Czy Żydzi rządzą światem? “Protokoły mędrców Syjonu” jako przykład kabalistycznej głupoty

Często słyszę od różnych ludzi, ze Żydzi rządzą światem. Jest to twierdzenie nieprawdziwe, które można podważyć mając podstawową znajomość Biblii, historii i tego co obecnie dzieje się na świecie. Dobrym przykładem do zilustrowania tego będą Protokoły mędrców Syjonu.

Filozofia zaprezentowana w protokołach zasadza się na kabalistycznym przeinaczeniu Tory. Przykład:
Istnieje wyraźny podział na Żydów i gojów. Goje to bydło. Żydzi to pany.
(tutaj pomijam chwilowo kwestię nazewnictwa Żydzi-Izraelici, o której pisałem wiele razy. Autor protokołów próbuje przedstawić jakoby Żydzi byli Izraelitami i były to pojęcia zamienne. Jest to na rękę syjonistom i wszystkim pracującym dla plemienia żmijowego upadłych aniołów )
Jest to oczywista sprzeczność z Torą, która zupełnie inaczej przedstawia to zagadnienie. Izrael to naród wybrany, ale pozostali ludzie mają czuć się przynależni do Izraela i tak samo przestrzegać prawa. Jest wiele miejsc w Torze, które pokazują, że takie same prawo dotyczy Izraelitę i obcego przybysza. Tak więc jest bardzo sprytnie wykręcone zagadnienie i ludzie którzy nie znają Tory mogą się łatwo dać na to nabrać. Również wykorzystują ten sposób myślenia ci, którzy chcą zanegować Torę. Jest to tendencja do upraszczania zagadnień mająca na celu zatuszowanie prawdy.

Druga sprawa: według protokołów UWAGA! Żydzi obecnie rządzą światem i dążą do ustanowienia rządu światowego (czytaj NWO – choć NWO nie zostało napisane wprost).

I tutaj chciałbym się  zatrzymać na moment, bo wiele razy się spotykam z podobnym twierdzeniem u różnych środowisk. Jakich?
Radio marysia – ich sztandarowe twierdzenie… Żydzi i masoni odpowiadają za całe zło tego świata. W ten sposób pierze się mózgi milionom słuchaczy.
Wolna-polska.pl – tam także znajdziemy ten pogląd.
Niektóre osoby które znam, świadome spisku, również tak myślą. Jedni znają Biblię inne nie.

Natomiast w tym miejscu chcę podkreślić, że jeśli ktoś nie zna Biblii, a tylko powtarza oklepane slogany to jeszcze pół biedy. Gorzej jeśli twierdzą tak osoby które Biblię znają. Wówczas oznacza to, że nie rozumieją jej sensu i głównego przekazu (bardzo źle to o nich świadczy). Jakiego?

W momencie zerwania przymierza Bóg rozproszył Izraelitów między narodami i wydał ich w ręce innych narodów i ludzi mocniejszych od nich, pozbawił błogosławieństwa. I zaczął ich dziesiątkować (tutaj mamy Monsanto, BigPharmę, szczepienia, chemtrails itd. a więc w skrócie: toksyny niemal we wszystkim co nas otacza – depopulację białych ludzi)

Taki stan rzeczy będzie trwać dopóki nie przyjdzie Pomazaniec zapowiedziany przez proroków i nie zostanie zawarte nowe przymierze (Jer 31) oraz nie dostaniemy nowego ducha.

Jak można twierdzić, że obecnie Żydzi rządzą światem??? Istnieje wytłumaczenie: Żydzi nie są narodem wybranym – wówczas mógłbym się z tym zgodzić. Bo naród wybrany obecnie cierpi prześladowania. Ale Żydzi w pewnej części prawdopodobnie są niedobitkami Izraela, więc to twierdzenie momentalnie traci rację bytu. Jesteśmy świadkami próby manipulacji polegającej na tym, że potomstwo upadłych aniołów próbuje sobie przywłaszczyć tytuł narodu wybranego. Dokładnie taki przekaz mają Protokoły mędrców Syjonu.

