Co Szatan zrobił z Biblią cz. 17 – Narodziny Mesjasza: kolejne manipulacje proroctwami

Jak to było z narodzeniem się Mesjasza? Czy opis w ewangeliach jest wiarygodny? Czy możemy ufać temu co dostaliśmy od pawłowego babilonu wielkiego? Czy ci ludzie, którzy zadecydowali o kształcie i treści Biblii, którą nam dali, podaliby nam 100% prawdę? Jak pogodzić to, że Biblia jest w całości natchnionym Słowem Bożym z tym, że dostaliśmy ją od kłamliwych satanistów (ojców kościoła i ich poprzedników na czele z Pawłem)? Jeśli nie dostrzegamy tego problemu, to nie dostrzegamy kłamstwa, w którym zostaliśmy wychowani. Ale żeby było jasne: to, że w ewangeliach jest tyle kłamstw, nie oznacza, że Mesjasza nie było (tak to do Ciebie – Jozue, biedaku…).

Na samym wstępie powtórzymy sobie temat z poprzedniej części serii i zastanowimy się, dlaczego redaktor ewangelii Mateusza (który nie był apostołem Mateuszem) zmanipulował proroctwo Izajasza w tak ohydny sposób uwłaczający inteligencji przeciętnego człowieka? Nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeśli odrzucam jakiś fragment tekstu, w którym znajdują się pewne doktryny, to wypada się zastanowić jaki cel postawił sobie autor danego kłamstwa. A więc o co tutaj chodziło? Odpowiedź narzuca się samoistnie. Chodziło o to, abyśmy uważali, że Mesjasz narodził się z dziewicy. Skoro ktoś tak perfidnie próbuje mi wmówić, że Mesjasz narodził się z dziewicy, to ja w to nie wierzę. Nie jestem tak naiwny, aby dalej bezmyślnie powielać ten schemat myślowy zaszczepiony mi zanim potrafiłem logicznie, samodzielnie myśleć. To jest oczywiste, że diabeł chce, abyśmy tak uważali. Nie znam innego wytłumaczenia na to, co znalazłem badając ten temat.

Informacje, które znajdują się dookoła tego fragmentu są bardzo ciekawe, bo mamy słynne poczęcie z ducha świętego. (Celowo piszę to z małej litery, bo chrześcijański duch święty to wymysł Łukasza i Pawła. Ducha Bożego dostaniemy dopiero wtedy, gdy Bóg odnowi z nami przymierze, a stanie się to nie wcześniej niż po powrocie Mesjasza – wyjaśniam to dokładnie w innych wpisach.) Pod wielkim znakiem zapytania staje to, kim był Mesjasz. Ale nie tym będę się tutaj zajmował. To jest tak ważny temat, że aby go poruszyć trzeba zebrać dużo materiału.

Spójrzmy na 2 pierwsze rozdziały ewangelii “Mateusza”:

Po co “Mateusz” podaje rodowód Mesjasza, skoro Mesjasz nie był synem Józefa? Jeśli już, to powinien podać rodowód Marii. (pomijając tutaj masakryczną sprzeczność, jaka występuje z rodowodem podanym przez Łukasza). Choć wiemy, że Biblia niejednokrotnie podaje, że to np. Abraham zrodził Izaaka itd., a więc kobieta jest tutaj pomijana.

W kolejnym akapicie mamy owe tragiczne kłamstwo o poczęciu z dziewicy, poza tym, poczęcie z ducha świętego, sen Józefa.

Dalej mamy mędrców (czarowników) ze wschodu. Kolejna kompromitacja. To jest niemożliwe, aby czarownicy przyszli do Mesjasza, temat został już kiedyś szeroko i wyczerpująco omówiony przez Esterę, która tutaj ma rację. Dalej w tym samym akapicie pojawia nam się zinterpretowane proroctwo o tym, że Mesjasz miał się narodzić w Betlejem. Tutaj nie wiem co o tym myśleć, może to być prawdą, sprawdzałem to. Może to być właśnie owe “mieszanie prawdy z kłamstwem” o którym już tak wiele razy wspominałem. Na dzień dzisiejszy myślę, że to może być OK.

Ale to, co mamy dalej, szczególnie mnie interesuje, bo mamy tak:

Mat 2 (13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. (15) I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego. 

Z Egiptu wezwałem syna mego… Podobno jest to wypełnieniem proroctwa z Ozeasza 11:1. Zwróćmy uwagę na to, że dla Żydów jest to nie do przyjęcia. Dlaczego? Jozue pisze tak:

http://www.jisraelim.com/?p=715&page=4

Jozue znowu nie wie co go ominęło. Nie wiem z jakiej Biblii on korzystał, ale gdyby wiedział to co ja, to by się chyba ucieszył. On zacytował nam Ozeasza tak:

Oz 11(1) Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. (2) Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. (3) A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, (4) przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka,i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. (5) Wrócą do ziemi egipskiej, i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. (6) Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich w warowniach.

Na podstawie tego wersetu i tych, które następują potem, można już wysnuć tezę, że to kolejne chrześcijańskie oszustwo. Bo jeśli pierwszy werset mówi o Mesjaszu, to jakim cudem mamy dalej liczbę mnogą (zaznaczyłem na czerwono). Ponadto, sama treść wskazuje nam, że chodzi o naród Izraela. Ale najlepsze jest to, co mamy w Septuagincie:

Sep Oz 11(1) Kiedy Izrael był niemowlęciem, ja go umiłowałem. Z Egiptu wywołałem jego dzieci[a nie “mojego syna”]

To był dla mnie szok. Nie ma tu mowy o Mesjaszu, tylko o Izraelu, ale mało tego, widać w jaki sposób pawłowy babilon fałszował nie tylko tzw. “NT”, ale i “ST”. W jaki sposób doszło do tego fałszerstwa? Nigdy się nie dowiemy, możemy się jedynie domyślać. Wojna między rabinami judaizmu, a nauczycielami pawłowego chrześcijaństwa często toczy się o to, czy dane proroctwo dotyczy Izraela, czy Mesjasza. I tutaj mamy tego przykład. W tzw. “ST” istnieją wypełnione (!) proroctwa odnoszące się do Mesjasza, ale to, które tutaj mamy się do nich nie zalicza. Wobec tego, należałoby się zastanowić, po co to zrobiono…Po co ktoś nawymyślał, że Józef z żoną i malutkim dzieciątkiem mieli uciekać do Egiptu?

