim Pan owiec. Wzięto wszystkie zapieczętowane księgi i otworzono przed Panem owiec.

Owce czyli dzieci Boże, głównie Izraelici, dostaną od Boga miecz, czyli uprawomocnienie, aby z pomocą aniołów Bożych ustanowić Prawo Boże na ziemi.
Wygląda to trochę tak, że Bóg zaplanował sobie, że dokonają tego ci z nas, którzy są Mu najwierniejsi. Izraelici w czasach starożytnego Izraela mieli zrobić to samo, ale jak nam wiadomo – oni zawiedli Boga czego konsekwencje ponosimy teraz. Jednak Boży plan jest taki, aby urzeczywistnić ten plan rękoma swoich wybrańców – ludzi, którzy okazali się Mu rzeczywiście posłuszni.
Ludzie, którzy zostaną zbawieni i sprowadzeni do ziemi obiecanej otrzymają rozkaz wypełnienia Bożego wyroku na bezbożnikach i potomstwie upadłych aniołów. A więc pomszczą te wszystkie lata morderstw na narodzie wybranym, kiedy to dzieci Szatana samowolnie pozabijały więcej ludzi niż Bóg im nakazał.

Ponadto, zobacz jeszcze raz na Henocha:

Hen 90:9 Zobaczyłem, że jagniętom wyrosły rogi, ale kruki zrzuciły z nich te rogi. Zobaczyłem jak na jednym z tych baranów urósł wielki róg i jak otworzyły się im oczy.
10 Wejrzał na nich i otworzyły im się oczy. Przywołał barany. Ujrzały go barany i wszystkie zbiegły się do niego. Pomimo to wszystkie orły, sępy, kruki i kanie nadal rozrywały owce na kawałki, zlatywały na nie i pożerały. Owce milczały, ale barany narzekały i krzyczały.
12 Kruki walczyły i toczyły bój z baranem. Chciały zerwać mu róg, ale nie dały mu rady.

Czy owym baranem z wielkim rogiem będzie wzbudzony Dawid? Myślę, że to bardzo bardzo możliwe, bo pasuje do proroctw. Wiemy, że to Dawid ma być tym, kto zaprowadzi porządek na ziemi, on będzie naszym królem w ziemi obiecanej.

Przeczytaj jeszcze raz 10 werset. Czy możliwe jest, że Dawid wezwie rozproszone owce na pustynię, gdzie Bóg je (nas) dokładnie przeliczy i wypróbuje? W ten sposób zostanie zapoczątkowane Królestwo Boże na ziemi o którym pisali wszyscy prorocy? Armia Boga nie będzie mogła składać się z “przypadkowych ludzi”. Aby dostąpić zbawienia i dostąpić zaszczytu wykonania Bożych wyroków trzeba będzie Bogu okazać bojaźń.

Co jest jeszcze ciekawe, pisałem o tym, na blogu Moniki, ale wspomnę także i tu… Mianowicie, Bóg to wszystko uczyni nie ze względu na nas, tylko ze względu na swoje własne imię, a w swoim planie nie zostawił żadnego miejsca dla jezusa Baala:

Ez 36:(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich, (20) lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich: Oni są ludem Pana, musieli wyjść z jego ziemi. (21) Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. (22) Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. (23) Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy, że Ja jestem Pan – mówi Wszechmocny Pan – gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. (24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, (25) i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. (26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (29) i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. (30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. (31) Wtedy wpomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. (32) Nie ze względu na was Ja działam – mówi Wszechmocny Pan – niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!

Tak przy okazji: ja już dziś się brzydzę tego, w jaki sposób żyłem jeszcze nie tak dawno bo 2-3 lata temu. Ale chciałbym tutaj postawić pewne pytanie, którego z pewnością nie zadają sobie chrześcijanie. Gdzie w tych słowach jest jezus Baal, który rzekomo umarł za nasze grzechy i żeby dostąpić zbawienia trzeba w niego wierzyć?

Ewidentne jest to, że w Bożym planie nie ma miejsca dla jezusa Baala. Bo tutaj aż by się prosiło zdanie w stylu: “Ja działam ze względu na mojego syna Jezusa i jego ofiarę za was”, albo “Ja działam ze względu na to, że uwierzyliście mojemu synowi Jezusowi”. Są to ewidentne przykłady na to, że chrześcijanie tkwią w tragicznym kłamstwie… Najczęściej ich postawa wynika jednoczesnego zaczarowania darami ducha świętego i nieznajomości proroków. Pawłowe czary powodują, że oni zwyczajnie nie są w stanie pojąć proroków, bo wszędzie widzą jezusa. Ale zostawmy ich.