Protokoły mędrców Syjonu s. 25:

4. Żydzi jako naród wybrany 
Per me regnant (przeze mnie panują królowie). Prorocy zaś zapowiedzieli nam, że wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad światem. [?! Że co? Patrz mój komentarz powyżej]  Bóg dał nam genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie. [potomstwo upadłych aniołów rzeczywiście wykazuje się inteligencją, bo genialność całego ich planu jest zdumiewająca] Gdyby obóz przeciwny był genialny, wówczas mógłby walczyć z nami, ale przybysz nie ma wartości dawnego obywatela. Walka byłaby bezlitosna, jakiej jeszcze świat nie widział. Zresztą genialność gojów byłaby spóźniona. 

s. 31:

4. Dyktatura Judy 
Przeszkody dla nas w rzeczywistości nie istnieją. Nadrząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstralegalności, którą zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu – dyktatura. Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsądzamy i decydujemy sprawy, my karzemy, lub uniewinniamy, my, jako dowódca wszystkich wojsk naszych, usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego. Rządzimy wolą niewzruszoną, bowiem w naszych rękach pozostają szczątki partii, ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Władamy niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiściami zajadłymi. 
5. Źródło terroru 
My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. 

Tutaj mamy podane jak na tacy: “ludzie” (daję cudzysłów, bo wiadomo, że to potomstwo upadłych), którzy odpowiadają za ciemiężenie nas – zwykłych ludzi, rządzą wszystkim co nas otacza i pozostawiają nam coraz mniej swobody.

A więc jeśli uważasz, że Żydzi rządzą tym światem, to najpierw musiałbym zdefiniować kim są Żydzi według ciebie, bo z pewnością wówczas nie mogą być biblijnym Izraelem.

Tutaj w zasadzie mógłbym skończyć ten wpis, ale czytałem dalej i jest jeszcze kilka kwestii godnych skomentowania.
6. Kto służy międzynarodowemu żydostwu? 
Na usługach swych mamy ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów. Wszystkich zaprzęgliśmy do pracy. Każdy z nich na swoją rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek działań tych: wzywają pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko, lecz my im pokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego.   (NWO)

s.40:

6. Doniosłość żydowskiego rozproszenia
Bóg obdarzył nasz naród wybrany rozproszeniem. W tej pozornej słabości naszej znalazła wyraz cała potęga, która teraz doprowadziła nas do progu władzy wszechświatowej. Obecnie niewiele pozostaje już do nadbudowania na fundamencie założonym.

Tutaj jest pokazana cała głupota autora tego tekstu, można powiedzieć, że jest to przykład na to w jaki sposób zostanie wykręcona Tora w NWO. Logika tego rozumowania nie jest godna mojego komentarza. Może jednym zdaniem, do nieżyjącego autora tego tekstu:
Idioto, podczas rozproszenia między narodami Bóg będzie dziesiątkował naród wybrany,  a już na pewno nie obdarzy ich jakąkolwiek władzą.

s. 50: (takie tam, choć oczywistości:)

4. Rozmnażanie lóż wolnomularskich 
Do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali łoże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów. 
5. Loże masońskie pod zarządem mędrców syjońskich 
Wszystkie łoże poddamy jednemu, znanemu tylko przez nas zarządowi, złożonemu z mędrców naszych. Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii, oraz ogłaszającego hasła i programy. W lożach tych zadzierzgniemy węzeł ze wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyślnymi. Będą one się składały z przedstawicieli wszystkich klas społecznych. Najtajniejsze projekty polityczne będą nam znane i podległe naszemu kierownictwu od chwili powstania. W liczbie członków lóż będą prawie wszyscy agenci policji narodowej i międzynarodowej, bowiem ich współpraca jest dla nas niezbędna. Policja ma możność nie tylko załatwiania się po swojemu z opornymi, lecz również i ukrywania dzieł naszych, stwarzania przyczyn do niezadowoleń itd. 
6. Masoneria kierownikiem wszystkich tajnych stowarzyszeń 
Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne. Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny, wymyślonej przez nas. Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebowaliśmy go zamącić, a zbyt wielka solidarność jego rozprzęgła się. Jeżeli zaś w łonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najprawowierniejszy ze sług naszych. Jest to naturalne, że my, nie zaś kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działania; gdzie zaś nie wiedzą, nawet nie znają wyników bezpośrednich,
obchodzi ich zwykle tylko chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektów. Nie wiedzą o tym, że sam projekt nie powstał z ich inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowiedniej

s.47 (tutaj bardzo ciekawe)