Tutaj warto jeszcze zerknąć co jest u Łukasza. On podaje inną wersję. Według niego nie było żadnej ucieczki, tylko 8 dnia obrzezano Isusa w świątyni…, a potem żyli długo i szczęśliwie w Nazarecie. Ciekawostka jest taka, że kiedy opowiadam o tym chrześcijanom w matrixie, to w 99 na 100 przypadków obserwuję awarię mózgu, a potem to już reakcje są najróżniejsze, łącznie z wyzywaniem mnie od satanistów… Najczęściej to jednak sztampa: “nie masz ducha świętego”. Matrix…

Kiedyś, kiedy uważałem, że tylko ewangelia Łukasza jest spreparowana, to skłaniałem się ku wersji Mateusza, który podaje, że jeszcze w dniu narodzin uciekli do Egiptu. Dziś wiem, że nie można ufać ani jednej, ani drugiej relacji. U Marka nic nie ma ten temat, u Jana także. W związku z tym, nie wiem jak to było z narodzinami Mesjasza. Przy okazji: jak ktoś chce, to może sobie obchodzić satanistyczne “boże narodzenie Mitry 25 grudnia”. Wtedy się czyta przy wigilijnym stole właśnie ów fragment ewangelii “Mateusza” lub Łukasza. A więc, co wiem o Mesjaszu? Wiem, że nie narodził się z dziewicy.

Ale to nie koniec, bo kilka wersetów dalej u “Mateusza” mamy kolejne “wypełnione” proroctwo o Mesjaszu.

Mat 2 (16) Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. (17) Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: (18) Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.

Czy faktycznie Jeremiasz wtedy prorokował o Mesjaszu?

Po pierwsze, cały 31 rozdział Jeremiasza opowiada o ponownym sprowadzeniu Izraelitów do ziemi obiecanej i odnowieniu przymierza. Jest to mój ulubiony fragment Jeremiasza, bo tam mamy prawdziwy opis nowego przymierza (konkretnie 31:31-40), który pozwala błyskawicznie odrzucić to co napisał Paweł (lub Barnaba – jeden pies) w liście do Hebrajczyków, na czym pojechało całe babilońskie chrześcijaństwo.

Przepiszę z Septuaginty, po to abyśmy mogli się zastanowić o co tam chodzi. W Septuagincie to rozdział 38, w BW 31.

Sept 38(1) W owym czasie – mówi Pan – będę Bogiem dla plemienia Izraela, a oni będą ludem dla mnie. [już to jedno zdanie zdradza nam o jaki czas chodzi – o czas, który jeszcze nie nastał, bo Izraelici nie są sprowadzeni do ziemi obiecanej] (2) Pan tak powiedział: “Znalazłem jeszcze ciepłego na pustkowiu razem z pobitymi mieczem. Idźcie i nie dopuśćcie do zguby Izraela. (3) Pan ukazał mu się z daleka: “Ukochałem cię wieczną miłością, dlatego przygarnąłem cię miłościwie. (4) Znowu cię odbuduję. Zostaniesz odbudowana dziewico, Izraelu. Znowu weźmiesz swój bębenek i pójdziesz razem z gromadą bawiących się. (5) Znowu winnice zakładać będziecie na wzgórzach Samarii. Sadzić je będziecie i wysławiać. (6) Nastanie bowiem dzień, gdy na górach Efraima takie wzniesie się wołanie ich strażników: Podnieście się. Idźcie na Syjon do Pana, naszego Boga:. (7) Tak oto Pan mówi Jakubowi: “Cieszcie się i wołajcie radośnie wobec narodów, podnoście wrzawę i wychwalajcie. Mówcie: Pan lud swój ocalił, resztę Izraela. (8) Oto ja prowadzę ich z północy, pozbieram ich nawet z krańców ziemi na święto Paschy. Zbierze się wielki tłum. Powrócą tutaj. (9) Odchodzili z płaczem, a w radości powiodę ich z powrotem wzdłuż kanałów drogą prostą, na której nie zbłądzą. Jestem bowiem dla Izraela ojcem, a Efraim jest moim pierworodnym”. (10) Posłuchajcie, narody, Pańskiego słowa. Przekażcie je na najdalsze wyspy. Powiedzcie: “Ten, który Izraela przesiał przez przetak, teraz zgadnie go razem i będzie go strzegł, jak pasterz swoje stado.” (11) Pan bowiem wykupił Jakuba, wyzwolił go z ręki mocniejszych od niego. (12) Powrócą i radować się będą na górze Syjon. Przyjdą z powrotem do włości Pana, do krainy zbóż, wina, owoców, bydła i owiec. Ich życie będzie jak drzewo obsypane owocami. Już więcej głodu cierpieć nie będą. (13) Wtedy panny cieszyć się będą wśród zgromadzonych młodzieńców, cieszyć się będą i starsi. Ich smutek zamienię w wesele. Radością ich napełnię. (14) Dusze kapłanów, synów Lewiego, upoję wielkością, a mój lud sycić się będzie moimi dobrami. (15) Tak powiedział Pan: “Lamentowanie, płacz i skargi słychać w Ramie. [Rama to miejscowość leżąca 9 km na północ od Jerozolimy]. Rachel [żona Jakuba] użala się nad swoimi synami i nie może się uspokoić, bo ich już nie ma”. (16) Tak powiedział Pan: “Niech ustanie twój szloch, niech twe oczy odpoczną od łez, bo będzie nagroda za twoje utrudzenia. Wrócą z krainy nieprzyjaciół, [Rachel, nie płacz, bo oni wrócą Z WYGNANIA do ziemi obiecanej] (17) bo jest trwała siedziba dla twoich dzieci. (18) Słyszałem jak Efraim uskarżał się: “Wychłostałeś mnie, zostałem skarcony, bo jak cielę nie przyjąłem nauki. Zawróć mnie, a nawrócę się, bo przecie Tyś Panem, Bogiem moim.

Tutaj nie ma ani słowa o czasach Mesjasza i o rzezi dzieci w Betlejem. To co próbuje nam wmówić zbiorowy redaktor ewangelii “Mateusza” w tym fragmencie okazało się kolejnym kłamstwem.  Można przeczytać, co na ten temat pisze Jozue:

http://www.jisraelim.com/?p=715&page=5

Wypadałoby się zastanowić po co to zrobiono. Być może okaże się to bardziej zrozumiałe po dalszym badaniu tematu, a tutaj zdradzę jedynie, że ślady prowadzą wprost do…starożytnego Egiptu.