Co mnie jeszcze uderzyło w artykule Moniki…

Psalm 21 (20) Septuaginta
2 Panie, król może być szczęśliwy dzięki Twojej potędze, może cieszyć się bardzo bezpieczeństwem, które mu zapewniasz.
3 Spełniłeś mu pragnienie jego duszy i nie zlekceważyłeś prośby jego warg.
4. Udzielasz mu życzliwego błogosławieństwa, nim poprosi; na jego głowę włożyłeś koronę z bezcennych kamieni.
5. Prosił Ciebie o życie i dałeś mu: MNOGOŚĆ DNI NA WIEKI WIEKÓW.
6. WIELKA JEST JEGO CHWAŁA dzięki wybawieniu danemu przez Ciebie, ozdabiasz go przepychem i okazałością.
7 Jemu bowiem dajesz błogosławieństwo NA WIEKI WIEKÓW, napełniasz go radością Twojej obecności.
8 A ponieważ król opiera swe nadzieje na Panu, dzięki miłosierdziu Najwyższego zostanie nieporuszony (się nie zachwieje).
9 Niech natkną się na twą rękę wszyscy Twoi wrogowie, niech ramię Twoje dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą.
10 Zrób z nich, GDY PRZYBĘDZIESZ, jakby piec ogniem rozpalony. Pan swoim gniewem doprowadzi do zamętu wśród nich i ogień ich strawi.
11 Owoc z nich zrodzony usuń z ziemi, ich nasienie – spośród synów ludzkich.
12 Knuli bowiem zło przeciw Tobie, OBMYŚLILI PLAN, KTÓREGO SPEŁNIĆ NIE BĘDĄ MOGLI.
13 Ty zmusisz ich do odwrotu. WYDASZ ICH OCALONYM PRZEZ CIEBIE.

Zadałem sobie pytanie, do jakiego momentu Bóg pozwoli iluminatom, aby nas mordowali? Czy 3 wojna światowa się odbędzie? Czy zrealizują swój upragniony plan ustanowienia New World Order i wymordowania 6 mld ludzi?

Jeśli popatrzymy na ich plany (plan 3 wojen, który to cytowałem już tyle razy) oraz filmiki takie jak sławny I Pet Goat

to można doskonale połapać się w tym co zaplanowali.

Do jakiego momentu Bóg pozwoli im przeprowadzić swój plan? Tego nie wiemy. Ale wiemy co innego. Jezus Baal w ewangeliach zapowiada, że ci, którzy w niego wierzą mogą się spodziewać prześladowań. Obserwujemy co się dzieje i wiemy o co chodzi. M. in. inwazja islamistów jest elementem sprawczym tego “proroctwa”.
Jak zauważyła Monika na swoim blogu, Bóg Izraela obiecuje swoim sługom co innego – wybawienie, choć do końca nie wiem jak to interpretować, bo przymierze zostało zerwane. Bóg obiecał nam u Mojżesza, że nie zostawi nas do końca samych nawet w obliczu zerwania przymierza. Tak czy siak, brzmi to o wiele lepiej niż to, co czeka chrześcijan, którzy skończą tak jak ich bracia wierze w państwach islamskich, lub dotrwają do końca iluminackiego planu i będą na własne oczy oglądać przemianę chrześcijaństwa w czysty lucyferianizm, gdy wreszcie doczekają przyjścia jezusa Baala razem z iluminatami.

Zwróćmy jeszcze uwagę, że plan 3 wojen światowych, a więc zbliżająca się 3 wojna jest kompatybilna z ewangelią “Mateusza” 24, tutaj mamy kawałek, kto chce niech sobie doczyta cały rozdział:

24:(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? (4) A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

Łatwo przewidzieć zachowanie chrześcijan w obliczu tego co zaplanowali iluminaci. Ale co ciekawsze, widać jak na dłoni, że to iluminaci stoją za tym chrześcijańskim “proroctwem”. Jest to logiczne. Pasuje do faktu, że nowy testament został skomponowany przez krk, ale mało tego, upadłe anioły (UFO), w tym oczywiście sam jezus Baal, brały udział w przekazaniu tych pism ludzkości.