1. Religia przyszłości 
Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego Bóstwa, z którym losy nas łączą wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata. [tutaj mamy to o czym pisałem: Podczas manifestacji kultu płodności – czystej doktryny Lucyfera – w NWO – dojdzie do kabalistycznego przekrętu Tory. Ujawnione zostaną publicznie hybrydy, pisałem o tym wielokrotnie, nie będę się powtarzał. To co wynika z tekstu powyżej naprowadza na myśl, że być może powiedzą nam: “my – potomstwo kosmitów jesteśmy prawdziwym narodem wybranym]  Dlatego też powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeżeli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy, nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały naszych kazań o religii mojżeszowej. [?? tej w wersji kabalistycznej?? pomieszanie z poplątaniem: Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślonym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślać będziemy również jej prawdę mistyczną [czytaj ujawnimy sens kabalistycznych interpretacji, podamy to jako prawdziwy sens Tory i podamy światu jako prawdę objawioną], na której, jak to będziemy głosili, polega cała jej siła wychowawcza! 

3. Niedostępność poznania religii przyszłości 
Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie
krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmielą się zdradzić jej tajników.

Tutaj jakby panowie się pomylili, bo religia przyszłości jest dla myślących ludzi opierających się o Biblię, a także inne źródła poza biblijne, całkiem łatwa do zidentyfikowania. Omawiałem ją wielokrotnie. Kluczem będzie oszukanie ludzi, że żyją na planecie ziemia i ujawnienie upadłych aniołów jako przybyszów z kosmosu. Odsyłam do innych moich artykułów jeśli kogoś to interesuje, w których opisuję dokładnie istotę kultu płodności.]

s. 56
24. Król izraelski – patriarchą świata 
Kiedy król izraelski Wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata. Ofiary niezbędne, złożone dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manię wielkości, zawartą w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem, wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po całym świecie.

Wydaje się, że mowa o Jezusie Baalu – kosmicie jednoczącym wszystkie religie w jawnym kulcie płodności.

s. 60

4. Plany syjońskie odnośnie dworu papieskiego 
Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej ręki wskaże narodom w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzucą się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły. 

Ciekawe… Oni sami są architektami rzeczy przyszłych i to samo znajdujemy w bluźnierczej apokalipsie “Jana”. Ludzie pomyślą, że skoro to się wypełnia, to dowód na to, że apokalipsa jest prawdziwa. Tymczasem guzik prawda. Lucyfer i jego potomstwo mają władzę do planowania rzeczy przyszłych ponieważ Bóg tymczasowo wydał nas w ich ręce.

5. Król żydowski – papieżem, patriarchą świata 
Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą Kościoła międzynarodowego.  [bardzo piękne stwierdzenie dotyczące samego Jezusa Baala syna Lucyfera. Zatrzymajmy się na chwilę tutaj. Mówi się, że Jezus jest synem Boga najwyższego. On będzie tym królem. Jeśli tak, to co wynika z tego? Że… Bogiem najwyższym będzie kosmita Lucyfer… Manifestacja kultu płodności w czystej formie]

To tyle, na końcu jest jeszcze o tym, że to będzie ktoś z pokolenia Dawidowego. Czyli kabały ciąg dalszy.

Ilekroć słyszę, że ktoś uważa, że Żydzi rządzą światem, a słyszę to od bardzo szerokiego grona osób, to myślę sobie, że jest idiotą na własne życzenie.

I tutaj chcę przejść do zagadnienia które się z tym wiąże. Jeśli ktoś nie rozumie tak podstawowych prawd, a zna Biblię, to oznacza, że Bóg zabrał mu rozum.

Pwt Prawa 28:28 Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, (…)

Tutaj mamy to napisane wprost. Jest to jedno z przekleństw jakie obecnie wylewają się na ludzi za odstąpienie od prawa. Bardzo pouczające.

Bóg zabiera rozumy… Warto to wiedzieć.

Brain Breaker

Advertisements

18 thoughts on “Czy Żydzi rządzą światem? “Protokoły mędrców Syjonu” jako przykład kabalistycznej głupoty

 1. dadi82

  Czy Żydzi żądzą światem? TAK! Tylko jak napisałeś wyżej nie mają oni nic wspólnego z Biblijnymi Izraelitami! Oni (upadłe anioły, hybrydy) podszyli się pod Izraelitów i nazwali się żydami. Jest to chyba oczywiste dla każdego kto obudził się z Matriksa i zna choćby trochę Torę. (sam ją dopiero poznaję)
  Dla mnie słowo Żyd = hybryda = upadły = plemię żmijowe itp. Natomiast w żadnym wypadku nie jest to biblijny Izraelita, członek narodu wybranego w rozproszeniu.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Jest to pewien sposób na wytłumaczenie tego zagadnienia, ale głupota większości ludzi którzy to powtarzają, polega na tym, że uważają, że Żydzi rządzą światem a jednocześnie postrzegają ich jako naród wybrany.

