Królestwo Boże na ziemi cz.1

Celem tej serii artykułów jest udowodnienie tezy, że opisywane w Biblii Królestwo Boże o którym mówił Chrystus będzie na ziemi po jego powrocie i wskrzeszeniu umarłych.Nie jestem świadkiem Jehowy, tylko udowadniam to na podstawie własnego zrozumienia.

 Jak to jest możliwe, że tak mało ludzi zdaje sobie sprawę o czym tak naprawdę mówił Chrystus będąc na ziemi…? Cały czas opowiadał o Królestwie Bożym (w ewangeliach stosuje się też nazwę Królestwo Niebios). O co chodzi z tym Królestwem? Kiedy ono nastanie? A może już trwa? I gdzie ono będzie? W niebie? Na ziemi?

 Henoch 45(…) Sprawię w owym dniu, że mój Wybrany zasiądzie zamieszka pośrodku nich i przemienię niebo i uczynię je wiecznym błogosławieństwem i światłem. Przemienię SUCHY LĄD i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że moi wybrani zamieszkają NA NIM. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą PO NIM chodzić. Albowiem spojrzałem na moich sprawiedliwych [według Ezechiela 18:rozdziału, sprawiedliwy jest ten, kto przestrzega zakonu] i nasyciłem ich zbawieniem i postawiłem ich przede mną. Gdy chodzi jednak o grzeszników, to mam gotowy wyrok, aby ich zgładzić z POWIERZCHNI ZIEMI.

Henoch 51 W owych dniach powstanie Wybrany i ZIEMIA ucieszy się i sprawiedliwi będą NA NIEJ mieszkać, a wybrani PO NIEJ będą chodzić i przechadzać się.

Zastanów się, jak to jest, bo dla mnie naturalne jest to, że skoro Chrystus jest Synem Boga lub największym z proroków, to Jego przesłanie dla ludzi powinno być zgodne z tym co wcześniej w imieniu Boga mówili wcześniejsi prorocy. Tak więc czy w księgach prorockich znajdujemy opisy Królestwa Bożego? Czy tylko Chrystus zaczął o nim mówić będąc na ziemi?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, ponieważ wszyscy wielcy prorocy, a także i ci mniejsi głosili nastanie Królestwa Bożego. Jak rozpoznać w tekście Biblii miejsca, które dotyczą opisu Królestwa Bożego?

Ci którzy znają Biblię, zgodzą się ze mną, że historia tam opisana dotyczy tego, że Bóg w pewnym momencie dziejów wybrał potomków Jakuba (Izraela) do tego ,aby wykonali bardzo ważne zadanie: przestrzegali Prawa, które Bóg przekazał Mojżeszowi. Zamysł Boga był taki, aby dzięki Izraelitom, Prawo Boże rozpowszechniło się na cały świat, ponieważ cudzoziemcy (nie-izraelici) mieli przystępować do przymierza zawartego z izraelitami na takich samych zasadach jak oni sami, a więc mieli się obrzezać i wypełniać Prawo w 100%. Obietnice Bożego błogosławieństwa za przestrzeganie Prawa były bardzo zachęcające i zawsze wtedy kiedy Izraelici (ale i cudzoziemcy którzy żyli wśród nich) byli posłuszni Bogu, to On sam o nich dbał i pilnował, żeby żyło im się szczęśliwie.

Karą za nie przestrzeganie Prawa był brak Bożego błogosławieństwa skutkujący tym, że rozczarowany Bóg boleśnie doświadczał izraelitów.

Czy przesadzę jeśli powiem, że pół Biblii jest o tym, jak ludzie zwracali się do Szatana zamiast do Boga? Czcili bogów, których sami sobie stworzyli, a przez to zwracali się ku demonom. Jest to w Biblii nazywane bałwochwalstwem, ponieważ według terminologii biblijnej każdy bożek wymyślony przez człowieka, to bałwan.

W końcu izraelici za swoje odstąpienie od Prawa Mojżeszowego i czczenie Szatana zostali wypędzeni z ziemi obiecanej i rozproszeni po całym świecie.

Wiemy, ze zanim to się stało, państwo Izrael podzieliło się na 2 państwa: północne (10 plemion z całego rodu Izraela) zwane potem Izraelem oraz południowe ( 2 pozostałe plemiona) zwane Judeą. Te dwa państwa toczyły ze sobą nawet wojny.