Teraz tak. Te 3 okrutne kłamstwa, które znajdują się na początku ewangelii “Mateusza” pokazują do jakiego stopnia daliśmy sobie wyprać mózgi. Gdzieś czytałem (w tej chwili nie pamiętam gdzie), że 2 pierwsze rozdziały zostały dodane do tekstu ewangelii “Mateusza” w późniejszym czasie. Nawet jeśli założę, że to nieprawda i od początku stanowiła integralną całość, to te 3 manipulacje proroctwami pokazują czego dopuścili się pawłowi chrześcijanie. Czy oni byli idiotami, którzy nie wiedzieli, że ludzie potrafią czytać? W tamtych czasach rzeczywiście większość była niepiśmienna i m. in. dlatego udało się tak skutecznie przeforsować te kłamstwa. (Choć dziś ludzie potrafią czytać, to i tak dają się robić w takie same bambuko) Może dla osłody przypomnę, że diabeł przyznał się do tego, że pomógł w założeniu chrześcijaństwa, aby to nikomu nie umknęło:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/14/chrzescijanstwo-religia-pawla-i-jego-bandy-czyli-regia-diabla/

Choć wiem, że jest to bardzo bolesny temat, to nie da się go uniknąć, jeśli chce się poznać prawdę. W obliczu tak logicznych dowodów nie mógłbym udawać, że wszystko mi się zgadza. Nie było łatwo się z tym pogodzić, ale przeszedłem przez to. Dla ludzi zdających sobie sprawę z satanizmu Pawła, nie powinno to być aż tak trudne. Choć niestety muszę przyznać, że to co obserwuję, zadziwia mnie. Jak wielu z tych, którzy podobno odrzucili Pawła, dalej tkwi w tym babilońskim bagnie…

Brain Breaker

Advertisements

31 thoughts on “Co Szatan zrobił z Biblią cz. 17 – Narodziny Mesjasza: kolejne manipulacje proroctwami

 1. monika8000

  Notoryczny raz udowodniono, że redaktor ew. Mateusza nie miał natchnienia Bożego! Kolejne pomylone interpretacje proroctw ze ST! NIe do wiary jak Prawda zostaje odkrywana na naszych oczach. W sumie nie tak trudno to zdemaskować, jak widać wystarczy rzetelna i szczera analiza mądrego człowieka, ale patrząc na zwiedzenie chrześcijańskich mas, można rzec: Takie proste, a takie skomplikowane!

  Like

  Reply
 2. Roman

  Jak tak analizuje współczesne czasy i kluczowe obszary życia ( religia, medycyna, polityka, finanse, media) to wszędzie tam widać działania szatana i są one bardzo sprytne ale zarazem przewija się jeden schemat mieszanie praw Bożych z jego kłamstwami i podawanie wszystkiego w pięknej oprawie jako prawda objawiona.
  Zresztą patrzeć od początku pierwszy grzech pierwszych ludzi, to nic innego jak sprytna manipulacja szatana którą posługuje się do dzisiaj, zawsze miesza prawdę z swoją pokrętną logiką i niesamowitą przebiegłością.
  To jest jego podstawowy schemat działania, oraz tworzenie organizacji o osobowości prawnej takich jak kościoły w religii i ich ideologie, banki w świecie finansów, koncerny medyczne w medycynie, partie polityczne w polityce, stacje telewizyjne w mediach, oraz wszędzie kryjące się za tym pieniądze które łamią kręgosłupy moralne zwykłych ludzi.

  Like

  Reply
 3. theredbrainbreakerkstian Post author

  Hm, przeczytałem co Henio ma do powiedzenia w tej sprawie i nie zamierzam tutaj póki co komentować całości, (zastanawiam się jeszcze czy w ogóle warto, bo to nieco uwłacza mojej inteligencji – sory, że to może pysznie zabrzmiało, ale nie miało, po prostu tak czuję po moich dotychczasowych przygodach z Heniem). Ale na pewno godne odnotowania jest to, że twierdzi on, że te proroctwa są, cytuję:

  “Proroctwo o Immanuelu jest dwukrotne i imię to jest powtórzone w następnym rozdziale Izajasza. Oznacza to, że Izajasz spłodził syna, o którym Bóg mówił Immanuel ale nakazał dać mu inne imię. Jest o tym w 8 rozdziale.

  Często zdarza się w proroctwach, że mają one podwójne wypełnienie. I w tym przypadku wersety wyraźnie wskazują na drugą proroczą wykładnię.”

  To fakt, że 8 rozdziale Izajasza mamy także o Immanuelu, umieściłem stosowny koment pod poprzednim wpisem, bo to mi umknęło.

  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/01/31/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-16-oto-panna-pocznie-i-porodzi-syna-i-nadadza-mu-imie-immanuel/comment-page-1/#comment-973

  Ale ważne jest to, że Henio twierdzi, że to dotyczyło zarówno syna Izajasza, jak i potem Mesjasza. Coś jak płyn do prania i płyn do płukania – 2w1.

  O Boże, jak ja Tobie dziękuję, że nie trafiłem do żadnej religijnej sekty, w której by mi prano mózg tak jak innym pechowcom szczerze szukającym Boga…
  Henio jak wiemy był bardzo długo w ŚJ. I możemy na tym przykładzie prześledzić, co oni mają do powiedzenia w sprawie tego typu sprzeczności w Biblii. Oczywisty problem jest taki:

  Widać jak na dłoni, że proroctwo dotyczy syna Izajasza, a redaktor “Mateusz” pisze w swojej ewangelii, że chodziło o Mesjasza.

  ŚJ mówią, że to… proroctwo…mające podwójne wypełnienie. 😀
  A ci biedni szeregowi ŚJ to kupują. Dlaczego? Bo jak inaczej wytłumaczyć ten absurd? Byłoby trudno. A przecież oni wierzą w 100% natchnienie swojej Biblii. Tak więc zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób pierze się ludziom mózgi. Henio jest ofiarą ŚJ i przykro mi z tego powodu, a to co tutaj piszę, to tylko obserwacje zewnętrznego obserwatora. Dobrze jest wiedzieć w jaki sposób religie manipulują umysłami ludzi.
  Przyznam się wam, że ja nigdy bym nie wpadł na to, aby wymyśleć do wytłumaczenia tego problemu tak idiotyczną historyjkę.

  Wszyscy ludzie, którzy mają za sobą długie pobyty w jakichkolwiek chrześcijańskich sektach (ale nie tylko, przecież judaizm to to samo tylko od drugiej strony), będą całe życie cierpieć z tego powodu i nigdy się do końca nie oczyszczą z tych “toksycznych szczepionek” które im zaaplikowano.

  Miałbym Henrykowi dużo do napisania, ale zastanawiam się czy warto to robić. Może choćby dla samego siebie? Nie wiem jeszcze. Już dawno chciałem o pewnych rzeczach napisać na moim blogu.
  aaa… jeszcze link do dyskusji… można poczytać, można się pośmiać, ale można też z tego zrobić użytek dla siebie. Bo widać matrixa w pełnej okazałości
  http://zbawienie.forumotion.com/t18-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa#283

  Like

  Reply
 4. theredbrainbreakerkstian Post author

  Zdaję sobie sprawę, że to co napisałem w tym artykule, a właściwie głównie w poprzednim (cz.16), to są mocne słowa i pchają mnie w kierunku zmiany myślenia o Mesjaszu. Pozwolę sobie na luźną pogadankę, bo za wcześnie aby wypowiadać się stanowczo na ten temat. Jest to tak poważny temat, że wymaga pracy i czasu na przetrawienie.