Tutaj jakby pan Szydłowski ugryzł swój kawałek tortu. Piękne te latające spodki na tym pierwszym soborze w 325 roku… Jezus Baal ze swoją mamusią również bardzo ładnie wypadli na tym hologramie. Choć kto to wie jak to naprawdę było, grunt, że wiemy, że upadłe anioły odegrały swoje przedstawienie na oczach zacnych biskupów chrześcijaństwa. Może warto po raz 150 przytoczyć sławny tekst z planu 3 wojen:

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku (…)

Przy okazji, pozdrowienia dla Henryka 🙂 Tyle razy powoływałem się na ten tekst i tyle dał mi zrozumienia, że wypada podziękować…


 

A teraz jeszcze kilka zdań o jezusku Baalu.

Trzeba przyznać, że Szatan obmyślił to w sposób bardzo sprytny. Inteligentny jest skubany. Powiedział ludziom:

“Ja umarłem za wasze grzechy, nie pokochacie mnie za to? Ja sprawiłem, że macie zbawienie i nie musicie sobie zawracać głowy zakonem, bo ja go wypełniłem za was. Ja sprawiłem, że Bóg was pokochał pomimo waszych obrzydliwości, bo ja je wziąłem na siebie. A zrobiłem to wszystko z miłości do was. Jestem waszym pośrednikiem na drodze do Boga. Nie możecie przyjść do Niego jak tylko przeze mnie. O mnie pisali prorocy i zapowiadali moje przyjście. Wypełniłem kilkaset proroctw. Nawet nie musicie ich sprawdzać, wystarczy, że uwierzycie mi na słowo. Aha i pamiętajcie: ja jestem tym prawdziwym bogiem!”

Nie ma człowieka, który by się nie złapał na to kłamstwo będąc od dziecka indoktrynowanym…

Ostatnio były święta bożego narodzenia. Co zauważyła moja żona, ludzie o bardzo rożnych przeciwstawnych poglądach, którzy na co dzień nie mają ze sobą wiele wspólnego, wszyscy się jednoczą kiedy rodzi się słońce – jezus Baal. Tak jest zaprogramowany matrix tego świata. Cały świat wielbi jezusa. Nawet ateiści nie mają nic przeciwko choince i prezentom od świętego mikołaja czyli diabła – jezusa.

Ten świat jest światem blefu. Kłamstwo w którym żyją ludzie jest wszechpotężne. Na tym przykładzie to doskonale widać. A razem z nimi żyją także w matrixie wszyscy, którzy wierzą w jezusa – tutaj ukłon w stronę świadomych chrześcijan różnej maści i sekty (od Rafałowiczów po detektywów i zbawieniowców i innych… ale także i po najzwyklejszych katolików)

Bo wiecie… Można wierzyć w jezusa, bo tak naprawdę to on wcale się nie urodził 24 grudnia… Może nie będę już kontynuował tego wątku, bo to tylko zaśmieca ten wpis.


No i na koniec jeszcze jedna rzecz godna odnotowania, która mi od dawna nie dawała spokoju, a ostatnio Monika wspomniała o tym na swoim blogu.

Wiemy, że gdy zostanie ustanowione Królestwo Boże, zostanie przywrócony system ofiar (Ezechiel 40-44).

Mówi się w kręgach chrześcijan, że jezus stał się prawdziwym barankiem paschalnym i dał ostatnią wystarczającą ofiarę za nasze grzechy.

Skoro tak, to dlaczego Bóg zamierza przywrócić system ofiar gdy wróci na ziemię? Co wtedy powie nam jezus Baal gdy do tego dojdzie? Jak można pogodzić tę chrześcijańskie bajkopisarstwo ze słowami Boga Izraela?

No chyba miałem rację, gdy dawno już przebąkiwałem o odnowieniu systemu ofiar, dyskusja toczyła się w komentarzach do tego artykułu:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/13/najwiekszy-biblijny-absurd/

Chrześcijanie idą po śmierci do nieba – może dlatego nie będą potrzebowali ofiar ze zwierząt.
Ja swoje potencjalne zbawienie widzę zupełnie inaczej:

Plan Boga jest taki, aby przywrócić Torę tutaj na ziemi, bo to ziemię stworzył na mieszkanie dla ludzi, a nie niebo. Kłania nam się kolejna chrześcijańska herezja.