Izraelici z północnego państwa zostali wypędzeni na północ do Asyrii, a później w miarę upływu czasu przemieszczali się na inne tereny, aż ostatecznie, na dzień dzisiejszy, są rozproszeni po całym świecie – OGROMNA WIĘKSZOŚĆ Z NICH NIGDY NIE WRÓCIŁA DO ZIEMI OBIECANEJ AŻ DO DNIA DZISIEJSZEGO.

Judejczycy z południowego państwa zostali wypędzeni na 70 lat do niewoli do Babilonu. Po tym czasie część z nich wróciła do Judei i odbudowali Jerozolimę.

Z tym tematem wiążę się bardzo ważne kłamstwo, z którym boryka się cały świat, ponieważ ludzie, którzy nie znają Biblii, myślą, że biblijny naród wybrany (izraelici), to ci sami ludzie co dzisiejsi Żydzi. Owszem Żydzi to jedno z plemion Izraela, ale nie cały Izrael. Ponadto pewni wpływowi ludzie w dzisiejszych czasach udają Żydów, aby uzyskać w oczach innych status narodu wybranego przez Boga, a sami są nasieniem węża – plemieniem żmijowym, które istniało od początku – wydaję się, że pierwszym był Kain – tak sugeruje księga Henocha, a także np. pierwszy list Jana apostoła.

 1 Jana 3:12

„nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.”

 Musimy zrozumieć, że izraelitami są tylko i wyłącznie ludzie, którzy są genetycznymi potomkami Jakuba (Izraela) i oni żyją pośród nas, możesz to być Ty, mogę to być ja, być może kiedyś to się wyjaśni, istnieje nawet poparta dowodami hipoteza, że izraelici to biała rasa ludzi. Jest to temat, który bardzo mnie interesuje, bo zależy mi na tym aby wiedzieć, czy jestem potomkiem linii Arbraham – Izaak – Jakub. To powinno być bardzo ważne dla każdego z nas, aby to wiedzieć. Zainteresowanych odsyłam na stronę zbawienie.com i artykuł o odnalezionych 10 pokoleniach Izraela – warto przeczytać!

Po wyjaśnieniu tej arcyważnej kwestii możemy wrócić do tematu Królestwa Bożego.U proroków znajdujemy mnóstwo miejsc, w których Bóg zwraca się do izraelitów słowami o takim sensie:

„Sprowadzę was z powrotem do ziemi którą obiecałem waszym ojcom i dam wam nowego ducha i serce mięsiste, złożę do waszych serc mój zakon (Prawo Mojżeszowe) i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.”

To są najważniejsze wersety ksiąg prorockich, ponieważ zawierają obietnicę, którą Bóg składa izraelitom: sprowadzi ich z powrotem do ziemi obiecanej z której zostali wygnani i będą tam mieszkać bezpiecznie i szczęśliwie.

Te wersety dotyczą Królestwa Bożego – tego samego, o którym mówił Chrystus.

A więc widzimy, że Królestwo Boże będzie gdzie? Na ziemi. I to jest kluczowa sprawa, aby poprawnie interpretować Biblię. Po śmierci oczekujemy wskrzeszenia – obiecanego tym , którzy w oczach Boga są sprawiedliwi.

Co jeszcze wiemy o Królestwie Bożym? Jego stolicą będzie Jerozolima. Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemię, stoczy walkę z Szatanem i jego demonami i zamknie ich w otchłani (czytaj pod ziemią), a ludzie, którzy zasłużyli na zbawienie, zostaną wskrzeszeni. Dostaną na nowo swoje ciała i będą fizycznie istnieć tak jak to miało miejsce przed śmiercią. Po to Chrystus wskrzesił Łazarza, aby nam pokazać, że ma moc aby na przywrócić nam życie.

Ponadto wiemy, że zbawieni będą nie tylko izraelici. Na zbawienie ma szansę każdy człowiek. Ale zasady dla wszystkich są takie same. Jakie? To dobre pytanie. Odpowiedź postaram się znaleźć w innej serii artykułów.

Drugie pytanie odnośnie Królestwa Bożego: kiedy ono będzie?