  Jeśli Isus nie został poczęty tak jak twierdzą chrześcijanie przez “pawłowego ducha świętego”, ani też przez samego Boga (bo odrzucając tę bajkę w ew. “Mateusza” to nic o tym nie wiemy) to musiał być synem swojego taty Józefa? Na to wychodzi. Czy to by dyskwalifikowało to, co uczynił? Nie. A niby czemu? Mógłbym równie dobrze powiedzieć, że był największym z proroków.
  Dla chrześcijan natomiast to jest ogromny problem, bo oni Go postrzegają przeważnie jako drugiego Boga (dosłownie Syna Bożego). Tutaj zdania są podzielone, bo Biblia tradycyjnie jest sprzeczna w tym temacie. I można śledzić niekończące się dyskusje, czy Mesjasz był Bogiem, czy człowiekiem lub jakąś kombinacją jednego i drugiego.
  To co pokazałem w tych artykułach bardzo podkopuje teorię chrześcijan. Ale co ważniejsze. Mając wiedzę, którą udało mi się zgromadzić do tej pory, to widzę że to wszystko działa tak:

  Chrześcijanie myślą, że mamy nowe przymierze. Dlatego nie robią problemu z tych nauk Mesjasza, które godzą w Torę (chrześcijanie w większości Tory nie znają, bo myślą, że nie obowiązuje i jest tylko dla Żydów itp.). Na to wszystko sądzą, że Mesjasz był Bogiem lub Synem Bożym (to prawie to samo), a więc skoro tak, to mógł sobie nadawać nowe prawo tak jak chciał. Tak to działa. Ciekawe jest też to, że 1 przykazanie jest o tym, że Bóg jest jeden – jest to Bóg Izraela. Jeśli Mesjasz staje się kimś w rodzaju drugiego Boga, to tym samym mamy jakby 2 Bogów. Jak to pogodzić? Tutaj oczywiście powymyślano tony doktryn, których nikt nie rozumie, ale każdy boi się to analizować, bo musiałby dopuścić myśl, że coś jest nie tak z Mesjaszem… A wtedy to już na pewno nie będzie zbawiony. Jest to taki emocjonalny szantaż i kanał, w który wpuścił nas pawłowy Babilon wielki.

  Co się dzieje, jak Mesjasz staje się “prorokiem”, a nie Synem Bożym?
  W zasadzie, momentalnie człowiek się wtedy zastanawia skąd się wzięła zmiana Prawa w tzw. “NT”. Skąd się wzięło kazanie na górze, które z Tory sobie kpi, ale także cała masa innych chrześcijańskich nauk. W takiej sytuacji należałoby uznać, że Mesjasz nauczał zakonu tak jak pozostali prorocy. A to jest prosta droga do zauważenia kłamstw w “NT”. Myślę, że pewną wskazówką, co do tego kim był Mesjasz będzie coś oczywistego… Bardzo pomocne okaże się spojrzenie na to co pisał błazen Paweł w swoich listach, bo wiemy, że to szatan stoi za tymi pismami. To jest ścieżka, którą warto pójść.

  Z tego wychodzi, że jeśli uznajemy Mesjasza jako proroka, to więcej zaczyna nam pasować.
  Jeśli faktycznie tak by to się skończyło, a zaznaczam, że póki co luźno myślę, to doszlibyśmy do wniosku, że pawłowy babilon wielki użył prawdziwego Mesjasza i Jego misji do wyprodukowania fałszywego Mesjasza. Inaczej: poprzez “hiperbolizację” Jego postaci stworzyli sobie ścieżkę, do zmiany Prawa i wmówienia ludziom, że Tora jest nieaktualna, bo sam Syn Boży nauczał niezgodnie z Torą, a miał do tego pełne prawo – przecież był… Synem Bożym.

  Jak tak na chłodno się nad tym zastanawiam, to spokoju mi nie daje jedna myśl. Przecież dostałem “NT” od pawłowych kłamców – chrześcijan = katolików (mogę tak napisać bo to niemal jedno i to samo). Czy watykańskie plemię żmijowe podałoby mi prawdę o Mesjaszu? Nie sądzę. Czy podczas każdej swojej satanistycznej mszy byliby skłonni, aby czytać ewangelie, w których jest opisywany jest prawdziwy Mesjasz? Nie wykluczam, że tak się dzieje, bo wiadomo, że ewangelie to mieszanka prawdy i kłamstwa, jednak jaka jest proporcja tego kłamstwa w stosunku do prawdy? Na razie pozostawiam te pytania bez odpowiedzi, ale one mi się nasunęły samoistnie.
  2 lata już nie byłem w babilońskim kościele i trochę zapomniałem te diabelskie rytuały, ale w głowie mi brzęczy: “maryja zawsze dziewica, maryja zawsze dziewica, maryja zawsze dziewica”.
  Wiadomo, że nie zawsze, bo nawet w tych ewangeliach, które mamy jest napisane, że Mesjasz miał rodzeństwo, z resztą to samo jest w psalmie 69. Ale warto się zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje tego, że Maria nie była dziewicą w chwili poczęcia Mesjasza. To co tutaj napisałem, to takie naruszenie betonu, który do tej pory otaczał moją głowę. Ale wiem, że ten beton został wylany przez pawłowy babilon wielki, a więc może to być krok w dobrym kierunku. Czy tak będzie – czas pokaże, bo tak jak pisałem, ten temat wymaga dużo pracy.

  aa jeszcze jedno.
  Można też diabłu spojrzeć na ręce w inny sposób: wystarczy spojrzeć do ewangelii Łukasza i zrobić poprawny użytek z tego co tam nawymyślał. To Łukasz najbardziej rozwinął cały opis poczęcia Mesjasza, a mało tego dodał teksty, które doprowadziły do zakotwiczenia w Biblii kultu katolickiej Astarte jako matki Mesjasza. To Łukasz podał nam najwięcej informacji o Marii… Podał wiele szczegółów łącznie ze słynną modlitwą “Magnificat” – także każdy kto chce, może sobie błogosławić ofiarę babilonu Marię (ofiarę, bo ona niczym nie zawiniła i nie zasłużyła sobie na to, aby zrobiono z niej babilońskie bóstwo), a w rzeczywistości Astarte i podpierać to Biblią. Skoro Łukasz zadbał o to, aby kłamstwo o poczęciu z dziewicy pojawiło się także w jego ewangelii, to może warto zrobić z tego użytek i przyjąć do wiadomości, że to było bardzo istotne dla tego satanisty.

  Okazuje się, że Łukasz tego nie wymyślił znikąd, tylko zaczerpnął to wprost z… tak, oczywiście, z religii starożytnego Egiptu, ale o tym później… Na razie wystarczy.