Z pozdrowieniami

Brain Breaker

Advertisements

26 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 37 – Kontynuacja rozważań o jezusie Baalu i kolejny ukłon w stronę Moniki

 1. Brain Breaker Post author

  Zapomniałem jeszcze dodać…
  Tyle ludzi wierzy w jezusa myśląc, że jest on przeciwnikiem Lucyfera, tymczasem jak bardzo musi się z nich rechotać Lucyfer, skoro to ojciec jezusa??
  Lucyfer kreuje konflikty, aby ludzie musieli się określić po jednej ze stron, przy czym obie strony są kontrolowane przez niego – metoda stara jak świat, ale to co zrobił z kultem jezusa swojego syna przechodzi najśmielsze oczekiwania. Jest to chyba najbardziej bezczelne kłamstwo jakie ludziom sprzedaje. To oraz “planeta ziemia”. Oba są siebie godne.

  Like

  Reply
 2. Jakub Berlin

  To wychodzi również na to, że ta Nowa Jerozolima z Apokalipsy co ma zstąpić z nieba, to będzie statkiem kosmiczny, który będzie potężnym zwiedzeniem? Ci którzy na niego wejdą oddadzą pokłon samemu diabłu?

  Like

  Reply
 3. Jakub Berlin

  Krystian to jest ciekawe co mówi Paweł Szydłowski w tym filmie od 5.30 do 7:17 min

  Poniżej napiszę, to do czego chciałbym żebyś się odniósł:

  1. “200 ksiąg to cała Tora”
  2. “5 ksiąg Tory to wersja dostępna dla każdego”
  3. “Najważniejsza część Tory to księgi kabały, które wyjaśniają zagadnienia z pięcioksięgu”
  4. “Rabini się boją, żeby obcy nie studiowali kabały”?

  Co o tym myśleć?

  Może szatan Żydom wcisnął kabałę i powiedział, że to jest reszta Tory, tak jak chrześcijanom wciśnięto Nowy Testament i wmawia im się, że to uzupełnienie Tory, czy jej wypełnienie?
  W myśl zasady Jezusa z NT: nie przyszedłem znieść prawa ale je wypełnić.

  Like

  Reply
 4. Jakub Berlin

  To by także wyjaśniało dlaczego współcześnie jest tyle odłamów judaizmu. Po prostu kabała miesza Żydom w głowach tak samo jak księgi NT Chrześcijanom.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   W sumie można tak powiedzieć. Naiwni judaiści twierdzą, że kabała to wytłumaczenie Tory. A razem z nimi w ten sam sposób myślą wszyscy ci, którzy mają interes w tym, żeby Torę skasować. Jeszcze inna grupa to zwykli idioci jak Szydłowski. On tylko przypadkowo w swoich filmach odkrywa trochę prawdy, Jest on kabalistą.
   Biedak poszedł do rabinów judaizmu po radę i im uwierzył.
   Tutaj mam dla niego filmik:

   na którym ładnie widać, że judaizm uczestniczy w ekumenizmie i jest córką Babilonu.
   Pogratulować kretynom. Zasłużyli na swoja zagładę.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    I jeszcze typowy bezbronny Jezusek, aby pokazać, że: “Bóg jest miłosierny i wszystkich nas kocha.” i planeta ziemia, zwiedzenie w pigułce

    Like

    Reply
 5. Monika

  Bystre znalezisko Brain. Tak się cieszę, że te prace nad łączeniem proroctw w jedną spójną logiczną całość przybierają na sile i mają już jakąś bardzo ciekawą formę. Ja wczoraj znalazłam jeszcze bardzo ciekawy artykuł o “Nazaret – mieście, które zbudowała teologia” co tez podlinkowała Iva wyżej http://www.jesusneverexisted.com/nazareth-polish.html

  Ten cały chrześcijański przekręt także zaczyna coraz bardziej się ukazywać przed nami w pełnych prawdziwie swoich szatańskich barwach…Kto by pomyślał jeszcze ze dwa lata temu, że tyle jeszcze przed nami się szokujących kłamstw wyleje na światło dzienne. Ewidentnie Bóg Izraela nam błogosławi w poznaniu Proroctw i odnajdywaniu i ujawnianiu kolejnych elementów największego kłamstwa tego świata- chrześcijaństwa. Odczytuję to jako wielką łaskę i zlitowanie Boga nad nami.