Jedni twierdzą, że już trwa. Inni, że dopiero będzie… Panuje tu chaos informacyjny spowodowany istnieniem wielu herezji wymyślonych przez Szatana tylko po to, aby nie dać nam się rozeznać…

Po pierwsze, Królestwo Boże, to inaczej Państwo Boże na ziemi, rządzone przez Chrystusa obecnego na ziemi. To tak jakby biblijny starożytny Izrael, ale rządzony przez samego Isusa.

Czy Chrystus wrócił na ziemię? Nie. Świadkowie Jehowy twierdzą, że tak, ale jest to kompletną bzdurą i szczerze mi ich żal, że dali się tak zmanipulować. Chrystus wróci na ziemię po wielkim ucisku (New World Order – Nowym Porządku Światowym stworzonym przez Szatana, jako imitacją prawdziwego Królestwa Bożego na ziemi), który ma dopiero nadejść. A zanim nastanie wielki ucisk czeka nas III wojna światowa. Takie są plany masonów, jezuitów i Watykanu oraz, co najważniejsze, scenariusz pasuje bardzo dobrze do proroctw biblijnych.

Tak więc zapamiętajmy, że Królestwo Boże będzie na ziemi i nastąpi po powrocie Chrystusa na ziemię i będzie trwało 1000 lat. Ciąg dalszy wydarzeń opisuje Apokalipsa.

Czy teraz rozumiesz o czym cały czas opowiadał ludziom Chrystus? O tym, że wróci, pokona Szatana i demony i zaprowadzi na ziemi pokój, a ludzie sprawiedliwi zostaną wskrzeszeni. Obecnie oczekujemy przyjścia Chrystusa, które wydaje się, że nastąpi raczej prędzej niż później patrząc po tym, co się dzieje ze światem, jak „drzewo oliwne wypuszcza pąki…”

Czytając księgi proroków, którzy głosili Słowo Boże przed Chrystusem zwróć uwagę na te wersety, które dotyczą Królestwa Bożego na ziemi. Wtedy zrozumiesz prawdziwy sens ich słów.

Takie interpretowanie Biblii sprawia, że Chrystus i prorocy (a więc Bóg Ojciec) mówią jednym głosem, co wydaje się być jak najbardziej na miejscu dla wszystkich tych, którzy w Niego wierzą i uznają Go jako swojego zbawiciela…

W dalszych częściach będę wskazywać wersety, które opisują Królestwo Boże i udowadniają, że ono będzie na ziemi a nie w niebie, jako myśli większość ludzi.

1)      Pierwszy opis królestwa bożego na ziemi, które ma nastać znajduje się w Księdze PwtPrawa 30 rozdziale. Ale najlepiej przeczytać najpierw 29 rozdział.

 Rozdział 29:17-28

17. Niechże nie będzie wśród was mężczyzny ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Pana, Boga naszego, aby pójść i służyć bogom tych narodów. Niechaj nie będzie wśród was korzenia, wydającego truciznę i piołun, 18. który by, słysząc słowa tego zaprzysiężonego przymierza, pochlebiał sobie w swoim sercu, mówiąc: Dobrze mi będzie, choćbym nawet trwał w zatwardziałości swego serca. To doprowadziłoby do tego, ze zostałoby zniszczone to, co nawodnione, wraz z tym, co wyschnięte. 19. Pan bowiem nie zechce mu przebaczyć, przeciwnie, wtedy zapłonie gniew Pana i jego zapalczywość na tego męża i spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, i wymaże Pan jego imię pod niebem, 20. i odłączy go Pan ku złemu ze wszystkich plemion izraelskich, zgodnie ze wszystkimi przekleństwami przymierza, zapisanego w księdze tego zakonu. 21. I powie następne pokolenie, wasi synowie, którzy powstaną po was, i cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej, gdy zobaczą klęski tej ziemi i schorzenia, którymi ja Pan porazi: 22. Cała jej gleba jest siarka, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa. Będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. 23. I będą mówić wszystkie narody: Za co Pan uczynił tak tej ziemi? Co za przyczyna tego wielkiego żaru jego gniewu? 24. I odpowiedzą: Za to, ze opuścili przymierze z Panem, Bogiem swoich ojców, które z nimi zawarł, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej, 25. a oni poszli i służyli innym bogom i oddawali im pokłon, bogom, których nie znali i których im nie przydzielił. 26. Rozgorzał wiec gniew Pana przeciwko tej ziemi, tak iż przywiódł na nią wszelkie przekleństwo, zapisane w tej księdze. 27. I wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie, w zapalczywości i w wielkiej popędliwości, i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj. 28. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu.