   Like

   Reply
 2. Paweł

  Dokładnie tak to właśnie wygląda.
  Z jednej strony wpaja się nam nienawiść do Żydów, oraz że oni odpowiadają za całe zło tego świata, natomiast z drugiej strony, że to są idioci wierzący w baśnie, i tworzy się przeróżne dowcipy po to tylko żeby się z nich śmiać.Głupcy opowiadają sobie kawały o Żydach i się śmieją chociaż nie mają pojęcia z czego tak naprawdę się śmieją, tym bardziej że sami mogą być tymi z których się śmieją…!

  Słyszałem też od katolika że Żydzi mieli zatwardziałe serca i dlatego nie przyjęli Chrystusa, oraz go zamordowali.

  Czytałem ostatnio książkę pt. “Tajemnica 13 Apostoła”.Jest to fikcja literacka pomieszana z prawdą historyczną, fajnie się ją czyta i można wyciągnąć kilka wniosków, chociażby o tym że Jezus to był Żyd, człowiek i zwał się nazarejczykiem, a nie Chrystusem.Polecam przeczytać.

  Pozdro.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Pawle, a czy wiesz, że owe “proroctwo” jakoby Jezus był nazyrejczykiem znajduje się w ew. Mateusza:
   2:23. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

   Pic polega na tym, że nie ma takiego proroctwa w Tanachu 🙂 To już jest szczyt bezczelności.

   Proroctwo to znajduje się w ciągu kłamstw ewangelii “Mateusza”. Początek tej ewangelii to kłamstwo na kłamstwie.
   Zatem ciekawi mnie skąd ta teza, że “Jezus był nazarejczykiem”.

   Like

   Reply
 3. Paweł

  No tak, to proroctwo jest ciekawe, zerknąłem do biblii katolickiej na odnośniki do niego i jest pic tak jak piszesz, ale nazireat w “ST” to było oddanie się na służbę Bogu, a tu w “NT” mamy nagle jakieś miasto nazaret, które podobno nie istnieje i nigdy nie istniało.

  A mi raczej chodzi że Jezus(o ile tak w ogóle miał na imię, bo tego też nie wiemy) mógł być właśnie tym prawdziwie oddanym Bogu, nie ścinał nigdy włosów i nie golił brody, i nauczał prawdziwego prawa Boga, przeciwnie do faryzeuszy którzy nauczali swojego prawa, mógł nawet wiedzieć o ich żmijowym pochodzeniu, co też w “NT” się przewija.Oczywiście oni go za to zabili, i stworzyli z niego Bóstwo, zmanipulowali jego nauki, oraz pózniej nawet proroctwa “ST”.Ciekawy tu też wydaje się być rozdział 53 Izajasza.

  Tak czy siak raczej prawdy o tym człowieku się nie dowiemy, chyba że włamiemy się do tajnego archiwum Watykanu.

  Like

  Reply
 4. Paweł

  No tak też się nad tym zastanawiałem jakiś czas temu, a zauważ jakie są różnice w przekładach.
  Co mi się rzuca w oczy to ostatni werset.

  Cylkow:
  12] Przeto dam mu udział między wielkimi, a z potężnymi podzieli się zdobyczą, dla tego, że wystawił na śmierć życie swoje, a do występnych był zaliczon, on, który grzech wielu poniósł, a ZA WYSTĘPNYMI SIĘ WSTAWIAŁ.

  Wujka Jakuba:
  12. Przetóż oddzielę mu bardzo wielu, a korzyści mocarzów dzielić będzie, ponieważ wydał na śmierć duszę swoje, a z złośnikami jest policzon: a on grzechy mnogich odniósł, a ZA PRZESTĘPCĘ SIĘ MODLIŁ.

  A zobacz na warszawską nie ma ani od modleniu ani o wstawianiu.W Septuagincie jest podobnie.

  (12) Dlatego On odziedziczy wielu, i podzieli łupy mocarzy, bo Jego dusza została wydana na śmierć., a On do przestępców był zaliczony. On poniósł grzechy wielu i był wydany z powodu ich win.