  Like

  Reply
 6. Jakub Berlin

  Chciałem, jeszcze dorzucić, że skoro Hitler był kabalistą, to jakie owoce po tej nauce wydał?
  Według kabały mamy nieskończony wszechświat i okrągłą ziemię + reinkarnacja, czyli to jest furtka do rób ta co chce ta. Po co się starać i przestrzegać prawa jak jest reinkarnacja i tak, czy siak się będę odradzał w nieskończoność. Dlatego właśnie myślę, że Hitlerowi z taką łatwością przychodziło wydawanie rozkazów depopulacyjnych. Oni wszyscy byli zaczarowani kabałą jak chrześcijanie NT.

  Like

  Reply
 7. Monika

  W księdze Malachiasza znajdujemy także potwierdzenie, że Armią Boga, która zniszczy wszystkich niegodziwych będzie armia izraelska złożona z zasłużonych i wiernych Bogu synów Jakuba…

  NBG Malachiasza 3

  3:6 Lecz jak Ja, WIEKUISTY, się nie zmienię – tak i wy, synowie Jakóba, nie zginiecie.
  3:7 Choć od dni waszych ojców odstępowaliście od Moich ustaw oraz ich nie strzegliście – ale nawrócicie się tylko do Mnie, a Ja do was powrócę – mówi WIEKUISTY Zastępów.
  (…)
  3:16 Ale zmawiali się także, jeden z drugim, i ci, co się obawiają WIEKUISTEGO. Zauważył to WIEKUISTY i usłyszał, i zostało to zapisane przed Nim w Księdze Wspomnień, z powodu tych, co się obawiają WIEKUISTEGO oraz czczą Jego Imię.
  3:17 Więc w dzień, który sprowadzę – mówi WIEKUISTY Zastępów, będą dla Mnie drogą własnością; i ich oszczędzę, jak człowiek oszczędza swego syna, który go szanuje.
  3:18 Wtedy znowu zobaczycie różnice pomiędzy sprawiedliwym, a niegodziwym; między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy.
  3:19 Ten dzień nadejdzie, gorejący niczym ognisko, a wszyscy zuchwali oraz wszyscy złoczyńcy będą jako ścierń. Ten przyszły dzień ich spali – mówi WIEKUISTY Zastępów, i nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
  3:20 Ale dla was, którzy się obawiacie Mojego Imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości . Uzdrowienie będzie pod Jego skrzydłami; rozrośniecie się i będziecie brykali jak tuczne cielce.
  3:21 W ów dzień, który Ja sprowadzę, PODEPCZECIE NIEGODZIWYCH TAK, ŻE BĘDĄ PROCHEM POD STOPAMI WASZYCH NÓG– mówi WIEKUISTY Zastępów.

  Liked by 1 person

  Reply
 8. Jakub Berlin

  Mam inny problem. Dlaczego niebocentryzm nie daje mi spokoju? Niby zaakceptowałem płaską ziemię ale ciągle mam wątpliwości. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Dlaczego się ciągle w tym temacie zastanawiam? To jest frustrujące.

  Powiem tak: Gdybym Biblię czytał całe, życie to nigdy bym ni wpadł na pomysł że żyjemy w środku ziemi, jak by mnie ktoś nie uświadomił, ale za to bardzo łatwo wpadłbym na pomysł płaskiej ziemi.

  Ale pomimo wszystko niebocentryzm nie daje mi spokoju. Dlaczego?

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   🙂 no widzisz Jakubie. Jeśli tak jest to po prostu oznacza, że myślisz. Jest to bardzo trudny temat do zgłębiania, ale dla mnie to było i nadal jest bardzo fascynujące ponieważ od dziecka interesowałem się kosmosem i ogólnie światem, także miałem o tyle łatwiej. Ja też bym nie wpadł na niebocentryzm po lekturze samej Biblii.
   Wiesz dlaczego NC nie daje Ci spokoju? Bo to może być prawda… A teoria PZ ma tak wiele luk, że jest dla mnie nie do przyjęcia. Ale to tylko moje zdanie. Każdy musi zapracować na swoje własne, a czasami sam Bóg musi pomóc w zrozumieniu. Można pewne tematy analizować i nigdy nie zrozumieć istoty rzeczy. Tak było ze mną kiedy nie mogłem pojąc jak to jest że nie widać wklęsłości ziemi nawet z poziomu 30 km.

   Like

   Reply
 9. Szymon Pułkownik

  Augustyn nauczał, że źródłem poznania jest oświecenie przez Boga, czyli iluminizm. Wiadomo skąd to znamy.