Wiemy co się stało. Izraelici odstąpili od zakonu i czcili demony. Za to Bóg ich wygnał z tej ziemi i dziś wygląda ona tak jak czytamy powyżej. (Tu jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, bo dziś ziemia obiecana jest sztucznie nawadniana przez ludzi i to nie ma nic wspólnego z planowanym przez Boga jej odnowieniem po powrocie Izraelitów, o tym będzie osobny artykuł)

Przeczytajmy jak to będzie, jak Bóg sprowadzi po tych wszystkich cierpieniach Izraelitów z powrotem do ich ziemi, zobaczmy jak będzie wyglądało państwo boże na ziemi, do którego trafią wskrzeszeni ludzie (to wszystko dopiero przed nami):

Rozdział 30:1-20

1Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, 2. i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuje, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej, 3. to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. 4. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, 5. i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, która posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ja i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. 6. I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. 7. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. 8. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaje. 9. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rak, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoja pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami, 10. jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. 11. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. 12. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 13. Nie jest tez ono za morzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 14. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. 15. Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; 16. gdyż ja nakazuje ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ja posiąść. 17. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, 18. to oznajmiam wam dzisiaj, ze zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ja w posiadanie. 19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, 20. miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, która Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Czy te słowa wymagają komentarza? Myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że w królestwie bożym na ziemi na nowo będzie przywrócone prawo mojżeszowe. Tutaj znajdujemy to po raz pierwszy, a potem WIELOKROTNIE jest to powtarzane przez proroków. Widzimy, że warunkiem zbawienia jest nawrócenie na zakon mojżeszowy. Ci co się nawrócą do zakonu, będą żyć, czyli będą zbawieni (czyt. wskrzeszeni). Bóg mówiąc o zbawieniu używa zwrotu: będziesz żył. Sprawa jest przedstawiona jasno i klarownie. W jakim momencie dziejów znajdujemy się obecnie względem tego proroctwa?

Izraelici są obecnie rozproszeni po całym świecie, a na dodatkowo większość z nich nawet nie wie, że są Izraelitami. Grzeszą. Nie przestrzegają zakonu. Za to spotyka ich kara, to co obecnie obserwujemy na świecie to początek końca. Według mnie to widzimy początek apokalipsy. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, to czytaj moją stronę, w tym miejscu nie chcę o tym mówić.

Moim celem jest to, abyś zrozumiał, że obecnie całą ludzkość spotyka przepowiedziana przez Boga kara, która bardzo przybiera na sile. I jeśli chcesz zyskać odpuszczenie grzechów i zostać zbawionym, to powinieneś się nawrócić do zakonu mojżeszowego, a Isusa uznać jako tego, który umarł za Twój grzech odstąpienia od zakonu. Dlaczego tak uważam? To będę systematycznie wyjaśniał w kolejnych postach, a sam już jestem w trakcie nawracania do zakonu i to z całkiem dobrym skutkiem. Już odczuwam Boże błogosławieństwo za tę decyzję.

Brain Breaker

Advertisements

28 thoughts on “Królestwo Boże na ziemi cz.1

 1. tomiczny

  Weszłam dziś po raz pierwszy na Twoją stronę ,przeczytałem ten Art. I jestem mile
  Zaskoczony.Pozdrawiam Cię serdecznie.Poznanie wzrasta,przez niecały rok wiem więcej niż przez całe życie a mam 57 lat.

  Like

  Reply
 2. tomiczny

  Wspomniałeś w którymś artykule o synu Noego Chamie,przypomniałem sobie czytając Księgę Jaszera że tam jest mowa o DWÓCH synach Noego,wtedy mnie to zdziwiło.Nie mogłem nigdy zrozumieć jak to plugawe nasienie przetrwało potop.Trzeba by może pójść tym tropem.Pozdrawiam Cię serdecznie

  Like

  Reply
 3. Angelika

  Nie wiem czy mam dobre tłumaczenie, a tym bardziej poprawne rozumienie, ale rozdziały 69-71 księgi Henocha zdają się mówić, że Wybranym – Synem Człowieczym, który zasiadł na tronie chwały i któremu powierzono sąd nad światem jest…Henoch?