  Mocno mi się rzuciło w oczy to modlenie za przestępcę, i ciekawe dlaczego w warszawskiej i Septuagincie tego nie ma…

  Like

  Reply
 5. sacred

  “W momencie zerwania przymierza Bóg rozproszył Izraelitów między narodami i wydał ich w ręce innych narodów i ludzi mocniejszych od nich, pozbawił błogosławieństwa. I zaczął ich dziesiątkować (tutaj mamy Monsanto, BigPharmę, szczepienia, chemtrails itd. a więc w skrócie: toksyny niemal we wszystkim co nas otacza – depopulację białych ludzi)”

  Kurdę ten fragment świetnie pasuje do Polaków, 1/4 Rzeczpospolitan zmarła w wyniku II wojny światowej ciała były składane na stosy i palone w ofierze całopalenia, potem w wyciętej krainie dobito głodem kolejnych byłych rzeczpospolitan zwanych dzisiaj Ukraincami.
  Do tej pory jesteśmy pod butem, jako naród zepchnięci do narożnika bez możliwości obrony – wszechobecna bieda, prawo działające na niekorzyść obywateli, KK który tłamsi przejawy duchowego rozwoju wśród ludzi.
  Depopulacja u nas ciągle trwa w najlepsze… Już teraz jest ciężko wygrzebać dane nt. zachorowań na raka za rok 2015 ostatnie dane jakie znalazłem to na rok 2013, i nie wróżyły nic dobrego. Tak pokrótce aktualny opis męczeństwa Polaków.

  ALE:

  Czy jest jakiś naród wybrany? W tej chwili ciężko to stwierdzić, każdy dopuścił się jakiejś zbrodni, My Polacy aktualnie prowadzimy wojnę w Iraku co nie wróży o nas dobrze, izrealici z Izraela katują Palestyńczyków, Niemcy trzymają pod butem gospodarczym Europę środkowowschodnią, Francuzi i Anglicy też mają epizody bezsensownych wojen a nie mówię już o wrypaniu nas do II wojny światowej aktualnie największej zbrodni w dziejach ludzkości.

  Każdy kraj i naród ma coś za pazurami, ale też znajdą się ludzie którzy to widzą i nie dadzą się na to nabrać ani w to w mieszać –> to by tłumaczyło rozproszenie Izrealitów wśród narodów, to są Ci wszyscy ludzie którzy mają nić połączenia z Bogiem i ufają swojemu sumieniu w osądach które jest dane bezpośrednio od Boga. Teraz byśmy ich nazwali po prostu “naiwnie dobrzy ludzie”. Ci ludzie są wszędzie wśród nas, czy w Polsce czy w Niemczech czy gdziekolwiek za granicą, czy na wsi czy w mieście, oni są rozproszeni wszędzie i to co ich wyróżnia to fakt że pomimo doznanych krzywd od innych są w stanie dalej wybaczać i pozostać “dobrzy”. Do tego żeby czcić Boga i wypełniać jego wolę wcale nie potrzebują do tego ksiąg. Sumienie i duch w KK zwany duchem świętym to nam zapewnia, ale ten duch to jest idea i ideologia która nas prowadzi. I jest to prawdą że Bóg jest miłosierny i że w razie potrzeby zsyła i napełnia nas duchem, swoim duchem, swoją ideą zwał jak zwał ważny jest tego skutek. I ta postawa wspierana przez Boga bo Ci ludzie pomimo wszystkiego co się dzieje wokół nich są szczęśliwi, nie czują własnego cierpienia (nie odczuwają swojego losu jako cierpienie co by mogło być tak postrzegane przez innych), żyją w spokoju pomimo że co jakiś czas coś/ktoś próbuje im go zaburzyć i tych ludzi na świecie jest coraz mniej.

  Sami się zastanówcie czy nie znacie takich osób z własnego otoczenia… bo oni wydają się być najbliżej określenia narodu wybranego przez Boga i umiłowanego.

  To co chcę przekazać to narodem wybranym w mojej ocenie są poszczególni dobrzy ludzie z każdego zakątka świata, którzy żyją i wypełniają wolę Boga. Nie ma jednego konkretnego narodu lub genu “wybrańca”, natomiast to co jest na pewno i co podlega jakiejkolwiek ocenie przez Boga to jest nasza dusza i nasze życie i to jak przez nie idziemy.