  Like

  Reply
 5. pamelatusk

  Brain jesteś umieszczony tu http://zbawienie.forumotion.com/t18-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa jako zwalczający biblię …???
  ale na poważnie, wg tych kryteriów to wszystkie religie chrześcijańskie zwalczają biblię, Henryk również, jeżeli ją tłumaczy wg swego widzimiśię i nie trzyma się faktów, a raczej fakty dopasowuje do swojego punktu widzenia.
  śledzę działalność Henryka już kilka lat, ale jego obecne wyczyny szokują mnie… oczywiście nie wszystkie, bo podziwiam to co robi ukazując zbrodnie watykanu, ale gdyby ludziom typu Mutu dać władzę absolutną, co robi Henryk, przyzwalając na prostackie zachowanie….wolę nie myśleć… 🙂
  Brain, a jeżeli tobie do rąk dać władzę absolutną, to wg kryterium biblijnego ja też bym straciła swoje życie jako niewierny 😕

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Wiem, widziałem tego linka, przecież wczoraj sam go linkowałem. Ja śledzę działalność Henryka 2 lata i to mi wystarczyło, żeby przekonać się jaka jest wartość tego co robi. Od dłuższego czasu jego pisanie jest coraz bardziej nielogiczne, ślepe i niekonsekwentne(delikatnie mówiąc). Ta niekonsekwencja razi mnie najbardziej. Zaprzeczania samemu sobie itp. Tak robił także Paweł z Tarsu.
   Podobno Heniek tak robił od samego początku, co chwila zmieniał zdanie i domyślam się, że to z tego powodu większość ludzi ma go dosyć.
   Widzę, że chcesz abym wypowiedział się na Twój temat…
   Nie wiem skąd ten pomysł aby dawać komuś władzę absolutną, ja nikomu nie zamierzam odbierać życia, ale jeżeli chodzi o Twoją osobę i jej ocenę według kryterium biblijnego, to z tego co napisałaś, wynika dla mnie, że obecnie masz problem. Jeżeli bowiem nie uwierzysz Bogu Izraela, to wiedz, że poza nim nie ma zbawienia. Przykładowo wszyscy ci, którzy czczą demony po całej ziemi – zginą. A ci którzy nie czczą żadnego boga, w rzeczywistości czczą diabła. Także nie ma ucieczki przed dokonaniem wyboru i do tego zmierza ten świat. Dla jednych będzie znamię z apokalipsy i zagłada, a dla drugich życie wieczne.

   Like

   Reply
 6. pamelatusk

  Krystian masz bardzo ciekawe artykuły, zmuszasz do myślenia:D i nie zrażaj się krytyką,
  co do Isusa to Swiadkowie mają niegłupie argumenty, że nie jest bogiem

  Like

  Reply
 7. pamelatusk

  tzn gdyby popatrzeć w Biblię, to argumenty, że Isus jest bogiem są równie silne, jak argumenty, że nim nie jest…no i masz babo placek 😀
  Ten Isus , który się ukazuje róznym ludziom, dzięki czemu się nawracają, to z jednej strony karze sobie oddawać cześc, bo jak nie to wieczne piekło…
  wynika z tego, że jest nawet gorszy od diabła, bo diabeł za nieoddawanie czci straszy, że tylko zabije… a Jezus będzie WIECZNIE MĘCZYŁ w piekle.
  jest taki film na yt “obywatel piekła” tam jest pokazane za co ludzie są karani w wiecznych mękach, najgorszą zbrodnią jest nie oddanie czci Jezusowi…

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   obejrzałem ten film

   Autorem tego filmu jest sekta Amightywind – oni są satanistami, kilka razy się otarłem o to co głoszą – włos się jeży na głowie – sam szatan przez nich przemawia – strach to ich główne narzędzie perswazji.
   Bardzo ciekawe jest to, że diabeł w tym filmiku nawołuje do oddania czci Jezusowi (oczywiście temu pawłowemu Jezusowi z babilońskich ewangelii) , daje do myślenia. Końcówka jest dobra od 23 minuty: “duchu święty użyj mnie dla chwiały Chrystusa” , ponadto nauka o tym, że po śmierci idziemy albo do nieba albo do piekła – to jest katolicki wymysł. Bóg zamierza przywrócić ład na ziemi.
   Mało tego – często cytowany 2 List Pawła do Koryntian (dopiero co go rozpracowałem).
   a to daje do myślenia:

   Liked by 1 person

   Reply
 8. name

  widzę że tu się korzysta z wypocin satanisty popowskiego. większych głupot to w życiu nie czytałem. ta septuaginta popowskiego to wielkie fałszerstwo masonów watykańskich.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   zaryzykuje i zamieszczę ten koment, ale jeśli nie odpowiesz mi na pytania, to go usunę, bo mój blog to nie śmietnik
   1) jeśli się tak pisze, to podaje się dowody, a więc czekam na nie. Jeśli ich nie masz tylko powtarzasz coś czego nie sprawdziłeś, to zaraz to wyjdzie
   2) a Septuaginta Brentona to też pismo satanisty? Ona też potwierdza to co piszę w tym artykule
   3) A Biblia Warszawska to też pismo satanisty? Ona też potwierdza to co piszę, tylko nie tak wyraźnie jak Septuaginta

   Tezy które tutaj postawiłem są nie do podważenia, a więc zaraz okaże się kim jesteś i do czego zmierzasz. Przypominam: na moim blogu używamy mózgu a nie tyłka

   I jeszcze jedno, twój koment mi mocno zaśmierdział, bo on nic nie wnosi tylko burzy. To klasyczna lipa charakterystyczna dla sposobu pisania pewnych “ludzi”

   Like

   Reply
 9. name

  septuagintę popowskiego porównywałem z innymi bibliami i z Septuaginta Brentona. powiem tak że wypociny popowskiego nie mają nic wspólnego z nimi.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   hm Septuaginta Popowskiego ma wiele wspólnego z Brentonem, a one obie mają niewiele wspólnego z Bibliami masoretów. Teraz tak. Nie wiem do czego zmierzasz. Poproszę konkluzję, a także dowód na to, że Septuaginta Popowskiego źle oddaje te miejsca, które dałem w tym artykule.

   Like

   Reply
 10. name

  mnie chodzi o cało kształt tej septuaginty popowskiego. np strona 1383 Izajasz 7, 14 i jest komentarz na dole strony nr 4 cytuję.” Wyraz grecki PARTHENOS , może oznaczać młodą mężatkę. w Septuagincie Bretona Izajasz 7, 14 jest użyte słowo dziewica. a w grecko polskim nowym testamencie popowskiego Mateuszu 1,23 wyraz PARTHENOS jest przetłumaczony na dziewica. wiem że jest nie na temat tego artykułu ten komentarz. po prostu podałem przykład.

  Like

  Reply
  1. theredbrainbreakerkstian Post author

   Akurat słaby przykład dałeś, bo sprawdzałem to. Jeśli Brenton przetłumaczył to jako dziewica, to znaczy że wybrał znaczenie, a to nie oznacza, że zrobił to poprawnie. Całe to proroctwo w chrześcijańskim zrozumieniu to jedno wielkie oszustwo, co opisałem w 16 części i akurat tutaj Popowski dał dobry komentarz.
   O dziwo nawet tutaj przyznają, że nie zawsze chodzi o dziewicę, a jednak dziwnym trafem w tzw. “NT” to słowo zawsze tłumaczono na dziewicę.
   http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G3933&t=KJV

   Liked by 1 person

   Reply
    1. theredbrainbreakerkstian Post author

     hm 🙂 to, że to ksiądz i faktycznie często w swoich przypisach pisze bzdury, to jeszcze nie przekreśla wszystkiego co pisze. Ludzie, dlaczego wy macie taką przywarę, że albo ktoś jest w 100% be, albo w 100% OK. Przecież to jest głupota że hej. Ostatnio obserwujemy to dosyć często.