  Like

  Reply
  1. Brain Breaker Post author

   Sąd nad światem niekoniecznie… Sąd należy tylko do Boga. Henoch nie może być obiecanym Pomazańcem, bo kiedy w 90 rozdziale opisuje przyjście Pomazańca, to sam jest obserwatorem tej sytuacji, a kiedy jest już po wszystkim, to zostaje przez aniołów postawiony wśród zbawionych ludzi:
   Hen 90:31 Następnie ci trzej ubrani na biało – ci, którzy przedtem unieśli mnie – ujęli mnie za rękę i podczas gdy ręka tego anioła mnie trzymała, unieśli mnie i zanim rozpoczął się sąd, postawili pośrodku tych owiec.

   Like

   Reply
   1. Angelika

    Rozdz. 46
    Ujrzałem kogoś, kto ma Głowę Dni. Twarz miała wygląd człowieka. To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość. On objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów. On ma zwyciężać przed Panem. Wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów.
    Rozdz.47
    Ujrzałem Głowę Dni na tronie swej chwały i księgi żyjących zostały przed nim otwarte i wszystkie jego zastępy, które mieszkają wysoko w niebie i jego rada stały przed nim.
    Rozdz. 48
    W owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.
    Rozdz. 51
    W owych dniach Wybrany zasiądzie na swym tronie i usta jego wyjawią wszystkie tajemnice mądrości, bo Pan Duchów wyjawił mu je i go uwielbił.
    Rozdz. 61
    Jednogłośnie wielbili owego Mesjasza. Pan Duchów posadził wybranego na tronie swej chwały.
    Rozdz. 62
    Pospuszczają oblicza i przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały. Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [tylko] wybranym.
    Rozdz. 69
    Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię Syna Człowieczego. Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany Synowi Człowieczemu.
    Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego, bo na to Syn Człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, aby przeminęło i odeszło wszelkie zło.
    Rozdz. 71
    Następnie duch mój [Henocha] został porwany i wyniesiony do niebios.
    Podszedł do mnie anioł i pozdrawiając mnie głośno rzekł:
    TY JESTEŚ SYNEM CZŁOWIECZYM, który narodził się do sprawiedliwości.
    Sprawiedliwość zamieszka w tobie i nie opuści cię sprawiedliwość Przedwiecznego.
    Sprowadzi dla ciebie pokój w imię swoje dla przyszłego świata.
    Rozdz. 92
    To właśnie Henoch spisał całą naukę mądrości, sławiony przez wszystkich ludzi, SĘDZIA I KSIĄŻĘ całej ziemi do wszystkich moich dzieci mieszkających na ziemi.

    Streściłam najbardziej jak umiałam. Ponawiam pytanie…

    Like

    Reply
 4. Angelika

  Jak się zapatrujecie na kwestię porwania/pochwycenia kościoła do nieba? Prorocy mówią o Królestwie na ziemi, Apokalipsa w zasadzie też, chociaż wspomina 144 tys. rodowitych Izraelitów zabranych z ziemi jako pierwociny dla Boga, a tu i ówdzie dyskusje o Rapture…
  Paweł albo mocno namieszał albo niezbyt precyzyjnie się wyraził z tym “razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze… i tak zawsze będziemy z Panem” I Tes. 4:13-18
  Na dzień dzisiejszy nie jestem wstanie odrzucić go jako totalnego zwodziciela, dlatego myślę, że mimo iż uczynił się (?) apostołem pogan, czuł się lepszy i jako jeden z 144 tys. Izraelitów oczekiwał, ze będzie w niebie (a poganie i niezbyt wierna reszta Izraela – na nowej, obiecanej ziemi)…

  P.S. Krystian celebrujesz dziś swój Szabat? ST oraz NT mówią, że zbierano się w synagogach/ świątyni na nauczaniu/czytaniu pism… czyli chyba powinieneś poniekąd tak spędzać czas? Pouczać nas (czytelników)? Przyłożyłeś rękę do pługa przecie…

  Like

  Reply
  1. Szymon Pułkownik

   “A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
   Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
   Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
   Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.”

   Angeliko, fragmenty, które podałaś, to kolejny, oczywisty dowód na to, iż całe pismo niej jest natchnione przez Boga i że Paweł był, jest kłamcą.