  BrainBreaker, rób i postępuj dobrze tak jak Bóg chciał abyś żył, ale nie zapominaj że Tora nie zastąpi Ci sumienia, ponieważ żeby być z Bogiem nie potrzebujesz żadnego autorytetu, nie jest Ci potrzebny autorytet Tory, może pomóc nie ukrywam ale nie jest wymagany, jedyne co jest wymagane to Ty sam i fakt jak wypełniasz wolę Boga w swoim życiu. To wtedy świadczy o Twej duszy a potem Bóg cię osądzi za wszystko i wyda wyrok którego nie znamy… I to dotyczy się wszystkich.

  Czytając Twój blog, zauważyłem że piszesz wiele obelg, w mojej ocenie to Ci nie pomaga zbliżać się do Boga, ale nie moją rolą jest Cię osądzać.
  Z kolei poruszasz wiele tematów i wyrażasz swoją rację, OK. My ludzie potrafimy się mylić, więc miej tą naszą ułomność na uwadze gdy piszesz tak jakbyś wiedział że masz rację. Do tego nawiązuje z własnego doświadczenia, ale nie będę tematu drążył dalej bo to co robisz to Twoje życie i Ty sam za to później odpowiesz.

  W razie czego zawsze możesz poprosić Boga o pomoc, Bóg zawsze odpowiada na nasze prośby.

  Pozdrawiam i życzę wszystkim samego szczęścia.

  PS. Brain trochę Cię pouczyłem, byś się zastanowił nad swoja postawą i czy faktycznie czujesz że robisz dobrze, natomiast aby samemu nie zapomnieć o tym co do Ciebie pisałem sam jeszcze przemyślę podjęte tutaj kwestie.

  Like

  Reply
  1. Szymon Pułkownik

   Zacytuję tylko to: “Sumienie i duch w KK zwany duchem świętym to nam zapewnia, ale ten duch to jest idea i ideologia która nas prowadzi.”

   Chodzisz do kościoła i tutaj piszesz?!

   Like

   Reply
   1. sacred

    Hehe troche prowokacyjny nick jak na ta strone. Co do kosciola to nie chodze, po prostu przytoczylem ta nazwe na te zjawisko tak zeby kazdy zrozumial. Nie wiem czy w torze macie opis sumienia lub procesu ktory jest do niego podobny. Nigdy nie czytalem st nt czy tory, do kosciola tez nie smigam, po prostu swoje teorie czerpie z doswiadczenia i wlasnych spostrzezen, staram sie odrzucac jakiekolwiek autorytety.

    Tak na marginesie Turcja wypowiedziala otwarcie wojne syrii i assadowi. Nie ktore proroctwa wskazuja na zalazek iii ws… Temat podchodzi pod apokalipse i tematy zwiazane z znakami czasu.

    Pulkowniku ty jak idziesz przez swoje zycie? Samodzielnie czy za kims lub za czyms? Jak postrzegasz Boga? Jak sie z nim komunikujesz?

    Like

    Reply
    1. Szymon Pułkownik

     Staram się podążać za Ojcem, ale czasem nie wychodzi. Szukam Stwórcy. Opieram się na Torze, i tak zwanym ST, ale prawie nikt nie wie ile w niej prawdy, a ile kłamstw. Niektórych tekstów chyba nie rozumiem. Bardzo to wszystko trudne, skoro nie znamy bezpośrednio Stwórcę, a żyjemy na tym złym świecie. Dla mnie jest jedynym autorytetem, znaczy nie mam ziemskich. Wierzę, że Bóg jest dobry, co oznacza surowy i sprawiedliwy, i że już bardzo niedługo uwolni, wybawi wybranych, garstkę z niewoli. Do Ojca modlę się własnymi słowami. Wiara to podstawa, bardzo ważne jest również skupienie, czyli oderwanie się podczas modlitwy od tego świata, zła, problemów, trosk, chociaż dla mnie jest to bardzo trudne.

     Pozdrawiam.

     Pułkownik to moje nazwisko.

     Like

     Reply
    2. Alois

     Czy wiecie, że – sacrum = kość krzyżowa , po łacinie? (hebr.) qodesze = oddzielony, ale kk podaje – święty ! Z angielskiego sacred = poświęcony! Skąd oni biora te slowa? To tak jak,(Piotr czyli skała) ! Ale to popier..lone!

     Like

     Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s