     Like

     Reply
  2. theredbrainbreakerkstian Post author

   Piszemy pod artykułem na temat proroctw dot. narodzin pawłowego Jezusa. Jeśli według ciebie posługiwanie się inną Biblią niż Septuaginta Popowskiego może obronić te kłamstwa, to proszę o dowód, ale z góry ci mówię, że nic nie znajdziesz, bo wszystkie Biblie pokazuję te kłamstwa, tylko w różnym stopniu. A więc wypadałoby to sprawdzić i pokazać, lub napisać, że tutaj kwestia przekładu nic nie zmienia. A jeśli chcesz pogadać o septuagincie jako takiej, to nie tutaj.

   Like

   Reply
 11. monika8000

  A mnie najbardziej zastanowiło proroctwo o pochodzeniu Mesjasza. Są to następujące fragmenty, one mówią o jego pochodzeniu: z Judy – Rdz 49, 10; z potomstwa Jakuba – Lb 24,17; z potomstwa Jessego, ojca króla Dawida – Iz 11,1-2. O tym, że Mesjasz będzie potomkiem króla Dawida mówią – 2 Sm 7,12-13 oraz Jr 23,5. Proroctwo to cytowane jest w Mt 1,1-16, Łk 3,23-28, Rz 15,12. (Z Wikipedii)

  Oto one:
  (BW) Rdz 49,8-10 8 Juda – ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego.
  9 Szczenię lwie, Juda; synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś; czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?
  10 Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody.

  (BW) Lb 24, 17 Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta.
  18 Edom stanie się jego dziedzictwem, Seir będzie dziedzictwem swoich wrogów, Izrael zaś nabierze mocy.
  19 Władca wywodzić się będzie z Jakuba, Wygubi resztki z miasta.

  Te dwa proroctwa nie mówią o Mesjaszu. Pierwsze dotyczy potomka Judy, któremu jest obiecane że będą mu posłuszne narody a drugie – Jakuba i mówi, że będzie on silnym, mocnym władcą “Władca wywodzić się będzie z Jakuba, Wygubi resztki z miasta”.
  “Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody.” może znaczyć że Bóg pomimo ze np. naród będzie w niewoli (obecne wygnanie i rozproszenie Judy) to korona przypadnie potomkowi z Judy, który obejmie władzę w Ostatecznym Królestwie Bożym, na końcu dni.

  (BW) Iz 11 I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc.
  2 I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.
  3 I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,
  11:4 Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika.
  11:5 I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.
  11:6 I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi.
  11:7 Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół.
  11:8 Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę.
  11:9 Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.
  11:10 I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne.

  Dotyczy powstania Królestwa Bożego przy końcu dni i jego władcy, są pewne opisy cech tego Włądcy, które mogą być zaprzeczeniem Boskiego pochodzenia tego króla. Oto one: “Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, Lecz według sprawiedliwości będzie sądził ” Wyraźny dowód na ludzkie pochodzenie tego Władcy, który patrzy i słyszy niedoskonałymi ludzkimi narządami, czyż nie? Ale ma namaszczenie Boga, który będzie jego władzę błogosławił i kontrolował.

  (BW) Sm 7.8 Teraz tedy tak powiedz memu słudze Dawidowi: Tak mówi Pan Zastępów: Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem,
  (…)
  12 A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo.
  13 On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.
  14 Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem; gdy zgrzeszy, ukarzę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich,
  15 Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie.
  16 I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną; tron twój też utwierdzony będzie na wieki.

  (BW) Jr 23, 5 Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi.
  6 Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.
  7 Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej,
  8 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Te proroctwa, według mnie, bardziej oddają sens nie Chrystusowi, który był, tylko Sprawiedliwemu Władcy, latorośli z rodu Dawida, który DOPIERO będzie królem w Wiecznym Królestwie, powstałym ze zgromadzonych 12 pokoleń, rozproszonych po całej ziemi i zebranych z Woli Boga przy końcu dni! Dotyczą one bez wątpienia czasów przyszłych, nie przeszłych! Teraz wszystko by pasowało i pięknie układało się z resztą proroctw dotyczących powstania Bożego Królestwa w dniach ostatecznych! Ale czy którekolwiek z tych fragmentów świadczą o Jezusie, który był, czy raczej głoszą jakiegoś Władcę, który dopiero się pojawi?

  Like

  Reply
  1. mackobogdaniec

   Witam.Przeczytałem z uwagą i aby oddać hołd rzetelności należałoby opisać inne fragmenty które nazywa się proroctwami o Isusie:
   Psalm 22
   (17) Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje.
   (18) Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.
   (19) Między siebie dzielą szaty moje I o suknię moją los rzucają.
   (20) Ty zaś, Panie, nie oddalaj się! Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!
   (21) Ocal duszę moją od miecza, Z psich łap jedyne dobro moje!
   (22) Wybaw mnie z paszczy lwa I od rogów bawołów… Ty odpowiedziałeś mi!
   (23) Będę opowiadał imię twoje braciom moim, Będę cię chwalił pośród zgromadzenia.

   Czytając to nie mogę oprzeć się wrażeniu,że jedynie osoba Isusa odpowiada tym wersetom. Nie widzę przesłanek aby ten psalm dotyczył kogoś innego ale oczywiście mogę się mylić.

   Izajasz 53

   (1) O Panie, kto uwierzył w nasze sprawozdanie? Komu ramię Pana zostało objawione?
   (2) Przynieśliśmy wieść jako dziecię przed nim, jako korzeń w spragnionej ziemi. Nie miał on postawy ani urody, i widzieliśmy Go, ale nie miał On postawy ani piękna.
   (3) Jego postawa była bezbronna, niższa niż dzieci ludzi, był człowiekiem w cierpieniu, zapoznany w znoszeniu choroby, jego twarz jest odwrócona od [nas], był zhańbiony i nie ceniony.
   (4) On nasze grzechy nosił, i cierpiał za nas, a my uznaliśmy że był w kłopocie, w cierpieniu i w ucisku.
   (5) Lecz on zraniony był za nasze grzechy, posiniaczony go z powodu naszych nieprawości: karanie naszego pokoju spoczywało na nim, jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni.
   (6) A my jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas błądził i własną drogą zboczył, a Pan oddał Go za nasze grzechy.
   (7) A On, z powodu swego cierpienia, nie otworzył swoich ust, był jak owca prowadzona na rzeź i jak baranek przed nożycami milczy, tak on nie otworzył swoich ust.
   (8) W poniżeniu jego wyrok został wydany: któż obwieści to Jego pokoleniu? Jego życie zostało zabrane z ziemi: z powodu nieprawości mego ludu On był prowadzony ku śmierci.
   (9) I oddam grzesznika za jego pogrzeb i bogatego za jego śmierć, bo bezprawia nie popełniał ani nie było fałszu na jego ustach.
   (10) Upodobało się Panu oczyścić Go ze jego ran. Jeżeli możesz złożyć ofiarę za grzech, twa dusza ujrzy długowieczne potomstwo.
   (11) Upodobało się także Panu było wyrwać z męki jego duszę. Aby wskazać mu światło i napełnić Go zrozumieniem; aby usprawiedliwić tego jednego, który służy wielu dobrze i będzie nosił ich grzechy.
   (12) Dlatego On odziedziczy wielu, i rozdzieli łupy mocarzy, bo Jego dusza została wydana na śmierć. a On został zaliczony do przestępców. On nosił grzechy wielu i był wydany z powodu ich nieprawości.