   Like

   Reply
   1. Angelika

    Zgadzam się, że listy Pawła mogą nie być natchnione, wszak to tylko listy i tylko człowieka, natomiast nie oznacza to, że są całkowicie bezużyteczne. Wszystko zależy od interpretacji, bo np. powyższy werset i słowa “my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana” ja od zawsze uważałam za rozciągnięty w czasie…od wtedy…do przyjścia Pana. I np. dlatego nie zgadzam się z poglądem, że 144 tys. to będą ewangelizatorzy z Wielkiego Ucisku, tylko wierni Izraelici wybrani z każdego wieku… Dobra nie ciągnę tematu, bo mnie zblokujecie… A ja ubolewam, że nie można swobodnie mówić o swoich poglądach…

    Like

    Reply
    1. Brain Breaker Post author

     Robisz ten sam błąd co wielu tych co “podobno odrzucili” pawła. Twierdzisz, że to było tylko człowieczek…
     Nie rozumiem jak można tak rozumować. Albo pracował dla Boga albo dla diabła. Dla mnie to jest takie proste… Jak widać dla innych jest to mur nie do przebicia. Ehh, idę lepiej przebrać synka, bo ma kupę. Większy będzie z tego pożytek.

     Like

     Reply
     1. Angelika

      To ucałuj go ode mnie w małe rączki i nóżki… Uwielbiam małe dzieci…
      Są ufne i spostrzegawcze…

      Albo dla Boga albo dla diabła?
      to nie jest takie oczywiste; popatrz na ludzi dookoła; nawet święci kimkolwiek są nie są idealni…
      Albo przykład z Biblii – król Nabuchodonozor – pyszny i dumny władca wielkiego imperium był … wykonawcą woli Boga…
      Ty.. i ja… zapewne też jesteśmy zagadką dla innych 🙂
      Na moje ślepe oko to coś takiego jak “oczywiste oczywistości “nie istnieją. Dlatego warto rozmawiać…

      Like

      Reply
      1. Brain Breaker Post author

       Nabuchodonozor czy Cyrrus to nie byli nauczyciele, którzy podawali się za tych, co głoszą Słowo Boże. Angelika nie mieszaj pojęć. Nie możesz porównywać ich do Pawła. To błąd logiczny. Paweł podawał się za głosiciela Słowa Bożego. Jeśli masz wątpliwości co do jego nauk, to są 2 możliwości: albo ktoś zmanipulował jego teksty, albo był zdiabłasynem.
       Niektóre jego listy rzeczywiście mogą nie być jego autorstwa, ale były napisane przez kontynuatorów jego dzieła – ojców kościoła, ale większość tego co znajdujemy w “NT” jest jego autorstwa.

       Like

       Reply
       1. Angelika

        Nie mogę odrzucić Pawła, bo… tak… posypie się kilka teorii, które ułożyłam sobie w głowie np. pojawienie się Antychrysta, istnienie świątyni, zbawienie pogan, Chrystus jako pierworodny wszelkiego stworzenia (potrzeba dwóch świadków na jakąś teorię; Jan w objawieniu jest drugi), kiedy będą mówić “pokój i bezpieczeństwo”… itd. itp.
        Bez tekstów Pawła Biblia jest wg mnie niepełna, bez drogowskazu… Nigdy nie było tak, że Bóg nie wskazał drogi i zawsze przepowiadał, co zamierza, co się zdarzy…
        Paweł nie znał Apokalipsy w czasie pisania listów, ale mimo to dopowiada pewne elementy…
        Paweł jest potrzebny współczesnemu chrześcijaństwu i nic nie zrobią takie osoby jak Ty…
        Ale jest również i tak, że Paweł jest potrzebny przeciwnikom Boga… Poprzekręcali jego nauki i mamy np. celibat, charyzmatyków, pochwycenie “przed” uciskiem, nieprzestrzeganie prawa, bo zbawienie z łaski… itd., itp.
        Umysł mam jednak ciągle otwarty i zachowam większą czujność w tej kwestii…