  Like

  Reply
 10. Szymon Pułkownik

  Zwróciliście uwagę na słowa hymnu Polski? “Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. “Kto mieczem …” Polacy uważają się za “katolików”, potem za chrześcijan, a nawet nie słuchają Jezusa, bo nie znają jego nauk. “Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.” Przecież ten kraj nie żyje od początku, czyli od 9(6)66.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Hehe, nic nowego:
   Kłamstwo na kłamstwie ale nikt nie wnika, grunt, że ten świat się jakoś toczy i pensyjka spływa co miesiąc na konto, a w niedzielę po kościółku można iść na zakupy do hipermarketu i na żużel.
   Dąbrowski mason wysokiego stopnia skomponował dla Polaków hymn narodowy. Na każdy rozpoczęciu roku czuję niechęć do śpiewania tych bzdur, bo nie czuję się Polakiem, czuje się dzieckiem Boga. Bóg nie ma względu na narodowość, tylko na nasienie z którego pochodzimy.

   Like

   Reply
 11. Iva

  Krystian, lekturka dla Ciebie:
  http://zbawienie.forumotion.com/t128p30-rafal-k-i-jego-wojna-z-kim-wlasnie#5035

  “Ciekawy jest też fakt, że Rafał i BB żywią oboje wielką nienawiść do
  Henryka i Cyryla”

  Skoro nienawiścią jest odmienne zdanie, to strach pomyśleć co by było, gdyby Jezus nie nakazał im miłować wrogów. W tym wypadku wyimaginowanego wroga, Obserwator chłoszcze z lubością. Co chwila cytuje swojego nauczyciela, ale jego nauk się nie trzyma. Jak wróci ten wytęskniony zbawca, dostanie za to po uszach od niego. 😀

  Kolejne forum, gdzie nie ma już po co wchodzić, szkoda czasu na czytanie takich bzdur. Zamiast zająć się Słowem Bożym, biega jak kukułka z jajkiem i tylko patrzy komu je podłożyć. A jak trafi się zbuk to już całkiem odpływa ze szczęścia. Widać każdy musi być skrojony na miarę ich nauczyciela, inni to odpady.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Grunt że oni wszyscy mają się o co kłócić, a przy tym bardzo mocno trzymają się nauk swojego jezusa Baala z kazania na górze i się wzajemnie miłują.
   Rafał bije rekordy swojej chrześcijańskiej nienawiści względem innowierców. Nadałby się do średniowiecznej inkwizycji. A co do tego, że jestem Rafałem, to… może prościej będzie tego nie komentować. Wszak dzięki za podlinkowanie. Gdyby nie Ty, to nie wpadłbym nawet na ten wątek.
   Odpuszczam sobie te chrześcijańskie przepychanki o kupę szatańskich kłamstw zwanych “NT”.

   Like

   Reply
 12. Szymon Pułkownik

  Zauważyłeś, że pojęcie cierpienia jako krzyża jest u chrześcijan i “katolików” tożsame?

  kompletne przeciwieństwo cierpienia niż w Pięcioksięgu.

  To wszystko opiera się na: ” Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje.”.

  Księga Łukasza 9, 23

  Głoszą: “bóg cię wybrał, dlatego cierpisz.”.

  Jest takie powiedzenie w tej sekcie: “Kogo pan bóg kocha, krzyżyki mu daje, kto mężnie je znosi, szczęśliwy się staje”.

  brak słów

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   No tak… W Torze cierpienie jest za coś i nie mamy się świadomie biczować naszym życiem.
   Im dłużej myślę o chrześcijańskich naukach tym większy bezsens dostrzegam, albo inaczej: tym większy sens w tym aby intencjonalnie oszukać ludzi doktrynami, które mają ich doprowadzić do upadku, a przy okazji wprowadzić w kult solarny – kult płodności.

   Like

   Reply
   1. Szymon Pułkownik

    I jeszcze jedno, Piotr, czyli znany Detektyw Nieprawdy, zaczął świętować … Szabat i z tego powodu… nie pisze wtedy na blogu. Można rzec, “cóż za poświęcenie”. Zgodnie ze swoim bogoczłowiekojezusem, który w Biblii miał się nazwać: “panem Szabatu” w odpowiedzi na zarzuty, że łamał Prawo Szabatu.

    Nigdy nie mów nigdy, że cię nic już nie zaskoczy.
    Nie dziwota.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s