   Ten fragment a właściwie cały rozdział sprawdziłem u Cylkowa i w zasadzie poza stylem nie ma większych zmian w sensie. Co można sądzić o tym fragmencie? Główne elementy a więc wzięcie winy i poniesienie kary oraz cierpienie w milczeniu są nie do ominięcia. Mowa jest o człowieku który umarł za nasze grzechy a był bez skazy przed Bogiem.

   Daniel 9

   (24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, aż do zapieczętowania wizji oraz do namaszczenia Najświętszego.
   (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jerozolimy, do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy czas powróci i ulica będzie budowana i mur, a czasy będą ciężkie.
   (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony będzie zniszczony i nie będzie wydany wyrok na niego; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem, który nadchodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on przeznaczy miasto na spustoszenie.
   (27) W jednym tygodniu ustanowi przymierze z wieloma: a w środku tygodnia moja ofiara i ofiara z płynów będzie zniesiona: świątynia stanie się obrzydliwością spustoszenia, i w czasie końca oraz końca będzie przeznaczona na spustoszenie.

   Niestety nie jestem specjalistą od proroctw i zdaję sobie sprawę,że wielu badaczy ma większe pojęcie o temacie ale myślę,że zapowiedziane ramy czasowe są dosyć precyzyjne. Proszę o komentarz do tych fragmentów bo jak zwykle przyznaję,że mogę się mylić. W każdym razie chciałbym postawić ostrożną hipotezę,że osoba Isusa była zapowiedziana w proroctwach (nadal badam ten temat ale ponieważ zajmuję się kilkoma wątkami równocześnie….brak czasu i zmęczenie analizą ton tekstu na różne tematy jest główną przeszkodą,obecnie badam wątek Kriszny i Hinduizmu) i była to persona na tyle istotna,że przeciwnikom Boga zechciało się zaciemnić sprawę i wprowadzić dezinformację (chociaż Bogiem a prawdą dla nich nie ma tematu który nie jest wart wprowadzenia kłamstwa) . Może istnieją proroctwa dotyczące Mesjasza czasów końca,Pomazańców z czasów proroków i proroctwa mówiące o ofierze Isusa i zostały wrzucone do jednego worka? Czy coś o tym jest w księdze Henocha?Co o tym sądzicie? Pozdrawiam

   Like

   Reply
   1. Eustachy

    W psalmie 20:17 nie powinno być przebodli a skopali lub kopali ang.dig przebodli byłoby
    piersed mi.
    Jak ktoś leży i go tłum kopie najczęściej kopie ręce lub nogi bo ofiara się kuli.
    To tak dla przypomnienia żeby nie dać się robić w ch…

    Like

    Reply
    1. mackobogdaniec

     Ekhm….Psalm 20 nie ma 17 wersów więc chodzi o psalm 22? Psalm 22.17 u Brentona “they pierced my hands and my feet” w septuagincie “Przebodli ręce i nogi moje”. Właściwie ok ale dosłownie powinno być przebili. Skąd pochodzą twoje informacje? Podaj źródło. Link mile widziany. Jest pewien myk w tym psalmie w innym tłumaczeniu ale podam go jak udzielisz mi odpowiedzi😃

     Like

     Reply
     1. Eustachy

      Wygogluj bibliaapologety.
      Tam masz nawet wersje interlinearną z odnośnikami i konkoracją.
      Polskie tłumaczenie np.septuaginty jest oszustwem
      bo zwykłe naniesienie z tysiąclatki.
      Biblie w naszym jęzuku to jakaś farsa a nie tłumaczenie.Dlatego septuaginta w wersji angielskiej jest tak znienawidzona przez klechów.

      Like

      Reply
   2. Brain Breaker Post author

    Widzisz Maćko z Bogdańca, poruszyłeś tutaj ważne kwestie.
    Psalm 22 to nie jest żaden dowód dysponując wiedzą, którą ja mam. Ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że istnieje możliwość, że osoba Jezusa została wykreowana w taki sposób aby pasowała do psalmów.
    Izajasz 53 to najcięższe działo chrześcijan, pisałem o tym wielokrotnie.
    Widzisz, nie może to być o Jezusie, bo tam jest napisane, że “nie popełnił nieprawości/bezprawia”. Jak wiemy Jezus łamał prawo notorycznie i bezczelnie, dlatego nie może to być o nim.
    O czym jest Izajasz 53? Nie wiem, ale wiem jedno: nie o Jezusie z ewangelii.

    Natomiast co do Daniela, to czy wiesz ile jest wersji tego proroctwa? Co inny przekład to inna treść tego fragmentu. Jak można na tym opierać wiarę w Jezusa jeśli wie się to wszystko co ujawniłem na tym blogu?
    Ponadto, jest tam taki piękny werset:

    “(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości”

    Dysponując moim zrozumieniem ST jestem zmuszony uznać, że to proroctwo DO TEJ PORY się nie wypełniło, bo żremy syf od monsanto, Izrael jest rozproszony, szczepią nasze dzieci truciznami (czy mam ci dalej wypisywać), a więc gniew Boga jest widoczny nadal i to coraz mocniej, a więc nie ma mowy o tym, aby już dokonano przebłagania za nieprawości. Przebłaganie jest równoznaczne z tym, że Izrael zostaje sprowadzony z powrotem i mamy zawarte nowe przymierze z Jeremiasza 31.

    A więc sam Izajasz 53, który nie może być o Jezusie z ewangelii vs dowody które ujawniłem na tym blogu, to wielka lipa według mnie.