        Like

        Reply
      2. Angelika

       Albo pracował dla Boga albo dla diabła. Dla mnie to jest takie proste…

       No to jeszcze raz:
       W Mojżeszowej mamy proroka Bileama, który za pieniądze chce przeklinać synów izraelskich, ale nie może… bo Bóg włożył swoje słowa w jego usta. Z przekleństwa zrobiły się błogosławieństwa. Więc nie pisz mi, że sprzedajne dzieci diabła nie mogą być narzędziem w ręku Boga!
       Obraz spotkania Bileama z aniołem skojarzył mi się od razu ze spotkaniem Pawła z Jezusem na drodze do Damaszku. Ten chciał przeklinać, a drugi więzić i mordować. Pierwszego uratowała od śmierci mówiąca oślica, drugi został porażony ślepotą. Bileam błogosławi Izraelowi, ale uczy króla jak zwodzić ich pokarmami ofiarowanymi bożkom i nierządem sakralnym, a Paweł pisze swoje listy… no cóż… i przemyca naukę o tym, że jedzenie ofiarowane demonom nie wyrządza szkody. Kto czyta niech uważa…
       Jest o czym rozmawiać; ale szkoda czasu…
       Pozdrawiam…
       I idę sobie….

       Like

       Reply
       1. Brain Breaker Post author

        Ja to widzę tak, że Paweł również mówił prawdę, ale tylko po to, aby zmieszać ją z kłamstwem i stworzyć pozory, aby nabrać jak najwięcej ludzi.
        Dlatego owszem… Paweł stał się narzędziem w ręku Boga. Bóg poprzez niego sprawdza, kto z nas prawdziwie miłuje Boga.
        Paweł namawia nas do służeniu zupełnie innemu bogu. Nawet jeśli jakieś jego proroctwa się sprawdzą, to Bóg ostrzegł nas, że nie mamy go słuchać, bo to Bóg nas próbuje… i mamy go odrzucić, bo prowadzi nas do służenia obcym bogom.

        Like

        Reply
  2. Brain Breaker Post author

   Angelika myślałem że przynajmniej temat Pawła masz przerobiony. Jeśli nie widzisz w nim totalnego zwodziciela to gdzie tu mowa o zrozumieniu… satanizmu…jezusa?!

   Kwestia porwania to śmiech na sali. Nie będzie żadnego porwania do nieba. To chyba logiczne, że tak myślę, skoro nie uznaję apokalipsy prawda?

   Mając 2 małych dzieci nie sposób skoncentrować się na Bogu tak jak bym tego chciał nawet w Szabat. A w nocki odsypiam zmęczenie z tygodnia. Dlatego na razie nie “orzę”tyle co zwykle.

   Like

   Reply
   1. Angelika

    Ja się Ciebie zapytałam z prowokacją, bo jak brałam udział w dyskusji z Piotrem, to podałam link do filmiku jakichś żydów mesjańskich. Taka interpretacja najbardziej mi pasuje. Jak to jest, że wielu Żydów potrafi “sprawnie” połączyć naukę ST i NT? Dla mnie całe pismo jest jednakowej wartości i chcę rozumieć całość, a nie tylko fragmenty, które mi pasują. Nie potrafię pluć na Pawła oraz odrzucić Jezusa jako Mesjasza z taką łatwością jak odrzucam np. proroka Mahometa, wizjonera Nostradamusa czy też matkę boską fatimską. Bez względu na błędy jestem zafascynowana Biblią i chcę prowadzić moje życie w symbiozie ST i NT. Taka droga istnieje i chcę ją odnaleźć.
    Podam link do dyskusji i filmiku (ale temat zablokowany jest, ja dostałam bana)
    http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/porwanie/2192-porwanie-wedlug-biblii?start=6
    Ciekawi mnie wasze zdanie, bo wbrew pozorom “słucham” co macie do powiedzenia 🙂

    Like

    Reply
    1. Brain Breaker Post author

     Jeśli ktoś chce to niech się wypowie na ten temat, ja nie mam nic do dodania, bo jak wiesz odrzuciłem apokalipsę i momentalnie ten temat ląduje w koszu.
     Wyznajesz pogląd mesjan…
     Z jednej strony każde może wierzyć w co chce, a z drugiej ręce mi opadają.
     Jak smakuje chlebek (ciałko) i winko (krew) Ozyrysa?
     Jak ci idzie praktykowanie tego prastarego rytuału kultu płodności? To tylko takie pytanko z rozpędu… bo nie mam sił się sprzeczać.