    Like

    Reply
 12. mackobogdaniec

  Hm. Idąc tym tropem rozumowania można niektóre wersety bardzo ciekawie przetłumaczyć odczytując słowa wprost bez kontekstu i sensu np :
  ”Jahwe oderwał się od lodowca”. Użyłem akurat biblii interlinearnej z hebrajskiego czyli aramejskiego. He he he… Ok ale rzecz w tym,że zależnie od kontekstu owe ”dig” może znaczyć ”wczepiać” coś,okopywać(np ziemniaki) ,zdobywać informacje ryć, kopać (jak czynność kopania w ziemi) itp. Natomiast kopać po ciele lub coś np piłkę to ”kick” i ”dig”…nie ma nic wspólnego z kopaniem w ręce i nogi. Nie wystarczy spojrzeć na bezpośrednie tłumaczenie jednego słowa aby mnie zrobić w chu…a kolego bo w języku polskim owszem kopać ma oba znaczenia ale w angielskim już nie:)
  Mimo wszystko w u Brentona jest ”pierced” czyli przebili.
  U Cylkowa natomiast niespodzianka. W bezpośrednim tłumaczeniu z rzekomego hebrajskiego na polski wers ten brzmi tak ; ”albowiem otoczyły mnie mnie psy,zgraja złoczyńców obstąpiła mnie jakoby lwy–ręce i nogi moje”
  Nie ma tam żadnego słowa ani kopać w ogródku ani kopać po nerach ani przebijać. Końcówka wersu wygląda tak nienaturalnie,że strzyka mnie moja podejrzliwa natura-co też parszywi Edomici ukryli w tym miejscu.
  Ok. Załóżmy jednak,że parszywi Edomici są uczciwi i faktycznie nie ma tam ”pierced”. Psalm 22 traci na wartości dowodowej ale nie został wyeliminowany całkowicie,nadal stanowi jeden z trzech fragmentów które rozpatrujemy bo zawiera inne informacje ważne z punktu widzenia badacza. Jest jeszcze jedna rzecz związana z tym psalmem która mnie zastanawia ale póki co muszę to dobrze przemyśleć. Pozdrawiam

  Like

  Reply
  1. Eustachy

   Dzięki za wyjaśnienia.Z angielskiego jestem zielony.
   Ale na logikę powinno być piersed mi jeśli chodzi o przebili.
   Wersety kombinowano pod prorocta o Jezusie.
   Dlatego najlepiej byłoby pobawić się tłumaczeniem z greki koin na j.polski.
   Tylko nie znalazłem nigdzie takiego słownika w necie.
   Jakby ktoś coś znalazł niech udostępni.

   Like

   Reply
 13. mackobogdaniec

  Zapomniałbym,przepraszam. Dig zależnie od kontekstu może też znaczyć robienie przejścia w jakiejś przeszkodzie i jest nie dosłownym znaczeniem ale synonimem przebijania się. Da się to połączyć z postem wyżej? Jak nie to trudno.

  Like

  Reply
 14. Eustachy

  Jeżeli chodzi o septuagintę i Teos.Prawidł.Ho Teos.
  Rzeczownik.l.poj.Bóg.
  Elohim rzecz.licz.mnogiej bogowie.
  Teos jedno z 12 leżących obok siebie miast jońskich gdzie znajdowała się słynna świątynia Dionizosa i kult pijania winka.Jak i również teatru i aktorów.Proszę!
  Cała śmietanka mistyków i mistrzów iluzji.
  Cała ekipa redaktorska pisma zwanego świętym.

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Biblia jest tutaj sprzeczna, sławne Elohim jest mi znane od dawna. Z tego punktu można pójść 2 drogami, jedna prowadzi do kasacji Biblii,a druga jest taka jaką ja poszedłem posługując się księgą Henocha, a więc zdaję sobie sprawę, że dochodziło do manipulacji tekstem.
   Nie wiem co takie zadecydowało, że ty poszedłeś tym pierwszym tropem. Mam takie pytanie, czy uważasz, że wydarzenia opisane np. w księdze Wyjścia faktycznie miały miejsce?
   Rozmawiamy grzecznie…

   Like

   Reply
   1. Eustachy

    Posługując się Henochem można również skasować biblię.
    Wg.Henocha samo wynalezienie pisma zostało wprowadzone przez upadłych.
    Chodzi o pismo w postaci atramentu.Najwyższy nic nie mówi o piśmie rytym na drewnianych deseczkach bo takowe było pierwsze.
    W dodatku nie jestem pewien czy Henoch nie jest fałszywką.Za jego czasów powinno się
    spisywać ryjąc na deskach a o tym nie ma nic.W żadnych świętych księgach biblijnych nie jest wspomniane o piśmie rytym a o pisanym piórem więc wg.Najwyższego jest to pismo upadłych
    Jaki w tym jest myk?Pismo pisane piórem ma możliwość wprowadzania poprawek wedle
    uznania.
    Krótko mówiąc papier wszystko przyjmie.Są na to dowody.
    Spróbuj poprawić pismo ryte.
    Pistis to po grecku wiara,zaufanie,pewność,wierność,kredyt handlowy.
    Wiara jest przeciwstawna wiedzy.Wiedza poparta jest doświadczeniem.
    To w co wierzymy nie ma znaczenia bo wiara nie jest wiedzą.
    Jeśli mamy podejście “wiarowe”a nie “wiedzowe” wyjdą nam problemy i w tym przypadku
    w bibli jest ich bez liku.Przez wiarę ich nie widać.
    Niektórzy łączą wiarę i wiedzę w jedno dlatego nie warto dyskutować bo wierzący to wariaci.
    Czy odrzucam biblię?Nie! Ponieważ biblia to dowód przeciwko bibli.
    Na jej podstawie można jej samej zaprzeczyć.
    Tak jak kłamstwo jest dowodem przeciwko sobie.
    Masz dowód,Teos jako miasto ze świątynią Dionizosa oraz Teos jako swojego boga.
    W języku polskim masz Bug jako rzekę,którą w starożytności zwano Mars oraz Bóg jako bożyszczę,bałwana np.Marsa.
    Ze Stwórcą już takich numerów nie ma.Dziwne?Wcale nie,logiczne tak jak logos.
    Wiara jest pozbawiona logosa.
    Logos to wierzchołek z oderwanej piramidy na banknocie dolarowym.
    Ludzkość jest pozbawiona logosa.Na paczce Marlboro też jest piramida.Jak otwierasz paczkę
    odrywa się jej wierzchołek.Palący jest pozbawiony rozumu.
    Nad tym pracowali mistycy.

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Teos
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dodekapolis

    Warto też czytać inne źródła.Np.Dzieje Herodota.

    Like

    Reply
    1. Eustachy

     Co do ks.wyjścia
     Czy miało to miejsce?Nie wiem nie było mnie przy tym😀
     Trzeba w to wierzyć.Czyli odrzucić?Niekoniecznie.
     Dużo zamieszania się zrobiło ostatnio z tym wyjściem.Może dlatego,że nie było to wyjście
     z pustymi rękami.W dodatku z podniesioną ręką jak napisano w ks.wyjścia.
     Jak masz inne źródła historyczne na dowód tego wejścia i wyjścia to podaj chętnie poczytam.

     Like

     Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s