     Like

     Reply
     1. Angelika

      Nie zagłębiam się w wierzenia mesjan, nawet nie miałam świadomości, czyj filmik wklejam; ale to jedno z pewnosćią popieram, bo mówią o zmartwychwstaniu i życiu na ziemi oraz o wytraceniu podczas gniewu Bożego bezbożnych (to bezbożni będą z ziemi zabrani czytaj wyplenieni, a pozostawieni będą wybrani Boga). To nie jest głupie, bo święte miasto zstąpiło z nieba na ziemię w Apokalipsie, a nie odwrotnie…
      Teoria porwania do nieba się sypnęła, ale trzeba przetrwać cały filmik, który poleciłam (a tam cytaty z Pawła i Apokalipsy, ale nie tylko, bo ST też), żeby otworzyć umysł na inną możliwość…
      Piszę to do Ciebie, bo właśnie od ciebie oczekiwałam, że chociaż końcówką filmiku się zgodzisz… i nie będę sama…

      Na pytanka na szybko nie umiem odpowiedzieć, nie praktykuję nic takiego…

      Like

      Reply
     1. Angelika

      W zasadzie to od tego się zaczęło… Temat jest zablokowany, dalsza dyskusja nie wskazana. Pisać mogę na blogu i na forum też, ale pod innym już loginem 🙂 (Nie ukrywam się jednak)Wcześniej upierałam się za “pochwyceniem po ucisku” z uwagi na to, iż wierzę w powrót Pana i zmartwychwstanie w tym samym czasie, natomiast teraz bardziej skupiłabym się na przejściu przez Wielki Ucisk (utrapienie Jakuba) i na zmartwychwstaniu, gdyż jako grzeszna, nie rodowita Izraelitka, nie mam raczej żadnych szans na niebo…
      U Piotra większość czeka na pochwycenie “przed”, nie wierzą, że WU ich dotyczy i że w trudnym okresie Bóg będzie testował wiarę oraz posłuszeństwo…
      Rozumisz? 🙂

      Like

      Reply
      1. Szymon Pułkownik

       Rozumim. Przecież są ogromne szanse na to, że jesteś Izraelitką. Myślisz, że gdzie oni się podziali?

       Sama widzisz, że Paweł i jego towarzysze siali i sieją olbrzymi kąkol, czyli chwasty, zamieszanie, przez co ich teksty są tak trudne do zrozumienia. Jest to dowód, że nie głosili Boga. Oni są głównie odpowiedzialni za wszystkie odłamy chrześcijaństwa, które najprawdopodobniej połączy “ekumenizm”, a on przepoczwarzy się w jawne czczenie diabła. Nie pomyślałaś o tym?

       Like

       Reply
      2. Brain Breaker Post author

       Co za masakra… Do czego prowadzi lektura “NT”… Szanse na niebo… Żaden prorok nie wspominał o tym, że wybrańcy zostaną pochwyceni do nieba. To jest taka sama sytuacja jak ze zmartwychwstaniem jezusa Baala. Żaden prorok tego nie prorokował, ale to nie przeszkadza chrześcijanom w tym, aby w to wierzyć. Trochę mi szkoda miejsca na publikowanie komentarzy, które nie dość, że są pisane przez osobę, która wierzy w nowy testament, a przede wszystkim wierzy w pawła. Myśmy to przerabiali tutaj jakiś czas temu, kosztowało nas to mnóstwo krwi i potu i nie widzę potrzeby aby wracać do tego bagna. Na moim blogu wszystko ładnie po kolei opisałem. Jeśli ktoś ma zastrzeżenia merytoryczne do mojego toku rozumowania, to bardzo proszę pisać, ale jeśli ktoś opiera się na wierze (!) w doktryny, które dla mnie są jawnym satanizmem, to przestaje mi się to podobać.
       Angelika, nie wiem co mam z tobą zrobić, bo czasem dajesz trafne komentarze pomimo tego, że wierzysz w nowy klozet testament, a czasem niepotrzebnie piszesz o rzeczach, które niepotrzebnie zawracają mi gitarę.
       Nie zdziw się, jak nie wszystkie twoje komentarze będę publikował. Nie widzę innego wyjścia w tej sytuacji.

       Like

       Reply
 5. JAWA

  “A zanim nastanie wielki ucisk czeka nas III wojna światowa. Takie są plany masonów, jezuitów i Watykanu oraz, co najważniejsze, scenariusz pasuje bardzo dobrze do proroctw biblijnych.” po ilu głębszych można dojść do takich konkluzji?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s